Pierwsze kroki z platformą Azure

Poznaj możliwości usług przetwarzania w chmurze platformy Azure

Obejrzyj 3-minutowe omówienie platformy Azure prezentowane przez Scotta Hanselmana

Obejrzyj prowadzony przez eksperta pokaz popularnych usług platformy Azure

Dowiedz się szybko, jak korzystać z platformy Azure, od eksperta platformy Azure. Zobacz, jak zarządzać kosztami w witrynie Azure Portal, utworzyć maszynę wirtualną, utworzyć i wdrożyć aplikację internetową oraz wdrożyć bazę danych SQL. Weź udział w pokazie na żywo z sesją pytań i odpowiedzi lub obejrzyj go na żądanie w dogodnym czasie.

Zarejestruj

Dowiedz się, jak działa platforma Azure

Wdrażanie pierwszego rozwiązania przy użyciu krótkich samouczków

Po utworzeniu bezpłatnego konta platformy Azure zacznij od razu tworzyć projekty.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Linux

Wdrażanie maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Windows

Utwórz maszynę wirtualną z systemem Windows za pomocą programu PowerShell.

Tworzenie aplikacji internetowej

Wdróż przykładową aplikację .NET, Node.js, Java, PHP, Python lub Ruby.

Magazynowanie i przesyłanie danych oraz aplikacji

Uzyskaj dostęp do magazynu obiektów Blob, tabel i kolejek.

Tworzenie aplikacji bez użycia serwera

Tworzenie funkcji „hello world” w witrynie Azure Portal.

Tworzenie aplikacji opartej na danych

Utwórz bazę danych Azure SQL Database w witrynie Azure Portal.

Wypróbuj te popularne zasoby szkoleniowe

Zacznij tworzyć na platformie Azure od pierwszego dnia przy użyciu typowych scenariuszy projektowania aplikacji, korzystając z przewodnika dla deweloperów na platformie Azure.

Uzyskaj przewodnik

Dowiedz się, co to jest bezpłatne konto platformy Azure, zobacz, które usługi platformy Azure są bezpłatne przez 12 miesięcy i które są zawsze bezpłatne, oraz uzyskaj odpowiedzi na typowe pytania.

Przejdź do często zadawanych pytań

Zasubskrybuj najlepsze rozwiązania i zalecenia dotyczące platformy Azure oraz odkryj nowe i skuteczniejsze metody korzystania z platformy Azure.

Zarejestruj się

Poznaj platformę Azure przy użyciu bezpłatnego konta

Bezpłatnie korzystaj z popularnych usług przez 12 miesięcy oraz uzyskaj $200 środków w celu poznania możliwości.