Przejdź do głównej zawartości

Azure Stream Analytics — cennik

Analiza w czasie rzeczywistym na podstawie szybko zmieniających się danych przesyłanych strumieniowo

Usługa Azure Stream Analytics to znajdujący się w chmurze aparat przetwarzania zdarzeń, który udostępnia w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z danych generowanych przez urządzenia, czujników, usług infrastruktury chmury oraz aplikacji. Dzięki wbudowanej integracji z usługami Azure IoT Hub i Azure Event Hubs usługa Azure Stream Analytics może jednocześnie obsługiwać i przetwarzać miliony zdarzeń na sekundę oraz dostarczać szczegółowe informacje i alerty z bardzo niskimi opóźnieniami, obsługiwać rozbudowane, wizualne pulpity nawigacyjne, a także uruchamiać akcje w innych usługach.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Opłaty za usługę Azure Stream Analytics są naliczane według liczby aprowidowanych jednostek przesyłania strumieniowego. Jednostka przesyłania strumieniowego reprezentuje ilość pamięci i zasobów obliczeniowych przydzieloną do zasobów. Dowiedz się więcej o wymaganej liczbie jednostek przesyłania strumieniowego.

Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego

Standard Dedykowany
Typ zasobu Zadanie usługi Stream Analytics Klaster usługi Stream Analytics
Jednostka przesyłania strumieniowego $-/godz. z co najmniej 1 jednostką magazynową $-/godz. z co najmniej 36 jednostkami magazynowymi*
Obsługa sieci wirtualnej Nie Tak
Funkcje zdefiniowane przez użytkownika w języku C# Ograniczone do regionów Zachodnio-środkowe stany USA, Europa Północna, Wschodnie stany USA, Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2 i Europa Zachodnia Wszystkie regiony
Deserializatory niestandardowe Ograniczone do regionów Zachodnio-środkowe stany USA, Europa Północna, Wschodnie stany USA, Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2 i Europa Zachodnia Wszystkie regiony
Strefa dostępności Nie Tak

*W przyszłości mogą być naliczane dodatkowe opłaty za utworzone prywatne punkty końcowe oraz powiązane opłaty za ruch przychodzący i wychodzący. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę cennika usługi Private Link.

Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge umożliwia wykonywanie zadań przetwarzania strumienia na urządzeniach korzystających z usługi Azure IoT Edge. Możesz tworzyć zadania przetwarzania strumieniowego w usłudze Azure Stream Analytics i wdrażać je na urządzeniach z usługą Azure IoT Edge za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub.

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge pozwala korzystać z wszystkich zalet swojej unikatowej technologii przetwarzania strumieniowego na wszystkich poziomach — od chmury do urządzeń. Dzięki niej możesz używać funkcji kompleksowego przetwarzania zdarzeń (Complex Event Processing — CEP) bliżej urządzeń IoT i wykonywać analizy wielu strumieni danych na urządzeniach lub w bramach.

Standard
Cena za zadanie $-/urządzenie/miesiąc

Jeśli chcesz korzystać z usługi Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge na więcej niż 5 000 urządzeniach, skontaktuj się z firmą Microsoft.

Uwaga: Rozliczanie zaczyna się w momencie wdrożenia zadania usługi ASA, niezależnie od stanu zadania (uruchomione/niepowodzenie/zatrzymane).

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Stream Analytics

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Stream Analytics.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Stream Analytics.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Stream Analytics.

 • Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego to połączenie zasobów obliczeniowych, pamięci i przepływności.

 • Jednostki przesyłania strumieniowego można wybierać w witrynie Azure Portal lub w interfejsach API zarządzania usługą Stream Analytics.

 • Podstawowe czynniki, które mają wpływ na potrzebne jednostki przesyłania strumieniowego, to: złożoność zapytań, opóźnienie zapytań oraz ilość przetworzonych danych. Jednostki przesyłania strumieniowego umożliwiają skalowanie zadania w celu uzyskania większej przepływności. W zależności od złożoności zapytania i wymaganej przepływności spełnienie wymagań dotyczących wydajności aplikacji może wymagać większej liczby jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu tej godziny.

 • Obowiązuje domyślny limit przydziału, a w razie potrzeby można zamówić więcej jednostek przesyłania strumieniowego, wypełniając bilet pomocy technicznej.

 • Usługi Azure Event Hubs i Azure IoT Hub są zalecane jako skalowalni brokerzy zdarzeń na potrzeby rozwiązania do analizy strumienia. Jednak usługa Stream Analytics obsługuje również pobieranie danych z obiektów blob na platformie Azure.

 • Jednostki standardowego przesyłania strumieniowego usługi Azure Stream Analytics oferują większe możliwości, np. funkcję uruchamiania kodu niestandardowego (napisanego w języku JavaScript) i funkcje geoprzestrzenne, integrację z programem Visual Studio, a także usunięte limity ograniczania przepływności danych przychodzących. Starszy model jest już niedostępny.

 • 1 lutego 2017 r. istniejące zadania przesyłania strumieniowego zostały poddane migracji bez jakiejkolwiek przerwy do modelu standardowego przesyłania strumieniowego. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

 • Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge jest rozliczana według liczby urządzeń, na których działa aparat, a nie liczby czujników ani łącznej liczby urządzeń w ramach architektury. Jeśli na przykład masz 100 czujników i używasz jednej bramy do korzystania z usługi Stream Analytics w usłudze IoT Edge, opłaty będą naliczane tylko dla jednego urządzenia.

 • Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge jest rozliczana według liczby zadań wdrożonych na urządzeniu. Na przykład w przypadku dwóch urządzeń, gdy na pierwszym urządzeniu jest jedno zadanie, a na drugim dwa zadania, opłata miesięczna wyniesie (1 zadanie)*(1 urządzenie)*($-/zadanie/urządzenie)+(2 zadania)*(1 urządzenie)*($-/zadanie/urządzenie) = $-+$- = $-.

  Wszystkie opłaty są naliczane proporcjonalnie. Jeśli na przykład zadanie jest wdrożone tylko w części miesiąca rozliczeniowego, opłata zostanie odpowiednio skorygowana.

  Zadanie w usłudze Azure Stream Analytics na urządzeniu z usługą IoT Edge może korzystać z jednego rdzenia procesora CPU. Nie istnieje ograniczenie ilości danych, które można przetwarzać w ramach takiego zadania.

  Jeśli chcesz korzystać z usługi Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge na więcej niż 50 urządzeniach, skontaktuj się z firmą Microsoft.

 • Utworzenie, przetestowanie i przygotowanie zadania w portalu usługi Azure Stream Analytics są bezpłatne. Wdrożenie i monitorowanie zadania będą wymagać użycia komunikatów, które są wliczane do limitu usługi IoT Hub. Wdrożenie zadania wymaga także użycia usługi Azure Blob Storage.

  Możesz aktualizować zadanie wielokrotnie w ciągu miesiąca bez naliczania dodatkowych opłat za usługę Stream Analytics. Aktualizacje i wdrożenia są realizowane przy użyciu standardowej funkcji komunikatów usługi IoT Hub.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze