Azure DevTest Labs — cennik

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia/testowania

Usługa Azure DevTest Labs pomaga programistom i testerom szybko tworzyć środowiska na platformie Azure na potrzeby wdrażania i testowania aplikacji. Za pomocą szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia w laboratorium można łatwo zainicjować obsługę maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux, przy jednoczesnej minimalizacji strat i kontroli kosztów.

Szczegóły cennika

UsługaAzure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w laboratorium. Na przykład opłata zostanie naliczona za maszyny wirtualne utworzone w usłudze Laboratorium do tworzenia i testowania, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów
 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

  • Tworzenie laboratorium do tworzenia i testowania.
  • Tworzenie szablonów w laboratorium.
  • Tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie szablonów.
  • Dodawanie repozytorium artefaktów. Źródłami artefaktów są repozytoria Git (VSO-GIT, GitHub itp.), w których artefakty (pliki JSON oparte na szablonach ARM*) są ewidencjonowane.
   *Więcej informacji na temat usługi ARM można znaleźć tutaj.
  • Instalowanie artefaktów po zainicjowaniu obsługi administracyjnej maszyny wirtualnej. Artefaktami mogą być:
   • Narzędzia, które chcesz zainstalować na maszynie wirtualnej, np. agenci, narzędzie Fiddler, program Visual Studio.
   • Akcje, które chcesz uruchamiać na maszynie wirtualnej (klonowanie repozytorium, konfigurowanie obiektów).
   • Aplikacje, które chcesz przetestować.

  • Magazyn. Laboratorium automatycznie tworzy konta magazynu w celu przechowywania następujących zasobów:
   • Pliki VHD używane do tworzenia niestandardowych szablonów laboratoryjnych
   • Dyski systemu operacyjnego maszyn wirtualnych utworzonych w laboratorium
   Dowiedz się więcej
  • Virtual Network Sieć wirtualna jest automatycznie tworzona przez laboratorium i są do niej dodawane wszystkie maszyny wirtualne. Dowiedz się więcej
  • Maszyny wirtualne utworzone w laboratorium. Dowiedz się więcej
  • Usługa Azure Key Vault. Laboratorium potrzebuje poświadczeń użytkownika, aby komunikować się z prywatnym repozytorium Git użytkownika. Laboratorium przechowuje te poświadczenia w usłudze Azure Key Vault. Dowiedz się więcej

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure DevTest Labs

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto