Data Catalog — cennik

Samodzielne odnajdowanie źródeł danych w całym przedsiębiorstwie

Azure Data Catalog to wykaz metadanych całego przedsiębiorstwa umożliwiający samodzielne odnajdowanie zasobów danych. Jest to w pełni zarządzana usługa platformy Azure. W usłudze Wykaz danych są przechowywane i udostępniane informacje wraz z opisami i indeksami dotyczące uzyskiwania dostępu do dowolnego zarejestrowanego zasobu danych. Ponadto znacząco ułatwia ona odnajdowanie źródeł danych. Ułatwia ona współpracę i pozwala zniwelować dystans między osobami szukającymi informacji i osobami, które te informacje tworzą.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań do zarządzania metadanymi używanych zwykle w branży IT głównym celem usługi Azure Data Catalog jest skrócenie dystansu między środowiskiem IT i środowiskiem biznesowym. Umożliwia ona stosowanie adnotacji dodawanych przez innych użytkowników, które pozwolą użytkownikom odnajdywać dane wzbogacające system podczas użycia dzięki możliwości przechwytywania informacji dla każdego zasobu danych po ich odnalezieniu. Dział IT zachowuje kontrolę i nadzór wraz z rozwojem systemu i może ukryć wybrane zasoby zależnie od potrzeb.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Data Catalog jest oferowana w dwóch wersjach: Bezpłatna i Standardowa.

Bezpłatne: wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Data Catalog. Utwórz konto i zarejestruj użytkowników w organizacji.

Standardowa: skaluj usługę w przedsiębiorstwie przez zarejestrowanie większej liczby użytkowników i umożliwienie autoryzacji na poziomie zasobów, dzięki czemu możesz dostosować widoczność danych do określonych wymagań.

Bezpłatnie Standard
Cena Bezpłatnie $- za użytkownika miesięcznie
Maksymalna liczba użytkowników Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna liczba obiektów katalogów 5 000 100 000

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących usługi Wykaz danych.
 • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Użytkownik to osoba zarejestrowana w celu korzystania z usługi. Może nim być użytkownik standardowy lub administrator. Użytkownik standardowy ma uprawnienia do rejestrowania i wyszukiwania zasobów danych oraz dodawania do nich adnotacji. Administrator ma te same uprawnienia oraz podniesione uprawnienia na poziomie usługi i zasobów, dzięki którym może tworzyć nowe konta użytkowników w usłudze oraz usuwać zasoby zarejestrowane w wykazie niezależnie od tego, do kogo należą. Ta sama osoba może być zarówno użytkownikiem, jak i administratorem. Każda osoba identyfikowana za pomocą adresu e-mail jest traktowana w rozliczeniach jako jeden użytkownik. 

 • Usługa Azure Data Catalog w wersji Bezpłatna umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji usługi Azure Data Catalog. Umożliwia każdemu użytkownikowi rejestrowanie, wzbogacanie, poznawanie i odnajdowanie danych ze źródeł zarejestrowanych w usłudze Wykaz danych oraz korzystanie z tych danych. Każdy zarejestrowany zasób jest widoczny dla każdego uwierzytelnionego użytkownika w ramach dzierżawy.

 • Usługa Azure Data Catalog w wersji Standardowa umożliwia odnajdywanie źródeł danych w skali, dzięki czemu każdy użytkownik może rejestrować, wzbogacać, poznawać i odnajdywać dane ze źródeł zarejestrowanych w usłudze Data Catalog oraz korzystać z tych danych. Oprócz wszystkich funkcji dostępnych w wersji Bezpłatna wersja Standardowa oferuje funkcje zarządzania, dzięki którym użytkownicy mogą być właścicielami zarejestrowanych zasobów w celu zachowania większej kontroli. Ponadto wersja Standardowa umożliwia uwierzytelnianie na poziomie zasobów, dzięki czemu właściciele zasobów mogą ograniczyć innym użytkownikom możliwość odnajdowania zarejestrowanych zasobów danych i dodawania do nich adnotacji.

 • Cena usługi Azure Data Catalog w wersji Standardowa to $- za użytkownika miesięcznie.

  Użytkownik, który utworzył konto w usłudze, domyślnie staje się administratorem usługi. Administratorów można dodawać podczas tworzenia konta i po zakończeniu inicjowania obsługi.

  Podczas początkowego rejestrowania administrator wybiera wersję Bezpłatną lub Standardową. W przypadku wybrania wersji Standardowa administrator może wybrać wartość zgodną z liczbą użytkowników (standardowych i administratorów), którzy uzyskają dostęp do usługi.

 • Usługa jest rozliczana co miesiąc. Klienci są rozliczani według liczby zarejestrowanych użytkowników.

 • Możesz w dowolnym momencie zwiększyć liczbę kupionych jednostek.

  Jeśli utworzysz konto w usłudze w środku miesiąca, rachunek miesięczny będzie uwzględniać pozostałą liczbę dni w miesiącu.

 • Tak. Możesz w dowolnym momencie zmniejszyć liczbę jednostek na stronie Ustawienia w usłudze Azure Data Catalog. Zmiany zostaną zastosowane następnego dnia i zostaną uwzględnione na rachunku na końcu miesiąca.

 • Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję usługi na stronie Ustawienia w portalu usługi Azure Data Catalog.

 • Tak. Administratorzy mogą przeprowadzić uaktualnienie z wersji Bezpłatna do wersji Standardowa przez zmianę oferty na stronie Ustawienia w portalu usługi Azure Data Catalog. Po zmianie wersji na wersję Standardową należy wybrać odpowiednią liczbę jednostek i zastosować zmiany. Możliwości wersji Standardowa będą dostępne natychmiast.

 • Tak. Administratorzy mogą obniżyć wersję usługi z wersji Standardowa do wersji Bezpłatna.

 • Jeśli anulujesz subskrypcję w okresie ważności publicznie dostępnej wersji zapoznawczej, wszelkie metadane zarejestrowane w usłudze Azure Data Catalog natychmiast staną się trwale niedostępne. Metadane będą przechowywane maksymalnie przez 30 dni od dnia anulowania subskrypcji.

 • Obiekt wykazu, czyli zasób danych, to reprezentacja metadanych rzeczywistego obiektu w usłudze Data Catalog. Przykłady obejmują: tabele, widoki, pliki, raporty itd. Usługa Azure Data Catalog obsługuje szereg różnych źródeł danych. Pełna lista jest dostępna tutaj.

 • Jeśli użytkownik jest skojarzony z warstwą Standardowa w danym miesiącu, jest uwzględniany w rozliczeniach. Jeśli użytkownik nie jest już skojarzony z daną organizacją, musi zostać usunięty z listy użytkowników w usłudze Azure Data Catalog, aby zapobiec uwzględnianiu go w rozliczeniach. Na przykład, jeśli użytkownik opuścił firmę, jego konto musi zostać wyłączone zarówno w usłudze Azure Active Directory, jak i w warstwie Standardowa usługi Azure Data Catalog, aby zapobiec uwzględnianiu go jako ważnego w rozliczeniach.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Data Catalog

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.