Przejdź do głównej zawartości

Data Catalog — cennik

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Azure Data Catalog to wykaz metadanych całego przedsiębiorstwa umożliwiający samodzielne odnajdowanie zasobów danych. Jest to w pełni zarządzana usługa platformy Azure. W usłudze Wykaz danych są przechowywane i udostępniane informacje wraz z opisami i indeksami dotyczące uzyskiwania dostępu do dowolnego zarejestrowanego zasobu danych. Ponadto znacząco ułatwia ona odnajdowanie źródeł danych. Ułatwia ona współpracę i pozwala zniwelować dystans między osobami szukającymi informacji i osobami, które te informacje tworzą.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań do zarządzania metadanymi używanych zwykle w branży IT głównym celem usługi Azure Data Catalog jest skrócenie dystansu między środowiskiem IT i środowiskiem biznesowym. Umożliwia ona stosowanie adnotacji dodawanych przez innych użytkowników, które pozwolą użytkownikom odnajdywać dane wzbogacające system podczas użycia dzięki możliwości przechwytywania informacji dla każdego zasobu danych po ich odnalezieniu. Dział IT zachowuje kontrolę i nadzór wraz z rozwojem systemu i może ukrywać wybrane zasoby zależnie od potrzeb.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Usługa Azure Data Catalog jest oferowana w dwóch wersjach: Bezpłatna i Standardowa.

Bezpłatna: wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Data Catalog. Utwórz konto i zarejestruj użytkowników w organizacji.

Standardowa: skaluj usługę w przedsiębiorstwie przez zarejestrowanie większej liczby użytkowników i umożliwienie autoryzacji na poziomie zasobów, dzięki czemu możesz dostosować widoczność danych do określonych wymagań.

Bezpłatnie Standard
Cena Bezpłatnie $- za użytkownika miesięcznie
Maksymalna liczba użytkowników Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna liczba obiektów katalogów 5 000 100 000

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Data Catalog

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Data Catalog.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Data Catalog.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Data Catalog.

 • Użytkownik to osoba zarejestrowana w celu korzystania z usługi. Może nim być użytkownik standardowy lub administrator. Użytkownik standardowy ma uprawnienia do rejestrowania i wyszukiwania zasobów danych oraz dodawania do nich adnotacji. Administrator ma te same uprawnienia oraz podniesione uprawnienia na poziomie usługi i zasobów, dzięki którym może tworzyć nowe konta użytkowników w usłudze oraz usuwać zasoby zarejestrowane w wykazie niezależnie od tego, do kogo należą. Ta sama osoba może być zarówno użytkownikiem, jak i administratorem. Każda osoba identyfikowana za pomocą adresu e-mail jest traktowana w rozliczeniach jako jeden użytkownik. 

 • Usługa Azure Data Catalog w wersji Bezpłatna umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji usługi Azure Data Catalog. Umożliwia każdemu użytkownikowi rejestrowanie, wzbogacanie, poznawanie i odnajdowanie danych ze źródeł zarejestrowanych w usłudze Wykaz danych oraz korzystanie z tych danych. Każdy zarejestrowany zasób jest widoczny dla każdego uwierzytelnionego użytkownika w ramach dzierżawy.

 • Usługa Azure Data Catalog w wersji Standardowa umożliwia odnajdywanie źródeł danych w skali, dzięki czemu każdy użytkownik może rejestrować, wzbogacać, poznawać i odnajdywać dane ze źródeł zarejestrowanych w usłudze Data Catalog oraz korzystać z tych danych. Oprócz wszystkich funkcji dostępnych w wersji Bezpłatna wersja Standardowa oferuje funkcje zarządzania, dzięki którym użytkownicy mogą być właścicielami zarejestrowanych zasobów w celu zachowania większej kontroli. Ponadto wersja Standardowa umożliwia uwierzytelnianie na poziomie zasobów, dzięki czemu właściciele zasobów mogą ograniczyć innym użytkownikom możliwość odnajdowania zarejestrowanych zasobów danych i dodawania do nich adnotacji.

 • Cena usługi Azure Data Catalog w wersji Standardowa to $- za użytkownika miesięcznie.

  Użytkownik, który utworzył konto w usłudze, domyślnie staje się administratorem usługi. Administratorów można dodawać podczas tworzenia konta i po zakończeniu aprowizacji.

  Podczas początkowego rejestrowania administrator wybiera wersję Bezpłatną lub Standardową. W przypadku wybrania wersji Standardowa administrator może wybrać wartość zgodną z liczbą użytkowników (standardowych i administratorów), którzy uzyskają dostęp do usługi.

 • Usługa jest rozliczana co miesiąc. Klienci są rozliczani według liczby zarejestrowanych użytkowników.

 • Możesz w dowolnym momencie zwiększyć liczbę kupionych jednostek.

  Jeśli utworzysz konto w usłudze w trakcie miesiąca, rachunek miesięczny będzie uwzględniać pozostałą liczbę dni w miesiącu.

 • Tak. Możesz w dowolnym momencie zmniejszyć liczbę jednostek na stronie Ustawienia w usłudze Azure Data Catalog. Zmiany zostaną zastosowane następnego dnia i zostaną uwzględnione na rachunku na końcu miesiąca.

 • Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję usługi na stronie Ustawienia w portalu usługi Azure Data Catalog.

 • Tak. Administratorzy mogą podwyższyć wersję usługi z wersji Bezpłatna do wersji Standardowa przez zmianę oferty na stronie Ustawienia w portalu usługi Azure Data Catalog. Po zmianie wersji na wersję Standardową należy wybrać odpowiednią liczbę jednostek i zastosować zmiany. Możliwości wersji Standardowa będą dostępne natychmiast.

 • Tak. Administratorzy mogą obniżyć wersję usługi z wersji Standardowa do wersji Bezpłatna.

 • Jeśli anulujesz subskrypcję w okresie obowiązywania publicznej wersji zapoznawczej, wszelkie metadane zarejestrowane w usłudze Azure Data Catalog natychmiast staną się trwale niedostępne. Metadane będą przechowywane maksymalnie przez 30 dni od dnia anulowania subskrypcji.

 • Obiekt wykazu, czyli zasób danych, to reprezentacja metadanych rzeczywistego obiektu w usłudze Data Catalog. Przykłady obejmują: tabele, widoki, pliki, raporty itd. Usługa Azure Data Catalog obsługuje szereg różnych źródeł danych. Pełna lista jest dostępna tutaj.

 • Jeśli użytkownik jest skojarzony z warstwą Standardowa w danym miesiącu, jest uwzględniany w rozliczeniach. Jeśli użytkownik nie jest już skojarzony z daną organizacją, musi zostać usunięty z listy użytkowników w usłudze Azure Data Catalog, aby zapobiec uwzględnianiu go w rozliczeniach. Na przykład, jeśli użytkownik opuścił firmę, jego konto musi zostać wyłączone zarówno w usłudze Azure Active Directory, jak i w warstwie Standardowa usługi Azure Data Catalog, aby zapobiec uwzględnianiu go jako ważnego w rozliczeniach.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze