Azure Stream Analytics — cennik

Usługa przetwarzania strumieniowego w chmurze w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Stream Analytics to znajdujący się w chmurze aparat przetwarzania zdarzeń, który udostępnia w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z danych generowanych przez urządzenia, czujników, usług infrastruktury chmury oraz aplikacji. Dzięki wbudowanej integracji z usługami Azure IoT Hub i Azure Event Hubs usługa Azure Stream Analytics może jednocześnie obsługiwać i przetwarzać miliony zdarzeń na sekundę oraz dostarczać szczegółowe informacje i alerty z bardzo niskimi opóźnieniami, obsługiwać rozbudowane, wizualne pulpity nawigacyjne, a także uruchamiać akcje w innych usługach.

Szczegóły cennika

Azure Stream Analytics is priced by the number of Streaming Units provisioned. A Streaming Unit represents the amount of memory and compute allocated to your resources. You can learn more about how many Streaming Units are required.

Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego

Standardowa Dedicated
Resource Type Stream Analytics Job Stream Analytics Cluster
Jednostka przesyłania strumieniowego $-/godz. with a 1 SU minimum $-/godz. with a 36 SU minimum*
Virtual Network support No Yes
C# User-defined functions Limited to West Central US, North Europe, East US, West US, East US 2 and West Europe All regions
Custom deserializers Limited to West Central US, North Europe, East US, West US, East US 2 and West Europe All regions

*In the future, additional charges may apply for private endpoints created and related inbound and outbound charges. See Private Link Service pricing page for more details.

Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge umożliwia wykonywanie zadań przetwarzania strumienia na urządzeniach korzystających z usługi Azure IoT Edge. Możesz tworzyć zadania przetwarzania strumieniowego w usłudze Azure Stream Analytics i wdrażać je na urządzeniach z usługą Azure IoT Edge za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub.

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge pozwala korzystać z wszystkich zalet swojej unikatowej technologii przetwarzania strumieniowego na wszystkich poziomach — od chmury do urządzeń. Dzięki niej możesz używać funkcji kompleksowego przetwarzania zdarzeń (Complex Event Processing — CEP) bliżej urządzeń IoT i wykonywać analizy wielu strumieni danych na urządzeniach lub w bramach.

Standardowa
Cena za zadanie $-/urządzenie/miesiąc

Jeśli chcesz korzystać z usługi Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge na więcej niż 5 000 urządzeniach, skontaktuj się z firmą Microsoft.

Uwaga: Rozliczanie zaczyna się w momencie wdrożenia zadania usługi ASA, niezależnie od stanu zadania (uruchomione/niepowodzenie/zatrzymane).

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym Stream Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%. Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o umowie SLA.

Często zadawane pytania

 • Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego to połączenie zasobów obliczeniowych, pamięci i przepływności.

 • Jednostki przesyłania strumieniowego można wybierać w witrynie Azure Portal lub w interfejsach API zarządzania usługą Stream Analytics.

 • Podstawowe czynniki, które mają wpływ na potrzebne jednostki przesyłania strumieniowego, to: złożoność zapytań, opóźnienie zapytań oraz ilość przetworzonych danych. Jednostki przesyłania strumieniowego umożliwiają skalowanie zadania w celu uzyskania większej przepływności. W zależności od złożoności zapytania i wymaganej przepływności spełnienie wymagań dotyczących wydajności aplikacji może wymagać większej liczby jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu tej godziny.

 • There is a default quota and if needed you can request a larger number of streaming units by filing a support ticket.

 • Usługi Azure Event Hubs i Azure IoT Hub są zalecane jako skalowalni brokerzy zdarzeń na potrzeby rozwiązania do analizy strumienia. Jednak usługa Stream Analytics obsługuje również pobieranie danych z obiektów blob na platformie Azure.

 • Jednostki standardowego przesyłania strumieniowego usługi Azure Stream Analytics oferują większe możliwości, np. funkcję uruchamiania kodu niestandardowego (napisanego w języku JavaScript) i funkcje geoprzestrzenne, integrację z programem Visual Studio, a także usunięte limity ograniczania przepływności danych przychodzących. Starszy model jest już niedostępny.

 • 1 lutego 2017 r. istniejące zadania przesyłania strumieniowego zostały poddane migracji bez jakiejkolwiek przerwy do modelu standardowego przesyłania strumieniowego. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

 • Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge jest rozliczana według liczby urządzeń, na których działa aparat, a nie liczby czujników ani łącznej liczby urządzeń w ramach architektury. Jeśli na przykład masz 100 czujników i używasz jednej bramy do korzystania z usługi Stream Analytics w usłudze IoT Edge, opłaty będą naliczane tylko dla jednego urządzenia.

 • Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge jest rozliczana według liczby zadań wdrożonych na urządzeniu. Na przykład w przypadku dwóch urządzeń, gdy na pierwszym urządzeniu jest jedno zadanie, a na drugim dwa zadania, opłata miesięczna wyniesie (1 zadanie)*(1 urządzenie)*($-/zadanie/urządzenie)+(2 zadania)*(1 urządzenie)*($-/zadanie/urządzenie) = $-+$- = $-.

  Wszystkie opłaty są naliczane proporcjonalnie. Jeśli na przykład zadanie jest wdrożone tylko w części miesiąca rozliczeniowego, opłata zostanie odpowiednio skorygowana.

  Zadanie w usłudze Azure Stream Analytics na urządzeniu z usługą IoT Edge może korzystać z jednego rdzenia procesora CPU. Nie istnieje ograniczenie ilości danych, które można przetwarzać w ramach takiego zadania.

  Jeśli chcesz korzystać z usługi Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge na więcej niż 50 urządzeniach, skontaktuj się z firmą Microsoft.

 • Utworzenie, przetestowanie i przygotowanie zadania w portalu usługi Azure Stream Analytics są bezpłatne. Wdrożenie i monitorowanie zadania będą wymagać użycia komunikatów, które są wliczane do limitu usługi IoT Hub. Wdrożenie zadania wymaga także użycia usługi Azure Blob Storage.

  Możesz aktualizować zadanie wielokrotnie w ciągu miesiąca bez naliczania dodatkowych opłat za usługę Stream Analytics. Aktualizacje i wdrożenia są realizowane przy użyciu standardowej funkcji komunikatów usługi IoT Hub.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Stream Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.