Przejdź do głównej zawartości

Azure Operator Insights

Usuwanie silosów danych i dostarczanie szczegółowych informacji biznesowych z ogromnych zestawów danych

Inteligentne zarządzanie siecią

Usługa Azure Operator Insights zapewnia ujednolicony wgląd w dane z niezagregowanych sieci na potrzeby kompleksowych analiz i analiz biznesowych. Realizuj wartość biznesową dzięki operacjom obsługiwanym przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (ML) i buduj z zaufaniem dzięki skalowalności i niezawodności klasy operatora.

Zbudowane pod kątem operatora scenariusze pozyskiwania danych ze środowiska lokalnego na platformę Azure na dużą skalę

Magazyn danych big data klasy operatora korzystający z usługi Azure Data Lake na potrzeby optymalizacji o wysokiej wydajności i kosztów

Współdziałanie z usługami Azure Data Explorer i Azure Databricks na potrzeby analizy danych

Wizualizacja danych przy użyciu pulpitów nawigacyjnych usługi Azure Data Explorer lub usługi Power BI

Informacje o kondycji sieci

Łatwo pozyskuj i organizuj wszystkie lokalne nieprzetworzone dane sieciowe, aby zapewnić praktyczne szczegółowe informacje biznesowe za pośrednictwem otwartych i standardowych formatów, takich jak Delta Lake i Parquet. Zmniejsz całkowity koszt posiadania (TCO) inżynierii dzięki łatwym do skonfigurowania potokom pozyskiwania i przekształcania specyficznym dla operatora.

Dostarczanie innowacyjnych środowisk dla klientów

Poznaj i przekształcaj środowiska klientów dzięki szybkim analizom szczegółowych informacji. Włącz korelację między zestawami danych sieci, aby zrozumieć konkretne kompleksowe środowiska klienta, wzorce wydajności i trendy. Korzystaj ze szczegółowych informacji o klientach, aby tworzyć plany rozliczeniowe, które poprawiają zadowolenie klientów i zwiększają marżę zysku.

Obserwowanie zestawów danych z widokami wysokiego poziomu i widokami szczegółowymi

Korzystając ze standardowych interfejsów API i otwartego formatu usługi Azure Operator Insights, uzyskaj dostęp do narzędzi, takich jak Power BI, Azure Synapse Analytics i Azure Databricks, aby eksplorować wszystkie zestawy danych sieci na różnych poziomach szczegółowości. Obserwuj sieć w widoku wysokiego poziomu i przejdź do szczegółów urządzenia sieciowego w określonym czasie, aby zrozumieć, jak wydajność urządzenia wpływa na kompleksowe środowisko klienta w celu uzyskania lepszych szczegółowych informacji biznesowych.

Wzbogacanie szczegółowych informacji za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Korzystaj z modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego specyficznych dla operatora, aby wykrywać anomalie lub dostrajać wydajność. Poeksperymentuj z ponownym trenowaniem modeli przy użyciu danych specyficznych dla sieci, aby lepiej zrozumieć i zoptymalizować jej wydajność. Szybko trenuj i wdrażaj modele dla szybkiego testowania i dostosowywania sieci w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Bezpieczne zarządzanie danymi i udostępnianie ich

Łatwo odnajduj dane i udostępniaj je efektywnie w całej organizacji bez kosztownego duplikowania zestawów danych. Bezpiecznie zarządzaj dostępem, aby upewnić się, że tylko autoryzowani użytkownicy mają odpowiedni dostęp do odpowiednich zestawów danych.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Operator Insights

Cennik nie zostanie opublikowany w trakcie publicznej wersji zapoznawczej. W przypadku pytań dotyczących cen skontaktuj się z przedstawicielem klienta.

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości $200 do wykorzystania w ciągu 30 dni. W tym czasie możesz skorzystać z dowolnej ilości naszych najpopularniejszych usług oraz z ponad 40 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

Po otrzymaniu środków, przejdź do płać na bieżąco aby kontynuować tworzenie za pomocą tych samych, bezpłatnych usług. Płać tylko wtedy, gdy używasz więcej niż to, co obejmują bezpłatne kwoty miesięczne.

Po upływie 12 miesięcy nadal będziesz otrzymywać ponad 40 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za to, czego używasz ponad bezpłatnymi, miesięcznymi kwotami.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure