Azure Data Explorer — cennik

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Usługa Azure Data Explorer to wysoko skalowalna i zabezpieczona usługa analityczna, która umożliwia zaawansowaną eksplorację danych ze strukturą i bez struktury w celu uzyskania natychmiastowych wniosków. Usługa Azure Data Explorer zoptymalizowana pod kątem zapytań ad hoc umożliwia zaawansowaną eksplorację danych nieprzetworzonych, ze strukturą i z częściową strukturą, dzięki czemu analizy są szybko dostępne. Odpytywanie za pomocą nowoczesnego, intuicyjnego języka zapytań oferującego obsługę zapytań szybkich, ad hoc i zaawansowanych względem wolumenów danych z dużym przepływem danych.

Funkcje usługi

Cennik — funkcje

Klaster usługi Azure Data Explorer to para klastrów aparatu i zarządzania danymi, które używają kilku zasobów platformy Azure, takich jak maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Linux i magazyn. Odpowiednie koszty maszyn wirtualnych oraz usług Azure Storage, Azure Networking i Azure Load Balancer są naliczane bezpośrednio dla subskrypcji klienta.

Klastry usługi Azure Data Explorer są rozliczane za minutę. Usługa Azure Data Explorer nalicza opłaty za każdą maszynę wirtualną w klastrze, a także dolicza narzut usługi Azure Data Explorer dla niektórych składników klastra. Narzut usługi Azure Data Explorer jest proporcjonalny do liczby rdzeni wirtualnych maszyn wirtualnych uruchomionych w ramach klastra aparatu.

Szczegóły cennika

Składnik Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na rok
(% oszczędności)**
Rezerwacja na trzy lata
(% oszczędności)**
Narzut usługi Azure Data Explorer $- $- $-

Wystąpienia

Usługa Azure Data Explorer oferuje dwa typy rodzin wystąpień w zależności od potrzeb obciążenia. Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem magazynu są doskonałe dla obciążeń wymagających mniejszej liczby zapytań względem dużego wolumenu danych. Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem obliczeń są dopasowane do dużego tempa zapytań dotyczących danych mniejszego rozmiaru.

Warstwa Deweloper

Skorzystaj z warstwy Deweloper, aby tworzyć i testować aplikacje. Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA i nie należy z niej korzystać na potrzeby aplikacji produkcyjnych.

Wystąpienie Jednostki QPU Pamięć (GB) Pomoc techniczna i umowa SLA Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na rok
(% oszczędności)**
Rezerwacja na trzy lata
(% oszczędności)**
D11 v2 (deweloperskie) 2 75 GB na dysku SSD Brak $- $- $-

Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem magazynu

Wystąpienie Procesory wirtualne Storage Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Narzut usługi Azure Data Explorer Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na rok
(% oszczędności)**
Rezerwacja na trzy lata
(% oszczędności)**
DS13v2 8 1 TB na dyskach SSD $- $- $- $- $-
DS13v2 8 2 TB na dyskach SSD $- $- $- $- $-
DS14v2 16 3 TB na dyskach SSD $- $- $- $- $-
DS14v2 16 4 TB na dyskach SSD $- $- $- $- $-

* W ramach usługi Azure Data Explorer są także naliczane opłaty za usługi Storage i Networking

Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem obliczeń

Wystąpienie Procesory wirtualne Storage Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Narzut usługi Azure Data Explorer Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na rok
(% oszczędności)**
Rezerwacja na trzy lata
(% oszczędności)**
D11 v2 2 76 GB na dyskach SSD $- $- $- $- $-
D12 v2 4 153 GB na dyskach SSD $- $- $- $- $-
D13 v2 8 307 GB na dyskach SSD $- $- $- $- $-
D14 v2 16 614 GB na dyskach SSD $- $- $- $- $-

* W ramach usługi Azure Data Explorer są także naliczane opłaty za usługi Storage i Networking

** Cennik obejmuje wystąpienia zarezerwowane zarówno dla usługi Azure Data Explorer, jak i usług obliczeniowych

Aby oszacować koszt usługi Azure Data Explorer, odwiedź stronę z narzędziem do szacowania kosztów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.

Często zadawane pytania

 • Naliczamy narzut usługi Azure Data Explorer za funkcje szybkiego pozyskiwania danych, buforowania, odpytywania oraz możliwości zarządzania tej usługi. Opłata jest wprost proporcjonalna do liczby rdzeni wirtualnych aparatu w klastrze usługi Azure Data Explorer.
 • Możesz uruchomić dowolną liczbę węzłów aparatu. Liczba węzłów aparatu w dużej mierze zależy od ilości pozyskanych danych i wymagań dotyczących wydajności zapytań. Do zwiększenia i zmniejszenia liczby węzłów aparatu możesz także użyć funkcji automatycznego skalowania usługi Azure Data Explorer. Liczba i typ węzłów zarządzania danymi są wybierane automatycznie w zależności od potrzeb dotyczących pozyskiwania danych. Węzły zarządzania danymi to maszyny wirtualne D3 v2 lub D13 v2.
 • W ramach klastrów usługi Azure Data Explorer pracują węzły aparatu i węzły zarządzania danymi. W zależności od potrzeb obciążenia możesz wybrać liczbę węzłów zarządzania aparatem. Usługa automatycznie wybierze typ i liczbę węzłów zarządzania danymi. W przypadku węzłów aparatu zostaną naliczone opłaty za maszyny wirtualne platformy Azure oraz zostanie doliczony narzut usługi programu Azure Data Explorer.

  Dla przykładu przyjmijmy, że Twój klaster usługi Azure Data Explorer działał przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA 2. Załóżmy też, że wybrano wystąpienia D13 v2 w liczbie 8 dla węzłów aparatu, a usługa automatycznie wybrała wystąpienia D3 v2 w liczbie 2 dla węzłów zarządzania danymi. Rozliczenie będzie następujące:

  Węzły aparatu:
  Koszt maszyny wirtualnej dla 8 wystąpień D13 v2 — 100 godz. x 8 wyst. x $0.598/godz. = $478.4
  Narzut usługi Azure Data Explorer dla 8 wystąpień D13 v2 — 100 godz. x 8 wyst. x 8 rdzeni wirtualnych/wystąpienie x $0.11/rdzeń wirtualny = $704

  Węzły zarządzania danymi:
  Koszt maszyny wirtualnej dla 2 wystąpień D3 v2 — 100 godz. x 2 wyst. x $0.229/godz. = $45.8

  Łączny koszt działania klastra usługi Azure Data Explorer przez 100 godz. to: $1228.2

  W zależności od zasad przechowywania danych, zostaną także naliczone opłaty za sieć i magazyn w wyniku użycia usługi Azure Data Explorer.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Data Explorer

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji