Przejdź do głównej zawartości

Pliki do pobrania

Zestawy SDK i narzędzia do zarządzania usługami platformy Azure oraz korzystania z nich

Zestawy SDK

Programowo zarządzaj usługami platformy Azure i korzystaj z nich.

Zestawy SDK platformy Azure to kolekcje bibliotek utworzone w celu ułatwienia korzystania z usług platformy Azure w wybranym języku. Te biblioteki zostały zaprojektowane tak, aby były spójne, łatwe w użyciu, możliwe do diagnozowania, niezawodne i idiomatyczne. Zobacz najnowsze wersje, dokumentację i wytyczne dotyczące projektowania.

iOS

Narzędzia

Narzędzia do zarządzania usługami platformy Azure i korzystania z nich.

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Program Azure PowerShell

Visual Studio 2019

Visual Studio Code

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac

Eksplorator usługi Azure Storage

Azure Batch Explorer

Azure Data Studio

Emulatory magazynu

Azurite (dla wielu platform)

Emulator usługi Azure Storage (Windows)

Emulator usługi Azure Cosmos DB

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 środków rocznie na korzystanie z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure