Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe

Korzystaj z innowacji platformy Azure w dowolnym miejscu — zapewnij elastyczność i innowacyjność technologii hybrydowych i przetwarzania w chmurze dla swoich obciążeń lokalnych

Znajdź usługę platformy Azure dla swoich potrzeb dotyczących rozwiązań hybrydowych i wielochmurowych

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego
Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego Azure Active Directory
W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna usługa PostgreSQL Azure Database for PostgreSQL
Szybkie, niezawodne i prywatne połączenie z platformą Azure ExpressRoute
Natywne dla chmury rozwiązanie SIEM i inteligentna analiza zabezpieczeń Microsoft Sentinel
Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure  Azure SQL Edge
Rozszerzenie ochrony przed zagrożeniami na dowolną infrastrukturę Microsoft Defender dla Chmury
Korzystanie z elastyczności i innowacyjności chmury obliczeniowej w środowiskach lokalnych Azure Stack Hub
Zabezpieczanie, rozwijanie i obsługiwanie infrastruktury, aplikacji i usług platformy Azure w dowolnym miejscu Azure Arc
Korzystanie z usług dla zespołów w celu udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania Azure DevOps
Zarządzana, inteligentna usługa SQL w chmurze SQL Database
Tworzenie i uruchamianie innowacyjnych aplikacji hybrydowych ponad granicami chmury Azure Stack
Uruchamianie obciążeń produkcyjnych w dowolnym miejscu w znanej hybrydowej infrastrukturze hiperkonwergentnej Azure Stack HCI
Zarządzane urządzenie platformy Azure umożliwiające korzystanie z zasobów obliczeniowych i magazynowych oraz inteligencji platformy Azure na urządzeniach brzegowych Azure Stack Edge