Pomiń nawigację

Azure SQL

Rodzina baz danych SQL w chmurze z elastycznymi opcjami migracji, modernizacji i tworzenia aplikacji

Uzyskaj spójne i ujednolicone środowisko w całym portfolio usług SQL i korzystaj z pełnego zakresu opcji wdrażania od środowiska brzegowego po chmurę. Inteligentne i bezpieczne usługi baz danych Azure SQL umożliwiają łatwe:

 • Migrowanie obciążeń SQL do programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure.
 • Modernizowanie istniejących aplikacji za pomocą wystąpienia zarządzanego Azure SQL.
 • Obsługiwanie nowoczesnych aplikacji w chmurze dzięki usłudze Azure SQL Database.
 • Korzystanie z posiadanych umiejętności z zakresu języka SQL w chmurze dzięki zastosowaniu tego samego aparatu programu SQL Server.
 • Rozszerzanie aplikacji na urządzenia i bramy usługi IoT Edge za pomocą usługi Azure SQL Edge.
 • Zwiększanie korzyści z już poniesionych nakładów na licencje.
 • Uruchamianie usługi Azure SQL lokalnie i w środowiskach wielochmurowych przy użyciu usług danych z obsługą usługi Azure Arc.
 • Dowiedz się więcej o tym, jak zaoszczędzić czas i pieniądze na migracji.

Poznaj usługi baz danych Azure SQL

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Łatwo przenoś obciążenia SQL na platformę Azure, zachowując pełną zgodność z programem SQL Server i dostęp na poziomie systemu operacyjnego

Azure SQL Managed Instance

Zmodernizuj istniejące aplikacje programu SQL Server na dużą skalę dzięki inteligentnej, w pełni zarządzanej usłudze

Azure SQL Database

Obsługuj nowoczesne aplikacje w chmurze, używając inteligentnej i w pełni zarządzanej usługi z bezserwerowymi zasobami obliczeniowymi

Azure SQL Edge

Rozszerz swoje aplikacje na urządzenia i bramy usługi IoT Edge w celu uzyskania analizy w czasie rzeczywistym w środowiskach połączonych, rozłączonych lub hybrydowych.

Wybierz swoją bazę danych

Uzyskaj pomoc dotyczącą wyboru odpowiedniej usługi Azure SQL Database. Odpowiedz na kilka pytań, a my polecimy rozwiązanie dopasowane do Twoich wymagań.

Cel

Co chcesz zrobić?

Kontrola

Czy wymagana jest kontrola nad systemem operacyjnym lub dostęp do niego (z uwagi na zgodność lub w celu zainstalowania dodatkowych zależności oprogramowania)?

Zmiany

Jakie zmiany mogą się pojawić?

Compute

Jak opiszesz oczekiwane użycie zasobów obliczeniowych?

Możliwości

Jakie funkcje SQL są wymagane?

Storage

Jak dużo magazynu potrzebujesz?

Storage

Jak dużo magazynu potrzebujesz?

Storage

Jak dużo magazynu potrzebujesz?

Zalecenie

Bezserwerowa usługa Azure SQL Database

We recommend Azure SQL Database serverless, a compute tier that optimizes price-performance and simplifies performance management for databases with intermittent, unpredictable usage. Serverless automatically scales compute for single databases based on workload demand and bills for compute used per second, so you only pay for what you use. Learn more in our documentation and view our infographic. Get started with this step-by-step guidance.

Zalecenie

Usługa Azure SQL Database, warstwa Ogólnego przeznaczenia lub Krytyczne dla działania firmy

We recommend Azure SQL Database, the intelligent, fully managed database service that supports modern cloud applications with a variety of service tiers to meet your storage and business continuity requirements. The general purpose tier offers budget-oriented, balanced, and scalable compute and storage options, while business critical provides the highest resilience to failures and the highest I/O performance. Review our documentation and learn more about choosing the right service tier. Get started with this step-by-step guidance.

Zalecenie

Usługa Azure SQL Database, warstwa Hiperskala

We recommend Azure SQL Database, the intelligent, fully managed database service that supports modern cloud applications with a variety of service tiers to meet your storage and business continuity requirements. The Hyperscale tier is best for business workloads with highly scalable storage and read-scale requirements, rapidly scaling up to 100TB of storage. Review our documentation to learn more about SQL Database Hyperscale and other service tiers. Get started with this step-by-step guidance.

Zalecenie

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

We recommend SQL Server on Azure Virtual Machines, a great destination to lift and shift your SQL Server workloads, combining the performance, security, and analytics of SQL Server with the flexibility of Azure and 100 percent code compatibility. Review our documentation to learn more. Get started with this step-by-step guidance.

Zalecenie

Wystąpienie zarządzane Azure SQL

We recommend Azure SQL Managed Instance, the intelligent, scalable, cloud database service that combines the broadest SQL Server engine compatibility with all the operational and financial benefits of a fully managed and evergreen platform as a service. Combine your skills and experience with familiar tools and resources and do more in the cloud with what you already have. Review our documentation and view our infographic summarizing the savings of modernizing on Azure SQL. Get started with this step-by-step guidance.

Zalecenie

Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure lub wystąpienie zarządzane Azure SQL

We recommend SQL Server on Azure Virtual Machines, a great destination to lift and shift your SQL Server workloads, combining the performance, security, and analytics of SQL Server with the flexibility of Azure and 100 percent code compatibility. Review our documentation to learn more.

If you do not require OS access or control and are okay with minimal database or application code changes, Azure SQL Managed Instance is a fully-managed option that provides instance-level functionality in the cloud. With its broad SQL Server compatibility, many of the features you use on-premises are the same in the cloud, or they have a cloud equivalent. See our feature comparison between SQL Server and SQL Managed Instance. Review our documentation to learn more.

Learn more about choosing the right deployment option in Azure SQL.

Get started with this step-by-step guidance.

Zalecenie

Azure SQL Edge

We recommend Azure SQL Edge, a real-time data engine, optimized for IoT workloads that is backed by the security and performance of the same engine that powers SQL Server and Azure SQL. Stream, store, and analyze data at the source in connected, disconnected, or hybrid environments. View our customer stories or review our documentation to learn more.

W pełni zarządzane i zawsze aktualne rozwiązanie

Poświęcaj więcej czasu na innowacje, a mniej na stosowanie poprawek, aktualizowanie i wykonywanie kopii zapasowych baz danych. Platforma Azure to jedyna chmura z zawsze aktualnym środowiskiem SQL, automatycznie stosująca najnowsze poprawki i aktualizacje, dzięki czemu Twoje bazy danych są zawsze aktualne, a Ty nie musisz obawiać się zakończenia obsługi.

Nawet złożone zadania, takie jak dostosowywanie wydajności, zapewnianie wysokiej dostępności, odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowych, są zautomatyzowane, możesz więc skoncentrować się wyłącznie na aplikacjach.

Korzystaj z posiadanego doświadczenia z językiem SQL w chmurze

Usługi Azure SQL powstały w oparciu o technologię programu SQL Server, którą już znasz, a więc po przeniesieniu nie musisz uczyć się wszystkiego od nowa. Możesz utworzyć aplikację raz, korzystając z posiadanych już umiejętności z zakresu języka SQL, i wdrażać ją w dowolnej bazie danych w chmurze Azure SQL. Ponadto platforma Azure to jedyna chmura ze spójną bazą kodu SQL od urządzeń brzegowych do chmury.

Pobierz grafikę informacyjną

Oszczędzaj dzięki najniższemu całkowitemu kosztowi posiadania

Korzystaj z najlepszych w branży cen i w pełni wykorzystaj poniesione nakłady na licencje lokalne, przenosząc bazy danych programu SQL Server na platformę Azure:

 • Oszczędź nawet 85%1 w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, przenosząc posiadane licencje programu SQL Server na platformę Azure dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.
 • Wyciągnij z chmury jeszcze więcej, płacąc mniej, dzięki połączeniu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z cenami rezerwacji.
 • Uzyskaj obniżone stawki, aby wspierać ciągłe tworzenie i testowanie na platformie Azure.
 • Skróć czas spędzany na monitorowaniu obciążeń, korzystając z jednego portalu umożliwiającego wyświetlanie wszystkich baz danych Azure SQL Database, maszyn wirtualnych, pul i wystąpień w jednej lokalizacji.

Stosunek ceny do wydajności usług Azure SQL

Platforma Azure jest 3,6 raza szybsza i nawet o 86% tańsza niż usługi AWS w przypadku obciążeń SQL.

Usługa Azure SQL Database a usługa AWS RDS

Przełącz się do bazy danych Azure SQL Database i uzyskaj lepszy stosunek ceny do wydajności niż u innych dostawców usług w chmurze. Usługa Azure SQL Database spełnia Twoje wymagania o kluczowym znaczeniu, a kosztuje nawet 86% mniej od konkurencyjnych rozwiązań.2

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines a usługa AWS EC2

Przejdź do programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines i uzyskaj lepszą wydajność oraz stosunek ceny do wydajności niż inni dostawcy usług w chmurze. Maszyny wirtualne SQL Azure spełniają wymagania o znaczeniu krytycznym i są do 3,6 raza szybsze i 84% tańsze niż usługi Amazon Web Services.3

2Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w sierpniu 2019 r. W badaniach porównano stosunek ceny do wydajności między bazą danych Azure SQL Database 5. generacji z 80 rdzeniami wirtualnymi w warstwie usług o kluczowym znaczeniu, a ofertą db.r4.16xlarge dla usługi Amazon Web Services Relational Database Service (AWS RDS) działającej w ramach programu SQL Server. Dane do testów porównawczych uzyskano z testu GigaOm Analytic Field Test utworzonego na podstawie uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ E (TPC-E) oraz w oparciu o kombinację intensywnych transakcji tylko do odczytu i aktualizacji symulujących działania obecne w złożonych środowiskach aplikacji OLTP. Stosunek ceny do wydajności jest obliczany przez firmę GigaOm jako iloraz kosztu ciągłego działania platformy w chmurze przez 3 lata i przepływności w transakcjach na sekundę. Ceny są oparte na publicznie dostępnym cenniku dla Stanów Zjednoczonych w regionie Wschodnie stany USA dla usługi Azure SQL Database oraz w regionie Wschodnie stany USA (Ohio) dla usługi AWS RDS z sierpnia 2019 r. Wyniki stosunku ceny do wydajności są oparte na konfiguracji szczegółowo opisanej w teście GigaOm Analytic Field Test. Aktualne wyniki i ceny mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.

3Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w lutym 2020 r. W badaniach porównano stosunek ceny do wydajności pomiędzy programem SQL Server 2019 Enterprise w systemie Windows Server 2019 Datacenter w ramach wystąpienia typu E32as_v4 platformy Azure z dyskami SSD w warstwie Premium P30 oraz programem SQL Server 2019 Enterprise w systemie Windows Server 2019 Datacenter w ramach wystąpienia r5a.8xlarge usług AWS EC2 z woluminami ogólnego przeznaczenia (gp2). Dane do testów porównawczych uzyskano z testu GigaOm Analytic Field Test utworzonego na podstawie uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ E (TPC-E). Test Field Test nie implementuje pełnego testu porównawczego TPC-E i w związku z tym nie można go porównywać z żadnymi opublikowanymi testami porównawczymi TPC-E. Ceny są oparte na ogólnodostępnych cennikach obowiązujących w styczniu 2020 r. w Stanach Zjednoczonych w regionie Zachodnie stany USA dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines oraz w regionie Kalifornia Północna dla usługi AWS EC2. Cena obejmuje koszty trzyletniej rezerwacji dla platformy Azure i koszty obliczeń w usługach AWS, koszty korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i systemu Windows Server oraz koszty przenośności licencji dla programu SQL Server w ramach usług AWS, z wyłączeniem kosztów programu Software Assurance. Aktualne wyniki i ceny mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.

Ochrona inwestycji przy użyciu wbudowanych, inteligentnych zabezpieczeń

Oszczędzaj dzięki wyjątkowym ofertom platformy Azure i konkurencyjnym cenom

Kontroluj koszty we wszystkich wdrożeniach usługi Azure SQL Database, używając istniejących licencji lokalnych na platformie Azure dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Oszczędź jeszcze więcej, płacąc z góry za przewidywalne obciążenia dzięki cennikom rezerwacji platformy Azure. Więcej informacji:

Get started with Azure SQL learning resource and documentation or contact an Azure Specialist to learn more.

Zdobądź certyfikat firmy Microsoft

Zobacz certyfikaty oparte na rolach

Klienci zmieniają swoje firmy dzięki usługom Azure SQL

Firma H&R Block oferuje obsługę podatkową z użyciem programu SQL Server

"[SQL Managed Instance] gives us a smooth migration path for moving existing workloads to Azure with minimal technical reengineering."

Sameer Agarwal, menedżer ds. analizy danych przedsiębiorstwa | H&R Block
H&R Block

Firma Komatsu obniża koszty o połowę dzięki wystąpieniu zarządzanemu SQL

"We determined [SQL Managed Instance] was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance...We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, architekt rozwiązań analitycznych, technologie i systemy biznesowe | Komatsu
Komatsu

Firma Allscripts przeprowadziła migrację w kilka tygodni, a nie miesięcy

"By moving our acquired applications to Azure, we were able to get them up, running, and adding value to the business in three weeks versus the three months needed to requisition servers and storage."

Peter Tomlinson, dyrektor ds. rozwiązań zintegrowanych i technologii | Allscripts
Allscripts

"Going forward, it doesn't make sense to be anywhere but in Azure because it makes us a more effective, efficient, and flexible development organization."

Rohit Mistry, analityk ds. infrastruktury, Manulife
Manulife

Firma Legacy opracowała środowisko hybrydowe z nadmiarowością dzięki wystąpieniom zarządzanym

"We are able to spin up resources in a few hours instead of months, and we've reduced the operational costs of disaster recovery by almost 65 percent. We essentially avoided a half-million-dollar capital purchase."

Jeff Olson, dyrektor techniczny, IS | Legacy Health
Legacy Health

Firma TeamSystem szybciej wdraża rozwiązania, korzystając z programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Dzięki korzystaniu z programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure z systemem Linux firma TeamSystem zredukowała nakład pracy i koszty związane z uruchomieniem platformy i jednocześnie zwiększyła elastyczność i tempo wdrożenia — a wszystko to, nie narażając na szwank wydajności.

Team System

Dzięki usłudze Azure SQL Edge firma Fugro szybciej generuje analizy

"Traditionally, it took two weeks to prep each client's monthly data, to verify the report, and for the client to receive it. Now we deliver the first draft of that report in eight minutes."

Richard Corless, główny architekt chmury, Fugro
Fugro

Często zadawane pytania dotyczące usług Azure SQL

 • Azure SQL to rodzina w pełni zarządzanych, bezpiecznych i inteligentnych usług baz danych SQL, zbudowanych na podstawie aparatu programu SQL Server. Oferuje szeroką gamę opcji wdrażania i wzorców aplikacji z różnymi wymogami dotyczącymi kontroli, odpowiednich do najbardziej wymagających projektów migracji i modernizacji. Usługi Azure SQL umożliwiają ponowne hostowanie obciążeń programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure, modernizowanie istniejących aplikacji za pomocą wystąpień zarządzanych Azure SQL oraz obsługę nowoczesnych aplikacji w chmurze dzięki usłudze Azure SQL Database. Możesz zarządzać całym portfolio usług za pośrednictwem spójnego i ujednoliconego środowiska, które zapewnia dostosowane do poszczególnych scenariuszy i wymagań wskazówki dotyczące tworzenia odpowiednich zasobów.
 • Aby wybrać usługę Azure SQL najlepiej dopasowaną do potrzeb, należy rozważyć trzy główne kwestie: Twój ogólny cel, wymagany zakres dostępu lub kontroli w odniesieniu do systemu operacyjnego oraz preferowaną wersję programu SQL Server. Jeśli wymagasz kontroli nad bazowym systemem operacyjnym ze względu na potrzeby związane ze zgodnością lub zależnościami oprogramowania i chcesz pozostać przy bieżącej wersji programu SQL, najlepszą opcją będzie zmiana hosta programu SQL Server na maszyny wirtualne platformy Azure. Jeśli jednak kontrola nad systemem operacyjnym nie jest wymagana, a wolisz korzystać z najnowszego programu SQL Server „bez wersji”, optymalne będzie zmodernizowanie istniejących aplikacji lub obsługa nowoczesnych aplikacji w chmurze przy użyciu rozwiązań w pełni zarządzanych, takich jak usługa Azure SQL Database czy wystąpienie zarządzane Azure SQL.
 • Warto odwiedzić centrum migracji platformy Azure, w którym znajdziesz narzędzia, zasoby i wskazówki pomocne w migracji do chmury.

Pełna gotowość — rozpocznij tworzenie rozwiązań z użyciem usługi Azure SQL Database, programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure lub wystąpienia zarządzanego Azure SQL

1Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych lub pojemności zarezerwowanej na 3 lata. Ceny z 24.10. 2018 r., mogą ulec zmianie. Obliczenia dla maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows oparte na jednej maszynie wirtualnej platformy Azure D2V3 w regionie Zachodnie stany USA 2 z użyciem stawki podstawowej systemu SUSE Linux Enterprise. Obliczenia dla platformy AWS oparte na jednej maszynie wirtualnej m5.Large w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) przy użyciu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w systemie Windows Server dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Obliczenia dla programu SQL Server oparte na wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie Krytyczne dla działania firmy w regionie Zachodnie stany USA 2 i przeprowadzane przy użyciu stawki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na usługach pulpitu zdalnego dla wersji SQL EE i interfejsu db.r4.2xlarge w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) w wielokrotnym wdrożeniu platformy AZ dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Koszt rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń używanych dla platformy AWS bazuje na cenach w USD za system Windows Server Standard open NL ERP. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.