Pomiń nawigację

Azure Migrate — cennik

Wykonaj ocenę pod kątem migracji zasobów lokalnych do chmury platformy Azure za pomocą usługi Azure Migrate. Ta usługa pomoże ocenić gotowość, odpowiedni rozmiar i koszt migracji.

Szczegóły cennika

Mimo że korzystanie z usługi Azure Migrate jest bezpłatne, inne usługi platformy Azure używane po migracji obciążeń do platformy Azure są płatne. Używanie funkcji wizualizacji zależności w usłudze Azure Migrate wymaga zastosowania rozwiązania Service Map. Aby wykorzystać możliwości funkcji wizualizacji zależności, możesz skojarzyć nowy lub istniejący obszar roboczy usługi Log Analytics z każdym projektem usługi Azure Migrate.

  • Użycie innego rozwiązania niż Service Map w tym obszarze roboczym spowoduje naliczenie standardowej opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics.
  • Za korzystanie z rozwiązania Service Map nie będą naliczane żadne opłaty przez 180 dni od dnia skojarzenia obszaru roboczego usługi Log Analytics z projektem usługi Azure Migrate. Po tym okresie (180 dni) będą naliczane standardowe opłaty za korzystanie z usługi Log Analytics.

Pomoc techniczna

Usługa Azure Migrate oferuje bezpłatną pomoc dotyczącą rozliczeń i subskrypcji. Opcje pomocy technicznej są dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan.

Umowa SLA

Usługa Azure Migrate jest bezpłatna i dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Migrate

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji