Media Services — cennik

Tworzenie i wdrażanie skalowalnych, kompleksowych usług multimedialnych o wysokiej dostępności.

Usługa Azure Media Services umożliwia dostarczanie za pośrednictwem chmury dowolnych multimediów na praktycznie dowolne urządzenie w dowolnym miejscu na świecie. Ta kolekcja usług zapewnia kodowanie, przesyłanie strumieniowe na żywo lub na żądanie, ochronę zawartości i indeksowanie zawartości audio i wideo.

Kodowanie wideo na żądanie (VoD)

Usługa Encoder w warstwie Standardowa transkoduje wejściowe pliki wideo i audio na formaty wyjściowe, które można odtwarzać na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, tabletach, komputerach osobistych, konsolach do gier i telewizorach. Usługa Encoder w warstwie Premium transkoduje typowe formaty używane podczas emisji i w branży filmowej oraz obsługuje przepływy pracy wideo wymagające złożonej logiki. Szczegółowe porównanie funkcji tych dwóch koderów zawiera nasza dokumentacja.

Koder w warstwie Standardowa1 Koder w wersji Premium1
$- za minutę danych wyjściowych $- za minutę danych wyjściowych

1Opłaty za minutę danych wyjściowych są naliczane tylko w przypadku pomyślnie zakończonych zadań.

Uwaga: klienci z umową Enterprise Agreement powinni skontaktować się ze swoim menedżerem konta w firmie Microsoft, aby uzyskać informacje o cenach.

Mnożniki minut danych wyjściowych

W celu obliczenia łącznej liczby minut danych wyjściowych dla zadania kodowania stosujemy następujące mnożniki.

Jakość Mnożnik Przykład
SD (mniej niż 1280 × 720) 1x 10 minut danych wyjściowych w jakości SD jest liczonych jako 10 minut w jakości SD
HD (1280 × 720–1920 x 1080) 2x 10 minut danych wyjściowych w jakości HD jest liczonych jako 20 minut w jakości SD
UHD (więcej niż 1920 x 1080, maksymalnie 4096 x 2160) 4x 10 minut danych wyjściowych w jakości UHD jest liczonych jako 40 minut w jakości SD
Tylko dane wyjściowe audio 0,25x 4 minuty danych wyjściowych audio są liczone jako 1 minuta w jakości SD

Przykład: Kodujesz film wideo QuickTime w rozdzielczości 1920 x 1080p, który trwa 20 min, do pliku wyjściowego MP4 o tej samej długości, który zawiera wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p i jedną ścieżkę audio. Faktyczny mnożnik wyniósłby 2 (za jakość HD) plus 0,25 (za ścieżkę audio), czyli łącznie 2,25. Opłata zostałaby naliczona łącznie za (20 min x 2,25) = 45 min danych wyjściowych. Gdyby na potrzeby tego kodowania użyto usługi Media Encoder Standard, koszt wyniósłby (45 min danych wyjściowych x $- za minutę danych wyjściowych) = $-

Więcej przykładów znajduje się w sekcji Często zadawane pytania.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jednostki zarezerwowane multimediów

Jednostki zarezerwowane multimediów są zalecane, jeśli obciążenie wymaga współbieżnego uruchomienia więcej niż jednego zadania. Możesz zwiększyć ogólną przepływność od usługi, (a) zwiększając liczbę jednostek zarezerwowanych multimediów w celu uzyskania większej liczby zadań przetwarzanych współbieżnie lub (b) używając szybszej jednostki zarezerwowanej multimediów (np. S3). Więcej informacji zawiera dokumentacja. Jeśli przewidujesz, że będziesz używać więcej niż 10 jednostek zarezerwowanych multimediów, skontaktuj się z nami.

S1 S2 S3
Każda jednostka $- za godzinę1 $- za godzinę1 $- za godzinę1
Procesy współbieżne 1 na jednostkę 1 na jednostkę 1 na jednostkę
Wydajność względna2 Około dwukrotnie wyższa niż S1 Około czterokrotnie wyższa niż S1

1Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut

2Szacunkowy wzrost wydajności w przypadku używania usługi Media Encoder Standard

Indeksowanie

Dodaj do swoich plików wideo i zawartości multimedialnej możliwość wyszukiwania, wyodrębniając mowę. Cennik usługi Azure Media Indexer jest oparty na czasie trwania pliku wejściowego. Indeksator korzysta z jednostek zarezerwowanych multimediów do równoległego uruchamiania zadań przetwarzania mowy, jeśli jest to możliwe. Uwaga: jednostki kodowania w warstwach Standardowa i Premium nie zwiększają wydajności zadań indeksatora.

Indeksator1
Pierwsze 20,000 min/miesiąc $- za minutę zawartości ($-/godzina)
Następne 180 000 min (20K–200Kmin)/miesiąc $- za minutę zawartości ($-/godzina)
Następne 800 000 min (200K–1Mmin)/miesiąc $- za minutę zawartości ($-/godzina)
Powyżej 1 000 000 min/miesiąc $- za minutę zawartości ($-/godzina)

1Obowiązuje minimalna opłata za 5 minut na zadanie

Kanały na żywo

Kanały na żywo umożliwiają przesyłanie strumieniowe zawartości do widowni prawie w czasie rzeczywistym. Dostępne są dwa typy usługi Kanały na żywo: Kanały na żywo bez kodowania i Kanały na żywo z funkcją Live Encoding. W przypadku wszystkich typów kanałów na żywo rozliczenie opiera się na ilości czasu, przez który kanał jest uruchomiony, a nie na ilości odebranych i przetworzonych danych. Szczegółowe informacje dotyczące stanu kanału i rozliczeń można znaleźć w często zadawanych pytaniach poniżej.

Kanały na żywo bez kodowania 1
Cena (za kanał) ~$-/min ($-/godzina2)

1 Usługa Kanały na żywo jest używana w połączeniu z jednostkami przesyłania strumieniowego do udostępniania usługi transmisji strumieniowej na żywo. Szczegółowe informacje o cenach jednostek przesyłania strumieniowego można znaleźć w sekcji dotyczącej przesyłania strumieniowego na tej stronie.
2 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby minut. Rozliczenie jest oparte na ilości czasu, przez który kanał jest uruchomiony. Zatrzymaj kanały, gdy nie są używane, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jeśli oczekiwane użycie jest większe niż 300 godzin miesięcznie, skontaktuj się z nami.

Kanały na żywo z funkcją Live Encoding są teraz ogólnie dostępne.

Kanały na żywo z funkcją Live Encoding 1
Pierwsze 20 godz./miesiąc ~$-/min ($-/godzina 2)
Kolejne 80 godz. (20–100 godz.)/miesiąc ~$-/min ($-/godzina 2)
Kolejne 150 godz. (100–250 godz.)/miesiąc ~$-/min ($-/godzina 2)
Ponad 250 godz./miesiąc ~$-/min ($-/godzina 2)

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby minut. Rozliczenie jest oparte na ilości czasu, przez który kanał jest uruchomiony. Zatrzymaj kanały, gdy nie są używane, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jeśli oczekiwane użycie jest większe niż 300 godzin miesięcznie, skontaktuj się z nami.

Przesyłanie strumieniowe

Dostarczaj klientom strumieniowe transmisje wideo na żywo, na żądanie, w wielu formatach i z odpowiednim skalowaniem. Usługi standardowego przesyłania strumieniowego i przesyłania strumieniowego Premium umożliwiają dostarczanie zawartości bezpośrednio do aplikacji odtwarzacza multimediów lub sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) w celu dalszego rozpowszechniania.

Klienci platformy Media Services wybierają standardowy punkt końcowy lub co najmniej jedną jednostkę przesyłania strumieniowego Premium, zgodnie ze swoimi potrzebami. Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego jest odpowiedni dla większości obciążeń przesyłania strumieniowego. Ma on ten same funkcje co jednostki przesyłania strumieniowego Premium i automatycznie skaluje przepustowość wychodzącą. Jednostki przesyłania strumieniowego Premium są odpowiednie dla zaawansowanych obciążeń i zapewniają dedykowaną, skalowalną przepustowość. Jednostki przesyłania strumieniowego Premium można łączyć, tzn. każda włączona jednostka zapewnia aplikacji dodatkową przepustowość. Standardowych punktów końcowych przesyłania strumieniowego nie można łączyć, ale przepustowość jest skalowana automatycznie na podstawie wymagań. Więcej informacji

Opłaty za przesyłanie strumieniowe składają się z opłat za usługi przesyłania strumieniowego oraz za ilość transferowanych danych. Jeśli usługa Azure CDN została włączona dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego przy użyciu interfejsu API lub portalu Media Services, obowiązują standardowe ceny usługi CDN za wszystkie transferowane dane. Jeśli dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego nie włączono usługi Azure CDN, opłaty za transfer danych są naliczane zgodnie z cennikiem transferu danych.

Jednostki przesyłania strumieniowego

Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego Jednostki przesyłania strumieniowego Premium
Cena (wersja zapoznawcza) 3 ~$-/dzień ($-/mies. 1) ND
Cena (za jednostkę) ND ~$-/dzień ($-/mies.1)
Wersja próbna 15 dni 2 ND
Przepustowość Do 600 Mb/s z punktu końcowego przesyłania strumieniowego i skaluje się przy użyciu usługi CDN Do 200 Mb/s/jednostkę

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni przy założeniu 31 dni w miesiącu.
2 Jeden standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego jest udostępniany bezpłatnie dla nowych kont przez piętnaście dni. Dla dodatkowych standardowych punktów końcowych i jednostek przesyłania strumieniowego Premium obowiązują normalne ceny. Okres próbny rozpoczyna się od uruchomienia pierwszego punktu końcowego i kończy 15 dni kalendarzowych później.
3 Ceny za wersję zapoznawczą mogą się zmienić po ogólnym udostępnieniu.

Ochrona zawartości

Zabezpiecz zasoby za pomocą usług PlayReady Digital Rights Management (DRM), dostarczania zgodnie z licencją Widevine Modular, technologii FairPlay Streaming firmy Apple lub szyfrowania otwartym kluczem AES (Advanced Encryption Standard). Ceny są oparte na liczbie licencji lub kluczy wystawionych przez usługę.

PlayReady

PlayReady
Cena $-/100 licencji

Widevine

Widevine
Cena $-/100 licencji

Klucze AES (Advanced Encryption Standard)

Klucze AES
Cena $-/100 kluczy

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

FairPlay

FairPlay
Cena $-/100 licencji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług, w tym usługi Azure Media Services, jest dostępna za pośrednictwem Pomocy technicznej systemu Azure w cenie już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST dla funkcji kodowania (Encoding), indeksowania i pakowania w usłudze Media Services oraz usług ochrony zawartości na poziomie 99,9%. Przesyłanie strumieniowe podlega gwarancji dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej, gdy zostanie zakupiona co najmniej jedna jednostka przesyłania strumieniowego. W przypadku usługi Kanały na żywo gwarantowana jest dostępność łączności zewnętrznej dla uruchomionych kanałów przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Do usług w wersjach zapoznawczych nie są oferowane umowy SLA. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA systemu Azure.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Media Services

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Kodowanie do 100 GB zawartości wideo.

Zacznij już dziś