Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Usługa multimediów — cennik

Tworzenie i wdrażanie skalowalnych, kompleksowych usług multimedialnych o wysokiej dostępności.

Usługa Azure Media Services umożliwia dostarczanie za pośrednictwem chmury dowolnych multimediów na praktycznie dowolne urządzenie w dowolnym miejscu na świecie. Ta kolekcja usług zapewnia kodowanie, przesyłanie strumieniowe na żywo lub na żądanie, ochronę zawartości, indeksowanie i redagowanie zawartości audio i wideo.

Kodowanie wideo na żądanie (VoD)

Ilość przetworzonych danych Koder w warstwie Standardowa3 Koder w wersji Premium3
Pierwsze 5 TB 1/miesiąc $1.99 za GB na wyjściu $3.99 za GB na wyjściu
Kolejne 5 TB (5–10 TB)/miesiąc $1.89 za GB na wyjściu 2 $3.79 za GB na wyjściu 2
Kolejne 15 TB (10–25 TB)/miesiąc $1.69 za GB na wyjściu 2 $3.39 za GB na wyjściu 2
Kolejne 25 TB (25–50 TB)/miesiąc $1.49 za GB na wyjściu 2 $2.99 za GB na wyjściu 2
Kolejne 50 TB (50–100 TB)/miesiąc $1.29 za GB na wyjściu 2 $2.59 za GB na wyjściu 2
Ponad 100 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

1 1 TB = 1024 GB
2 Posiadacze umów Enterprise Agreement z firmą Microsoft powinni skontaktować się ze swoim opiekunem klienta, aby móc korzystać z tych cen.
3 Opłaty za gigabajty danych wyjściowych dotyczą tylko zadań zakończonych pomyślnie.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jednostki zarezerwowane multimediów

Jednostki zarezerwowane multimediów są zalecane, jeśli obciążenie wymaga uruchomienia co najmniej jednego współbieżnego zadania. Możesz zwiększyć ogólną przepływność od usługi, (a) zwiększając liczbę jednostek zarezerwowanych multimediów w celu uzyskania większej liczby zadań przetwarzanych współbieżnie lub (b) używając szybszej jednostki zarezerwowanej multimediów (np. S3). Więcej informacji zawiera dokumentacja. Jeśli przewidujesz, że będziesz używać więcej niż 10 jednostek zarezerwowanych multimediów, skontaktuj się z nami.

S1 S2 S3
Cena / jednostka ~$2.2258064516129/dzień ($69/miesiąc1) ~$4.48387096774194/dzień ($139/miesiąc1) ~$12.8709677419355/dzień ($399/miesiąc1)
Dodatkowe zadania równoległe 1/jednostkę 1/jednostkę 1/jednostkę
Wydajność względna ~2x Podstawowa ~4x Podstawowa

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni przy założeniu 31 dni w miesiącu.

Indeksowanie

Dodaj do swoich plików wideo i zawartości multimedialnej możliwość wyszukiwania, wyodrębniając mowę. Cennik usługi Azure Media Indexer jest oparty na czasie trwania pliku wejściowego. Indeksator korzysta z jednostek zarezerwowanych multimediów do równoległego uruchamiania zadań przetwarzania mowy, jeśli jest to możliwe. Uwaga: jednostki kodowania w warstwach Standardowa i Premium nie zwiększają wydajności zadań indeksatora.

Indeksator 1
Pierwsze 20,000 min/miesiąc $0.05 za minutę zawartości ($3/godzina)
Następne 180 000 min (20K–200Kmin)/miesiąc $0.048 za minutę zawartości ($2.88/godzina)
Następne 800 000 min (200K–1Mmin)/miesiąc $0.043 za minutę zawartości ($2.58/godzina)
Powyżej 1 000 000 min/miesiąc $0.038 za minutę zawartości ($2.28/godzina)

1 Naliczana jest opłata za 5 minut na zadanie

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Kanały na żywo

Kanały na żywo umożliwiają przesyłanie strumieniowe zawartości do widowni prawie w czasie rzeczywistym. Dostępne są dwa typy usługi Kanały na żywo: Kanały na żywo bez kodowania i Kanały na żywo z funkcją Live Encoding. W przypadku wszystkich typów kanałów na żywo rozliczenie opiera się na ilości czasu, przez który kanał jest uruchomiony, a nie na ilości odebranych i przetworzonych danych. Szczegółowe informacje dotyczące stanu kanału i rozliczeń można znaleźć w często zadawanych pytaniach poniżej.

Kanały na żywo bez kodowania 1
Cena (za kanał) ~$0.0165/min ($0.99/godzina2)

1 Usługa Kanały na żywo jest używana w połączeniu z jednostkami przesyłania strumieniowego do udostępniania usługi transmisji strumieniowej na żywo. Szczegółowe informacje o cenach jednostek przesyłania strumieniowego można znaleźć w sekcji dotyczącej przesyłania strumieniowego na tej stronie.
2 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby minut. Rozliczenie jest oparte na ilości czasu, przez który kanał jest uruchomiony. Zatrzymaj kanały, gdy nie są używane, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jeśli oczekiwane użycie jest większe niż 300 godzin miesięcznie, skontaktuj się z nami.

Kanały na żywo z funkcją Live Encoding są teraz ogólnie dostępne.

Kanały na żywo z funkcją Live Encoding 1
Pierwsze 20 godz./miesiąc ~$0.0916666666666667/min ($5.5/godzina 2)
Kolejne 80 godz. (20–100 godz.)/miesiąc ~$0.0783333333333333/min ($4.7/godzina 2)
Kolejne 150 godz. (100–250 godz.)/miesiąc ~$0.07/min ($4.2/godzina 2)
Ponad 250 godz./miesiąc ~$0.065/min ($3.9/godzina 2)

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby minut. Rozliczenie jest oparte na ilości czasu, przez który kanał jest uruchomiony. Zatrzymaj kanały, gdy nie są używane, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jeśli oczekiwane użycie jest większe niż 300 godzin miesięcznie, skontaktuj się z nami.

Przesyłanie strumieniowe

Dostarczaj klientom strumieniowe transmisje wideo na żywo, na żądanie, w wielu formatach i z odpowiednim skalowaniem. Opłata za przesyłanie strumieniowe jest naliczana na podstawie ilości przesłanych danych i wymaganych jednostek przesyłania strumieniowego. Jeśli dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego nie włączono usługi Azure CDN, opłaty za transfer danych są naliczane zgodnie z cennikiem transferu danych. Jeśli usługa Azure CDN została włączona dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego, opłaty za transfer danych nie będą naliczane. Opłaty za transferowane dane są w zamian naliczane zgodnie ze standardowym cennikiem sieci CDN.

Jednostki przesyłania strumieniowego (1 listopada 2016 r. nazwa zmieni się na „Jednostki przesyłania strumieniowego w warstwie Premium”)

Zapewnia możliwość zarówno przesyłania strumieniowego na żądanie, jak i na żywo.

Jednostki przesyłania strumieniowego
Cena (za jednostkę) ~$4.48387096774194/dzień ($139/mies. 1)
Przepustowość Do 200 Mb/s/jednostkę
Tryb failover Wbudowane

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni przy założeniu 31 dni w miesiącu.

Ochrona zawartości

Zabezpiecz zasoby za pomocą usług PlayReady Digital Rights Management (DRM), dostarczania zgodnie z licencją Widevine Modular, technologii FairPlay Streaming firmy Apple lub szyfrowania otwartym kluczem AES (Advanced Encryption Standard). Ceny są oparte na liczbie licencji lub kluczy wystawionych przez usługę.

PlayReady

PlayReady
Cena $0.2/100 licencji

Widevine

Widevine
Cena $0.2/100 licencji

Klucze AES (Advanced Encryption Standard)

Klucze AES
Cena $0.1/100 kluczy

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

FairPlay

FairPlay
Cena $0.2/100 licencji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług, w tym usługi Azure Media Services, jest dostępna za pośrednictwem Pomocy technicznej systemu Azure w cenie już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST dla funkcji kodowania (Encoding), indeksowania i pakowania w usłudze Media Services oraz usług ochrony zawartości na poziomie 99,9%. Przesyłanie strumieniowe podlega gwarancji dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej, gdy zostanie zakupiona co najmniej jedna jednostka przesyłania strumieniowego. W przypadku usługi Kanały na żywo gwarantowana jest dostępność łączności zewnętrznej dla uruchomionych kanałów przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Do usług w wersjach zapoznawczych nie są oferowane umowy SLA. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA systemu Azure.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kodowanie do 100 GB zawartości wideo.

Zacznij już dziś