Przejdź do głównej zawartości

Azure Digital Twins — cennik

Twórz rozwiązania IoT nowej generacji, które modelują całe środowiska w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Digital Twins to oferta platformy jako usługi (PaaS), która umożliwia tworzenie wykresów wiedzy na podstawie cyfrowych modeli całych środowisk. Tymi środowiskami mogą być między innymi budynki, fabryki, farmy, sieci energetyczne, tory kolejowe, stadiony — a nawet całe miasta.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Cena
Wiadomość $- za milion komunikatów
Operacja $- za milion operacji
Jednostka zapytań $- za milion jednostek zapytań

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Digital Twins

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Digital Twins.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Digital Twins.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Digital Twins.

  • W usłudze Azure Digital Twins nie ponosisz kosztów z góry, nie ma również opłat za anulowanie usługi. Klienci płacą tylko za rzeczywiste użycie. Jeśli chodzi rozliczenia usługi Azure Digital Twins opłaty uzależnione są od trzech czynników — operacji, komunikatów i jednostek zapytań. Użycie usługi Azure Digital Twins jest mierzone w liczbie użytych operacji, komunikatów i jednostek zapytań. Rozliczenie jest generowane co miesiąc, a opłaty są naliczane klientom na podstawie liczby użytych w danym miesiącu operacji, komunikatów i jednostek zapytań.
  • Wywołanie interfejsu API wykonane do interfejsu API usługi Azure Digital Twins jest liczone jako operacja. Operacje są liczone w przyrostach co 1 KB rozmiaru treści odpowiedzi. Jeśli na przykład rozmiar treści to 0,5 KB, będzie on liczony jako 1 operacja, a jeśli rozmiar treści to 1,5 KB, będzie on liczony jako 2 operacje. W rozliczeniu uwzględniana jest liczba wykonanych operacji.
  • Wszystkie komunikaty wysłane za pomocą funkcji trasy zdarzeń usługi Azure Digital Twins do lokalizacji docelowej poza usługą Azure Digital Twins, takiej jak usługa Event Grid, Service Bus czy centrum zdarzeń, są brane pod uwagę w rozliczeniu. Komunikaty są mierzone w przyrostach co 1 KB rozmiaru ładunku komunikatu. Jeśli na przykład rozmiar ładunku komunikatu to 0,5 KB, będzie on liczony jako 1 komunikat, a jeśli rozmiar ładunku to 1,5 KB, będzie on liczony jako 2 komunikaty. W rozliczeniu uwzględniana jest liczba wysłanych komunikatów.
  • Jednostki zapytań są walutą wykonywania zapytań w usłudze Azure Digital Twins. Każde wykonanie zapytania w usłudze Azure Digital Twins zużywa zasoby procesora CPU, pamięci i operacje we/wy na sekundę. Za użycie tych zasobów są naliczane opłaty wyrażane w jednostkach zapytań. Wyszukaj ciąg „query-charge” w odpowiedzi interfejsu API zapytań, aby śledzić liczbę jednostek zapytań użytych przez zapytanie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Jednostki zapytań usługi Azure Digital Twins.
  • Klienci mogą wykonywać zapytania dotyczące informacji na grafie bliźniaczych reprezentacji, korzystając z interfejsu API zapytań usługi Azure Digital Twins. Zapytanie do wykonania można wysłać w treści żądania interfejsu API zapytań. W rozliczeniu uwzględniana jest liczba operacji wykonywanych w celu wywołania interfejsu API zapytań oraz liczba jednostek żądania użytych do wykonania zapytania. Jeśli na przykład zapytanie wykorzysta 2,45 jednostki zapytań w celu wykonania, a rezultatem będzie treść odpowiedzi o rozmiarze 2,3 KB, opłaty zostaną naliczone za 2,45 jednostki zapytań i 3 operacje.
  • Nie. Rozliczenie będzie obejmować tylko liczbę operacji, komunikatów i jednostek zapytań użytych w okresie rozliczeniowym.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze