Stream Analytics — cennik

Usługa przetwarzania strumieniowego w chmurze w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Stream Analytics to znajdujący się w chmurze aparat przetwarzania zdarzeń, który udostępnia w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z danych generowanych przez urządzenia, czujników, usług infrastruktury chmury oraz aplikacji. Dzięki wbudowanej integracji z usługami Azure IoT Hub i Azure Event Hubs usługa Azure Stream Analytics może jednocześnie obsługiwać i przetwarzać miliony zdarzeń na sekundę oraz dostarczać szczegółowe informacje i alerty z bardzo niskimi opóźnieniami, obsługiwać zaawansowane pulpity nawigacyjne, a także uruchamiać akcje w innych usługach.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Azure Stream Analytics są naliczane według liczby jednostek przesyłania strumieniowego wymaganych do przetworzenia danych na usługę.

Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego

Użycie Cena
Jednostka przesyłania strumieniowego $-/godz.

Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT EdgeWersja zapoznawcza

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge umożliwia klientom wykonywanie zadań przetwarzania strumieniowego na urządzeniach z usługą Azure IoT Edge. Klienci mogą tworzyć zadania przetwarzania strumieniowego w usłudze Azure Stream Analytics i wdrażać je na urządzeniach z usługą Azure IoT Edge za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub.

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge pozwala korzystać z zalet unikatowej technologii przetwarzania strumieniowego ASA na wszystkich poziomach — od chmury do urządzeń. Dzięki niej klienci mogą używać funkcji kompleksowego przetwarzania zdarzeń (Complex Event Processing — CEP) bliżej urządzeń IoT i wykonywać analizy wielu strumieni danych na urządzeniach lub w bramach.

Poniższe ceny uwzględniają rabat dla wersji zapoznawczej i zaczną obowiązywać po 1 marca 2018 r. Do tego czasu z usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge można korzystać bezpłatnie.

Standardowa
Cena za zadanie $0 do 1 marca 2018 r.
$- za zadanie/urządzenie/miesiąc po 1 marca 2018 r.

Jeśli chcesz korzystać z usługi Azure Stream Analytics na więcej niż 50 urządzeniach brzegowych, skontaktuj się z firmą Microsoft.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym Stream Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA: gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%. Gwarantujemy, że przez 99,9% czasu wdrożone zadania usługi Stream Analytics będą przetwarzać dane lub będą dostępne do przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

 • Jednostka standardowego przesyłania strumieniowego to połączenie wystąpień obliczeniowych, pamięci i przepływności.

 • Jednostki przesyłania strumieniowego można wybierać w witrynie Azure Portal lub w interfejsach API zarządzania usługą Stream Analytics.

 • Podstawowe czynniki, które mają wpływ na potrzebne jednostki przesyłania strumieniowego, to: złożoność zapytań, opóźnienie zapytań oraz ilość przetworzonych danych. Jednostki przesyłania strumieniowego umożliwiają skalowanie zadania w celu uzyskania większej przepływności. W zależności od złożoności zapytania i wymaganej przepływności spełnienie wymagań dotyczących wydajności aplikacji może wymagać większej liczby jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu tej godziny.

 • Nie ma ograniczeń liczby jednostek przesyłania strumieniowego. Domyślny przydział jednostek przesyłania strumieniowego na region w przypadku pojedynczej subskrypcji wynosi 48, ale można zamówić większą liczbę jednostek, wypełniając bilet pomocy technicznej tutaj.

 • Usługi Azure Event Hubs i Azure IoT Hub są zalecane jako skalowalni brokerzy zdarzeń na potrzeby rozwiązania do analizy strumienia. Jednak usługa Stream Analytics obsługuje również pobieranie danych z obiektów blob na platformie Azure.

 • Począwszy od 1 lutego 2017 r., jednostki standardowego przesyłania strumieniowego usługi Azure Stream Analytics oferują większe możliwości, np. funkcję uruchamiania kodu niestandardowego (napisanego w języku JavaScript) i funkcje geoprzestrzenne, integrację z programem Visual Studio, a także usunięte limity ograniczania przepływności danych przychodzących. Starszy model jest już niedostępny.

 • 1 lutego 2017 r. istniejące zadania przesyłania strumieniowego zostaną poddane migracji bez jakiejkolwiek przerwy do modelu standardowego przesyłania strumieniowego. Jednak cena pozostanie taka sama jak przed 1 lutego 2017 r. i nie zmieni się aż do 1 stycznia 2018 r. lub do daty wygaśnięcia bieżącej umowy przedsiębiorstwa. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

 • Usługa ASA na urządzeniach brzegowych IoT Edge jest rozliczana według liczby urządzeń, na których działa aparat, a nie liczby czujników ani łącznej liczby urządzeń w ramach architektury. Jeśli na przykład masz 100 czujników i używasz jednej bramy do korzystania z usługi Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge, opłaty będą naliczane tylko dla jednego urządzenia.

 • Usługa ASA na urządzeniach brzegowych IoT Edge jest rozliczana według liczby zadań wdrożonych na urządzeniu. Na przykład w przypadku dwóch urządzeń gdy na pierwszym urządzeniu jest 1 zadanie, a na drugim 2 zadania, opłata miesięczna wyniesie (1 zadanie)*(1 urządzenie)*($-/zadanie/urządzenie)+(2 zadania)*(1 urządzenie)*($-/zadanie/urządzenie) = $-+$- = $-.

  Wszystkie opłaty są naliczane proporcjonalnie. Jeśli na przykład zadanie jest wdrożone tylko w części miesiąca rozliczeniowego, opłata zostanie odpowiednio skorygowana.

  Każde zadanie w usłudze ASA na urządzeniu brzegowym może wykorzystywać jeden rdzeń procesora. Nie istnieje ograniczenie ilości danych, które można przetwarzać w ramach takiego zadania.

  Jeśli chcesz korzystać z usługi Azure Stream Analytics na więcej niż 50 urządzeniach brzegowych, skontaktuj się z firmą Microsoft.

 • Utworzenie, przetestowanie i przygotowanie zadania w portalu usługi Azure Stream Analytics są bezpłatne. Wdrożenie i monitorowanie zadania będą wymagać użycia komunikatów, które są wliczane do limitu usługi IoT Hub. Wdrożenie zadania wymaga także użycia usługi Azure Blob Storage.

  Klient może aktualizować zadanie wielokrotnie w ciągu miesiąca bez naliczania dodatkowych opłat za usługę Stream Analytics. Aktualizacje i wdrożenia są realizowane przy użyciu standardowej funkcji komunikatów usługi IoT Hub.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Stream Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto