Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure AI Metrics Advisor

Usługa Azure AI Metrics Advisor zostanie wycofana 1.10.2026 r.

Dowiedz się więcej

Chroń rozwój swojej organizacji

Osadź funkcje monitorowania oparte na sztucznej inteligencji, aby przewidywać zdarzenia. Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu uczenia maszynowego. Monitoruj wydajność elementów napędzających rozwój organizacji, w tym przychody ze sprzedaży i działalność produkcyjną, za pomocą usługi Azure AI Metrics Advisor, bazującej na detektorze anomalii platformy Azure AI i części usług platformy Azure AI. Szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy za pomocą zaawansowanej kombinacji monitorowania w czasie niemal rzeczywistym, dostosowywania modeli do scenariusza, oferowania szczegółowej analizy przy użyciu diagnostyki i alertów.

Sprawdź na konferencji Build, co nowego na platformie Azure AI

Aparat podstawowy detektora anomalii platformy Azure AI wybiera właściwy model wykrywania anomalii

Środowisko automatycznego dostrajania z przewodnikiem ułatwia dostosowanie usługi do Twoich unikalnych potrzeb

Wszystkie kombinacje wymiarów są analizowane w celu zlokalizowania odpowiednich obszarów na potrzeby analizy głównej przyczyny i diagnozowania, a następnie są wysyłane alerty

Kompleksowe zarządzanie monitorowaniem danych jest łatwe za pośrednictwem interfejsu usługi Azure AI Metrics Advisor, która podłącza się do popularnych baz danych szeregów czasowych i zapewnia obsługę monitorowania strumienia

Dwie osoby patrzące na monitor stacjonarny

Wykrywaj anomalie w praktycznie każdym scenariuszu

Dane szeregów czasowych zachowują się różnie w zależności od scenariusza. Na przykład może to być liczba osób odwiedzających witrynę handlu elektronicznego w ciągu jednego dnia lub częstotliwość drgań elementu przenośnika taśmowego. Detektor anomalii platformy Azure AI, podstawowy aparat usługi Azure AI Metrics Advisor, sprawdza każdy zestaw danych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z puli modeli w celu uzyskania wysokiej dokładności.

Łatwo konfiguruj usługę pod kątem specyfikacji organizacji

Dostosuj usługę do wykrywania istotnych anomalii za pomocą środowiska automatycznego dostrajania z przewodnikiem. Podaj preferencje wykrywania, takie jak poziom poufności, wzorzec anomalii lub zakres wartości wejściowych, a usługa Azure AI Metrics Advisor automatycznie dostosowuje konfigurację dla każdego zestawu danych szeregów czasowych w systemie. Szybko oceń efektywność konfiguracji za pomocą podanego oszacowania wygenerowanego przez usługę uruchamiającą dostosowany model za pomocą danych historycznych. Uzyskaj z usługi sugerowaną regułę alertu, którą można dodatkowo dostosować dla powiadomień o znaczeniu krytycznym.

Dłonie piszące na laptopie
Drzewo interaktywne rozdzielone według miasta i kategorii

Skoncentruj się na naprawianiu, a nie na monitorowaniu danych

Twoje dane są analizowane w czasie niemal rzeczywistym, a usługa Azure AI Metrics Advisor informuje, jak tylko coś się zdarzy. Wykrywaj nietypowe zachowania w głębokich warstwach danych składających się z ponad 10 000 kombinacji wymiarów. Po oflagowaniu problemu usługa Azure AI Metrics Advisor szybko pokazuje kluczowe powody jego wystąpienia z analizą głównych przyczyn. Otrzymujesz precyzyjne alerty dostosowane do Twoich potrzeb, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu problemu, a nie na monitorowaniu metryk.

Przyspiesz zwrot z inwestycji

Usługa Azure AI Metrics Advisor upraszcza przygotowywanie i pozyskiwanie danych przy użyciu zaawansowanych łączników baz danych i wstępnego przetwarzania danych przez czyszczenie, agregowanie i wypełnianie przerw w spójnym przepływie szeregów czasowych. Nie ma potrzeby tworzenia interfejsu użytkownika od podstaw, aby korzystać z możliwości usługi Azure AI Metrics Advisor. Zarządzaj cyklem życia monitorowania danych i strumienia — pozyskiwaniem danych, modelami, wizualizacjami, diagnostyką i alertami — z jednego miejsca.

Sześć wykresów przedstawiających informacje o kosztach w czasie dla różnych miast i kategorii

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Omówienie komputera i aplikacji centrum zabezpieczeń na platformie Azure

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zasoby i dokumentacja

Zacznij korzystać z zasobów szkoleniowych

Zapoznaj się z zasobami dla deweloperów

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure AI Metrics Advisor

  • W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA dotyczącą usług platformy Azure AI.

  • Detektor anomalii platformy Azure AI składa się z prostych interfejsów API REST i środowiska opartego na kodzie. Jest to podstawowy aparat usługi Azure AI Metrics Advisor, który wykrywa anomalie w danych szeregów czasowych. Najlepiej nadaje się ono do analizy danych ad hoc i może być uruchamiane w kontenerach.

    Usługa Azure AI Metrics Advisor oferuje dodatkowe funkcje monitorowania szeregów czasowych z interfejsem API potoku oraz wbudowany interfejs użytkownika do zarządzania usługą. Została ona zaprojektowana na potrzeby przesyłania strumieniowego danych na żywo i analizy AI. Obsługuje także wdrażanie na platformie Azure.

  • Obecnie ta usługa obsługuje tylko wdrożenia platformy Azure.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure AI Metrics Advisor