Azure DevTest Labs — cennik

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia/testowania

Usługa Azure DevTest Labs pomaga programistom i testerom szybko tworzyć środowiska na platformie Azure na potrzeby wdrażania i testowania aplikacji. Za pomocą szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia w laboratorium można łatwo zainicjować obsługę maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux, przy jednoczesnej minimalizacji strat i kontroli kosztów.

Szczegóły cennika

UsługaAzure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w laboratorium. Na przykład opłata zostanie naliczona za maszyny wirtualne utworzone w usłudze Laboratorium do tworzenia i testowania, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów
 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

  • Tworzenie laboratorium do tworzenia i testowania.
  • Tworzenie szablonów w laboratorium.
  • Tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie szablonów.
  • Dodawanie repozytorium artefaktów. Źródłami artefaktów są repozytoria Git (VSO-GIT, GitHub itp.), w których artefakty (pliki JSON oparte na szablonach ARM*) są ewidencjonowane.
   *Więcej informacji na temat usługi ARM można znaleźć tutaj.
  • Instalowanie artefaktów po zainicjowaniu obsługi administracyjnej maszyny wirtualnej. Artefaktami mogą być:
   • Narzędzia, które chcesz zainstalować na maszynie wirtualnej, np. agenci, narzędzie Fiddler, program Visual Studio.
   • Akcje, które chcesz uruchamiać na maszynie wirtualnej (klonowanie repozytorium, konfigurowanie obiektów).
   • Aplikacje, które chcesz przetestować.

  • Magazyn. Laboratorium automatycznie tworzy konta magazynu w celu przechowywania następujących zasobów:
   • Pliki VHD używane do tworzenia niestandardowych szablonów laboratoryjnych
   • Dyski systemu operacyjnego maszyn wirtualnych utworzonych w laboratorium
   Dowiedz się więcej
  • Virtual Network Sieć wirtualna jest automatycznie tworzona przez laboratorium i są do niej dodawane wszystkie maszyny wirtualne. Dowiedz się więcej
  • Maszyny wirtualne utworzone w laboratorium. Dowiedz się więcej
  • Usługa Azure Key Vault. Laboratorium potrzebuje poświadczeń użytkownika, aby komunikować się z prywatnym repozytorium Git użytkownika. Laboratorium przechowuje te poświadczenia w usłudze Azure Key Vault. Dowiedz się więcej

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Azure DevTest Labs

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś