Pomiń nawigację

Container Instances — cennik

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Usługa Azure Container Instances to najszybszy i najprostszy sposób uruchomienia kontenera na platformie Azure, bez konieczności aprowizowania jakichkolwiek maszyn wirtualnych ani poznawania nowych narzędzi — wystarczy Twoja aplikacja w kontenerze uruchomiona w chmurze. Za pomocą usługi Azure Container Instances możesz łatwo uruchamiać kontenery przy użyciu jednego polecenia. Rozpocznij pracę w ciągu kilku sekund i obniż koszty infrastruktury dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania na sekundę oraz użyciu niestandardowych rozmiarów maszyn.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Opłaty za korzystanie z usługi Azure Container Instances są naliczane na poziomie „grupy kontenerów” i oznaczają przypisania zasobów procesora vCPU lub pamięci, które mogą być używane przez pojedynczy kontener lub podzielone między wiele kontenerów. Grupy kontenerów to planowane wspólnie kontenery, które współużytkują tę samą sieć i cykl życia węzła. Cena zależy od liczby procesorów vCPU i liczby gigabajtów żądanej pamięci dla grupy kontenerów. Opłaty są naliczane na podstawie żądań procesorów wirtualnych dla grupy kontenerów zaokrąglonych w górę do najbliższej liczby całkowitej dla czasu trwania (mierzonego w sekundach) działania wystąpienia. Opłaty są również naliczane za żądania GB dla grupy kontenerów zaokrąglone w górę do najbliższej części dziesiętnej dla czasu trwania (mierzonego w sekundach) działania grupy kontenerów. Naliczana jest dodatkowa opłata wynosząca $- za każdą sekundę pracy procesora vCPU związana z czasem korzystania z oprogramowania systemu Windows w ramach grup kontenerów systemu Windows.

System operacyjny Linux

Czas korzystania z grupy kontenerów

Zasoby Cena na sekundę Cena za godzinę Cena za miesiąc
Pamięć $- za GB $- za GB $- za GB
vCPU $- za procesor wirtualny $- za procesor wirtualny $- za procesor wirtualny

Czas korzystania z grupy kontenerów procesorów GPU

Zasoby Cena na sekundę Cena za godzinę Cena za miesiąc
Pamięć $- za GB $- za GB $- za GB
vCPU $- za procesor wirtualny $- za procesor wirtualny $- za procesor wirtualny
K80 $- za wirtualny procesor GPU $- za wirtualny procesor GPU $- za wirtualny procesor GPU
P100 $- za wirtualny procesor GPU $- za wirtualny procesor GPU $- za wirtualny procesor GPU
V100 $- za wirtualny procesor GPU $- za wirtualny procesor GPU $- za wirtualny procesor GPU

System operacyjny Windows

Czas korzystania z grupy kontenerów

Zasoby Cena na sekundę Cena za godzinę Cena za miesiąc
Pamięć $- za GB $- za GB $- za GB
vCPU $- za procesor wirtualny $- za procesor wirtualny $- za procesor wirtualny

Dodatkowe opłaty

Zasoby Cena na sekundę Cena za godzinę Cena za miesiąc
Czas korzystania z oprogramowania systemu Windows $- za GB $- za GB $- za GB

Czas korzystania z grupy kontenerów jest obliczany na podstawie czasu rozpoczęcia ściągania pierwszego obrazu kontenera (nowe wdrożenie) lub grupa kontenerów jest uruchamiana ponownie (jeśli jest już wdrożona) do czasu jej zatrzymania. Do każdej grupy kontenerów można przydzielić od 1 procesora wirtualnego i 1 GB pamięci, aż do 7 GB pamięci dla każdego procesora wirtualnego. Maksymalnie do każdej wdrażanej grupy kontenerów można przydzielić 4 procesory wirtualne.

Przykładowy cennik

Przykład 1:

Tworzysz grupę kontenerów systemu Linux z 1 procesorem vCPU i 1 GB pamięci raz dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z każdej grupy kontenerów to 5 min (300 s).

Czas korzystania z pamięci:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * liczba dni

liczba grup kontenerów (1) * 300 s * 1 GB * $- za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * 30 dni = $-

Czas korzystania z procesora GPU:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) * liczba procesorów vCPU * cena za sekundę korzystania z procesora vCPU * liczba dni

liczba grup kontenerów (1) * 300 s * liczba procesorów vCPU (1) * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU * 30 dni = $-

Łączne rozliczenie:

Czas korzystania z pamięci (w sekundach) + czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) = łączny koszt

$- + $- = $-

Przykład 2:

Tworzysz grupę kontenerów z 1,3 procesorem vCPU i 2,15 GB pamięci 50 razy dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z grupy kontenerów to 150 s. W tym przykładzie użycie procesora wirtualnego i pamięci musi zostać zaokrąglone w górę, aby obliczyć całkowity koszt.

Czas korzystania z pamięci:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * liczba dni

liczba grup kontenerów (50) * 150 s * 2,2 GB * $- za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * 30 dni = $-

Czas korzystania z procesora GPU:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) * liczba procesorów vCPU * cena za sekundę korzystania z procesora vCPU * liczba dni

liczba grup kontenerów (50) * 150 s * liczba procesorów vCPU (2) * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU * 30 dni = $-

Łączne rozliczenie:

Czas korzystania z pamięci (w sekundach) + czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) = łączny koszt

$- + $- = $-

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Container Instances

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Container Instances.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Container Instances.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze