Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Confidential Ledger

Zabezpieczony przed manipulowaniem magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami.

Bez obaw przechowuj swoje dane

Usługa Azure Confidential Ledger zapewnia zarządzany i zdecentralizowany rejestr dla wpisów danych oparty na łańcuchu bloków. Zachowaj integralność danych, uniemożliwiając nieautoryzowaną lub przypadkową modyfikację dzięki magazynowi zabezpieczonemu przed manipulowaniem. Chroń dane nieużywane, podczas przesyłania i użytkowania dzięki obsługiwanym sprzętowo bezpiecznym enklawom stosowanym w poufnym przetwarzaniu na platformie Azure.

Zabezpieczony przed manipulowaniem magazyn danych oparty na strukturze łańcucha bloków

Dowód naruszenia dostępny w dowolnym momencie

Wszystkie korzyści wynikające z poufnego przetwarzania na platformie Azure, w tym ochrona danych przesyłanych

Elastyczne opcje zarządzania bazą poufnego przetwarzania (TCB)

Ochrona danych za pomocą łańcucha bloków

Upewnij się, że rekordy poufnych danych pozostają niezmienione w czasie. Zdecentralizowana struktura łańcucha bloków korzysta z replik opartych na porozumieniach i bloków podpisanych kryptograficznie w celu zapewnienia, że informacje zatwierdzone w usłudze Confidential Ledger będą zabezpieczone przed manipulacją na zawsze. Wkrótce będziesz mieć możliwość dodania wielu podmiotów do współpracy nad działaniami zdecentralizowanego rejestru dzięki koncepcji konsorcjum, kluczowej funkcji w rozwiązaniach łańcucha bloków.

Osoba pracująca przy biurku
Osoba pracująca przy biurku z kilkoma ekranami

Uzyskiwanie dowodu naruszenia w dowolnym momencie

Upewnij się, że przechowywane dane pozostają niezmienne, weryfikując je samodzielnie. Dowód naruszenia może zostać przedstawiony dla węzłów serwera, bloków przechowywanych w rejestrze oraz wszystkich transakcji użytkownika. Potwierdzenia są również dostępne dla każdej transakcji.

Uzyskiwanie korzyści z poufnego przetwarzania na platformie Azure

Chroń dane nieużywane i przesyłane, a także dane w użyciu. Usługa Confidential Ledger jest uruchamiana wyłącznie w zaufanych środowiskach wykonawczych w ramach poufnego przetwarzania na platformie Azure. Protokół Transport Layer Security (TLS) kończy się wewnątrz enklawy, co utrzymuje dostawców i administratorów chmury poza bazą poufnego przetwarzania (TCB), zapewniając najwyższy poziom zabezpieczeń. Ponadto każda transakcja w ramach usługi Confidential Ledger jest podpisywana cyfrowo przez sprzętowy element główny zaufania.

Serwerownia.
Osoby pracujące w otwartych przestrzeniach biurowych

Utrzymanie dostawców usług w chmurze z dala od bazy TCB

Uniemożliwiaj uzyskiwanie dostępu do danych deweloperom usług, technikom centrów danych i administratorom chmury. Usługa Confidential Ledger jest uruchamiana w minimalistycznej bazie poufnego przetwarzania (TCB), która pozwala na utrzymanie dostawców usług w chmurze z dala od planów przetwarzania za pomocą opcji, takich jak uwierzytelnianie oparte na certyfikatach.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Confidential Ledger

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Confidential Ledger

  • Wszystkie wpisy danych można zweryfikować. Dowód naruszenia można zweryfikować dla wszystkich transakcji użytkownika oraz za pośrednictwem potwierdzeń specyficznych dla transakcji. Dowód naruszenia jest również dostępny dla węzłów serwera i bloków przechowywanych w zdecentralizowanym rejestrze.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure