Przejdź do głównej zawartości

Azure DevTest Labs — cennik

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Usługa Azure DevTest Labs pomaga programistom i testerom szybko tworzyć środowiska na platformie Azure na potrzeby wdrażania i testowania aplikacji. Za pomocą szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia w laboratorium można łatwo aprowizować maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux przy jednoczesnej minimalizacji strat i kontroli kosztów.

Szczegóły cennika

Bezpłatnie Rozliczenia
 • Tworzenie laboratorium DevTest Lab.
 • Tworzenie szablonów w laboratorium.
 • Tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie szablonów.
 • Dodawanie repozytorium artefaktów. Źródła artefaktów to repozytoria git (VSO-GIT, GitHub i inne), w których ewidencjonowane są artefakty (pliki JSON bazujące na usłudze ARM).
 • Instalowanie artefaktów po aprowizacji maszyny wirtualnej. Artefaktami mogą być:
  • Narzędzia, które chcesz zainstalować na maszynie wirtualnej, na przykład agenci, narzędzie Fiddler, program Visual Studio.
  • Akcje, które chcesz uruchamiać na maszynie wirtualnej, takie jak klonowanie repozytorium lub konfigurowanie obiektów.
  • Aplikacje, które chcesz przetestować.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure DevTest Labs

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure DevTest Labs.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure DevTest Labs.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure DevTest Labs.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze