Azure Migrate — cennik

Usługa Azure Migrate pomaga odnajdywać, oceniać i migrować aplikacje, infrastrukturę oraz dane ze środowisk lokalnych na platformę Azure. Możesz z jednego miejsca planować i śledzić proces migracji z wykorzystaniem wielu narzędzi firmy Microsoft i niezależnych dostawców oprogramowania.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Migrate jest dostępna bez ponoszenia dodatkowych kosztów, mogą być jednak naliczane opłaty zależnie od narzędzi wybranych do przeprowadzenia oceny i migracji (firmy Microsoft lub niezależnego dostawcy oprogramowania).

Scenariusz Narzędzie Dostawca Cennik
Serwery Server Assessment Microsoft Bezpłatnie 1
Server Migration Microsoft Bezpłatnie 2
Carbonite Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
Cloudamize Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
Corent Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
Device42 Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
Rackware Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
Turbonomic Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
UnifyCloud Niezależny dostawca oprogramowania Dowiedz się więcej
Bazy danych Asystent migracji danych Microsoft Bezpłatnie
Usługa migracji bazy danych Microsoft Bezpłatnie 3
Aplikacje sieci Web App Service Migration Assistant Microsoft Bezpłatnie
Dane Data Box Microsoft Dowiedz się więcej
1 Wizualizacja zależności jest bezpłatna przez pierwsze 180 dni od daty skojarzenia obszaru roboczego usługi Log Analytics z narzędziem Server Assessment. Po upływie 180 dni będą naliczane standardowe opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics. Użycie innego rozwiązania niż Service Map w tym obszarze roboczym nie jest bezpłatne i spowoduje naliczenie standardowej opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics.
2 Bezpłatnie przez pierwszych 180 dni dla każdej maszyny. Po upływie 180 dni będzie naliczana opłata w wysokości $25/miesiąc za każde zreplikowane wystąpienie.
Pamiętaj, że przez pierwszych 180 dni nie będziesz ponosić żadnych opłat licencyjnych za narzędzie Server Migration, ale mogą być naliczane opłaty za usługę Azure Storage, transakcje magazynu i transfer danych podczas replikacji.
3 Usługa Database Migration Service (DMS) jest bezpłatna przez pierwsze 180 dni (dowiedz się więcej na temat cennika usługi DMS).

Pomoc techniczna

Usługa Azure Migrate oferuje bezpłatną pomoc dotyczącą rozliczeń i subskrypcji. Opcje pomocy technicznej są dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan.

Umowa SLA

Usługa Azure Migrate jest bezpłatna i dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Migrate

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji