Azure DevTest Labs — cennik

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska deweloperskie i testowe

Usługa Azure DevTest Labs pomaga programistom i testerom szybko tworzyć środowiska na platformie Azure na potrzeby wdrażania i testowania aplikacji. Za pomocą szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia w laboratorium można łatwo aprowizować maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux przy jednoczesnej minimalizacji strat i kontroli kosztów.

Szczegóły cennika

UsługaAzure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w laboratorium. Na przykład opłata zostanie naliczona za maszyny wirtualne utworzone w usłudze Laboratorium do tworzenia i testowania, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  • Tworzenie laboratorium DevTest Lab.
  • Tworzenie szablonów w laboratorium.
  • Tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie szablonów.
  • Dodawanie repozytorium artefaktów. Źródłami artefaktów są repozytoria Git (VSO-GIT, GitHub i inne), w których artefakty (pliki JSON oparte na szablonach ARM*) są ewidencjonowane.
   *Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat usługi ARM.
  • Instalowanie artefaktów po aprowizacji maszyny wirtualnej. Artefaktami mogą być:
   • Narzędzia, które chcesz zainstalować na maszynie wirtualnej, na przykład agenci, narzędzie Fiddler, program Visual Studio.
   • Akcje, które chcesz uruchamiać na maszynie wirtualnej, takie jak klonowanie repozytorium lub konfigurowanie obiektów.
   • Aplikacje, które chcesz przetestować.

Zasoby

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure DevTest Labs

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.