Container Instances — cennik

Płatność za korzystanie z usługi Azure Container Instances jest naliczana co sekundę, czyli tylko za użyte zasoby. Opłaty za każdą sekundę są oparte na liczbie utworzonych wystąpień, pamięci i konfiguracji dotyczącej rdzeni wystąpienia oraz czasu wdrożenia wystąpienia.

Szczegóły cennika

Jednostka Cena
Create Container Instance $- na utworzone wystąpienie
Container Instance Duration Pamięć: $- na sekundę GB pamięci
Rdzenie: $- na rdzeń (s)

Create Container Instance

Container Instances are billed based on the total number of Container Instances created each month. You are charged $- for each container instance successfully created.

Container Instance Duration

Container Instance duration is calculated from the time your container begins executing until it terminates. The price depends on the number of Cores and GBs of memory allocated to the instance. You are charged $- for every GB-s and Core-s used. For each Container Instance, you can allocate 1 to 3.5 GBs of memory to each Core, with a minimum of 1 GB of memory allocated to each Core. You can allocate up to 4 Cores to each instance you deploy.

Przykładowy cennik

You create a container instance with a 1 Core, 1 GB configuration once daily during a month (30 days). The duration of each instance is 5 minutes (300 seconds).

Żądania utworzenia:

Żądania utworzenia * $-

Liczba żądań utworzenia (30) * $- = $-

Czas korzystania z pamięci:

Liczba żądań utworzenia * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za gigabajtosekundę

Liczba żądań utworzenia (30) * 300 s * 1 GB * $- za gigabajtosekundę = $-

Czas pracy rdzenia:

Liczba żądań utworzenia * czas pracy rdzenia (w sekundach) * liczba rdzeni * cena / sekundę rdzenia

Liczba żądań utworzenia (30) * 300 s * liczba rdzeni (1) * $- za sekundę rdzenia = $-

Łączne rozliczenie:

Liczba żądań utworzenia + czas korzystania z pamięci + czas pracy rdzenia = łączny koszt

$- + $- + $- = $-

You create a container instance with a 1 Core, 2 GB configuration 50 times daily during a month (30 days). The container duration of each instance is 2 minutes and 30 seconds.

Żądania utworzenia:

Żądania utworzenia * $-

Liczba żądań utworzenia na dzień (50) * 30 dni * $- = $-

Czas korzystania z pamięci:

Liczba żądań utworzenia * czas korzystania z pamięci (w sekundach) * pamięć (w gigabajtach) * cena za gigabajtosekundę

Liczba żądań utworzenia (1500) * 150 s * 2 GB * $- za gigabajtosekundę = $-

Czas pracy rdzenia:

Liczba żądań utworzenia * czas pracy rdzenia (w sekundach) * liczba rdzeni * cena / sekundę rdzenia

Liczba żądań utworzenia (1500) * 150 s * liczba rdzeni (1) * $- za sekundę rdzenia = $-

Łączne rozliczenie:

Liczba żądań utworzenia + czas korzystania z pamięci + czas pracy rdzenia = łączny koszt

$- + $- + $- = $-

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Container Instances

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś