Pomiń nawigację

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

 • Skaluj do dziesiątek, setek lub tysięcy maszyn wirtualnych
 • Włączanie w chmurze aplikacji wsadowych i HPC
 • Przygotowywanie danych i wykonywanie potoków obliczeniowych
 • Wybierz system Linux lub Windows do uruchamiania zadań
 • Auto-skalowanie w pracy w kolejce
 • Płać za to, co wykorzystujesz, bez inwestycji kapitałowych

Wybieranie odpowiednich narzędzi i systemu operacyjnego

Wybierz system operacyjny i narzędzia deweloperskie potrzebne do uruchamiania zadań w dużej skali w usłudze Batch. Usługa Batch oferuje spójne środowisko zarządzania i planowania zadań dla węzłów obliczeniowych systemu Windows Server lub Linux, ale pozwala korzystać z unikatowych funkcji poszczególnych środowisk. System Windows pozwala uruchamiać zadania obliczeniowe w dużej skali na platformie Azure przy użyciu istniejącego kodu systemu Windows, łącznie z platformą Microsoft .NET. W przypadku systemu Linux można uruchamiać zadania obliczeniowe w popularnych dystrybucjach, takich jak CentOS, Ubuntu czy SUSE Linux Enterprise Server, lub przenosić aplikacje za pomocą kontenera aparatu Docker. Usługa Batch udostępnia zestawy SDK i obsługuje różne narzędzia deweloperskie dla takich języków jak Python i Java.

Aplikacje klastrów z obsługą chmury

Usługa Batch obsługuje aplikacje używane na stacjach roboczych i w klastrach. Możesz łatwo włączyć obsługę skalowania w poziomie dla plików wykonywalnych i skryptów. Usługa Batch udostępnia kolejkę umożliwiającą odbieranie zadań do uruchomienia i wykonuje aplikacje. Aby rozpocząć pracę, określ dane, które mają zostać przeniesione do chmury na potrzeby przetwarzania, sposób dystrybucji danych, parametry używane dla każdego zadania oraz polecenie uruchamiające proces. Można to porównać do linii montażowej z wieloma aplikacjami. Dzięki usłudze Batch możesz udostępniać dane dla kroków i ogólnie zarządzać wykonywaniem.

Praca w stukrotnie większej skali

Korzystasz ze stacji roboczej lub małego klastra albo czekasz w kolejce na wykonanie zadań. Wyobraź sobie, że masz dostęp do 16 lub nawet 100 000 rdzeni wtedy, gdy ich potrzebujesz, i płacisz tylko za to, z czego korzystasz. Usługa Batch daje tę możliwość. Unikaj oczekiwania, które ogranicza Twoją wyobraźnię. Jakie możliwości oferuje platforma Azure, których nie masz obecnie?

Określ, co chcesz wykonać

Usługa Batch jest oparta na aparacie planowania zadań pracującym na dużą skalę, który jest udostępniany jako usługa zarządzana. Możesz wysyłać zadania za pomocą harmonogramu w aplikacji. Usługa Batch współdziała też z harmonogramami zadań klastrów oraz działa w tle rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” (SaaS). Nie musisz tworzyć własnej kolejki zadań, dyspozytora ani monitora. Te elementy są dostępne w ramach usługi Batch.

Automatyczne skalowanie przez usługę Batch

Gdy zadanie jest gotowe do wykonania, usługa Batch uruchamia pulę obliczeniowych maszyn wirtualnych, instaluje aplikacje i przygotowuje dane, uruchamia wszystkie zadania, identyfikuje błędy i ponownie umieszcza zadania w kolejce oraz skaluje pulę w dół po zakończeniu zadań. Dzięki kontroli nad skalowaniem możesz dotrzymywać terminów, zarządzać kosztami i odpowiednio dopasowywać skalę do aplikacji.

Dostarczanie rozwiązań jako usługi

Usługa Batch przetwarza zadania na żądanie, a nie zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym harmonogramem, dzięki czemu klienci mogą uruchamiać zadania w chmurze wtedy, gdy potrzebują. Możesz określać, kto ma dostęp do usługi Batch i ile zasobów może być używanych, a także zagwarantować, że zostały spełnione określone wymagania, takie jak szyfrowanie. Zaawansowana funkcja monitorowania zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych informacji i ułatwia identyfikowanie problemów. Szczegółowe raporty umożliwia śledzenie użycia.

Szybkie renderowanie animacji

Uruchamianie zadań renderowania w chmurze za pomocą usługi Batch. Możesz uniknąć złożonego zarządzania zasobami i skrócić czas potrzebny do wykonania zadań. Zapoznaj się z przykładami, w których przedstawiono sposób korzystania z usługi Batch razem z programem Blender — bezpłatnym pakietem do obsługi animacji 3D typu „open source” obsługującym cały potok pracy nad materiałami 3D: modelowanie, przygotowywanie do animowania, animowanie, symulowanie i śledzenie ruchu oraz tworzenie gier. Niezależnie od tego, czy jesteś pojedynczym użytkownikiem, czy też pracujesz dla studia, możesz polegać na usłudze Batch, gdy chodzi o fotorealistyczne renderowanie, szybkie przygotowanie do animowania i doskonałe symulacje oraz tworzenie gier. Usługa Batch udostępnia zasoby na potrzeby renderowania animacji w krótkim czasie, dzięki czemu można dotrzymać terminów projektu.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Batch Rendering

Dlaczego warto zaufać usłudze Batch?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów ($1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Batch — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Rozliczanie za sekundę

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Batch, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Batch o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure