Stream Analytics — cennik

Usługa przetwarzania strumieniowego w chmurze w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Stream Analytics to znajdujący się w chmurze aparat przetwarzania zdarzeń, który udostępnia w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z danych generowanych przez urządzenia, czujników, usług infrastruktury chmury oraz aplikacji. Dzięki wbudowanej integracji z usługami Azure IoT Hub i Azure Event Hubs usługa Azure Stream Analytics może jednocześnie obsługiwać i przetwarzać miliony zdarzeń na sekundę oraz dostarczać szczegółowe informacje i alerty z bardzo niskimi opóźnieniami, obsługiwać zaawansowane pulpity nawigacyjne, a także uruchamiać akcje w innych usługach.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Azure Stream Analytics są naliczane według liczby jednostek przesyłania strumieniowego wymaganych do przetworzenia danych na usługę.

Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego

Użycie Cena
Jednostka przesyłania strumieniowego $-/godz.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym Stream Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%. Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

  • Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego to połączenie wystąpień obliczeniowych, pamięci i przepływności.

  • Jednostki przesyłania strumieniowego można wybierać w witrynie Azure Portal lub w interfejsach API zarządzania usługą Stream Analytics.

  • Podstawowe czynniki, które mają wpływ na potrzebne jednostki przesyłania strumieniowego, to: złożoność zapytań, opóźnienie zapytań oraz ilość przetworzonych danych. Jednostki przesyłania strumieniowego umożliwiają skalowanie zadania w celu uzyskania większej przepływności. W zależności od złożoności zapytania i wymaganej przepływności spełnienie wymagań dotyczących wydajności aplikacji może wymagać większej liczby jednostek przesyłania strumieniowego.

  • Jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu tej godziny.

  • Nie ma ograniczeń liczby jednostek przesyłania strumieniowego. Domyślny przydział jednostek przesyłania strumieniowego na region w przypadku pojedynczej subskrypcji wynosi 48, ale można zamówić większą liczbę jednostek, wypełniając bilet pomocy technicznej tutaj.

  • Usługi Azure Event Hubs i Azure IoT Hub są zalecane jako skalowalni brokerzy zdarzeń na potrzeby rozwiązania do analizy strumienia. Jednak usługa Stream Analytics obsługuje również pobieranie danych z obiektów blob na platformie Azure.

  • Począwszy od 1 lutego 2017 r., jednostki standardowego przesyłania strumieniowego usługi Azure Stream Analytics oferują większe możliwości, np. funkcję uruchamiania kodu niestandardowego (napisanego w języku JavaScript) i funkcje geoprzestrzenne, integrację z programem Visual Studio, a także usunięte limity ograniczania przepływności danych przychodzących. Starszy model jest już niedostępny.

  • 1 lutego 2017 r. istniejące zadania przesyłania strumieniowego zostaną poddane migracji bez jakiejkolwiek przerwy do modelu standardowego przesyłania strumieniowego. Jednak cena pozostanie taka sama jak przed 1 lutego 2017 r. i nie zmieni się aż do 1 stycznia 2018 r. lub do daty wygaśnięcia bieżącej umowy przedsiębiorstwa. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Stream Analytics

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account