Pliki do pobrania

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Ujednolicone zestawy SDK

Ujednolicone zestawy SDK platformy Azure to kolekcje bibliotek dla języków .NET, Java, JavaScript i Python. Są oparte na wspólnym jądrze, aby ułatwić korzystanie z usług platformy Azure, ze szczególnym uwzględnieniem spójności, znanego środowiska i języka.

W przypadku rozpoczynania nowego projektu lub migrowania istniejących projektów firma Microsoft zaleca wdrożenie tych bibliotek. Jeśli szukasz starszych wersji, przejdź na kartę zestawów SDK.

Zestawy SDK

Zestawy Azure SDK to kolekcje bibliotek dla języków programowania. Ułatwiają one tworzenie aplikacji służących do zarządzania usługami platformy Azure i wchodzenia z nimi w interakcje.

To są starsze wersje zestawów SDK. Na potrzeby rozpoczynania nowego projektu lub migrowania istniejących projektów firma Microsoft zaleca wdrożenie bibliotek na karcie ujednoliconych zestawów SDK.

Narzędzia wiersza polecenia

Zarządzaj usługami i aplikacjami systemu Azure, używając skryptów wykonywanych z wiersza polecenia.

Interfejs wiersza polecenia systemu Azure

Emulator usługi Azure Storage

Narzędzia autonomiczne

Zarządzaj zasobami platformy Azure za pomocą dowolnej platformy.

Eksplorator usługi Azure Storage

Azure Data Studio

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure