Pomiń nawigację

Azure Migrate — cennik

Odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie dla nich odpowiedniego rozmiaru

Usługa Azure Migrate pomaga odnajdywać, oceniać i migrować aplikacje, infrastrukturę oraz dane ze środowisk lokalnych na platformę Azure. Możesz z jednego miejsca planować i śledzić proces migracji z wykorzystaniem wielu narzędzi firmy Microsoft i niezależnych dostawców oprogramowania.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Usługa Azure Migrate i narzędzia usługi Azure Migrate są dostępne bez dodatkowych opłat. Mogą jednak zostać naliczone opłaty za narzędzia niezależnych dostawców oprogramowania będących innymi firmami.

Narzędzie Scenariusz Cennik
Azure Migrate Ocena i migracja serwera Bezpłatnie1
Ocena i migracja bazy danych Bezpłatnie2
Ocena i migracja aplikacji internetowej Bezpłatnie
Carbonite Server Migration Uzyskaj licencję
Cloudamize Server Assessment Uzyskaj licencję
Corent Ocena i migracja serwera Uzyskaj licencję
Device42 Server Assessment Uzyskaj licencję
Lakeside Ocena infrastruktury pulpitu wirtualnego Uzyskaj licencję
Movere Server Assessment Uzyskaj licencję
Rackware Server Migration Uzyskaj licencję
Turbonomic Server Assessment Uzyskaj licencję
UnifyCloud Ocena serwera i migracji bazy danych Uzyskaj licencję
1 Wizualizacja zależności jest bezpłatna przez pierwsze 180 dni od daty skojarzenia obszaru roboczego usługi Log Analytics z narzędziem Server Assessment. Po upływie 180 dni będą naliczane standardowe opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics. Użycie innego rozwiązania niż Service Map w tym obszarze roboczym nie jest bezpłatne i spowoduje naliczenie standardowej opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics. Azure Migrate: Migracja serwera jest bezpłatna przez pierwsze 180 dni dla każdej maszyny. Po upływie 180 dni będzie naliczana opłata w wysokości $25/miesiąc za każde zreplikowane wystąpienie. Pamiętaj, że przez pierwszych 180 dni nie będziesz ponosić żadnych opłat licencyjnych za narzędzie Server Migration, ale mogą być naliczane opłaty za usługę Azure Storage, transakcje magazynu i transfer danych podczas replikacji.
2 Usługa Database Migration Service (DMS) jest bezpłatna przez pierwsze 180 dni. Dowiedz się więcej na temat cennika usługi DMS.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Migrate

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Migrate.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Migrate.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze