Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Uzyskaj duże oszczędności na platformie Azure, korzystając z istniejących lokalnych licencji systemu Windows Server i licencji programu SQL Server w chmurze bez dodatkowych kosztów.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure jest korzyścią z licencjonowania, która pomaga znacząco obniżyć koszty uruchamiania obciążeń w chmurze. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu lokalnego systemu Windows Server z obsługą pakietu Software Assurance i licencji oprogramowania SQL Server na platformie Azure. Obecnie ta korzyść dotyczy również subskrypcji w systemach RedHat i SUSE Linux.

Dlaczego warto korzystać z zalet użycia hybrydowego platformy Azure?

SQL Server

Tylko na platformie Azure można:

 • Zmaksymalizować oszczędności przy użyciu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure zarówno dla obciążeń systemu Windows Server, jak i programu SQL Server.
 • Używać istniejących licencji SQL Server w środowiskach platformy jako usługi (PaaS).
 • Zastosować w programie SQL Server wymianę 1 do 4 procesorów wirtualnych: Dla każdego 1 rdzenia programu SQL Server Enterprise Edition otrzymujesz 4 procesory wirtualne usługi SQL Managed Instance lub warstwy Hiperskala bądź Ogólnego przeznaczenia usługi Azure SQL Database albo 4 procesory wirtualne programu SQL Server Standard na maszynach wirtualnych platformy Azure.
 • Uzyskać pomoc w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności dzięki nieograniczonej wirtualizacji w usłudze Azure Dedicated Host.
 • Uzyskać 180 dni uprawnień do podwójnego użycia w środowisku lokalnym i na platformie Azure.

Przykład oszczędności związanych z programem SQL Server

 • Oszczędności przedstawione dla 8-rdzeniowej maszyny wirtualnej D13 v2 w regionie Wschodnie stany USA 2.
 • Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencją) maszyny wirtualnej z programem SQL Server Enterprise Edition z obniżoną ceną (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i systemu Windows Server), która nie uwzględnia kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server i systemu Windows Server mogącego się różnić zależnie od umowy EA.
 • Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i rodziny zasobów obliczeniowych.
 • Ceny z 5 czerwca 2018 r., mogą ulec zmianie.

Dowiedz się więcej na temat aktywowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla usług PaaS w ramach usługi Azure SQL Database

Windows Server

Tylko na platformie Azure można:

 • Użyć przypisania licencji systemu Windows Server w chmurze.
 • Uzyskać 180 dni uprawnień do podwójnego użycia w środowisku lokalnym i w chmurze.

Przykład oszczędności związanych z systemem Windows SQL

 • 744 godz./miesiąc przez 12 miesięcy.
 • Stawka dla regionu Wschodnie stany USA 2 od 9 października 2017 r.
 • Stawka za system SUSE Linux Enterprise dla regionu Wschodnie stany USA 2 od 9 października 2017 r.
 • Koszt w ramach programu Software Assurance (poziom A) dla jednej licencji systemu Windows Server Standard na 2 procesory lub 16 rdzeni od 9 października 2017 r.

Dowiedz się, jak wdrażać nowe maszyny wirtualne z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server

Linux

Korzystaj z istniejących wcześniej lokalnych subskrypcji oprogramowania Red Hat lub SUSE na platformie Azure. Tylko na platformie Azure można:

 • Płać tylko za koszty infrastruktury maszyn wirtualnych. Opłata za oprogramowanie została już poniesiona w ramach istniejącej subskrypcji i dotyczy wszystkich obrazów systemów Red Hat Enterprise Linux i SUSE Linux Enterprise Server z opcją płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w portalu Azure Marketplace.
 • Oszczędzaj czas dzięki bezproblemowej konwersji po wdrożeniu — nie ma potrzeby ponownego wdrażania środowiska produkcyjnego.
 • Zmniejsz koszty operacyjne dzięki automatycznej konserwacji obrazów, aktualizacjom i poprawkom.
 • Korzystaj z wygody ujednoliconej integracji interfejsu użytkownika między witryną Azure Portal i interfejsem wiersza polecenia, a także skalowalnych konwersji wsadowych.
 • Uzyskaj wspólną pomoc techniczną od platformy Azure oraz systemów Red Hat i SUSE wyłącznie w chmurze na jednym bilecie.

Dowiedz się, jak stosować korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla maszyn wirtualnych z systemem Linux

Kalkulator korzyści użycia hybrydowego platformy Azure

Wprowadź liczbę posiadanych licencji na rdzeń, które są objęte aktywnym programem Software Assurance lub subskrypcjami systemu Windows Server

Wprowadź liczbę planowanych wdrożeń maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformę Azure

Uprawnione maszyny wirtualne w zależności od wyboru rozmiaru wystąpienia

Wprowadź liczbę rdzeni dla licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance