Azure Digital Twins — cennik

Utwórz cyfrową bliźniaczą reprezentację miejsca fizycznego w usłudze Azure Digital Twins, aby ułatwić organizacjom analizowanie użycia przestrzeni i jego optymalizację, dzięki czemu mogą one lepiej zaspokoić potrzeby ludzi na każdym poziomie — od wydajności energetycznej do zadowolenia z efektywnej pracy.

Szczegóły cennika

Poniższe ceny obejmują rabat za wersję zapoznawczą w wysokości 50%

Cennik za węzeł $-/węzeł/miesiąc
Cennik komunikatów $-/1 mln komunikatów

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • W okresie zapoznawczym nie jest dostępna umowa SLA, ale będzie ona dostępna w ogólnie dostępnej wersji.

Często zadawane pytania

 • Każdy składnik połączony z grafem analizy przestrzennej usługi Azure Digital Twins jest uznawany za węzeł. Na grafie obejmuje to wszystkie przestrzenie, urządzenia, czujniki i wszystkich użytkowników. Podczas tworzenia modelu świata rzeczywistego w usłudze Azure Digital Twins te węzły, na których są przechowywane metadane i dane w czasie rzeczywistym, są węzłami, za które będą naliczane opłaty. Przyjrzyjmy się dwóm przykładom rozwiązań w zakresie inteligentnych budynków utworzonych na bazie usługi Azure Digital Twins:

  • Scenariusz A: 1 dzierżawa, 1 budynek, 2 piętra, 4 pomieszczenia na piętro, 1 urządzenie na pomieszczenie i 2 czujniki na urządzenie. W tym scenariuszu jest 36 węzłów.
  • Scenariusz B: 1 dzierżawa, 10 budynków, 3 piętra na budynek, 50 pomieszczeń na piętro, 1 urządzenie na pomieszczenie i 2 czujniki na urządzenie. W tym scenariuszu jest 6041 węzłów.
 • W wiadomościach są liczone trzy elementy: wywołania interfejsu API do interfejsów API usługi Azure Digital Twins, przychodzące (transfer danych przychodzących) wiadomości wysłane do węzłów czujników i urządzeń w usłudze Azure Digital Twins lub wiadomości wysłane (transfer danych wychodzących) z usługi Azure Digital Twins do innych systemów. Wszystkie z nich są uwzględniane w rachunku.

 • Przykładowy cennik

  Cena za węzeł

  W scenariuszu B jest 6,041 węzłów, a ich koszt wynosiłby$- miesięcznie w przypadku ceny z rabatem lub $- w przypadku pełnej ceny.

  Cena za liczbę wiadomości

  Jeśli urządzenia wysyłają 1 wiadomość na minutę, daje to 64 800 000 wiadomości w miesiącu mającym 30 dni (1440 * 1500 * 30), co oznaczałoby 64,8 mln wiadomości w cenie $- za milion wyników, z uwzględnieniem 50% rabatu koszt wynosiłby $- miesięcznie, a w przypadku pełnej ceny $- miesięcznie.

  W przykładach podanych powyżej klientowi zostałaby naliczona opłata za liczbę węzłów dodaną do liczby wiadomości klienta.

  Cena łączna = cena za węzeł + cena za liczbę wiadomości

  Z rabatem: $- + $- = $-

  Pełna cena: $- + $- = $-

  Cena za węzeł jest naliczana proporcjonalnie z rozliczaniem godzinowym. Jeśli podczas godziny wystąpią zmiany liczby węzłów połączonych z usługą Azure Digital Twins, opłata zostanie naliczona za największą liczbę węzłów połączonych w ciągu tej godziny.

  Zmiana tego, które urządzenia wysyłają dane, i jak często je wysyłają wpłynie na ogólną cenę.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Digital Twins

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji