Pierwsze kroki z platformą Azure

Wykonaj pierwszy krok, aby zapoznać się z platformą Azure

Obejrzyj 3-minutowe omówienie platformy Azure prezentowane przez Scotta Hanselmana

Wdróż swoje pierwsze rozwiązanie w mniej niż 10 minut

Wypróbuj te krótkie samouczki dotyczące korzystania z platformy Azure i od razu rozpocznij tworzenie projektów.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Linux

Wdróż maszynę wirtualną z systemem Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Windows

Utwórz maszynę wirtualną z systemem Windows za pomocą programu PowerShell.

Tworzenie aplikacji internetowej

Wdróż przykładową aplikację .NET, Node.js, Java, PHP, Python lub Ruby.

Magazynowanie i przesyłanie danych oraz aplikacji

Uzyskaj dostęp do magazynu obiektów Blob, tabel i kolejek.

Tworzenie aplikacji bez użycia serwera

Tworzenie funkcji „hello world” w witrynie Azure Portal.

Tworzenie aplikacji opartej na danych

Utwórz bazę danych Azure SQL Database w witrynie Azure Portal.

Weź udział w pokazie na żywo na temat rozpoczynania pracy z platformą Azure

Maksymalnie wykorzystaj możliwości platformy Azure. Weź udział w cotygodniowym pokazie na żywo i w sesji pytań i odpowiedzi dotyczących platformy Azure i obejrzyj prezentacje na temat tworzenia maszyn wirtualnych za pomocą witryny Azure Portal, tworzenia aplikacji internetowych, wdrażania baz danych SQL i wykonywania innych zadań. Uzyskaj od technicznych ekspertów ds. platformy Azure odpowiedzi na swoje pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo.

Dowiedz się, jak działa platforma Azure

Uzyskaj szkolenia i certyfikaty

Rozszerz swoją wiedzę na temat platformy Azure dzięki bezpłatnym szkoleniom w witrynie Pluralsight, praktycznym laboratoriom i programom certyfikacji. Dowiedz się, jak używać platformy Azure do zarządzania infrastrukturą i opracowywania aplikacji za pomocą środowiska Node.js i platformy .NET.

Znajdź szkolenie

Przeczytaj wprowadzenie do platformy Azure

Dowiedz się więcej na temat usług, portalu, narzędzi i zestawów SDK platformy Azure. Skorzystaj z 5-minutowych samouczków, aby rozpocząć pracę, i znajdź narzędzia do szacowania, zarządzania kosztami i ustawiania alertów.

Przeczytaj przewodnik

Obejrzyj demonstracyjne wideo

Zobacz praktyczne demonstracje warsztatowe przygotowane przez naszych ekspertów, pokazujące sposób korzystania z popularnych funkcji i usług, takich jak App Service, Functions i Storage, oraz tworzenia maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows i zarządzania nimi.

Zobacz wszystkie demonstracje

Nadal masz pytania?

Pobierz wewnętrzny przewodnik po tworzeniu aplikacji za pomocą platformy Azure

Pobierz e-booka

Dowiedz się więcej o ofercie bezpłatnego konta platformy Azure

Odwiedź stronę często zadawanych pytań

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o nowościach i szkoleniach dotyczących platformy Azure i chmury obliczeniowej

Zgłoś się, aby otrzymywać aktualizacje

Uzyskaj platformę Azure bezpłatnie i poznaj ją

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.