Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Cost Management

Monitorowanie, przydzielanie i optymalizowanie kosztów chmury przy zachowaniu przezroczystości, dokładności i wydajności.

Bezpiecznie zoptymalizuj inwestycje w chmurę

Osiągnij więcej przy mniejszych nakładach pracy. Zmniejsz koszty i zwiększ wydajność inwestycji w chmurę. Zaimplementuj ład finansowy w organizacji, koncentrując się na widoczności, odpowiedzialności i optymalizacji.

Monitoruj wydatki na chmurę

Śledź użycie zasobów i zarządzaj kosztami wszystkich chmur używając jednego, spójnego widoku oraz korzystaj z dostępu do pełnych danych operacyjnych i finansowych, aby podejmować świadome decyzje.

Zwiększaj odpowiedzialność organizacji

Implementuj zasady ładu na potrzeby skutecznego zarządzania kosztami chmury i zwiększaj odpowiedzialność dzięki budżetom, alokacji kosztów i obciążeniom zwrotnym.

Optymalizuj efektywność chmury

Zwiększ zwrot z inwestycji w chmurę, używając ciągłej optymalizacji kosztów i najlepszych rozwiązań w branży.

Wydajność i użycie aplikacji do monitorowania danych, takich jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Zarządzaj wydatkami na platformach Azure i AWS

Zarządzaj kosztami na platformie Azure i w usługach AWS z jednej lokalizacji. Uzyskuj szczegółowe informacje na podstawie danych z obu chmur, aby uprościć swoje procesy zarządzania kosztami.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Ceny usługi Microsoft Cost Management

  Usługa Microsoft Cost Management dla platformy Azure jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Koszt usługi Microsoft Cost Management dla platformy AWS to 1 procent całkowitych wydatków zarządzanych przez platformę AWS przy ogólnej dostępności, przy czym ta usługa jest bezpłatna w wersji zapoznawczej.

Rozpocznij przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcybędziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.
 • Analiza Total Economic Impact™ usługi Microsoft Cost Management — zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w imieniu firmy Microsoft

  Poznaj rzeczywisty wpływ finansowy i korzyści biznesowe dla firm związane z używaniem usługi Microsoft Cost Management.

Ponad 70 procent klientów korporacyjnych platformy Azure używa usługi Microsoft Cost Management

Globalny lider w dziedzinie zarządzania energią używa usługi Microsoft Cost Management do monitorowania kosztów chmury

Dokumentacja i szkolenia

Dokumentacja i przewodniki typu Szybki start dla deweloperów

Dowiedz się, jak używać interfejsów API usługi Microsoft Cost Management na potrzeby dodawania danych o kosztach chmury do swoich aplikacji oraz dowiedz się, jak używać łączników usługi Power BI do tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.

Filmy szkoleniowe

Inżynierowie firmy Microsoft przedstawią Ci funkcje usługi Microsoft Cost Management.

Dokumentacja dotycząca rozliczeń platformy Azure

Dowiedz się, jak zarządzać kontem rozliczeniowym platformy Azure, w tym między innymi jak przyznawać innym dostęp, przeglądać i pobierać faktury oraz dane użycia, opłacać faktury i wykonywać inne działania związane z rozliczaniem.

Testuj

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure w zakresie MSDN Forum i Stack Overflowlub skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure.

Optymalizuj i oszczędzaj więcej

Dowiedz się, jak zoptymalizować koszty ze skonsolidowanego zestawu zasobów udostępnionego w jednym miejscu, aby ułatwić Ci przejęcie kontroli nad potrzebami związanymi z wydatkami. Dowiedz się więcej, odwiedzając stronęOptymalizacja kosztów.

Najlepsze rozwiązania dotyczące nadzoru finansowego

Dowiedz się, jak wdrożyć nadzór finansowy jako część ogólnej strategii nadzoru. Przeczytaj najlepsze rozwiązania dotyczące projektowania strategii nadzoru, które obejmują zarządzanie kosztami, i na początek przeprowadź ocenę .

Często zadawane pytania dotyczące usługi Microsoft Cost Management

 • Nie, usługa Microsoft Cost Management jest domyślnie włączona dla klientów z umowami Microsoft Enterprise Agreement i korzystających z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Usługa Microsoft Cost Management powinna być gotowa dla dostawców rozwiązań w chmurze w drugiej połowie 2019 r.

 • Usługa Microsoft Cost Management obejmuje użycie usług platformy Azure i produktów innych firm z witryny Azure Marketplace oraz zakupy łącznie z rezerwacjami. Wszystkie koszty są oparte na Twoich wynegocjowanych cenach, a dane są odświeżane co cztery godziny. Dowiedz się więcej o danych usługi Microsoft Cost Management.

Zacznij korzystać z usługi Microsoft Cost Management już dziś

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie