Azure Red Hat OpenShift — cennik

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Platforma Azure Red Hat OpenShift umożliwia elastyczne, samodzielne wdrażanie w pełni zarządzanych klastrów OpenShift. Skoncentruj się na opracowywaniu aplikacji, pozwalając, aby firmy Microsoft i Red Hat zajęły się aktualizowaniem i monitorowaniem węzła głównego, infrastruktury i aplikacji oraz stosowaniem do nich poprawek. Natychmiast rozpocznij pracę dzięki wbudowanym rozwiązaniom umożliwiającym zautomatyzowane zarządzanie kodem źródłowym, ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie, skalowanie, zarządzanie kondycją i nie tylko.

Szczegóły cennika

Maszyny wirtualne i infrastruktura

Węzły główne, węzły infrastruktury i węzły aplikacji działają w ramach usługi Azure Virtual Machines i są rozliczane zgodnie z cennikiem maszyn wirtualnych z systemem Linux. Zasoby obliczeniowe, sieci i magazynu użyte przez klaster są rozliczane zgodne z użyciem.

Azure Red Hat OpenShift

W dodatku do kosztów usług obliczeniowych i infrastruktury, węzłów aplikacji dotyczy dodatkowy koszt dotyczący składnika licencji oprogramowania OpenShift. Jest on rozliczany w zależności od liczby węzłów aplikacji i typu wystąpienia.

Wdróż swój pierwszy klaster składający się z 4 węzłów aplikacji. W zależności od tego, która opcja najlepiej spełnia potrzeby Twojego obciążenia i firmy, skorzystaj z cennika dla użycia na żądanie lub z wystąpień zarezerwowanych.

Wszystkie standardowe opcje zakupu obowiązujące na platformie Azure, w tym rezerwacje i zobowiązania pieniężne, mogą być stosowane na platformie Azure Red Hat OpenShift oraz względem zasobów dotyczących maszyn wirtualnych, sieci i magazynu, które są wykorzystywane przez klaster.

Przykład cen

Następująca tabela to przykład cennika dla regionu Wschodnie stany USA.

Minimalny klaster

Ilość Jednostka SKU Przeznaczenie Cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla maszyn wirtualnych z systemem Linux Cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla oprogramowania OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena za rezerwację na 1 rok (40% oszczędności)
3 D4s v3 Węzły główne $0.192/godz. $0/godz. $0.192/godz. $0.115/godz.
3 D4s v3 Węzły infrastruktury $0.192/godz. $0/godz. $0.192/godz. $0.115/godz.
4 D4s v3 Węzły aplikacji $0.192/godz. $0.761/godz. $0.953/godz. $0.572/godz.
Cennik węzłów głównych, infrastruktury i aplikacji dla maszyn wirtualnych z systemem Linux $16820/rok $10031/rok
Cennik oprogramowania OpenShift dla węzłów aplikacji $26666/rok $16000/rok
Łączna cena klastra (bez magazynu, sieci itd.) $43485/rok $26031/rok

Węzły aplikacji

Zastosowania ogólne

Seria Dsv3

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna
D4s v3 4 16 GiB $- $0.761 $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $1.522 $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $3.044 $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $6.088 $- $-

Optymalizacja pod kątem pamięci

Seria Esv3

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna
E4s v3 4 32 GiB $- $0.913 $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $1.826 $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $3.653 $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $7.306 $- $-

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Seria Fsv2

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna
F4s v2 4 8 GiB $- $0.685 $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $1.37 $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $2.74 $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $5.479 $- $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman i OpenShift są znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Red Hat OpenShift

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji