Pomiń nawigację

Azure Migrate — cennik

Wykonaj ocenę pod kątem migracji zasobów lokalnych do chmury platformy Azure za pomocą usługi Azure Migrate. Ta usługa pomoże ocenić gotowość, odpowiedni rozmiar i koszt migracji.

Szczegóły cennika

Mimo że korzystanie z usługi Azure Migrate jest bezpłatne, inne usługi platformy Azure używane po migracji obciążeń do platformy Azure są płatne. Korzystanie z funkcji wizualizacji zależności w usłudze Azure Migrate wymaga użycia rozwiązania Service Map. Po utworzeniu projektu w usłudze Azure Migrate zostanie automatycznie wygenerowany nowy obszar roboczy usługi Log Analytics.

  • Użycie innego rozwiązania niż Service Map w tym obszarze roboczym spowoduje naliczenie standardowej opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics.
  • Korzystanie z rozwiązania Service Map nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami przez pierwsze 180 dni od momentu utworzenia projektu w usłudze Azure Migrate. Po 180 dniach naliczone zostaną opłaty standardowe.

Pomoc techniczna

Usługa Azure Migrate oferuje bezpłatną pomoc dotyczącą rozliczeń i subskrypcji. Opcje pomocy technicznej są dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan.

Umowa SLA

Usługa Azure Migrate jest bezpłatna i dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Migrate

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji