Przejdź do głównej zawartości

Zdobywanie wiedzy

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje z całej swojej zawartości

Co to jest wydobywanie wiedzy?

Wydobywanie wiedzy to rozwijająca się dyscyplina sztucznej inteligencji (AI), która wykorzystuje kombinację inteligentnych usług, aby szybko uczyć się na podstawie ogromnych ilości informacji. Pozwala organizacjom głęboko interpretować i łatwo eksplorować informacje, odkrywać ukryte szczegółowe informacje i znajdować relacje oraz wzorce na dużą skalę.

Pozyskuj zawartość ze źródeł na platformie Azure, takich jak usługi Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure SQL Database i Azure Cosmos DB, a także setek źródeł innych firm za pośrednictwem dedykowanych łączników.

Wyodrębnij zawartość opartą na tekście z takich formatów plików jak PDF, Microsoft Word, PowerPoint i CSV. Zobacz pełną listę obsługiwanych formatów.

Pracuj na różnych typach dokumentów i formatach, w tym obrazach, plikach audio, formularzach, stronach internetowych i dokumentach pakietu Office, bez kosztów i złożoności związanych z tworzeniem własnych usług AI i zarządzania nimi.

Wzbogacaj rozumienie zawartości dzięki umiejętnościom poznawczym, takim jak klasyfikacja obrazów, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie języka i wyodrębnianie fraz kluczowych. Te operacje umożliwiają tworzenie nowych pól w indeksie wyszukiwania, które nie są natywnie dostępne w źródle.

Integruj modele niestandardowe lub klasyfikatory, które mogą być tworzone przy użyciu dowolnie wybranego języka lub platformy. Eksploruj szczegółowe informacje za pomocą wstępnie skonfigurowanego wyszukiwania lub narzędzi analitycznych i aplikacji biznesowych.

Uzupełnij je dzięki niestandardowym analizatorom, wywołuj zapytania wyszukiwania rozmytego, dodawaj wyszukiwania kontekstowe lub ustawiaj parametry ważone dla swojego unikatowego scenariusza.

Jak działa wydobywanie wiedzy

Aranżując różne możliwości sztucznej inteligencji, wydobywanie wiedzy oferuje ulepszone środowisko, które pozwala organizacjom na szybsze uzyskiwanie szczegółowych informacji z zawartości, która w przeciwnym razie pozostałaby niewykorzystana. Wydobywanie wiedzy składa się z trzech faz: pozyskiwania, wzbogacania i eksplorowania.

KROK 1.

Pozyskanie zawartości z wielu różnych źródeł przy użyciu łączników do własnych magazynów danych i magazynów danych innych firm.

KROK 2.

Wzbogacanie zawartości dzięki możliwościom sztucznej inteligencji, które pozwalają wyodrębniać informacje, znajdować wzorce i pogłębić ich rozumienie.

KROK 3.

Eksplorowanie nowo poindeksowanych danych przez wyszukiwanie oraz za pomocą botów, istniejących aplikacji biznesowych i wizualizacji danych.

Dowiedz się więcej o produktach i usługach związanych z wydobywaniem wiedzy

Dowiedz się więcej, przeglądając przykładowe architektury rozwiązań

Badania zawartości

Gdy organizacje kierują pracowników do przeglądania i analizowania danych technicznych, przeglądanie strona po stronie drobnego druku może być żmudnym zajęciem. Wydobywanie wiedzy ułatwia pracownikom szybkie zapoznanie się z takimi materiałami.

Inspekcja, ryzyko i zarządzanie zgodnością

Za pomocą wydobywania wiedzy deweloperzy mogą pomóc prawnikom szybko identyfikować ważne jednostki w dokumentach objętych odnajdywaniem i flagować ważne pojęcia w dokumentach.

Zarządzanie procesami biznesowymi

W branżach z silną konkurencją podczas składania ofert lub wtedy, gdy diagnostyka problemu musi być szybka lub prawie w czasie rzeczywistym, firmy mogą korzystać z wydobywania wiedzy, aby uniknąć kosztownych pomyłek.

Obsługa klienta i analiza opinii

W przypadku wielu firm dział pomocy technicznej jest kosztowny i nieefektywny. Wydobywanie wiedzy może pomóc zespołom pomocy technicznej szybko znajdować właściwe odpowiedzi na pytania klientów lub oceniać tonację klientów na dużą skalę.

Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Mając ogromne ilości tworzonych codziennie danych bez struktury, wiele firm ma problemy z ich wykorzystaniem albo znajdowaniem potrzebnych informacji w plikach. Wydobywanie wiedzy za pomocą indeksu wyszukiwania ułatwia klientom końcowym i pracownikom szybsze odnajdowanie tego, co jest im potrzebne.

Zarządzanie umowami

Wiele firm tworzy produkty dla różnorodnych sektorów, dlatego możliwości biznesowe przy współpracy z różnymi dostawcami i nabywcami rosną wykładniczo. Wydobywanie wiedzy może pomóc organizacjom w przeczesywaniu tysięcy stron źródeł w celu przygotowania trafnej oferty.

Uzyskuj dostęp do najnowszych wiadomości i zasobów powiązanych z wydobywaniem wiedzy

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z wydobywania wiedzy

Dowiedz się, w jaki sposób holenderski pionier przemysłu stoczniowego używa wydobywania wiedzy, aby przeszukiwać ponad milion dokumentów w ciągu mniej niż dwóch sekund, skracając czas do uzyskania rozwiązania i zwiększając zadowolenie klientów.

Royal IHC

Ta globalna firma inżynieryjna korzysta z wydobywania wiedzy do tworzenia dokładniejszych propozycji ofert, co pozwala oszczędzić czas potrzebny na ich ręczne przygotowanie.

Howden

Zacznij tworzyć rozwiązania do wydobywania wiedzy