Pomiń nawigację

Azure Red Hat OpenShift — cennik

Fully managed OpenShift service, jointly operated with Red Hat

Platforma Azure Red Hat OpenShift umożliwia elastyczne, samoobsługowe wdrażanie w pełni zarządzanych klastrów OpenShift. Węzły główne, węzły infrastruktury i węzły aplikacji działają w ramach usługi Azure Virtual Machines i są rozliczane zgodnie z cennikiem maszyn wirtualnych z systemem Linux. Zasoby obliczeniowe, sieci i magazynu użyte przez klaster są rozliczane zgodne z użyciem.

W dodatku do kosztów usług obliczeniowych i infrastruktury, węzłów aplikacji dotyczy dodatkowy koszt dotyczący składnika licencji oprogramowania OpenShift. Jest on rozliczany w zależności od liczby węzłów aplikacji i typu wystąpienia. W zależności od tego, która opcja najlepiej spełnia potrzeby Twojego obciążenia i firmy, skorzystaj z cennika dla użycia na żądanie lub z wystąpień zarezerwowanych.

Wszystkie standardowe opcje zakupu obowiązujące na platformie Azure, w tym rezerwacje i przedpłata za platformę Azure, mogą być stosowane na platformie Azure Red Hat OpenShift oraz względem zasobów dotyczących maszyn wirtualnych, sieci i magazynu, które są wykorzystywane przez klaster.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Klaster Azure Red Hat OpenShift składa się z 3 węzłów głównych i co najmniej 3 węzłów roboczych.

Węzły główne i robocze działają w ramach usługi Azure Virtual Machines i są rozliczane zgodnie z cennikiem maszyn wirtualnych z systemem Linux. Węzły robocze wiążą się z dodatkowym kosztem za składnik licencji OpenShift

Zasoby obliczeniowe, sieci i magazynu użyte przez klaster są rozliczane zgodne z użyciem. W zależności od tego, która opcja najlepiej spełnia potrzeby Twojego obciążenia i firmy, skorzystaj z cennika dla użycia na żądanie lub z wystąpień zarezerwowanych.

Węzły główne

Zastosowania ogólne

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Rozmiar klastra Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
D8s v3 8 32 GiB Do 100 węzłów roboczych $- $- $-

Węzły procesu roboczego

Zastosowania ogólne

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
D4as v4 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8as v4 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16as v4 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32as v4 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem pamięci

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
E4-2s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8-2s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E8-4s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16-4s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E16-8s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32-16s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E32-8s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
F4s v2 4 8 GiB $- $0.171 $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $0.342 $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $0.684 $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $1.368 $- $- $-

Cennik usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances jest dostępny

Aby zmniejszyć koszty, oprócz składnika licencji Azure Red Hat OpenShift dla węzłów roboczych możesz zakupić wystąpienia zarezerwowane dla maszyn wirtualnych węzłów głównych i roboczych. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Reserved Virtual Machine Instances i kup rezerwację.

Węzły aplikacji

Zastosowania ogólne

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem pamięci

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
E4-2s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8-2s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E8-4s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16-4s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E16-8s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32-16s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E32-8s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux OpenShift Łączna cena zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
Cena łączna
Rezerwacja na 3 lata
Cena łączna
F4s v2 4 8 GiB $- $0.171 $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $0.342 $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $0.684 $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $1.368 $- $- $-

Opcje cen i zakupu platformy Azure