Statyczne aplikacje internetowe — cennik

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej

Accelerate development of modern web apps with a static front-end and dynamic back-end powered by serverless APIs. Experience high productivity with a tailored local development experience, GitHub native workflows to build and deploy your app, and unified hosting and management in the cloud.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Azure Static Web Apps allows you to develop modern full-stack web apps quickly and easily with a static front-end and dynamic back end powered by serverless APIs. Azure Static Web Apps offers cost-effective pricing from hobby to production apps.

Get started today with the Free plan which provides free web hosting, SSL certificate, and custom domain to provide branded customizations to your app. Azure Functions you can add highly scalable serverless API's to your app with 1 million free executions.

The Standard plan is for production workloads with options for additional bandwidth overage with support for multiple applications and domains. Standard plans are billed on a per hour basis.

Szczegóły cennika

Free
(For hobbies/personal projects)
Standard
(For general purpose production app)
Price Bezpłatnie* $-/app/month**
Included Bandwidth 100 GB per subscription 100 GB per subscription
Bandwidth Overage Niedostępne $- per GB per subscription
Custom Domains 2 per app 5 per app
SSL Certificates Bezpłatnie Bezpłatnie
Service Defined Authentication Dostępna Dostępna
Custom Authentication Niedostępne Dostępna
Private Link Niedostępne Dostępna
Storage (Included Qty. / Max Size per Deployment) 0.50 GB / 0.25 GB / per app 2.00 GB / 0.50 GB / per app
Azure Functions1 Managed Managed or Bring your own
SLA Niedostępne Dostępna

* If your site exceeds these usage quotas, we will not be able to serve your site

** Monthly price estimates are based on 730 hours of usage per month

1 Customers can add integrated serverless APIs implemented with Azure Functions to their Azure Static Web Apps resources at Azure Functions Consumption plan rates.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Statyczne aplikacje internetowe

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Statyczne aplikacje internetowe.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Statyczne aplikacje internetowe.

Często zadawane pytania

  • The free tier is intended for hobby/personal usage and does not come with an SLA. It is suitable for those looking to explore Azure Static Web Apps. The standard tier is intended for general purpose production workloads and comes with an SLA.
  • Our limits can be found using the documentation linked here
  • In the free plan if your site exceeds the 100 GB quota, we will not be able to serve your site. Standard apps that exceed the 100 GB standard quota will be billed at overage rates.
  • Azure Static Web Apps is billed on a per second basis and metered hourly, in fractional hours calculated based on the number of seconds of usage incurred.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.