Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Migracja

Uprość i przyspiesz migrację do chmury dzięki wskazówkom, narzędziom i zasobom dotyczącym tego procesu

Znajdź usługę platformy Azure spełniającą Twoje potrzeby dotyczące migracji

Jeśli chcesz wykonać tę czynność Użyj tego
Przyspieszanie migracji danych na platformę Azure Azure Database Migration Service
Zapewnianie nieprzerwanej pracy firmy dzięki wbudowanej usłudze odzyskiwania po awarii Azure Site Recovery
Znajdowanie urządzeń oraz rozwiązań na potrzeby transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge Azure Data Box
Upraszczanie migracji i modernizacji dzięki ujednoliconej platformie Azure Migrate
Monitorowanie, przydzielanie i optymalizowanie kosztów chmury przy zachowaniu przezroczystości, dokładności i wydajności Microsoft Cost Management