Pomiń nawigację

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Uzyskaj potoki hostowane w chmurze dla systemów Linux, macOS i Windows. Twórz aplikacje internetowe, klasyczne i mobilne. Wdrażaj w dowolnej chmurze lub w środowisku lokalnym.

Zautomatyzuj kompilacje i wdrożenia dzięki usłudze Pipelines, aby poświęcać mniej czasu na konfigurację, a więcej na kreatywną pracę.

Dowolny język, dowolna platforma

Kompiluj, testuj i wdrażaj aplikacje platform Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android i iOS. Uruchamiaj zadania równolegle w systemach Linux, macOS i Windows.

Kontenery i platforma Kubernetes

Łatwe tworzenie i wypychanie obrazów do rejestrów kontenerów, takich jak Docker Hub i Azure Container Registry. Wdróż kontenery na poszczególnych hostach lub w usłudzeKubernetes.

Rozszerzalna

Odkrywaj i wdrażaj szeroki zakres zadań kompilacji, testowania i wdrażania tworzonych przez społeczność, oraz setki rozszerzeń, takich jak Slack czy SonarCloud.

Wdrażanie w dowolnej chmurze

Wdrażaj ciągłe dostarczanie oprogramowania w dowolnej chmurze, w tym na platformach Azure, AWS i GCP. Wizualizuj wdrożenie w dowolnej liczbie niezależnych etapów.

Bezpłatne dla oprogramowania typu open source

Zapewnij szybkie potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla każdego projektu typu „open source”. Uzyskaj 10 bezpłatnych zadań równoległych z nieograniczoną liczbą minut kompilacji dla wszystkich projektów typu „open source”.

Zaawansowane przepływy pracy i funkcje

Skorzystaj z łatwego tworzenia łańcuchów kompilacji i kompilacji wielofazowych. Obsługa kodów YAML, integracji testów, bram wersji, raportowania i nie tylko.

Jesteś użytkownikiem serwisu GitHub? Masz już wszystko.

Kompiluj, testuj i wdrażaj to, co tworzysz, w serwisie GitHub. Uzyskaj szybkie, niezawodne kompilacje na wszystkich platformach za pośrednictwem głębokiej integracji z żądaniami ściągnięcia, testami i stanami w serwisie GitHub.

Szybsze kompilowanie i wdrażanie dzięki usłudze Pipelines

Agenci dla systemów Linux, macOS i Windows hostowani przez firmę Microsoft

Uprość zarządzanie sprzętem i maszynami wirtualnymi, korzystając z agentów firmy Microsoft hostowanych w chmurze. Uzyskaj pełną obsługę potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla każdej dużej platformy i narzędzia.

Zaawansowane przepływy pracy z natywną obsługą kontenerów

Niezrównana szybkość kompilowania dzięki równoległemu wykonywaniu zadań i testów. Skorzystaj z zadań kontenerów, aby tworzyć spójne i niezawodne kompilacje dzięki doskonale dobranym narzędziom. Z łatwością twórz nowe kontenery i wypychaj je do dowolnego rejestru.

Elastyczne wdrażanie na platformie Kubernetes, w usługach bezserwerowych lub na maszynach wirtualnych

Wdrażaj rozwiązania na platformie Kubernetes, maszynach wirtualnych, w usłudze Azure Functions, Azure Web Apps lub w dowolnej innej chmurze. Użyj etapów, bram i zatwierdzeń, aby utworzyć strategię wdrożenia odpowiednią dla Ciebie i zagwarantować jakość na każdym etapie. Możesz nawet wdrażać rozwiązania z innych systemów ciągłej integracji, na przykład Jenkins.

Pandas

"Pandas is a community-maintained project, and Azure Pipelines lets me be more efficient at reviewing pull requests and contributions. It automatically tests the pandas code on Windows, Linux and Mac, and I can see results in one place. If the tests fail for a pull request, I can just tell the contributor to "ping me on green"."

Jeff Reback, opiekun projektu Pandas

Projekty typu „open source”

10 (bezpłatne)

Zadania równoległe z nieograniczoną liczbą minut miesięcznie

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie hostowane przez firmę Microsoft

1 (bezpłatne)

Zadanie równoległe z maksymalnie 1 800 min na miesiąc

$40 na każde zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

Samodzielny hosting ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

1 (bezpłatne)

Zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc

Następnie $15 za dodatkowe zadanie równoległe

Jak korzystamy z usługi Azure Pipelines

Zobacz, jak zespół infrastruktury .NET w firmie Microsoft korzysta z usługi Azure Pipelines do uruchamiania milionów zautomatyzowanych testów dziennie dla projektu open source programu .NET Framework. Dowiedz się, w jaki sposób zespół usprawnił współpracę ze społecznością open source dzięki współużytkowanym narzędziom i przejściu na jeden system ciągłej integracji, który wspiera wszystkie kompilacje dla systemów Windows, Linux i Mac.