Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Queue Storage

Odłączanie składników

Usługa Azure Queue Storage umożliwia tworzenie elastycznych aplikacji i oddzielnych funkcji w celu zapewnienia lepszej trwałości w dużych obciążeniach. Podczas projektowania aplikacji pod kątem skalowania składniki aplikacji można oddzielić, aby można je było skalować niezależnie. Usługa Queue Storage oferuje kolejkowanie komunikatów asynchronicznych do komunikacji między składnikami aplikacji, które mogą działać w chmurze, na komputerze, lokalnie lub na urządzeniu przenośnym.

Wbudowana odporność

Usługa Queue Storage pomaga uczynić aplikację skalowalną i mniej wrażliwą na awarie pojedynczych składników. Gdy część architektury przestaje działać, komunikaty są buforowane, a następnie normalnie pobieranie przez inne węzły przetwarzania komunikatów, dzięki czemu zachowywana jest integralność obciążenia.

Skalowanie przy wzmożeniach ruchu

Dobierz właściwy rozmiar dla wdrożenia swojej usługi, korzystając z usługi Queue Storage. Aplikacje absorbują nieoczekiwane wzmożenia ruchu, co zapobiega przeciążeniom serwerów przez nagłe zalewy żądań. Długość kolejki można monitorować, aby zapewnić elastyczność aplikacji i zależnie od potrzeb klientów wdrażać lub hibernować dodatkowe węzły procesów roboczych dla aplikacji.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure