Przejdź do głównej zawartości

Security Center — cennik

Uzyskaj kompleksowe zabezpieczenia w środowiskach z wieloma chmurami i środowiskach hybrydowych

Usługa Microsoft Defender dla Chmury to ujednolicona natywna dla chmury platforma ochrony aplikacji (CNAPP), która zapewnia zarządzanie stanem zabezpieczeń w chmurze, zarządzanie zabezpieczeniami pakietu DevOps i ochronę obciążeń w chmurze w środowiskach z wieloma chmurami i środowiskach hybrydowych.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Usługa Microsoft Defender dla Chmury zapewnia kompleksową, natywną dla chmury ochronę od tworzenia do środowiska uruchomieniowego w środowiskach wielochmurowych. Usługa Defender dla Chmury pomaga chronić zasoby na platformie Azure, w innych chmurach i w środowisku lokalnym za pośrednictwem warstwy Bezpłatna i rozszerzonych możliwości zabezpieczeń.

Program Microsoft Defender dla Chmury jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni. Każde użycie powyżej 30 dni zostanie automatycznie naliczone zgodnie z poniższym schematem cenowym.

Po włączeniu programu Microsoft Defender dla Chmury automatycznie zarejestrujemy i rozpoczynamy chronić wszystkie Twoje zasoby, chyba że wyraźnie zdecydujesz się zrezygnować. Za każdy zasób chroniony przez program Defender dla Chmury zostanie naliczona opłata zgodnie z poniższym modelem cenowym.

Zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (CSPM)

Usługa Microsoft Defender dla Chmury oferuje podstawowe i zaawansowane rozwiązania do zarządzania stanem zabezpieczeń chmury w środowiskach z wieloma chmurami i środowiskach hybrydowych. Podstawowe zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (bezpłatne) zapewnia ciągłe oceny, rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, wskaźnik bezpieczeństwa oraz wzorzec wydajności zabezpieczeń w chmurze firmy Microsoft na platformie Azure oraz w usługach Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud.

Zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury w usłudze Microsoft Defender udostępnia zaawansowane możliwości stanu zabezpieczeń, w tym skanowanie luk w zabezpieczeniach bez agenta, analizę ścieżek ataków, zintegrowany stan zabezpieczeń uwzględniający dane oraz inteligentny wykres zabezpieczeń w chmurze. Ceny zależą od rozmiaru chmury, a rozliczenia są dokonywane tylko na podstawie liczby serwerów, kont magazynu i baz danych.

Ponadto obejmuje możliwości zabezpieczeń serwera DevOps, aby umożliwić zespołom ds. zabezpieczeń zarządzanie zabezpieczeniami serwera DevOps w środowiskach z wieloma potokami.

Plan zarządzania stanem zabezpieczeń chmury Cena
Podstawowe zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury Bezpłatnie1
Zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury w usłudze Defender (CSPM) $-

1Program CSPM w usłudze Microsoft Defender chroni wszystkie obciążenia wielochmurowe, ale rozliczenia mają zastosowanie tylko w przypadku zasobów obliczeniowych, baz danych i magazynu. Rozliczane obciążenia to maszyny wirtualne, konta magazynu, bazy danych OSS oraz usługi SQL PaaS i serwery na maszynach. Rozliczenia rozpoczną się 1 sierpnia 2023 r.

Fundamentalne możliwości programu CSPM usługi Microsoft Defender dla Chmury obejmują spis zasobów, ocenę zabezpieczeń, widoczność stanu serwera DevOps, infrastrukturę jako zabezpieczenia kodu i zarządzanie zgodnością. Dowiedz się więcej na stronieOmówienie programu Zarządzanie stanem zabezpieczeń w chmurze (CSPM) — Microsoft Defender dla Chmury | Microsoft Learn.

Plany ochrony obciążeń w chmurze

Usługa Microsoft Defender dla Chmury zapewnia ochronę obciążeń w chmurze, aby ułatwić organizacjom szybkie zapobieganie współczesnym zagrożeniom, ich wykrywanie i reagowanie na nie w środowiskach z wieloma chmurami oraz środowiskach hybrydowych. Uzyskaj zaawansowane funkcje ochrony przed zagrożeniami, aby zabezpieczyć krytyczne obciążenia między maszynami wirtualnymi, kontenerami, bazami danych, magazynem, usługami aplikacji, interfejsami API i nie tylko.

Typ zasobu Zasób Cena
Serwery Microsoft Defender dla Serwerów — plan 1 $-
Microsoft Defender dla Serwerów — plan 2 $-
Kontenery Microsoft Defender dla Kontenerów $-4
Bazy danych Usługa Microsoft Defender for SQL w bazach danych połączonych z platformą Azure $-2
Program Microsoft Defender dla SQL poza platformą Azure $-3
Microsoft Defender for MySQL $-
Microsoft Defender for PostgreSQL $-
Microsoft Defender for MariaDB $-
Microsoft Defender dla Azure Cosmos DB5 $-
Magazyn Microsoft Defender for Storage1 $-6
W przypadku istniejących klientów korzystających z cen usługi Defender for Storage (klasycznej) dla transakcji zapoznaj się z witryną usługi Defender dla Chmury.
Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania7
(dodatek do programu Defender for Storage)
Cena $- za GB zeskanowanych danych
Warstwa usługi Microsoft Defender for App Service $-
Microsoft Defender for Key Vault $-/magazyn/miesiąc
Microsoft Defender for Resource Manager $-/subskrypcja/miesiąc

1 Program Microsoft Defender obecnie chroni zasoby usług Azure Blobs, Azure Files i Azure Data Lake Storage Gen2.

2 Cena usługi Microsoft Defender for SQL w bazach danych połączonych z platformą Azure dotyczy serwerów SQL w bazie danych Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, elastycznych pul Azure SQL, dedykowanej puli SQL usługi Azure Synapse Analytics, SQL w usłudze Azure Virtual Machines i zasobów z obsługą usługi SQL w usłudze Azure Arc (w centrum danych klienta, na urządzeniach brzegowych lub w środowisku z wieloma chmurami).

3 Usługa Microsoft Defender for SQL poza ceną platformy Azure ma zastosowanie do serwerów SQL hostowanych poza platformą Azure w centrum danych klienta, na urządzeniach brzegowych lub w środowisku z wieloma chmurami, które nie obsługują danych ARC.

4 Ceny są ustalane na podstawie liczby rdzeni wirtualnych w węzłach roboczych platformy Kubernetes obsługiwanych przez usługę Defender dla Kontenerów. Ta cena obejmuje 20 bezpłatnych miesięcznych ocen luk w zabezpieczeniach wykonanych w rejestrze kontenerów dla każdego obciążonego rdzenia wirtualnego, przy czym liczba będzie oparta na zużyciu w poprzednim miesiącu. Za każde kolejne skanowanie będzie naliczana opłata w wysokości $- za skrót obrazu. Od większości klientów nie oczekuje się żadnych dodatkowych opłat za skanowanie obrazów.

5 W przypadku kont bezserwerowych usługi Azure Cosmos DB łączna liczba jednostek RU jest konwertowana na aprowizowaną przepływność przy użyciu współczynnika konwersji wynoszącego 0,00003125.

6 Za każde milion transakcji przekraczające próg będą naliczane opłaty w wysokości $- za konta magazynu przekraczające 73 miliony transakcji miesięcznych.

7 Skanowanie złośliwego oprogramowania dla ochrony magazynu w usłudze Defender obecnie obsługuje tylko usługę Azure Blob Storage. Niedostępne dla ochrony magazynu w usłudze Defender (wersja klasyczna).

Ceny usługi Defender for API będzie dostępny w lutym 2024 r.

Dodatkowe opłaty za dane tylko w przypadku maszyn wirtualnych

Miernik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział Zobacz stronę cennika usługi Azure Monitor, aby uzyskać informacje na temat cen pozyskiwania danych
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej jednego miesiąca Zobacz stronę cennika usługi Azure Monitor, aby uzyskać informacje na temat cen przechowywania danych

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Security Center

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Security Center.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Security Center.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Security Center.

  • Nie. Subskrypcji, dla których włączono rejestry planu Microsoft Defender for Kubernetes lub Microsoft Defender dla Kontenerów przed 6 grudnia 2021 r., nie trzeba uaktualniać do nowej oferty Microsoft Defender dla Kontenerów. Jednak opcja uaktualnienia będzie widoczna w portalu.
  • Klienci, którzy obecnie korzystają z planu Microsoft Defender for Kubernetes, będą nadal mogli używać go w subskrypcjach, w których usługa jest już włączona.
  • Klienci, którzy obecnie korzystają z rejestrów planu Microsoft Defender dla Kontenerów będą nadal mogli używać jej w subskrypcjach, w których usługa jest już włączona.
  • Tak. Nowy plan Microsoft Defender dla Kontenerów zawiera wszystkie funkcje, które były wcześniej dostępne za pomocą usługi Microsoft Defender for Kubernetes i usługi Microsoft Defender dla rejestrów kontenerów. Ponadto nowy plan zawiera duży zestaw nowych i ulepszonych możliwości oraz usunął istniejące wcześniej zależności od funkcji Microsoft Defender dla Serwerów. Zupełnie nowe funkcje obejmują wdrożenie natywne platformy Kubernetes, zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami z analizą sztucznej inteligencji obsługującą platformę Kubernetes i wykrywaniem anomalii oraz widoczność luk w zabezpieczeniach środowiska uruchomieniowego.

    Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten artykuł.

  • Transakcja to wywołanie interfejsu API z ładunkiem żądania do 1000 punktów danych w szeregu czasowym. Każdy przyrost 1000 punktów danych jest traktowany jak dodatkowa transakcja. Przykładowo wywołanie interfejsu API z rozmiarem ładunku żądania równym 2050 punktów danych to 3 transakcje. Maksymalny rozmiar ładunku żądania to 8640 punktów danych. Każdy punkt danych w szeregu czasowym to para składająca się z sygnatury czasowej i wartości liczbowej.
  • W przypadku kont bezserwerowych Azure Cosmos DB usługa Microsoft Defender dla usługi Cosmos DB używa współczynnika konwersji wynoszącego 0,00003125 do konwertowania jednostek żądań bezserwerowych (RU) na aprowizowaną przepływność. Na przykład: konto bezserwerowe usługi Azure Cosmos DB z użyciem 215 milionów jednostek RU na miesiąc zostanie obciążone kwotą $- z tytułu usługi Microsoft Defender dla usługi Cosmos DB (215 milionów jednostek żądań * 0,00003125 * $- na 100 jednostek żądań na sekundę).

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze