Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

App Center

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne.

Szybsze tworzenie wspaniałych aplikacji mobilnych i klasycznych

Szybko twórz wysokiej jakości aplikacje dla systemów Android, iOS, macOS i Windows. Zautomatyzuj potoki kompilacji, testowania i dystrybucji. Monitoruj wydajność i użycie aplikacji w sposób ciągły. Wszystko to w jednym miejscu.

Program Visual Studio App Center zostanie wycofany 31 marca 2025 r. Dowiedz się więcej
Proste, zintegrowane narzędzie umożliwiające zarządzanie potokami kompilacji, testowania i dystrybucji
Modułowe, proste w obsłudze zestawy SDK umożliwiające szybkie korzystanie wyłącznie z potrzebnych usług
Bogactwo narzędzi diagnostycznych i analitycznych umożliwiających monitorowanie wydajności i użycia aplikacji w sposób ciągły

Maksymalna wydajność programowania

Łącz się z usługami GitHub, Bitbucket, GitLab lub Azure DevOps i automatyzuj potoki kompilowania, testowania i wydawania przy każdym zatwierdzeniu. Podczas każdej udanej kompilacji automatycznie uruchamiaj testy interfejsu użytkownika na tysiącach prawdziwych urządzeń i konfiguracji systemu operacyjnego dzięki usłudze App Center Test. Wydawaj kompilacje aplikacji testerom wersji beta lub publicznym sklepom z aplikacjami dzięki usłudze App Center Distribute. Wdrażaj poprawki i aktualizacje bezpośrednio na urządzeniach użytkowników dzięki funkcji CodePush.

Pokaz usługi App Center dla aplikacji hotelu inteligentnego, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.
Dane z monitorowania wydajności i użytkowania aplikacji, takie jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Monitorowanie wydajności i użycia aplikacji w sposób ciągły

Usługa App Center Diagnostics umożliwia zbieranie danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym. Definiuj priorytety i rozwiązuj ważne problemy dzięki inteligentnemu grupowaniu awarii, pełnym śladom stosu i szczegółowym raportom na temat awarii. Wyszukuj i filtruj dane według identyfikatora użytkownika, aby izolować i rozwiązywać problemy zgłaszane przez użytkowników. Śledź wzorce użycia, rozpowszechnienie i inne metryki zaangażowania użytkowników dzięki usłudze App Center Analytics. Korzystaj ze zdarzeń niestandardowych, aby zbierać szczegółowe informacje na temat zachowań użytkowników, które mają dla Ciebie znaczenie.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zasoby usługi App Center

Dokumentacja

Dowiedz się, jak korzystać z usługi App Center, dzięki przewodnikom Szybki start i samouczkom.

Omówienie i szczegółowa dokumentacja

Przewodnik Szybki start dla usługi App Center

Zestaw SDK usługi App Center

Plan rozwoju produktu

Zapoznaj się z naszym planem rozwoju i weź udział w planowaniu produktu.

Plan rozwoju

Miesięczne plany iteracji

Prześlij propozycje funkcji

Społeczność

Obserwuj usługę App Center w mediach społecznościowych.

Twitter

Blogi

Facebook

Często zadawane pytania dotyczące usługi App Center

  • Usługa App Center obsługuje natywne systemy Android i iOS, jak również Xamarin, Unity, React Native, Cordova i Windows. Dowiedz się więcej na temat obsługiwanych platform.

  • Wybierz usługi, z których chcesz korzystać. Usługa App Center jest zaprojektowana modułowo, a z usług można korzystać niezależnie lub integrować je ze sobą.

  • Aby można było korzystać z usługi App Center w warstwie bezpłatnej, subskrypcja platformy Azure nie jest konieczna. Jednak jeśli chcesz zacząć korzystać z płatnego planu, potrzebne jest połączenie z organizacyjnym lub osobistym kontem usługi App Center w subskrypcji platformy Azure.

  • Nie, bezpłatne subskrypcje platformy ani środki z programu Dev Essentials nie służą do opłacenia pakietu App Center.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj usługę App Center bezpłatnie