Pomiń nawigację

Container Instances — cennik

Usługa Azure Container Instances to najszybszy i najprostszy sposób uruchomienia kontenera na platformie Azure, bez konieczności aprowizowania jakichkolwiek maszyn wirtualnych ani poznawania nowych narzędzi — wystarczy Twoja aplikacja w kontenerze uruchomiona w chmurze. Za pomocą usługi Azure Container Instances możesz łatwo uruchamiać kontenery przy użyciu jednego polecenia. Rozpocznij pracę w ciągu kilku sekund i obniż koszty infrastruktury dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania na sekundę oraz użyciu niestandardowych rozmiarów maszyn.

Szczegóły cennika

Opłaty za korzystanie z usługi Azure Container Instances są naliczane na poziomie „grupy kontenerów” i oznaczają przypisania zasobów procesora vCPU lub pamięci, które mogą być używane przez pojedynczy kontener lub podzielone między wiele kontenerów. Grupy kontenerów to planowane wspólnie kontenery, które współużytkują tę samą sieć i cykl życia węzła. Więcej informacji o grupach kontenerów możesz znaleźć tutaj.

Jednostka Cena
Czas korzystania z grupy kontenerów Pamięć: $- na sekundę GB pamięci
vCPU: $- za sekundę korzystania z procesora vCPU
GPU Container group duration
Pamięć: $- na sekundę GB pamięci
vCPU: $- za sekundę korzystania z procesora vCPU
K80 vGPU: $- za wirtualny procesor GPU na sekundę
P100 vGPU: $- za wirtualny procesor GPU na sekundę
V100 vGPU: $- za wirtualny procesor GPU na sekundę
Czas korzystania z oprogramowania systemu Windows * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU

*Dotyczy to tylko procesorów vCPU grup kontenerów systemu Windows

Czas korzystania z grupy kontenerów

Czas korzystania z grupy kontenerów jest obliczany od momentu rozpoczęcia ściągania przez kontener pierwszego obrazu kontenera do momentu zakończenia działania grupy kontenerów. Cena zależy od liczby procesorów vCPU i liczby gigabajtów pamięci przydzielonych do grupy kontenerów. Opłata jest naliczana za każdy gigabajt i każdą sekundę korzystania z procesora vCPU przez grupę kontenerów. Do każdej grupy kontenerów można przydzielić od 1 procesorów vCPU i 1 GB pamięci, aż do 7 GB pamięci dla każdego procesora vCPU. Maksymalna liczba procesorów vCPU, jakie można przydzielić do każdej wdrażanej grupy kontenerów, wynosi 4. Naliczana jest dodatkowa opłata wynosząca $- za każdą sekundę pracy procesora vCPU związana z czasem korzystania z oprogramowania systemu Windows w ramach grup kontenerów systemu Windows.

Publiczne adresy IP

Publiczne adresy IP przypisane do grupy kontenerów są rozliczane zgodnie ze standardowymi stawkami platformy Azure.

Przykładowy cennik

Przykład 1:

Tworzysz grupę kontenerów systemu Linux z 1 procesorem vCPU i 1 GB pamięci raz dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z każdej grupy kontenerów to 5 min (300 s).

Czas korzystania z pamięci:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * liczba dni

liczba grup kontenerów (1) * 300 s * 1 GB * $- za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * 30 dni = $-

Czas korzystania z procesora GPU:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) * liczba procesorów vCPU * cena za sekundę korzystania z procesora vCPU * liczba dni

liczba grup kontenerów (1) * 300 s * liczba procesorów vCPU (1) * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU * 30 dni = $-

Łączne rozliczenie:

Czas korzystania z pamięci (w sekundach) + czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) = łączny koszt

$- + $- = $-

Przykład 2:

Tworzysz grupę kontenerów z 1 procesorem vCPU i 2 GB pamięci 50 razy dziennie w ciągu miesiąca (30 dni). Czas korzystania z grupy kontenerów to 150 s.

Czas korzystania z pamięci:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * liczba dni

liczba grup kontenerów (50) * 150 s * 2 GB * $- za sekundę korzystania z gigabajta pamięci * 30 dni = $-

Czas korzystania z procesora GPU:

Liczba grup kontenerów * czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) * liczba procesorów vCPU * cena za sekundę korzystania z procesora vCPU * liczba dni

liczba grup kontenerów (50) * 150 s * liczba procesorów vCPU (1) * $- za sekundę korzystania z procesora vCPU * 30 dni = $-

Łączne rozliczenie:

Czas korzystania z pamięci (w sekundach) + czas korzystania z procesora vCPU (w sekundach) = łączny koszt

$- + $- = $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan
  • Umowa SLA dla usługi Container Instances jest dostępna.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Container Instances

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji