Azure Stack Edge

Zarządzane urządzenie platformy Azure, umożliwiające korzystanie z zasobów obliczeniowych i magazynowych oraz inteligencji platformy Azure na urządzeniach brzegowych

Brzegowe urządzenie obliczeniowe zarządzane przez platformę Azure

Urządzenie Azure Stack Edge, wcześniej Azure Data Box Edge, oferuje moc przetwarzania, magazyn i funkcje analizy platformy Azure tam, gdzie ich potrzebujesz — w firmowym centrum danych, biurze oddziału lub zdalnym zasobie w terenie.

Przyspieszane sprzętowo uczenie maszynowe przy użyciu układów FPGA lub GPU*

Obliczenia brzegowe przy użyciu kontenerów lub maszyn wirtualnych*, wspólnie zarządzane z chmury, na jednym urządzeniu lub w klastrze urządzeń na platformie Kubernetes*

Urządzenie zarządzane przez platformę Azure od zamówienia do operacji, tak jak w przypadku innych usług platformy Azure

Brama magazynu w chmurze do przesyłania danych na platformę Azure przez sieć z zachowaniem lokalnego dostępu do obiektów blob i plików

*Wkrótce

Uruchamianie modeli uczenia maszynowego bliżej źródła danych

Szybko uzyskuj szczegółowe informacje z danych lokalnych za pomocą brzegowego urządzenia obliczeniowego, które oferuje przyspieszane sprzętowo możliwości uczenia maszynowego za pośrednictwem układów FPGA lub GPU*. Analizuj źródła wideo, dane czujników z maszyn i nie tylko. Wspólnie wykorzystaj najlepsze cechy chmury i rozwiązań brzegowych. Twórz i szkol modele uczenia maszynowego na platformie Azure, uruchamiaj je w lokalizacjach brzegowych, a następnie przekazuj dane do chmury, aby ponownie szkolić i ulepszać modele.

Korzystanie z obliczeń brzegowych zgodnie z wymaganiami obciążeń

Szybciej uzyskuj wyniki, przetwarzając dane bliżej źródła bez dodawania opóźnienia powiązanego z rundą w chmurze. Uruchamiaj kontenery, aby analizować, przekształcać i filtrować dane w lokalizacjach brzegowych lub w centrach danych. Użyj platformy Azure IoT Edge, aby aprowizować kontenery i zarządzać nimi. Urządzenie Azure Stack Edge będzie też obsługiwać maszyny wirtualne* i klastry platformy Kubernetes*, aby zapewnić jedną platformę do uruchamiania większości brzegowych obciążeń obliczeniowych.

Zarządzanie urządzeniem brzegowym w witrynie Azure Portal

Zamów urządzenie w witrynie Azure Portal i płać zgodnie z rzeczywistym użyciem, tak samo jak w przypadku pozostałych usług platformy Azure. Korzystaj z tej samej witryny Azure Portal oraz poświadczeń dostępu i narzędzi programistycznych w środowiskach chmurowych i brzegowych. Urządzenie możesz konfigurować, monitorować i aktualizować oraz stosować jego poprawki z witryny Azure Portal.

Transfer danych na platformę Azure przez sieć

Przeprowadzaj szybkie i bezpieczne transfery do i z platformy Azure, zachowując lokalny dostęp do plików przy użyciu urządzenia Azure Stack Edge jako bramy magazynu w chmurze. Korzystaj z możliwości buforowania lokalnego i ograniczania przepustowości, aby zmniejszać użycie w trakcie biznesowych godzin szczytu oraz optymalizować transfery na platformę Azure, gdy przepustowość jest ograniczona.

Wybierz urządzenie najlepiej pasujące do zadania

Seria komercyjna

Dostosowane do potrzeb większości scenariuszy komercyjnych, takich jak placówki handlu detalicznego i centra danych.

Seria wytrzymałych urządzeń*

Przenośne urządzenie dostosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych lub terenowych, takich jak działania związane z obronnością, pomocą w przypadku klęsk żywiołowych, badaniami geologicznymi i zarządzaniem energią.

Obejrzyj film

*Wkrótce

Przypadki zastosowań

Uczenie maszynowe na brzegu sieci

Usługa Azure Stack Edge pomaga rozwiązywać problemy z łącznością lub opóźnieniem, przetwarzając dane bliżej źródła. Uruchamiaj modele usługi Machine Learning w lokalizacjach na brzegu sieci. Transferuj potrzebny zbiór danych (pełny zestaw lub podzestaw danych) na platformę Azure, aby ponownie wytrenować i jeszcze bardziej udoskonalić model.

Internet rzeczy

Przetwarzaj, sortuj i analizuj dane z centrum danych lub usługi IoT, aby określić dane, dla których można natychmiast wykonać czynności, które chcesz zachować i przechowywać w chmurze i dane, których nie potrzebujesz.

Transfer danych z brzegu sieci do chmury

Łatwo i szybko przenoś dane na platformę Azure na potrzeby dalszych obliczeń, w celach archiwizacyjnych lub w celu przyspieszenia migracji do chmury. Po zakończeniu zwróć urządzenie do firmy Microsoft.

Przetwarzanie na brzegu sieci i w lokacjach zdalnych

Uruchamiaj aplikacje w zdalnych lokalizacjach, aby przyspieszyć transakcje i wyeliminować ograniczenia przepustowości. Aplikacje lokalne mogą nadal działać, gdy masz ograniczoną łączność z chmurą.

Zgodność z przepisami

Upewnij się, że dane wysłane z powrotem do chmury nie naruszają przepisów dotyczących zgodności, używając modeli uczenia maszynowego, które będą ostrzegać Cię o potencjalnych poufnych danych i pozwolą na podejmowanie akcji w środowisku lokalnym.

Azure Stack Edge — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Zacznij korzystać z usługi Azure Stack Edge

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Zamów urządzenie za pośrednictwem witryny Azure Portal.

Przeczytaj dokumentację.

Rozpoczynanie pracy z urządzeniem Azure Stack Edge

Rozpocznij teraz