Pomiń nawigację

Sztuczna inteligencja + uczenie maszynowe

Twórz aplikacje następnej generacji, korzystając z funkcji sztucznej inteligencji przeznaczonych dla dowolnego dewelopera i scenariusza

Znajdź usługę platformy Azure spełniającą Twoje potrzeby dotyczące sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Jeśli chcesz wykonać tę czynność Użyj tego
Znajdowanie usług sztucznej inteligencji dla typowych procesów biznesowych, które pozwalają szybko wygenerować wymierne korzyści dla organizacji.  Azure Applied AI Services
Znajdowanie usługi sztucznej inteligencji, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy Azure Metrics Advisor
Łatwe wyodrębnianie istotnych szczegółowych informacji z plików dźwiękowych i wideo przy użyciu sztucznej inteligencji dla multimediów Azure Video Indexer
Tworzenie botów i łączenie ich między kanałami Azure Bot Services
Znajdowanie szczegółowych informacji przy użyciu wyszukiwania w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji Azure Cognitive Search
Projektowanie rozwiązań sztucznej inteligencji przy użyciu analiz opartych na platformie Apache Spark™ Azure Databricks
Używanie usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego Azure Machine Learning
Dodawanie funkcji poznawczych do aplikacji za pomocą interfejsów API i usług sztucznej inteligencji Azure Cognitive Services
Zwiększanie możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu Azure Immersive Reader
Łatwe dodawanie funkcji wykrywania anomalii do aplikacji. Narzędzie do wykrywania anomalii
Stosowanie zaawansowanych modeli językowych i kodowania do różnych przypadków użycia Azure OpenAI Service — WERSJA ZAPOZNAWCZA
Wyodrębnianie informacji umożliwiających działanie z obrazów Przetwarzanie obrazów
Automatyzowanie moderowania zawartości obrazów, tekstów i filmów Content Moderator
Łatwe dostosowywanie najwyższej klasy własnych modeli przetwarzania obrazów do własnego, unikatowego przypadku użycia Usługa Custom Vision
Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i oznaczanie tagami twarzy na zdjęciach Interfejs API rozpoznawania twarzy
Używanie obsługiwanej przez sztuczną inteligencję usługi wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze Azure Form Recognizer
Dodawanie funkcji języka naturalnego przez pojedyncze wywołanie interfejsu API Cognitive Service dla języka
Dostarczanie spersonalizowanych, istotnych środowisk dla poszczególnych użytkowników Personalizacja
Znajdowanie funkcji usługi Mowa, która weryfikuje i identyfikuje osoby mówiące Rozpoznawanie osoby mówiącej
Znajdowanie funkcji usługi Mowa, która dokładnie konwertuje mówiony dźwięk na tekst Zamiana mowy na tekst
Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją Tłumaczenie mowy
Znajdowanie funkcji usługi Mowa, która konwertuje tekst na realistycznie brzmiącą mowę Zamiana tekstu na mowę
Łatwe przeprowadzanie tłumaczenia maszynowego przy użyciu prostego wywołania interfejsu API REST Translator
Opracowywanie wirtualnych asystentów opieki zdrowotnej przy użyciu usługi zarządzanej przygotowanej specjalnie na potrzeby ich opracowywania. Health Bot
Tworzenie pod kątem rzeczywistości mieszanej przy użyciu czujników AI Kinect DK
Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań Microsoft Genomics