Pomiń nawigację

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Tworzenie aplikacji IoT z dwukierunkową komunikacją

Włącz bezpieczną i niezawodną komunikację między aplikacją Internetu rzeczy (IoT) i zarządzanymi przez nią urządzeniami. Usługa Azure IoT Hub zapewnia zaplecze dla hostowanego w chmurze rozwiązania do nawiązywania połączeń z praktycznie dowolnym urządzeniem. Dzięki uwierzytelnianiu każdego urządzenia, wbudowanemu zarządzaniu urządzeniami i skalowanej aprowizacji możesz rozszerzyć swoje rozwiązanie z chmury na urządzenie brzegowe.

Kanał komunikacyjny z rozszerzonymi zabezpieczeniami umożliwiający wysyłanie i odbieranie danych z urządzeń IoT

Aktualizacja urządzenia dla usługi IoT Hub umożliwia bezprzewodowe wdrażanie aktualizacji, aby zapewnić aktualność i bezpieczeństwo urządzeń IoT

Pełna integracja z usługą Azure Event Grid i bezserwerowe środowisko obliczeniowe upraszczające tworzenie aplikacji IoT

Zgodność z usługą Azure IoT Edge na potrzeby tworzenia hybrydowych aplikacji IoT

Nawiązywanie komunikacji dwukierunkowej z miliardami urządzeń IoT

Korzystaj z danych telemetrycznych urządzenie-chmura, aby rozumieć stan urządzeń i definiować trasy komunikatów do innych usług platformy Azure bez konieczności pisania kodu. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. W razie potrzeby możesz automatycznie wysyłać ponownie komunikaty urządzenia, aby korzystać ze sporadycznej łączności.

Zadbaj o aktualność urządzeń IoT przy użyciu usługi Device Update dla usługi IoT Hub

Device Update for IoT Hub to kompleksowa platforma, za pomocą której klienci mogą publikować i rozpowszechniać bezprzewodowe aktualizacje dla wszystkiego, od niewielkich czujników po urządzenia na poziomie bramy, oraz zarządzać nimi. Poznaj korzyści wynikające z zaimplementowania usługi Device Update for IoT Hub, które obejmują szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa, a także wdrażanie funkcji w celu spełnienia celów biznesowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów deweloperskich i konserwacji związanych z tworzeniem własnych platform aktualizacji.

Przeczytaj o usłudze Device Update dla usługi IoT Hub

Uwierzytelnij każde urządzenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w zależności od potrzeb.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach platformy Azure dla Internetu rzeczy

Zautomatyzuj aprowizację urządzeń, aby przyspieszyć wdrażanie Internetu rzeczy

Bezobsługowo rejestruj i aprowizuj urządzenia w bardzo bezpieczny i skalowalny sposób. Usługa IoT Hub Device Provisioning obsługuje wszystkie typy urządzeń IoT zgodnych z usługą IoT Hub.

Więcej informacji na temat usługi IoT Hub Device Provisioning

Rozszerz możliwości chmury na urządzenia brzegowe

Z łatwością twórz i wdrażaj moduły usługi IoT Edge, aby przesyłać kod i usługi między chmurą i urządzeniem brzegowym. Dystrybuuj rozwiązania inteligentne — w tym AI oraz inne zaawansowane funkcje analityczne — do wielu różnych urządzeń i obniżaj przy tym koszty aplikacji IoT, upraszczaj procesy programowania i korzystaj z urządzeń w trybie offline lub ze sporadyczną łącznością.

Poznaj usługę IoT Edge

Przeczytaj najnowszą wersję raportu Sygnały IoT

Ten dokument jest oparty na sukcesach poprzednich raportów. Ujawnia nowe wnioski i szczegółowe informacje na temat stanu IoT.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Ogranicz ryzyko za pomocą usługi Azure Defender dla IoT, korzystając z funkcji zarządzania stanem zabezpieczeń oraz monitorowania zagrożeń i korygowaniu ich.
 • Zwiększ bezpieczeństwo połączeń, łącząc urządzenia IoT z usługą IoT Hub za pośrednictwem sieci wirtualnych.
 • Dołącz do start-upów, instytucji rządowych i 95 procent firm z listy Fortune 500, które zaufały platformie Azure.
 • Pomóż chronić swoje zasoby biznesowe, korzystając z naszych rygorystycznych standardów zabezpieczeń i największemu w branży portfolio certyfikatów zgodności.

Cennik usługi Azure IoT Hub

Nawiązuj połączenia z miliardami zasobów IoT, monitoruj je i kontroluj bez żadnych kosztów ponoszonych z góry czy opłat za rezygnację, płacąc wyłącznie za to, czego potrzebujesz.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure IoT Hub

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Dowiedz się więcej o tworzeniu rozwiązań IoT, oglądając samouczki, śledząc wydarzenia, biorąc udział w kursach i zdobywając certyfikaty dla deweloperów.

Zapoznaj się z popularnymi zasobami dla deweloperów

Zapoznaj się z przewodnikami, samouczkami, dokumentacją interfejsu API i przykładami kodu. Lub zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma Maersk bezpiecznie transportuje dobra po całym świecie z wykorzystaniem Internetu rzeczy

"The innovation and flexibility of the Azure platform gave us confidence that the IoT capabilities in Azure were the best choice for us."

Siddhartha Kulkarni, dyrektor ds. Internetu rzeczy dla sprzętu, Maersk
Maesrk

IoT pomaga rozwiązywać globalne problemy z wodą

"Azure and IoT services have helped us get much closer to our ambition to help customers operate at water-neutral."

Christophe Beck, wiceprezes wykonawczy i prezes, Nalco Water
Ecolab

Rewolucyjne rozwiązanie IoT dla właścicieli pojazdów pomaga oszczędzać czas, pieniądze i paliwo, a może nawet chronić życie

"By analyzing sensor data from a connected car in Azure, drivers can see alerts about engine issues and metrics about gas consumption and driving performance, such as idle time. They can also configure their own recipe for rating their driving style and then drill down for details."

Roberto Silvestri, dyrektor ds. platformy IoT i usług chmury hybrydowej, TEXA
TEXA S.p.A

Ulepszanie analiz w zakresie zielonej energii dzięki Internetowi rzeczy w Niemczech

"We used Azure because we knew E.ON had high standards for data security, and Azure is highly secure by design. We passed E.ON's security tests easily using Azure."

Frank Schmid, dyrektor ds. jednostek biznesowych i rozwiązań systemowych, M&M / WAGO
Avacon

Aktualności, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure IoT Hub

Często zadawane pytania na temat produktu Azure IoT Hub

 • Usługa IoT Hub w warstwie Podstawowa idealnie nadaje się do rozpoczęcia wdrażania Internetu rzeczy, jeśli nie potrzebujesz dwukierunkowej komunikacji, ale mimo to chcesz podstawowych zabezpieczeń IoT wraz z uwierzytelnianiem każdego urządzenia, wysoko skalowalną obsługą urządzeń i ścieżką płynnego uaktualnienia do usługi IoT Hub w warstwie Standardowa. Warstwa Standardowa umożliwia zarządzanie urządzeniami i zapewnia obsługę usługi Azure IoT Edge. Usługa Event Hubs jest przeznaczona dla scenariuszy danych big data, takich jak pozyskiwanie danych z witryn internetowych. Zobacz szczegółowe porównanie.
 • W każdej subskrypcji platformy Azure obowiązują domyślne limity przydziału, które mogą mieć wpływ na zakres rozwiązania IoT. Bieżący limit wynosi 50 centrów IoT na jedną subskrypcję platformy Azure. Aby poprosić o zwiększenie limitu przydziału, skontaktuj się z pomocą techniczną. Uzyskaj więcej szczegółowych informacji.
 • Usługa Azure IoT Hub i zestawy SDK urządzeń IoT Hub obsługują poniższe protokoły łączenia urządzeń:

  • HTTPS
  • AMQP
  • AMQP za pośrednictwem obiektów WebSocket
  • MQTT
  • MQTT za pośrednictwem obiektów WebSocket

  Jeśli w aplikacji nie można użyć jednego z obsługiwanych protokołów, rozszerz usługę IoT Hub pod kątem obsługi protokołów niestandardowych, wykonując poniższe czynności:

  • Za pomocą usługi IoT Edge możesz utworzyć bramę działającą w terenie wykonującą translację protokołów na urządzeniach brzegowych.
  • Dostosuj bramę protokołu Azure IoT, aby wykonywać translację protokołu w chmurze.
 • Usługa Azure IoT Hub jest objęta umową dotyczącą poziomu usług na poziomie 99,9%.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure