Azure Red Hat OpenShift — cennik

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Platforma Azure Red Hat OpenShift umożliwia elastyczne, samodzielne wdrażanie w pełni zarządzanych klastrów OpenShift. Skoncentruj się na opracowywaniu aplikacji, pozwalając, aby firmy Microsoft i Red Hat zajęły się aktualizowaniem i monitorowaniem węzła głównego, infrastruktury i aplikacji oraz stosowaniem do nich poprawek. Natychmiast rozpocznij pracę dzięki wbudowanym rozwiązaniom umożliwiającym zautomatyzowane zarządzanie kodem źródłowym, ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie, skalowanie, zarządzanie kondycją i nie tylko.

Szczegóły cennika

Maszyny wirtualne i infrastruktura

Węzły główne, węzły infrastruktury i węzły aplikacji działają w ramach usługi Azure Virtual Machines i są rozliczane zgodnie z cennikiem maszyn wirtualnych z systemem Linux. Zasoby obliczeniowe, sieci i magazynu użyte przez klaster są rozliczane zgodne z użyciem.

Azure Red Hat OpenShift

W dodatku do kosztów usług obliczeniowych i infrastruktury, węzłów aplikacji dotyczy dodatkowy koszt dotyczący składnika licencji oprogramowania OpenShift. Jest on rozliczany w zależności od liczby węzłów aplikacji i typu wystąpienia. W zależności od tego, która opcja najlepiej spełnia potrzeby Twojego obciążenia i firmy, skorzystaj z cennika dla użycia na żądanie lub z wystąpień zarezerwowanych.

Wszystkie standardowe opcje zakupu obowiązujące na platformie Azure, w tym rezerwacje i przedpłata za platformę Azure, mogą być stosowane na platformie Azure Red Hat OpenShift oraz względem zasobów dotyczących maszyn wirtualnych, sieci i magazynu, które są wykorzystywane przez klaster.

Poznaj wszystkie opcje cennika usługi Azure Red Hat OpenShift

Klaster Azure Red Hat OpenShift składa się z 3 węzłów głównych i co najmniej 3 węzłów roboczych.

Węzły główne i robocze działają w ramach usługi Azure Virtual Machines i są rozliczane zgodnie z cennikiem maszyn wirtualnych z systemem Linux. Węzły robocze wiążą się z dodatkowym kosztem za składnik licencji OpenShift

Zasoby obliczeniowe, sieci i magazynu użyte przez klaster są rozliczane zgodne z użyciem. W zależności od tego, która opcja najlepiej spełnia potrzeby Twojego obciążenia i firmy, skorzystaj z cennika dla użycia na żądanie lub z wystąpień zarezerwowanych.

Węzły główne

Zastosowania ogólne

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Rozmiar klastra Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
D8s v3 8 32 GiB Do 100 węzłów roboczych $- $- $-

Węzły procesu roboczego

Zastosowania ogólne

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem pamięci

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
F4s v2 4 8 GiB $- $0.171 $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $0.342 $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $0.684 $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $1.368 $- $- $-

Cennik usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances jest dostępny

Aby zmniejszyć koszty, oprócz składnika licencji Azure Red Hat OpenShift dla węzłów roboczych możesz zakupić wystąpienia zarezerwowane dla maszyn wirtualnych węzłów głównych i roboczych. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Reserved Virtual Machine Instances i kup rezerwację.

Węzły aplikacji

Zastosowania ogólne

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem pamięci

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok (% oszczędności) — cena łączna Rezerwacja na 3 lata (% oszczędności) — cena łączna
F4s v2 4 8 GiB $- $0.171 $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $0.342 $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $0.684 $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $1.368 $- $- $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,95% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman i OpenShift są znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Frequently asked questions

  • Do 100 węzłów roboczych.
  • Nie. Możesz uruchomić klaster usługi Azure Red Hat OpenShift i płacić zgodnie z rzeczywistym użyciem lub zakupić wystąpienie zarezerwowane, aby zmniejszyć koszty.
  • Nie, nie musisz podpisywać umowy z firmą Red Hat. Rozliczenia usługi Azure Red Hat OpenShift są dokonywane w ramach płatnych usług platformy Azure.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Red Hat OpenShift

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.