Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure
Obraz przedstawiający kombinację kolorów niebieskiego i różowego

Azure SQL Database

Twórz nieograniczone, zaufane aplikacje gotowe do użycia sztucznej inteligencji w pełni zarządzanej bazie danych SQL
Omówienie

Twórz na podstawie szybkiego i elastycznego języka SQL

 • Twórz nowe aplikacje z elastycznymi bazami danych w chmurze w warstwie Hiperskala, które są automatycznie skalowane zgodnie z tempem rozwoju Twojej firmy.
 • Skróć czas wprowadzania na rynek w usłudze zarządzanej, która obsługuje wiele formatów danych, platform i popularnych języków.
  Obraz izometryczny zegara, narzędzi oraz komputera, tabletu lub telefonu
 • Zasilaj aplikacje wymagające wielu zasobów i utrzymuj obciążenia o krytycznym znaczeniu na najwyższym poziomie wydajności.
 • Chroń swoje dane i zachowaj ciągłość działania dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli i funkcjom zabezpieczeń opartym na uczeniu maszynowym.
  Widok izometryczny bazy danych SQL łączącej się z systemami zewnętrznymi lub komputerami.
FUNKCJE

Twórz skalowalne i bezpieczne aplikacje

Hiperskala

Szybko skaluj w górę, aby sprostać zapotrzebowaniu i odciążać obciążenia odczytu korzystając z obsługi skalowania w poziomie dla maksymalnie 30 nazwanych replik.

Copilot w Azure

Korzystaj ze wsparcia AI na etapie projektowania, działania i optymalizacji aplikacji SQL.


Obsługa AI

Twórz inteligentne aplikacje przy użyciu danych SQL za pomocą usług Azure OpenAI i Wyszukiwanie AI platformy Azure.

Dublowanie

Wysyłaj zapytania i analizuj dane tak, jakby były danymi lokalnymi, dzięki replikacji danych SQL do usługi Microsoft Fabric prawie w czasie rzeczywistym.

Połączenie platformy danych Azure

Łatwo łącz się z innymi usługami platformy Azure, takimi jak Azure Functions, bez konieczności pisania własnego kodu.

Konstruktor interfejsu API danych

Przekształcaj obiekty bazy danych w interfejsy API REST i GraphQL oraz uzyskuj dostęp do danych na dowolnej platformie, w dowolnym języku lub urządzeniu.

Bezserwerowe usługi obliczeniowe

Zoptymalizuj stosunek ceny do wydajności dzięki elastycznym bezserwerowym zasobom obliczeniowym, które są automatycznie skalowane w celu zaspokojenia zapotrzebowania.

Inteligentne przetwarzanie zapytań

Zwiększ wydajność zapytań istniejących obciążeń przy minimalnym nakładzie pracy.

Bezpieczeństwo i ład

Chroń swoje dane dzięki wielowarstwowemu podejściu do zabezpieczeń, które obejmuje usługę Microsoft Defender for SQL.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność 

Firma Microsoft zobowiązała się zainwestować 20 miliardów USD w cyberbezpieczeństwo w ciągu pięciu lat.
Zatrudniamy ponad  8500 ekspertów ds. zabezpieczeń i analizy zagrożeń w 77 krajach.
Platforma Azure ma jeden z największych  portfeli certyfikatów zgodności w branży.
Kobieta w dżinsowej kurtce korzystająca z tabletu w sklepie odzieżowym.
CENY

Ceny dla inteligentnej, chmurowej usługi relacyjnej bazy danych

Poznaj opcje cenowe i znajdź warstwę wydajności najlepiej pasującą do Twojego obciążenia.

Porównanie stosunku ceny do wydajności dla usługi Azure SQL Database

Usługa Azure SQL Database w warstwie Hiperskala wyprzedza bazę danych Amazon Aurora PostgreSQL nawet o 68% pod względem wydajności i wartości.1
HISTORIE KLIENTÓW

Zobacz, jak klienci wprowadzają innowacje przy użyciu usługi Azure SQL Database

 Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure SQL Database

Uzyskaj 100 000 sekund rdzenia wirtualnego bezserwerowych usług obliczeniowych i 32 GB magazynu co miesiąc przez cały okres trwania subskrypcji.

Często zadawane pytania

 •  Usługa Azure SQL Database jest dostępna jako pojedyncza baza danych z własnym zestawem zasobów zarządzanych przez serwer logiczny oraz jako baza danych w puli elastycznej ze wspólnym zestawem zasobów zarządzanym przez serwer logiczny. Ogólnie rzecz biorąc, pule elastyczne są przeznaczone dla typowego wzorca aplikacji oprogramowanie jako usługa (SaaS), gdzie dla każdego klienta lub dzierżawy jest używana jedna baza danych. W pulach można zarządzać łączną wydajnością, a bazy danych są automatycznie skalowane w górę lub w dół.


  Dowiedz się więcej o pulach elastycznych. Dowiedz się więcej o wzorcu aplikacji oprogramowanie jako usługa (SaaS)

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure pomaga zmaksymalizować wartość Twoich obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Microsoft Software Assurance w celu płacenia niższej stawki ("stawki podstawowej") dla usług Azure SQL opartych na rdzeniach wirtualnych. Możesz dodatkowo zoptymalizować koszty za pomocą scentralizowanego zarządzania korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure w ramach całej swojej subskrypcji lub konta rozliczeniowego.

  Dowiedz się więcej o korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Dowiedz się więcej o scentralizowanym zarządzaniu.

 • Nie, Azure SQL Database to w pełni zarządzana usługa baz danych—firma Microsoft obsługuje program SQL Server dla Ciebie oraz zapewnia jego dostępność i wydajność. Usługa SQL Database zawiera też funkcje zwiększające ciągłość działania i bezpieczeństwo, takie jak wbudowana wysoka dostępność i wykrywanie zagrożeń, dzięki czemu nie musisz się martwić o administrowanie i konserwację baz danych programu SQL Server.

  Dowiedz się więcej o wbudowanej wysokiej dostępności. Dowiedz się więcej o wykrywaniu zagrożeń.

 •  Warstwy usługi oparte na rdzeniach wirtualnych różnią się przede wszystkim dostępnością, typem magazynu oraz liczbą operacji wejścia/wyjścia (we/wy) na sekundę. Warstwa Ogólnego przeznaczenia to ekonomiczna opcja, która najlepiej sprawdza się, gdy wydajność operacji wejścia/wyjścia lub czas przełączania w tryb failover nie są priorytetem. Warstwa Hiperskala jest zoptymalizowana pod kątem przetwarzania transakcyjnego online (OLTP) i hybrydowych transakcyjnych obciążeń analitycznych. Warstwa krytyczna dla działania firmy jest najlepsza dla aplikacji OLTP, które wymagają dużej szybkości transakcji i małych opóźnień we/wy.

  Dowiedz się więcej o warstwach usług opartych na rdzeniach wirtualnych.

 • Łączność między usługą Azure SQL Database i bramą internetową platformy Azure jest gwarantowana na poziomie 99,995 procent czasu dla wdrożeń strefowo nadmiarowych niezależnie od warstwy usługi. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj umowę SLA i zapoznaj się z architekturą wysokiej dostępności.

  Dowiedz się więcej o umowie SLA. Dowiedz się więcej o architekturze wysokiej dostępności.

 • Bazy danych SQL, nazywane również relacyjnymi bazami danych, to systemy, które przechowują kolekcje tabel i organizują ustrukturyzowane zestawy danych w formacie kolumn i wierszy tabelarycznych, podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym.

  Dowiedz się więcej o bazach danych SQL.

Następne kroki

Rejestracja konta

Dwie osoby siedzące przy stole z ustawionym przed nimi laptopem.

Rozpocznij przy użyciu bezpłatnego konta

Zacznij od środków na korzystanie z platformy Azure w wysokości 200 USD.
Mężczyzna pracujący na laptopie naprzeciwko okna.

Rozpocznij, korzystając z cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
 • [1] Deklaracja dotycząca stosunku ceny do wydajności opiera się na danych pochodzących z badania zleconego przez firmę Microsoft i przeprowadzonego przez firmę Principled Technologies w grudniu 2023 r. W badaniu porównano wydajność i stosunek wydajności do ceny między bazą danych Azure SQL Database z 16 rdzeniami wirtualnymi i 32 rdzeniami wirtualnymi używającą sprzętu premium w warstwie usługi Hiperskala a ofertami db.r6i.4xlarge i db.r6i.8xlarge dla zoptymalizowanej pod kątem operacji we/wy bazy danych Amazon Aurora PostgreSQL („Amazon Aurora”). Dane wzorca wydajności pochodzą z raportu firmy Principled Technologies, w którym użyto wzorca HammerDB TPROC-C. Obciążenie TPROC-C jest pochodną wzorca wydajności TPC-C, a wyniki uzyskano za pomocą obciążenia HammerDB TPROC-C. Obciążenie HammerDB TPROC-C jest pochodną wzorca wydajności TPC-C i nie jest porównywalne z opublikowanymi wynikami wzorca TPC-C, ponieważ ta implementacja nie jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami wzorca wydajności TPC. Stosunek wydajności do ceny jest obliczany przez firmę Principled Technologies jako iloraz kosztu ciągłego działania platformy w chmurze i przepływności nowych zamówień na minutę na podstawie standardu. Ceny są oparte na publicznie dostępnych cenach dla rynku amerykańskiego obowiązujących w regionie Wschodnie stany USA 1 dla usługi Azure SQL Database oraz w regionie Wschodnie stany USA dla bazy danych Amazon Aurora  z grudnia 2023 r. Wyniki wydajności i stosunku wydajności do ceny są oparte na konfiguracjach wyszczególnionych w raporcie firmy Principled Technologies. Rzeczywiste wyniki i ceny mogą różnić się w zależności od konfiguracji i regionu.