Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Managed Grafana

Wdróż pulpity nawigacyjne Grafana jako w pełni zarządzaną usługę platformy Azure.
 

Ulepsz swoje rozwiązanie do obserwowania przy użyciu zaawansowanej wizualizacji danych

Azure Managed Grafana to w pełni zarządzana usługa do analizy i monitorowania rozwiązań. Jest ona obsługiwana przez platformę Grafana Enterprise, która udostępnia rozszerzalne wizualizacje danych. Szybko i łatwo wdrażaj pulpity nawigacyjne platformy Grafana z wbudowaną wysoką dostępnością i kontroluj dostęp za pomocą zabezpieczeń platformy Azure.

Zoptymalizowane pod kątem natywnych źródeł danych platformy Azure z usług takich jak Azure Monitor i Azure Data Explorer

Bezpieczne udostępnianie pulpitu nawigacyjnego na potrzeby współpracy z rozproszonym zespołem

Zintegrowane zarządzanie tożsamością za pomocą usługi Tożsamość Microsoft Entra (dawniej usługa Azure Active Directory)

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego jednym kliknięciem na podstawie istniejących wykresów w witrynie Azure Portal

Obserwuj wszystkie dane telemetryczne w jednym miejscu

Uzyskuj dostęp do wielu różnych źródeł danych obsługiwanych przez platformę Grafana Enterprise i łącz się z magazynami danych na platformie Azure i w innych miejscach. Połącz wykresy, dzienniki i alerty, aby utworzyć jeden całościowy widok aplikacji i infrastruktury. Skoreluj informacje między wieloma zestawami danych.

Widok pełnego stosu z usługami Container Insights i Application Insights w usłudze Managed Grafana
Osoby siedzące przy stole z laptopami, które rozmawiają i śmieją się

Łatwo współpracuj z zespołem

Udostępniaj pulpity nawigacyjne platformy Grafana osobom z organizacji i spoza niej. Zezwalaj innym osobom na współtworzenie funkcji monitorowania rozwiązań i rozwiązywania problemów.

Bezpieczny dostęp przy użyciu usługi Tożsamość Microsoft Entra

Scentralizuj zarządzanie tożsamościami w usłudze Tożsamość Microsoft Entra. Kontroluj, którzy użytkownicy mogą używać wystąpienia platformy Grafana i korzystać z tożsamości zarządzanych w celu uzyskania dostępu do źródeł danych platformy Azure z usług takich jak Azure Monitor.

Osoba wskazująca mapę świata na ścianie i rozmawiająca ze współpracownikiem
Osoba pracująca przy biurku

Sprawnie twórz pulpity nawigacyjne

Szybko rozpocznij pracę ze wstępnie utworzonymi pulpitami nawigacyjnymi dla usług platformy Azure i zaimportuj istniejące wykresy bezpośrednio z witryny Azure Portal.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zasoby i dokumentacja dotyczące usługi Azure Managed Grafana

Dokumentacja

Plan rozwoju produktu

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Managed Grafana

  • Nie. Usługa Azure Managed Grafana działa na komercyjnym oprogramowaniu firmy Grafana Labs, które implementuje dodatkowe funkcje dla przedsiębiorstw.

  • Będziesz mieć możliwość dodania wtyczek platformy Grafana Enterprise w późniejszym terminie.

  • Ze względu na kwestie bezpieczeństwa usługa Azure Managed Grafana nie obsługuje obecnie wtyczek niestandardowych.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie