Przejdź do głównej zawartości

Statyczne aplikacje internetowe — cennik

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej

Przyspiesz opracowywanie nowoczesnych aplikacji internetowych dzięki statycznemu frontonowi i dynamicznemu zapleczu obsługiwanemu przez bezserwerowe interfejsy API. Zapewniaj wysoką produktywność dzięki dostosowanemu lokalnemu środowisku programistycznemu, natywnym przepływom pracy w usłudze GitHub umożliwiającym tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz ujednoliconemu hostingowi i zarządzaniu w chmurze.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Usługa Azure Static Web Apps umożliwia szybkie i łatwe tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych z pełnym stosem za pomocą statycznego frontonu i dynamicznego zaplecza obsługiwanych przez bezserwerowe interfejsy API. Usługa Azure Static Web Apps oferuje korzystne ceny dla aplikacji hobbystycznych po produkcyjne.

Już dziś rozpocznij pracę z planem w warstwie Bezpłatna, który zapewnia bezpłatny hosting internetowy, certyfikat SSL i domenę niestandardową, aby umożliwić niestandardowe dostosowanie aplikacji do potrzeb. Za pomocą rozwiązania Azure Functions możesz dodać do aplikacji wysoce skalowalne bezserwerowe interfejsy API z 1 mln bezpłatnych wykonań.

Plan w warstwie Standardowa jest przeznaczony dla obciążeń produkcyjnych z opcjami dodatkowej nadwyżki przepustowości z obsługą wielu aplikacji i domen. Opłaty za plany w warstwie Standardowa są naliczane godzinowo.

Możesz dodać zarządzaną usługę Azure Front Door do planu standardowego, aby chronić aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service), znacznie zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć przepływność dla użytkowników globalnych dzięki równoważeniu obciążenia brzegowego, odciążaniu protokołu SSL i przyspieszaniu aplikacji.

Bezpłatnie
(Dla projektów hobbystycznych lub osobistych)
Standard
(Dla aplikacji produkcyjnych ogólnego przeznaczenia)
Cena Bezpłatnie* $- za aplikację/miesiąc**
Uwzględniona przepustowość 100 GB na subskrypcję 100 GB na subskrypcję
Nadwyżka przepustowości ND $- za GB na subskrypcję
Domeny niestandardowe 2 na aplikację 5 na aplikację
Certyfikaty SSL Bezpłatnie Bezpłatnie
Uwierzytelnianie zdefiniowane przez usługę Dostępna Dostępna
Uwierzytelnianie niestandardowe ND Dostępna
Magazyn (uwzględnia ilość / maksymalny rozmiar na wdrożenie) 0.50 GB / 0.25 GB / na aplikację 2.00 GB / 0.50 GB / na aplikację
Azure Functions1 Zarządzane Zarządzane lub własne
Granica klasy korporacyjnej ND $- za aplikację/miesiąc
Połączenia z bazą danych Bezpłatnie w publicznej wersji zapoznawczej Bezpłatnie w publicznej wersji zapoznawczej
Umowa SLA ND Dostępna

* Jeśli witryna przekroczy te limity przydziału użycia, nie będziemy mogli jej obsłużyć.

** Szacowane ceny miesięczne są podane na podstawie użycia miesięcznego wynoszącego 730 godzin.

1 Klienci mogą dodawać zintegrowane bezserwerowe interfejsy API zaimplementowane z usługą Azure Functions do zasobów usługi Azure Static Web Apps według stawek planu użycia usługi Azure Functions.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Statyczne aplikacje internetowe

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Statyczne aplikacje internetowe.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Statyczne aplikacje internetowe.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Statyczne aplikacje internetowe.

  • Warstwa Bezpłatna jest przeznaczona do użytku hobbystycznego lub osobistego i nie dotyczy jej umowa SLA. Jest odpowiednia dla osób, które chcą zapoznać się z usługą Azure Static Web Apps. Warstwa Standardowa jest przeznaczona dla obciążeń produkcyjnych ogólnego przeznaczenia i jest objęta umową SLA.
  • Nasze limity można znaleźć w dokumentacji, która znajduje się tutaj
  • Jeśli Twoja witryna przekroczy limit przydziału wynoszący 100 GB w planie w warstwie Bezpłatna, nie będziemy mogli obsłużyć witryny. Aplikacje w warstwie Standardowa, które przekroczą standardowy limit przydziału 100 GB, będą rozliczane według stawek za nadwyżkę.
  • Opłaty za usługę Azure Static Web Apps są naliczane sekundowo i rozliczane godzinowo w ułamkach godziny obliczanych na podstawie liczby sekund użycia.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze