Container Instances — cennik

Usługa Azure Container Instances to najszybszy i najprostszy sposób uruchomienia kontenera na platformie Azure, bez konieczności aprowizowania jakichkolwiek maszyn wirtualnych ani poznawania nowych narzędzi — wystarczy Twoja aplikacja w kontenerze uruchomiona w chmurze. Za pomocą usługi Azure Container Instances możesz łatwo uruchamiać kontenery przy użyciu jednego polecenia. Rozpocznij pracę w ciągu kilku sekund i obniż koszty infrastruktury dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania na sekundę oraz użyciu niestandardowych rozmiarów maszyn.

Szczegóły cennika

Opłaty za korzystanie z usługi Azure Container Instances są naliczane na poziomie „grupy kontenerów” i oznaczają przypisania zasobów procesora vCPU lub pamięci, które mogą być używane przez pojedynczy kontener lub podzielone między wiele kontenerów. Grupy kontenerów to planowane wspólnie kontenery, które współużytkują tę samą sieć i cykl życia węzła. Cena zależy od liczby procesorów vCPU i liczby gigabajtów pamięci przydzielonych do grupy kontenerów. Opłata jest naliczana za każdy gigabajt i każdą sekundę korzystania z procesora vCPU przez grupę kontenerów. Naliczana jest dodatkowa opłata wynosząca $- za każdą sekundę pracy procesora vCPU związana z czasem korzystania z oprogramowania systemu Windows w ramach grup kontenerów systemu Windows.

Przeczytaj więcej o grupach kontenerów

Jednostka Cena
Czas korzystania z grupy kontenerów Pamięć: $- na sekundę GB pamięci
vCPU: $- za sekundę korzystania z procesora vCPU
Czas korzystania z grupy kontenerów procesorów GPU Wersja zapoznawcza
Pamięć: $- na sekundę GB pamięci
vCPU: $- za sekundę korzystania z procesora vCPU
K80 Wirtualny procesor GPU: $- za wirtualny procesor GPU na sekundę
P100 Wirtualny procesor GPU: $- za wirtualny procesor GPU na sekundę
V100 Wirtualny procesor GPU: $- za wirtualny procesor GPU na sekundę

Czas korzystania z grupy kontenerów jest obliczany na podstawie czasu rozpoczęcia ściągania pierwszego obrazu kontenera (nowe wdrożenie) lub grupa kontenerów jest uruchamiana ponownie (jeśli jest już wdrożona) do czasu jej zatrzymania. Do każdej grupy kontenerów można przydzielić od 1 procesora wirtualnego i 1 GB pamięci, aż do 7 GB pamięci dla każdego procesora wirtualnego. Maksymalnie do każdej wdrażanej grupy kontenerów można przydzielić 4 procesory wirtualne.

Publiczne adresy IP

Publiczne adresy IP przypisane do grupy kontenerów są rozliczane zgodnie ze standardowymi stawkami platformy Azure.

Przykładowy cennik

Przykład 1:

Tworzysz grupę kontenerów systemu Linux z 1 procesorem vCPU i 1 GB pamięci raz dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z każdej grupy kontenerów to 5 min (300 s).

Czas korzystania z pamięci:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * liczba dni

liczba grup kontenerów (1) * 300 s * 1 GB * $- za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * 30 dni = $-

Czas korzystania z procesora GPU:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) * liczba procesorów vCPU * cena za sekundę korzystania z procesora vCPU * liczba dni

liczba grup kontenerów (1) * 300 s * liczba procesorów vCPU (1) * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU * 30 dni = $-

Łączne rozliczenie:

Czas korzystania z pamięci (w sekundach) + czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) = łączny koszt

$- + $- = $-

Przykład 2:

Tworzysz grupę kontenerów z 1 procesorem vCPU i 2 GB pamięci 50 razy dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z grupy kontenerów to 150 s.

Czas korzystania z pamięci:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * liczba dni

liczba grup kontenerów (50) * 150 s * 2 GB * $- za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * 30 dni = $-

Czas korzystania z procesora GPU:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) * liczba procesorów vCPU * cena za sekundę korzystania z procesora vCPU * liczba dni

liczba grup kontenerów (50) * 150 s * liczba procesorów vCPU (1) * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU * 30 dni = $-

Łączne rozliczenie:

Czas korzystania z pamięci (w sekundach) + czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) = łączny koszt

$- + $- = $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan
  • Umowa SLA dla usługi Container Instances jest dostępna.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Container Instances

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji