Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Operator Insights

Usuwaj silosy danych i dostarczaj szczegółowe informacje dotyczące firmy bazujące na ogromnych zestawach danych.

Zarządzaj inteligentnie swoją siecią

Usługa Azure Operator Insights zapewnia ujednolicony wgląd w dane z sieci rozproszonych w celu uzyskania kompleksowych analiz i szczegółowych informacji dotyczących firmy. Osiągnij wartość biznesową dzięki operacjom obsługiwanym przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowym (ML) oraz opartym na zaufaniu ze skalowalnością i niezawodnością klasy operatora.

Zbudowane dla operatorów scenariusze pobierania danych ze środowiska lokalnego na platformę Azure na dużą skalę

Magazyn danych big data klasy operatora wykorzystujący usługę Azure Data Lake w celu uzyskiwania wysokiej wydajności i optymalizacji kosztów

Współdziałanie z usługą Azure Data Explorer na potrzeby analizy danych

Wizualizacja danych przy użyciu pulpitów nawigacyjnych usług Azure Data Explorer lub Power BI

Zrozum kondycję swojej sieci

Łatwo pozyskuj i organizuj wszystkie nieprzetworzone dane sieciowe ze środowiska lokalnego w celu zapewnienia użytecznych informacji biznesowych za pomocą otwartych i standardowych formatów, takich jak Delta Lake i Parquet. Obniż całkowity koszt posiadania zasobów inżynieryjnych dzięki łatwym do skonfigurowania, specyficznym dla danego operatora potokom pobierania i przekształcania danych.

Mapa cieplna płaszczyzny użytkowników usługi Azure Data Explorer i płaszczyzny użytkowników usługi HD Core
Osoba korzystająca z laptopa

Dostarczaj innowacyjne środowiska klientów

Poznawaj i przekształcaj środowiska swoich klientów dzięki szybkiemu uzyskiwaniu analitycznych szczegółowych informacji. Włącz korelację między zestawami danych sieci, aby zrozumieć konkretne kompleksowe środowiska klientów, wzorce wydajności i trendy. Korzystaj ze szczegółowych informacji o klientach, aby tworzyć plany rozliczeniowe, które poprawiają zadowolenie klientów i zwiększają marżę.

Obserwuj zbiory danych za pomocą widoków wysokopoziomowych i szczegółowych

Korzystając ze standardowych interfejsów API i otwartego formatu usługi Azure Operator Insights, można uzyskać dostęp do narzędzi takich jak Power BI i Azure Synapse Analytics w celu eksplorowania wszystkich zestawów danych sieciowych na różnych poziomach szczegółowości. Obserwuj ogólny widok sieci i przechodź na poziom urządzenia sieciowego w określonym czasie, aby zrozumieć, jak wydajność urządzenia wpływa na całość środowiska klienta i uzyskać lepsze szczegółowe informacje dotyczące firmy.

Trzy osoby prowadzące rozmowę i patrzące na laptopa
Dłonie piszące na laptopie

Wzbogacaj szczegółowe informacje dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu

Korzystaj z modeli opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym specyficznych dla operatora, aby wykrywać anomalie lub dostrajać wydajność. Eksperymentuj z ponownym trenowaniem modeli przy użyciu danych specyficznych dla Twojej sieci, aby lepiej zrozumieć i zoptymalizować wydajność sieci. Szybko trenuj i wdrażaj modele w celu szybkiego testowania i dostosowywania sieci, aby poprawić środowiska klientów.

Bezpiecznie zarządzaj danymi, kontroluj je i udostępniaj

Łatwo odkrywaj dane i skutecznie udostępniaj je w swojej organizacji bez kosztownego duplikowania zestawów danych. Bezpiecznie zarządzaj dostępem, aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mają właściwy dostęp do odpowiednich zestawów danych.

Microsoft Azure

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Rozpocznij przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie