Przejdź do głównej zawartości

Cloud Shell

Twoja zarządzana przez firmę Microsoft maszyna administracyjna na platformie Azure przeznaczona dla tej platformy

  • Uzyskuj uwierzytelniony dostęp powłoki do platformy Azure z dowolnego miejsca
  • Korzystaj z typowych narzędzi i języków programowania w powłoce, która jest aktualizowana i obsługiwana przez firmę Microsoft
  • Utrwalaj pliki między sesjami w dołączonej usłudze Azure Files

Dostęp w powłoce z niemal dowolnego miejsca

Połącz się z platformą Azure przy użyciu uwierzytelnionego środowiska powłoki opartego na przeglądarce, które jest hostowane w chmurze i dostępne z niemal dowolnego miejsca. Usługa Azure Cloud Shell jest przypisywana do unikatowego konta użytkownika i automatycznie uwierzytelniana w każdej sesji. Uzyskaj nowoczesne środowisko wiersza polecenia z wielu punktów dostępu, w tym Witryna Azure Portal, shell.azure.com, Aplikacja mobilna platformy Azure, dokumentacja platformy Azure (np. Azure CLI, Azure PowerShell) i Rozszerzenie konta platformy Azure programu VS Code.

Wybierz swoją preferowaną powłokę

Usługa Azure Cloud Shell zapewnia elastyczność wyboru powłoki, która najlepiej pasuje do sposobu, w jaki pracujesz. Dostępne jest zarówno środowisko Bash, jak i PowerShell.

Obejmuje często używane narzędzia i języki programowania

Firma Microsoft na bieżąco konserwuje i aktualizuje usługę Cloud Shell, która obejmuje najczęściej używane narzędzia interfejsu wiersza polecenia, w tym interpretery powłoki systemu Linux, moduły programu PowerShell, narzędzia platformy Azure, edytory tekstu, kontrolę źródła, narzędzia tworzenia, narzędzia kontenerów, narzędzia baz danych itp. Usługa Cloud Shell zapewnia również obsługę kilku popularnych języków programowania, takich jak Node.js, .NET i Python.

Utrwalanie plików w dołączonym magazynie w chmurze

Usługa Cloud Shell dołącza udział usługi Azure Files w celu utrwalenia Twoich danych. Przy pierwszym użyciu usługa Cloud Shell będzie monitować o utworzenie udziału plików w usłudze Azure Files (lub dołączenie istniejącego udziału), aby utrwalać dane między sesjami. Usługa będzie automatycznie dołączać udział podczas kolejnych sesji.

Tworzenie i edytowanie plików w edytorze usługi Cloud Shell

Usługa Cloud Shell oferuje zintegrowany edytor plików oparty na technologii open-source Edytor Monaco. Po prostu uruchom polecenie „code.” w usłudze Cloud Shell, aby wprowadzić uproszczone środowisko edycji plików, zintegrowane bezpośrednio z oknem usługi Cloud Shell. Twórz i edytuj pliki, które będą automatycznie synchronizowane z kopią zapasową udziału Azure Files.

Dlaczego warto zaufać usłudze Cloud Shell?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cloud Shell — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Cloud Shell, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Cloud Shell o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure