Container Instances — cennik

Opłaty za usługę Azure Container Instances są naliczane sekundowo na podstawie liczby utworzonych wystąpień, ilości pamięci i liczby rdzeni wybranych dla tych wystąpień oraz liczby sekund, przez jakie te wystąpienia działają.

Szczegóły cennika

Jednostka Cena
Tworzenie wystąpienia kontenera $- na utworzone wystąpienie
Czas pracy wystąpienia kontenera Pamięć: $- na sekundę GB pamięci
Rdzenie: $- na rdzeń (s)

Tworzenie wystąpienia kontenera

Usługa Container Instances jest rozliczana na podstawie łącznej liczby wystąpień utworzonych każdego miesiąca. Za każde pomyślnie utworzone wystąpienie naliczana jest opłata w wysokości $-.

Czas pracy wystąpienia kontenera

Czas pracy wystąpienia kontenera jest obliczany od momentu rozpoczęcia wykonywania operacji przez kontener do momentu zakończenia jego działania. Cena zależy od liczby rdzeni i liczby GB pamięci przydzielonych dla wystąpienia. Za każdy użyty gigabajt i rdzeń naliczana jest opłata w wysokości $-. Do każdego wystąpienia kontenera można przydzielić od 1 do 3.5 GB pamięci na rdzeń. Maksymalna liczba rdzeni, jakie można przydzielić do każdego wdrożonego wystąpienia, wynosi 4.

Przykładowy cennik

Tworzysz wystąpienie kontenera z 1 rdzeniem i 1 GB pamięci raz dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas pracy każdego wystąpienia to 5 min (300 s).

Żądania utworzenia:

Żądania utworzenia * $-

Liczba żądań utworzenia (30) * $- = $-

Czas korzystania z pamięci:

Liczba żądań utworzenia * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę gigabajta pamięci

Liczba żądań utworzenia (30) * 300 s * 1 GB * $- za sekundę gigabajta pamięci = $-

Czas pracy rdzenia:

Liczba żądań utworzenia * czas pracy rdzenia (w sekundach) * liczba rdzeni * cena na sekundę rdzenia

Liczba żądań utworzenia (30) * 300 s * liczba rdzeni (1) * $- za sekundę rdzenia = $-

Łączne rozliczenie:

Liczba żądań utworzenia + czas korzystania z pamięci + czas pracy rdzenia = łączny koszt

$- + $- + $- = $-

Tworzysz wystąpienie kontenera z 1 rdzeniem i 2 GB pamięci 50 razy dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z kontenera dla każdego wystąpienia to 2 min i 30 s.

Żądania utworzenia:

Żądania utworzenia * $-

Liczba żądań utworzenia na dzień (50) * 30 dni * $- = $-

Czas korzystania z pamięci:

Liczba żądań utworzenia * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę gigabajta pamięci

Liczba żądań utworzenia (1500) * 150 s * 2 GB * $- za sekundę gigabajta pamięci = $-

Czas pracy rdzenia:

Liczba żądań utworzenia * czas pracy rdzenia (w sekundach) * liczba rdzeni * cena na sekundę rdzenia

Liczba żądań utworzenia (1500) * 150 s * liczba rdzeni (1) * $- za sekundę rdzenia = $-

Łączne rozliczenie:

Liczba żądań utworzenia + czas korzystania z pamięci + czas pracy rdzenia = łączny koszt

$- + $- + $- = $-

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Container Instances

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto