Analiza strumienia — cennik

Usługa przetwarzania strumieniowego w chmurze w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Stream Analytics to znajdujący się w chmurze aparat przetwarzania zdarzeń, który udostępnia w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z urządzeń, czujników, infrastruktury chmury oraz aplikacji. Dzięki wbudowanej integracji z usługą Event Hubs połączone rozwiązanie może obsługiwać miliony zdarzeń i przeprowadzać analizę, która ułatwia lepsze zrozumienie wzorców, obsługę pulpitu nawigacyjnego lub uruchomienie akcji podczas strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Stream Analytics są naliczane według ilości przetworzonych danych i liczby jednostek przesyłania strumieniowego wymaganych do ich przetworzenia.

Użycie Cena
Ilość danych przetworzonych przez zadanie przesyłania strumieniowego $0.001/GB
Jednostka przesyłania strumieniowego (mieszany pomiar procesora CPU, pamięci i przepływności) $0.031/godzina

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym Stream Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29.0 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%. Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś