Przejdź do głównej zawartości

Azure Data Explorer — cennik

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Klaster usługi Azure Data Explorer to para klastrów aparatu i zarządzania danymi, które używają kilku zasobów platformy Azure, takich jak maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Linux i magazyn. Odpowiednie koszty maszyn wirtualnych oraz usług Azure Storage, Azure Networking i Azure Load Balancer są naliczane bezpośrednio dla subskrypcji klienta.

Klastry usługi Azure Data Explorer są rozliczane za minutę. Usługa Azure Data Explorer nalicza opłaty za każdą maszynę wirtualną w klastrze, a także dolicza narzut usługi Azure Data Explorer dla niektórych składników klastra. Narzut usługi Azure Data Explorer jest proporcjonalny do liczby rdzeni wirtualnych maszyn wirtualnych uruchomionych w ramach klastra aparatu.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Narzut usługi Azure Data Explorer

Składnik Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Narzut usługi Azure Data Explorer $- $-
$-
Usługa Azure Data Explorer Markup nie jest obciążana za klastry warstwy deweloperskiej.

Wystąpienia

Usługa Azure Data Explorer oferuje dwa typy rodzin wystąpień w zależności od potrzeb obciążenia. Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem magazynu są doskonałe dla obciążeń wymagających mniejszej liczby zapytań względem dużego wolumenu danych. Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem obliczeń są dopasowane do dużego tempa zapytań dotyczących danych mniejszego rozmiaru.

Warstwa Deweloper

Skorzystaj z warstwy Deweloper, aby tworzyć i testować aplikacje. Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA i nie należy z niej korzystać na potrzeby aplikacji produkcyjnych.

Wystąpienie Procesory wirtualne Storage Wsparcie dotyczące umowy SLA Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok* Rezerwacja na 3 lata*
D11 v2 2 80 GB Brak $- $-
$-
E2a v4 2 30 GB Brak $- $-
$-

* Cennik obejmuje wystąpienia zarezerwowane zarówno dla usługi Azure Data Explorer, jak i usług obliczeniowych

W ramach usługi Azure Data Explorer są także naliczane opłaty za usługi Storage i Networking

Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem magazynu

Wystąpienia zoptymalizowane pod kątem obliczeń

Aby oszacować koszt usługi Azure Data Explorer, odwiedź stronę z narzędziem do szacowania kosztów.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Data Explorer

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Data Explorer.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Data Explorer.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Data Explorer.

 • Naliczamy narzut usługi Azure Data Explorer za funkcje szybkiego pozyskiwania danych, buforowania, odpytywania oraz możliwości zarządzania tej usługi. Opłata jest wprost proporcjonalna do liczby rdzeni wirtualnych aparatu w klastrze usługi Azure Data Explorer.
 • Możesz uruchomić dowolną liczbę węzłów aparatu. Liczba węzłów aparatu w dużej mierze zależy od ilości pozyskanych danych i wymagań dotyczących wydajności zapytań. Do zwiększenia i zmniejszenia liczby węzłów aparatu możesz także użyć funkcji automatycznego skalowania usługi Azure Data Explorer. Liczba i typ węzłów zarządzania danymi są wybierane automatycznie w zależności od potrzeb dotyczących pozyskiwania danych. Wystąpienia usługi zarządzania danymi używają jednostki SKU serii Da_v4, jeśli jest dostępna. Jeśli nie jest dostępna, wybierze jednostkę SKU z serii Dads_v5, Dd_v5, Dd_v4 lub Ds_v2.
 • W ramach klastrów usługi Azure Data Explorer pracują węzły aparatu i węzły zarządzania danymi. W zależności od potrzeb obciążenia możesz wybrać liczbę węzłów zarządzania aparatem. Usługa automatycznie wybierze typ i liczbę węzłów zarządzania danymi. W przypadku węzłów aparatu zostaną naliczone opłaty za maszyny wirtualne platformy Azure oraz zostanie doliczony narzut usługi programu Azure Data Explorer.

  Dla przykładu przyjmijmy, że Twój klaster usługi Azure Data Explorer działał przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA 2. Załóżmy też, że wybrano wystąpienia D13 v2 w liczbie 8 dla węzłów aparatu, a usługa automatycznie wybrała wystąpienia D3 v2 w liczbie 2 dla węzłów zarządzania danymi. Rozliczenie będzie następujące:

  Węzły aparatu:
  Koszt maszyny wirtualnej dla 8 wystąpień D13 v2 — 100 godz. x 8 wyst. x $0.598/godz. = $478.4
  Narzut usługi Azure Data Explorer dla 8 wystąpień D13 v2 — 100 godz. x 8 wyst. x 8 rdzeni wirtualnych/wystąpienie x $0.11/rdzeń wirtualny = $704

  Węzły zarządzania danymi:
  Koszt maszyny wirtualnej dla 2 wystąpień D3 v2 — 100 godz. x 2 wyst. x $0.229/godz. = $45.8

  Łączny koszt działania klastra usługi Azure Data Explorer przez 100 godz. to: $1228.2

  W zależności od zasad przechowywania danych, zostaną także naliczone opłaty za sieć i magazyn w wyniku użycia usługi Azure Data Explorer.

 • Gdy klaster ADX jest zatrzymany/wstrzymany, wszystkie zasoby obliczeniowe są likwidowane. Wszystkie artefakty magazynu są nadal zachowywane, a po ponownym uruchomieniu klastra ADX usługa Compute jest wdrażana z tymi samymi artefaktami magazynu. Po zatrzymaniu klastra opłaty są naliczane tylko za podstawowe konta magazynu. Narzut za klaster ADX jest obliczany tylko dla zasobów obliczeniowych aparatu, a gdy klaster jest zatrzymany, narzut za klaster ADX nie jest naliczany.
 • Usługa zarządzania danymi jest wdrażana w ramach wdrożenia klastra ADX i jest odpowiedzialna za wdrażanie potoków pozyskiwania danych i porządkowych zadań w tle dla usługi aparatu. Wystąpienia usługi zarządzania danymi używają odpowiedniego rozmiaru jednostki SKU z serii Da_v4, o ile jest to możliwe, i nie jest naliczany narzut za tę usługę.
 • Wszystkie zasoby używane przez usługę Azure Data Explorer, takie jak maszyny wirtualne, magazyn i narzut za klaster ADX, kwalifikują się do rabatu za wystąpienia zarezerwowane. W szczególności wystąpienia zarezerwowane usługi Azure Data Explorer pomagają zaoszczędzić pieniądze, oferując rabat w przypadku przedpłaty za rok lub trzy lata aprowizowanej przepływności. Wystąpienia zarezerwowane zapewniają zniżkę i nie mają wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów. Wystąpienia zarezerwowane usługi Azure Data Explorer można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj dokumentację usługi Azure Data Explorer.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze