Przejdź do głównej zawartości

Media Services — cennik

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Usługa Azure Media Services umożliwia dostarczanie za pośrednictwem chmury dowolnych multimediów na praktycznie dowolne urządzenie w dowolnym miejscu na świecie. Ta kolekcja usług zapewnia kodowanie, przesyłanie strumieniowe na żywo lub na żądanie, ochronę zawartości i indeksowanie zawartości audio i wideo.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Uwaga: aplikacja Video Indexer została przeniesiona z platformy Azure Media Services do usług platformy Azure AI. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę produktową aplikacji Azure Video Indexer.

Analiza dźwięku

Wyodrębnij w ramach jednego zadania z plików audio i wideo za pomocą technologii AI dla wideo.

Analiza dźwięku jest dostępna w dwóch pakietach funkcji w różnych cenach bazowych. Ustawienie wstępne funkcji Analizator audio w warstwie Standardowa zapewnia bogatszy zestaw metadanych przy użyciu wstępnie zdefiniowanego zestawu modeli analizy dźwięku opartego na sztucznej inteligencji, w tym transkrypcji mowy, indeksowania osób mówiących, analizy tonacji mowy i słów kluczowych oraz sformatowanych podpisów wyjściowych lub napisów. Wstępne ustawienie funkcji Analizator audio w warstwie Podstawowa udostępnia niedrogą opcję wyodrębniania tylko transkrypcji mowy, formatowania podpisów wyjściowych oraz napisów. Funkcja Analizator audio w warstwie Podstawowa wygeneruje dwa oddzielne mierniki na rachunku, w tym wiersz dla transkrypcji oraz oddzielny wiersz dla formatowania podpisów i napisów.

Niedostępne Analiza audio2 Funkcja Analiza dźwięku w warstwie Podstawowa1, 2
Cena za minutę sygnału wejściowego $- $-

1Zaokrąglone do sekundy z minimum 15 sekundami.

2W przypadku korzystania ze standardowych i podstawowych trybów analizy dźwięku w centrach danych, które nie mają lokalnego punktu końcowego zamiany mowy na tekst, obowiązują dodatkowe stawki za transfer danych w ramach sieci w regionie. Następujące regiony obecnie nie mają lokalnego punktu końcowego mowy i wymagają transferu danych w regionie do najbliższego punktu końcowego: Australia Południowo-Wschodnia, Kanada Wschodnia, Francja Południowa, Niemcy Środkowo-Zachodnie, Niemcy Północne, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Korea Południowa, Zachodnia Republika Południowej Afryki, Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Chiny Wschodnie, Chiny Północne, Chiny Północne 2, US Gov Teksas. Lista regionów może ulec zmianie w miarę włączania nowych punktów końcowych mowy.

Kodowanie wideo na żądanie (VoD)

Usługa Encoder w warstwie Standardowa transkoduje wejściowe pliki wideo i audio na formaty wyjściowe, które można odtwarzać na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, tabletach, komputerach osobistych, konsolach do gier i telewizorach. Zobacz dokumentację standardowego kodera, aby uzyskać szczegółowe informacje o obsługiwanych formatach wejściowych i wyjściowych, koderach-dekoderach i ustawieniach.

Koder w warstwie Standardowa1 $- za minutę danych wyjściowych

1W usłudze Media Services opłaty nie są naliczane w przypadku zadań anulowanych oraz zakończonych błędem. Na przykład dla zadania, które osiągnęło postęp 50%, a następnie zostało anulowane, nie jest naliczana opłata w wysokości 50% minut zadań. Opłata jest naliczana tylko za ukończone zadania.

Uwaga: Klienci z umową Enterprise Agreement powinni skontaktować się ze swoim menedżerem konta w firmie Microsoft, aby uzyskać informacje o cenach.

Ceny na żądanie dla kodera-dekodera H.264 Basic mają zastosowanie do wszystkich szybkości klatek danych wyjściowych H.264 dla złożoności profilu szybkości. Zobacz kartę H.264, aby zapoznać się z cenami złożoności profilu zrównoważonego i jakości.

Ceny trybu podstawowego H.264 (za minutę danych wyjściowych)

Rozdzielczość Cena
SD $-
HD $-
4K $-

Mnożniki trybu podstawowego H.264

SD 0,5 10 min danych wyjściowych SD będzie rozliczane jako 5 min
HD 1 10 min danych wyjściowych SD będzie rozliczane jako 10 min
4K 2 10 min danych wyjściowych 4K będzie rozliczane jako 20 min
Uwaga: ceny H.264 Basic nie mają zastosowania do ustawienia wstępnego kodowania z obsługą zwartości. Cena kodowania z obsługą zwartości jest naliczana zgodnie z normalnymi cenami H.264

H.264

Cennik H.264 (za minutę danych wyjściowych)

Rozdzielczość Cena
SD $-
HD $-
4K $-

Cennik dodatku audio (za minutę danych wyjściowych)

Dźwięk w formacie AAC $-

Mnożniki H.264

SD 1 10 min danych wyjściowych SD liczy się jako 10 min
HD 2 10 min danych wyjściowych HD liczy się jako 20 min
4K 4 10 min danych wyjściowych 4K liczy się jako 40 min
AAC 0,25 4 min danych wyjściowych audio liczy się jako 1 min

Przykładowy cennik: Kodujesz film wideo QuickTime w rozdzielczości 1920 x 1080p, który trwa 20 min, do pliku wyjściowego MP4 o tej samej długości, który zawiera wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p i jedną ścieżkę audio. Faktyczny mnożnik wyniósłby 2 (za jakość HD) plus 0,25 (za ścieżkę audio), czyli łącznie 2,25. Opłata zostałaby naliczona łącznie za (20 min x 2,25) = 45,00 min danych wyjściowych. Gdyby na potrzeby tego kodowania użyto usługi Media Encoder Standard, koszt wyniósłby (45,00 min danych wyjściowych x $- za minutę danych wyjściowych) = $-.

Więcej przykładów znajduje się w sekcji Często zadawane pytania.

HEVC

Cennik HEVC (za minutę danych wyjściowych)

Szybkość Zrównoważone Jakość
<= 30 klatek/s > 30 klatek/s i <= 60 klatek/s > 60 klatek/s i <= 120 klatek/s <= 30 klatek/s > 30 klatek/s i <= 60 klatek/s > 60 klatek/s i <= 120 klatek/s <= 30 klatek/s > 30 klatek/s i <= 60 klatek/s > 60 klatek/s i <= 120 klatek/s
SD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
HD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
4K $- $- $- $- $- $- $- $- $-
8K $- $- $- $- $- $- $- $- $-

HEVC

SD 1 10 min danych wyjściowych SD liczy się jako 10 min
HD 2 10 min danych wyjściowych HD liczy się jako 20 min
4K 4 10 min danych wyjściowych 4K liczy się jako 40 min
8K 8 10 min danych wyjściowych 8K liczy się jako 80 min
&lt;= 30 klatek/s 1 10 min danych wyjściowych <= 30 klatek/s liczy się jako 10 min
> 30 klatek/s i &lt;= 60 klatek/s 1,25 10 min danych wyjściowych > 30 i <= 60 klatek/s liczy się jako 12,5 min
> 60 klatek/s i &lt;= 120 klatek/s 1,5 10 min danych wyjściowych > 60 i <= 120 klatek/s liczy się jako 15 min
Szybkość 0,5 10 min danych wyjściowych profilu zorientowanego na szybkość liczy się jako 5 min
Zrównoważone 1 10 min danych wyjściowych profilu zrównoważonego liczy się jako 10 min
Jakość 2 10 min danych wyjściowych profilu zorientowanego na jakość liczy się jako 20 min
Koder-dekoder HEVC 4/1,5 (2,67) 10 min danych wyjściowych kodera-dekodera HEVC liczy się jako 26,7 min
Dźwięk w formacie AAC 0,25 4 min danych wyjściowych audio liczy się jako 1 min

Dodatek audio (za minutę danych wyjściowych)

Dźwięk w formacie AAC $-

Przykłady cen

PYT.: Jak obliczyć całkowite koszty na podstawie mnożników kodera?
Odp.: Aby obliczyć cenę za minutę, musisz wziąć pod uwagę wszystkie wartości mnożników z ustawień predefiniowanych kodowania oraz regionalną cenę bazową (rozdzielczość * klatki/s * ustawienie predefiniowane * koder-dekoder HEVC * regionalna cena bazowa * liczba minut). Przykładowo: trzeba zakodować 10 minut wideo za pomocą kodera-dekodera HEVC z rozdzielczością HD przy 30 klatkach na sekundę, używając ustawień predefiniowanych zoptymalizowanych pod kątem szybkości: HD = 2, 30 klatek/s = 1, szybkość = 0,5, HEVC = 2,67, liczba minut = 10, cena bazowa =$-. Formuła to 2*1*0,5*2,67*10*$-=$- w przypadku 10 min kodowania HEVC.

PYT.: Jak obliczyć wszystkie stosowane mnożniki, jeśli korzysta się z wielu formatów danych wyjściowych?
Odp.: Wartość mnożnika musisz obliczyć dla każdych danych wyjściowych, bazując na przykładzie powyżej. Na koniec musisz dodać mnożniki i pomnożyć przez cenę bazową za minutę w regionie, w którym planujesz uruchomić zadanie.

Więcej przykładów znajduje się w sekcji Często zadawane pytania.

Progi rozdzielczości3

SD to dane wyjściowe o rozdzielczości mniejszej niż 720.

HD to dane wyjściowe o rozdzielczości większej niż lub równej 720 oraz mniejszej niż lub równej 1080.

4K to dane wyjściowe o rozdzielczości większej niż 1080 oraz mniejszej niż lub równej 2304.

8K to dane wyjściowe o rozdzielczości większej niż 2304 oraz mniejszej niż lub równej 4608.

3Progi rozdzielczości są oparte na iloczynie szerokość * wysokość. Obecnie nie rozróżniamy orientacji poziomej i pionowej.

Dodatkowe opłaty

Opłaty za usługę Storage i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Wydarzenia na żywo

Zdarzenia na żywo (nazywane też kanałami w starszych interfejsach API) umożliwiają przesyłanie strumieniowe zawartości do widowni prawie w czasie rzeczywistym. Zdarzenia na żywo są używane w połączeniu z punktami końcowymi (początkowymi) przesyłania strumieniowego do udostępniania usługi transmisji strumieniowej na żywo. Szczegółowe informacje o cenach przesyłania strumieniowego można znaleźć w sekcji dotyczącej przesyłania strumieniowego na tej stronie. Dostępne są następujące opcje dla zdarzeń na żywo.

Typ usługi Live Encoding Przekazywanie w warstwie Podstawowa Przekazywanie Live Encoding w wersji Standardowa Live Encoding w wersji Premium
Dane wejściowe zdarzenia na żywo Obsługuje połączone dane wejściowe do 5 Mb/s, a poszczególne szybkości transmisji bitów nie mogą przekraczać 4 Mb/s. Brak ograniczeń liczby klatek wideo na sekundę. Obsługuje połączone dane wejściowe do 60 Mb/s, a poszczególne szybkości transmisji bitów nie mogą przekraczać 20 Mb/s. Brak ograniczeń liczby klatek wideo na sekundę. Obsługuje dane wejściowe pojedynczej szybkości transmisji bitów. Poszczególna przepustowość danych wejściowych nie może przekraczać 20 Mb/s. Liczba klatek wideo na sekundę nie może przekraczać 60 klatek na sekundę. Obsługuje dane wejściowe pojedynczej szybkości transmisji bitów. Poszczególna przepustowość danych wejściowych nie może przekraczać 20 Mb/s. Liczba klatek wideo na sekundę nie może przekraczać 60 klatek na sekundę.
Strumień wyjściowy Taki sam jak strumień wejściowy Taki sam jak strumień wejściowy Do 720p przy 30 klatek/s Do 1080p przy 30 klatek/s
Dane wyjściowe różnych szybkości transmisji bitów Tylko w przypadku, gdy dane wejściowe to zawartość różnych szybkości transmisji bitów Tylko w przypadku, gdy dane wejściowe to zawartość różnych szybkości transmisji bitów Tak Tak
Transkrypcja na żywo Niedostępne Dostępne bez dodatkowych kosztów Dostępne bez dodatkowych kosztów Dostępne bez dodatkowych kosztów
Cena w stanie uruchomienia $-/minutę ($-/godz.) $-/minutę ($-/godz.) $-/minutę ($-/godz.) $-/minutę ($-/godz.)
Cena w stanie czuwania $-/minutę ($-/godz.) $-/minutę ($-/godz.) $-/minutę ($-/godz.) $-/minutę ($-/godz.)

Dla wszystkich typów zdarzeń na żywo opłaty są naliczane na podstawie ilości czasu, przez jaki jest ono w stanie „Uruchomione” lub stanie gotowości, niezależnie od tego, czy przez usługę jest przesyłane strumieniowo wideo. Szczegółowe informacje dotyczące stanów zdarzeń na żywo i rozliczeń można znaleźć w często zadawanych pytaniach poniżej.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe systemu Azure.

Transkrypcja na żywoWersja zapoznawcza

Transkrypcja na żywo została zaprojektowana do pracy w połączeniu z obciążeniami przesyłania strumieniowego na żywo jako dodatkowa funkcja w przypadku korzystania ze zdarzeń na żywo przekazywania lub zdarzeń na żywo dla kodera na żywo w warstwie Standardowa/Premium. Rozliczanie jest oparte na ilości czasu, przez który zdarzenie na żywo jest w stanie uruchomienia, niezależnie od tego, czy obraz wideo jest przesyłany strumieniowo za pośrednictwem usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat transkrypcji na żywo i rozliczeń, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami. Ta funkcja w wersji zapoznawczej jest dostępna tylko w określonych regionach. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji.

Wystąpienie Cena
Transkrypcja na żywo $-/minutę ($-/godz.)

Przesyłanie strumieniowe

Dostarczaj klientom strumieniowe transmisje wideo na żywo, na żądanie, w wielu formatach i z odpowiednim skalowaniem. Usługi standardowego przesyłania strumieniowego i przesyłania strumieniowego Premium umożliwiają dostarczanie zawartości bezpośrednio do aplikacji odtwarzacza multimediów lub sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) w celu dalszego rozpowszechniania.

Klienci platformy Media Services wybierają standardowy punkt końcowy lub co najmniej jedną jednostkę przesyłania strumieniowego Premium, zgodnie ze swoimi potrzebami. Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego jest odpowiedni dla większości obciążeń przesyłania strumieniowego. Ma on te same funkcje co jednostki przesyłania strumieniowego Premium i automatycznie skaluje przepustowość wychodzącą. Jednostki przesyłania strumieniowego Premium są odpowiednie dla zaawansowanych obciążeń i zapewniają dedykowaną, skalowalną przepustowość. Jednostki przesyłania strumieniowego Premium można łączyć, tzn. każda włączona jednostka zapewnia aplikacji dodatkową przepustowość. Standardowych punktów końcowych przesyłania strumieniowego nie można łączyć, ale przepustowość jest skalowana automatycznie na podstawie wymagań. Zobacz więcej informacji.

Opłaty za przesyłanie strumieniowe składają się z opłat za usługi przesyłania strumieniowego oraz za ilość transferowanych danych. Jeśli usługa Azure Content Delivery Network została włączona dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego przy użyciu interfejsu API lub portalu Media Services, obowiązują standardowe ceny usługi Content Delivery Network za wszystkie transferowane dane. Jeśli dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego nie włączono usługi Azure Content Delivery Network, opłaty za transfer danych są naliczane zgodnie z cennikiem transferu danych.

Jednostki przesyłania strumieniowego

Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego Jednostki przesyłania strumieniowego Premium
Cena (wersja zapoznawcza)2 $-/dzień ($- miesięcznie1) ND
Cena (za jednostkę) ND $-/dzień ($- miesięcznie1)
Przepustowość Do 600 Mb/s z punktu końcowego przesyłania strumieniowego i skaluje się przy użyciu usługi Content Delivery Network Do 200 Mb/s/jednostkę

1Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Do obliczenia stawki jest używany 31-dniowy miesiąc rozliczeniowy.

2Ceny za wersję zapoznawczą mogą się zmienić po ogólnym udostępnieniu.

Ochrona zawartości

Zabezpiecz zasoby za pomocą usług PlayReady Digital Rights Management (DRM), dostarczania zgodnie z licencją Widevine Modular, technologii FairPlay Streaming firmy Apple lub szyfrowania otwartym kluczem AES (Advanced Encryption Standard). Ceny są oparte na liczbie licencji lub kluczy wystawionych przez usługę.

PlayReady

PlayReady
Cena $-/100 licencji

Widevine

Widevine
Cena $-/100 licencji

Klucze AES (Advanced Encryption Standard)

Klucze AES
Cena $-/100 kluczy

Opłaty za usługę Storage i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

FairPlay

FairPlay
Cena $-/100 licencji

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Media Services

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Media Services.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Media Services.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Media Services.

 • Wcześniej były używane jednostki zarezerwowane multimediów do kontrolowania współbieżności i wydajności kodowania. Nie trzeba już ustawiać jednostek zarezerwowanych multimediów, ponieważ system będzie automatycznie stosować skalowanie w górę i w dół na podstawie obciążenia dla kont w wersjach 3 i 2. Wcześniej były naliczane opłaty za jednostki zarezerwowane multimediów, ale od 17 kwietnia 2021 r. nie są już naliczane opłaty na kontach mających konfigurację jednostek zarezerwowanych multimediów.

 • Nie, opłaty będą naliczane tylko na podstawie minut wyjściowych. Zobacz poniższy przykład, aby uzyskać więcej szczegółów.

 • Nie, opłata nie zostanie naliczona, jeśli zadanie kodowania zakończy się niepowodzeniem.
 • Przykład 1 — Jan ma 30 zadań kodowania, na potrzeby których używa Media Encoder Standard (tj. zastosowanie ma standardowa stawka kodera). Każde zadanie tworzy 10 minut wyjściowych (łącznie 300 minut wyjściowych).

  • Minuty wyjściowe (koder standardowy): 300 x $-/minutę = $-

  Przykład 2 — Jan ma dwugodzinny film o rozdzielczości 1920 x 1080, który koduje przy użyciu Media Encoder Standard, używając w tym celu domyślnego ustawienia wstępnego „H264 Multiple Bitrate 1080p”, aby mógł przesyłać strumieniowo film do urządzeń z systemem iOS lub Android. Ustawienie wstępne kodowania generuje 3 wyjściowe klipy wideo HD, 5 wyjściowych klipów wideo SD i 1 plik dźwiękowy. Łączny mnożnik dla tego zadania kodowania to (3x2 + 5 + 0,25) = 11,25. Łączna liczba minut wyjściowych wyniosłaby 11,25 x 2 x 60 = 1350. Całkowity koszt wynosiłby 1350 x $-/minutę = $-.

 • Jeśli miniatury zostaną wygenerowane jako część normalnego zadania kodowania, tak jak w przykładzie tutaj, za wygenerowanie obrazów miniatur nie będą naliczane dodatkowe opłaty. Jeśli jednak zostanie przesłane zadanie kodowania, które generuje wyłącznie obrazy miniatur (tzn. dane wyjściowe nie będą zawierać wideo ani dźwięku), wtedy każdy obraz w zasobach wyjściowych będzie liczony jako jedna sekunda (1/60 minuty).

 • Nie, opłaty za jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane proporcjonalnie do liczby godzin. Jeśli w ciągu godziny pojawi się jakieś użycie, zostanie naliczona opłata za jednostkę przesyłania strumieniowego za całą godzinę. Aby poznać koszt projektu przesyłania strumieniowego, skorzystaj z naszego kalkulatora online.

 • Jednostka przesyłania strumieniowego to dedykowany zestaw zasobów do strumieniowania zawartości, w którym każda jednostka zwiększa gwarantowaną przepustowość nawet o 200 Mb/s.

 • Tak, możesz kupić wiele jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Opłata jest naliczana na podstawie najwyższej liczby jednostek przesyłania strumieniowego zaaprowizowanych w każdej godzinie. W tym przykładzie, jeśli zmiana została wprowadzona o 15:30, do godziny 15:00 tego dnia zostanie naliczona opłata za dwie jednostki, a po godzinie 15:00 — za cztery jednostki.

 • Jest to zależne od bieżącego stanu zdarzenia na żywo. Możliwe wartości obejmują:

  • Zatrzymany. To jest wstępny stan zdarzenia na żywo po jego utworzeniu. W tym stanie właściwości zdarzenia na żywo mogą być aktualizowane, ale transmisja strumieniowa jest niedozwolona.
  • Uruchamianie. Zdarzenie na żywo jest uruchamiane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. Jeśli wystąpi błąd, zdarzenie na żywo wróci do stanu „Zatrzymane”.
  • Działanie. Zdarzenie na żywo może przetwarzać transmisje strumieniowe na żywo.
  • Zatrzymywanie. Zdarzenie na żywo jest zatrzymywane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Usuwanie. Zdarzenie na żywo jest usuwane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Przydzielanie. Akcja przydzielania została wywołana dla zdarzenia na żywo i zasoby są aprowizowane dla tego zdarzenia na żywo. Po pomyślnym wykonaniu tej operacji zdarzenie na żywo przejdzie do stanu czuwania.
  • Stan czuwania. Zasoby zdarzeń na żywo zostały aprowidowane i są gotowe do uruchomienia. W tym stanie naliczane są opłaty. Większość właściwości można nadal aktualizować, natomiast pozyskiwanie lub przesyłanie strumieniowe jest niedozwolone w tym stanie.

  W tabeli poniżej pokazano, jak stany przekładają się na naliczanie opłat.

  Stan zdarzenia na żywo Naliczanie opłat?
  Uruchamianie Nie (stan przejściowy)
  Działanie Tak
  Zatrzymywanie Nie (stan przejściowy)
  Zatrzymane Nie
  Przydzielanie Nie (stan przejściowy)
  Stan czuwania Tak
 • Scenariusz: Joanna chce przesyłać strumieniowo 2-godzinne zawody sportowe przy użyciu usługi Live Encoding w wersji Standardowa

  1. Konfiguruje zdarzenie na żywo i uruchamia je 20 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zdarzenie na żywo jest w stanie „Uruchamianie” przez 5 minut.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty
  2. Po uruchomieniu zdarzenie na żywo przechodzi do stanu „Uruchomione” i jest gotowe do odebrania strumienia. Zdarzenie na żywo pozostaje w stanie „Uruchomione” przez 15 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  3. Przesyłanie strumieniowe zawodów rozpoczyna się w wyznaczonym czasie i trwa 2 godziny, czyli 120 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  4. Joanna zatrzymuje kanał wideo, ale nie zatrzymuje zdarzenia na żywo i pozostawia je w tym trybie przez 5 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  5. Joanna następnie przesyła strumieniowo program podsumowujący zawody przez 30 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  6. Po zakończeniu programu Joanna natychmiast zatrzymuje zdarzenie na żywo i usuwa je.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty

  Zdarzenie na żywo było w stanie „Uruchomione” łącznie przez 170 minut (15 min bez strumienia przed zawodami + 120 min zawodów + 5 min bez strumienia po zawodach + 30 min programu podsumowującego zawody). Opłaty wynoszą:

  170 minut x ~$- = ~$-

 • Obie krawędzie wejściowego filmu wideo muszą być zgodne z obsługiwaną rozdzielczością wejściową poszczególnych mierników. Na przykład film wideo w rozdzielczości 600 x 481 przekracza maksymalną rozdzielczość miernika S1 wynoszącą 640 x 480, ponieważ wartości obu krawędzi są większe niż 480, w związku z czym rozdzielczość mierzona będzie zgodnie z miernikiem S2.

 • Nie, w tym przypadku można użyć usługi Live Encoding w wersji Standardowa. Jest to iloczyn wysokości i szerokości, który powinien wynosić 1280*720 lub mniej. Będą naliczane opłaty tylko w wysokości stawek usługi Live Encoding w wersji Standardowa.
 • Opłaty będą naliczane na podstawie typu zdarzenia na żywo. W tym przypadku zostałaby wybrana usługa Live Encoding w wersji Standardowa i zostałyby naliczone opłaty po stawkach usługi Live Encoding w wersji Standardowa, nawet jeśli wideo wyjściowe nie ma rozmiaru 1280x720.

  Pamiętaj, że jeśli skonfigurujesz zdarzenie na żywo w celu korzystania z usługi Live Encoding w wersji Premium, będą naliczane opłaty po tej stawce.

 • Opłata za transkrypcję na żywo jest naliczana, gdy włączono tę funkcję podczas korzystania z wydarzenia na żywo w celu przesyłania strumieniowego, na przykład seminarium internetowego. Twoje konto zostanie obciążone opłatą za czas trwania wydarzenia na żywo w stanie uruchomienia. Możliwe wartości stanu zdarzenia na żywo to:

  • Zatrzymane. To jest wstępny stan zdarzenia na żywo po jego utworzeniu. W tym stanie właściwości zdarzenia na żywo mogą być aktualizowane, ale transmisja strumieniowa jest niedozwolona.
  • Uruchamianie. Zdarzenie na żywo jest uruchamiane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. Jeśli wystąpi błąd, zdarzenie na żywo wróci do stanu „Zatrzymane”.
  • Działanie. Zdarzenie na żywo może przetwarzać transmisje strumieniowe na żywo.
  • Zatrzymywanie. Zdarzenie na żywo jest zatrzymywane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Usuwanie. Zdarzenie na żywo jest usuwane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.

  W tabeli poniżej pokazano, jak stany przekładają się na naliczanie opłat.

  Stan zdarzenia na żywo Naliczanie opłat?
  Uruchamianie Nie (stan przejściowy)
  Działanie Tak
  Zatrzymywanie Nie (stan przejściowy)
  Zatrzymane Nie
 • Scenariusz: Joanna chce przesyłać strumieniowo 2-godzinne seminarium internetowe przy użyciu usługi Live Encoding w wersji Standardowa z włączoną transkrypcją na żywo.

  1. Konfiguruje zdarzenie na żywo i uruchamia je 20 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zdarzenie na żywo jest w stanie „Uruchamianie” przez 5 minut.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty
  2. Po uruchomieniu zdarzenie na żywo przechodzi do stanu „Uruchomione” i jest gotowe do odebrania strumienia. Zdarzenie na żywo pozostaje w stanie „Uruchomione” przez 15 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo. Opłata zostanie naliczona niezależnie od tego, czy w kanale dźwiękowym znajdą się w tym okresie jakieś wypowiedziane słowa.
  3. Przesyłanie strumieniowe zawodów rozpoczyna się w wyznaczonym czasie i trwa 2 godziny, czyli 120 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo
  4. Joanna zatrzymuje kanał wideo, ale nie zatrzymuje zdarzenia na żywo i pozostawia je w tym trybie przez 5 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo
  5. Joanna następnie przesyła strumieniowo sesję pytań i odpowiedzi przez 30 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo
  6. Po zakończeniu sesji pytań i odpowiedzi Joanna natychmiast zatrzymuje wydarzenie na żywo i usuwa je.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty

  Wydarzenie na żywo było w stanie „Uruchomione” łącznie przez 170 minut (15 min bez strumienia przed wydarzeniem + 120 min wydarzenia + 5 min bez strumienia po wydarzeniu + 30 min sesji pytań i odpowiedzi). Opłaty wynoszą: 170 min x ~$- = ~$- (170 min x (stawka za usługę Live Encoding w wersji Standardowa + stawka za transkrypcję na żywo))

 • Przykładowo w przypadku analizowania dźwięku przy użyciu funkcji Analiza dźwięku w warstwie Podstawowa i przekazania jednej godziny zawartości, cena w pakiecie (Transkrypcja multimediów + Podpisy i napisy) na godzinę = $-. Zostanie naliczona łączna opłata w wysokości $-, ale zostanie ona podana jako dwie różne nazwy ($- dla Transkrypcji multimediów + $- dla Podpisy i napisy).

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze