Przejdź do głównej zawartości

Typy baz danych na platformie Azure

W pełni zarządzane, inteligentne i elastyczne usługi bazy danych w chmurze

Platforma Azure oferuje możliwość wyboru w pełni zarządzanych relacyjnych baz danych, baz danych NoSQL i baz danych w pamięci, łącząc zastrzeżone aparaty z aparatami typu open source, aby spełnić potrzeby nowoczesnych deweloperów aplikacji. Zarządzanie infrastrukturą — w tym skalowalność, dostępność i zabezpieczenia — jest zautomatyzowane, co zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Skup się na tworzeniu aplikacji, gdy zarządzane bazy danych platformy Azure będą ułatwiać Twoją pracę dzięki udostępnianiu szczegółowych informacji za pomocą wbudowanej analizy, skalowaniu bez ograniczeń oraz zarządzaniu zagrożeniami bezpieczeństwa.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt bazy danych

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego
Twórz aplikacje, które można skalować, dzięki zarządzanej i inteligentnej bazie danych SQL w chmurze Azure SQL Database
Modernizuj aplikacje SQL Server za pomocą zarządzanego, zawsze aktualnego wystąpienia SQL w chmurze Azure SQL Managed Instance
Przenoś obciążenia SQL na platformę Azure, zachowując pełną zgodność z programem SQL Server i dostęp na poziomie systemu operacyjnego Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
Twórz skalowalne, bezpieczne, w pełni zarządzane oraz gotowe do użycia w przedsiębiorstwie aplikacje w usłudze PostgreSQL w wersji open-source, skaluj w poziomie usługę PostgreSQL z jednym węzłem przy zachowaniu dużej wydajności lub migruj obciążenia PostgreSQL i Oracle do chmury Azure Database for PostgreSQL
Dostarczaj wysoką dostępność i elastyczne skalowanie dla aplikacji mobilnych i internetowych typu „open source” za pomocą zarządzanej usługi bazy danych MySQL w wersji Community lub migruj obciążenia usługi MySQL do chmury Azure Database for MySQL
Dostarczaj wysoką dostępność i elastyczne skalowanie dla aplikacji mobilnych i internetowych typu „open source” za pomocą zarządzanej usługi bazy danych MariaDB w wersji Community Azure Database for MariaDB
Twórz aplikacje z gwarantowanymi małymi opóźnieniami i wysoką dostępnością w każdym miejscu i w każdej skali lub migruj rozwiązania Cassandra, MongoDB i inne obciążenia NoSQL do chmury Azure Cosmos DB
Wspieraj działanie szybkich, skalowalnych aplikacji za pomocą zgodnego z oprogramowaniem typu „open source” magazynu danych w pamięci Azure Cache for Redis
Przyspiesz swoje przejście do chmury przy użyciu prostego, samodzielnego procesu migracji Azure Database Migration Service
Zmodernizuj istniejące aplikacje i klastry danych Cassandra i ciesz się elastycznością i swobodą dzięki usłudze wystąpienia zarządzanego Azure Managed Instance for Apache Cassandra
Relacyjna baza danych
Nierelacyjna baza danych (NoSQL)
    
    
    
    
    
    
    
Baza danych w pamięci
    
    
    
    
    
    
    
Modele danych
Relacyjne
Relacyjne
Relacyjne
Relacyjne
Relacyjne
Relacyjne
Wiele modeli: Dokument, dane szerokokolumnowe, klucz-wartość, graf
Klucz-wartość
Hybrydowe
(Hiperskala)
    
    
    
    
Bezserwerowe usługi obliczeniowe
    
    
    
    
    
    
Skalowanie w poziomie magazynu
(Hiperskala)
    
    
(Hiperskala)
    
    
Skalowanie w poziomie środowiska obliczeniowego
(Hiperskala — tylko do odczytu)
    
    
(Hiperskala)
    
    

Rozproszone zapisy z wielowzorcowością

(Zapis danych w różnych regionach)

    
    
    
    
    
    
(Już wkrótce)
Usługa oparta na oprogramowaniu open-source
(Edycja Community i obsługa otwartych rozszerzeń)
    
    
    
    
HTAP
(Dostępne w usłudze Azure Synapse Link)
(Już wkrótce)
    
    
(Już wkrótce)
    
    
    

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z zarządzanych baz danych platformy Azure