Usługa Azure Search — cennik

Search jako usługa do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych

Azure Search to produkt typu „wyszukiwanie jako usługa”, który pomaga deweloperom wbudowywać zaawansowane mechanizmy wyszukiwania w aplikacje sieci Web i aplikacje mobilne, ograniczając problemowość i złożoność implementacji wyszukiwania pełnotekstowego, i wyróżniać aplikację spośród innych dzięki wykorzystaniu wydajnych funkcji, które nie są dostępne w innych pakietach wyszukiwania. Dzięki usłudze Azure Search deweloper może zintegrować wyszukiwanie, czyli jedną z najbardziej popularnych metod nawigowania, o wiele łatwiej, niż byłoby to możliwe przy użyciu własnego pakietu wyszukiwania. Dodatkowo uzyskuje się dostęp do szerokich i wydajnych możliwości rozbudowy funkcji wyszukiwania oraz powiązywania wyników z celami biznesowymi.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Search, oferowana w formie możliwych do łączenia jednostek obejmujących niezawodny magazyn i przepływność, pozwala deweloperom szybko i ekonomicznie konfigurować oraz skalować funkcję wyszukiwania. Gdy zmienia się zapotrzebowanie aplikacji dotyczące ilości danych lub przepływności, usługa Azure Search może zostać przeskalowana w poziomie, aby spełnić te wymaga, a następnie przeskalowana ponownie, aby zmniejszyć koszty. Aby uzyskać lepszą wydajność, klient może łączyć jednostki w celu zwiększenia liczby zapytań na sekundę, liczby dokumentów lub obu tych wartości. Łączenie jednostek pozwala również na uzyskiwanie wyższego stopnia dostępności i na szybsze przetwarzanie danych.

Tryb wysokiej gęstości jest ustawieniem opcjonalnym dostępnym w warstwie Standardowa S3. Tryb wysokiej gęstości umożliwia klientom umieszczenie większej liczby indeksów w usłudze Search. To rozwiązanie jest przeznaczone dla klientów tworzących wielodostępne aplikacje SaaS z wieloma małymi dzierżawami, wersjami próbnymi lub bezpłatnymi kontami, którzy chcą udostępnić zaawansowane środowisko wyszukiwania przy zachowaniu niskiego kosztu na indeks.

Bezpłatnie Basic Standardowa S1 Standardowa S2 Standardowa S3
Magazyn 50 MB 2 GB na usługę 25 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 300 GB)
100 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 1,2 TB)
200 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 2,4 TB)
Maksymalna liczba indeksów na usługę 3 5 50 200 200 lub 1000 na partycję w trybie wysokiej gęstości3
Liczba hostowanych dokumentów 2 Dokumenty: 10 000 1 mln 15 mln na partycję
(Do 180 mln dokumentów na usługę)
60 mln na partycję
(Do 720 mln dokumentów na usługę)
120 mln na partycję
(Do 1,4 mld dokumentów na usługę) lub 1 mln dokumentów na indeks w trybie wysokiej gęstości 3
Limity zwiększania ND Do 3 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 1, maksymalna liczba replik: 3)
Do 36 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 12, maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 12, maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 12, maksymalna liczba replik: 12)
Do 12 replik w trybie wysokiej gęstości3
Transfer danych Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe
Cena za jednostkę Bezpłatnie $- $- $- $-

1 Liczby zapytań na sekundę i hostowanych dokumentów są oparte na docelowym czasie oczekiwania, czyli 350 milisekund dla zestawu danych referencyjnych. Rzeczywista wydajność będzie zależeć od zestawu danych i użytego zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

2 Miesięczne oszacowania cen zostały wyznaczone dla 31 dni w miesiącu.

3 Tryb wysokiej gęstości jest ustawieniem opcjonalnym dostępnym w warstwie Standardowa S3, które umożliwia utworzenie większej liczby indeksów w jednej usłudze. W trybie wysokiej gęstości usługa może utworzyć do 1000 indeksów na partycję. Indeks nie może obejmować więcej niż 1 mln dokumentów (lub 2 GB miejsca do magazynowania), a łączna liczba dokumentów i miejsca do magazynowania we wszystkich indeksach nie może przekraczać 120 mln dokumentów na partycję lub 200 GB na partycję.

Dowiedz się więcej o limitach i ograniczeniach usług.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług systemu Azure za pośrednictwem pomocy technicznej dla systemu Azure, już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,9% dla żądań zapytań o indeks, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, i dla żądań aktualizacji indeksu, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • W przypadku usługi Microsoft Azure Search stosowana jest stała, przewidywalna stawka godzinowa zależna od liczby jednostek, które zostały użyte w ciągu danej godziny.

  • Rachunek zostanie wystawiony za maksymalną liczbę jednostek wyszukiwania wykorzystanych podczas godziny. Jeśli w ciągu jednej godziny rozpocznie się pracę od dwóch jednostek, wykona skalowanie do czterech jednostek i wróci ponownie do dwóch, zostanie naliczona opłata za cztery jednostki.

  • Przycisk zatrzymywania ma za zadanie zatrzymać ruch do wystąpienia usługi. W rezultacie usługa będzie dalej działać i nadal będą naliczane opłaty po stawce godzinowej.

  • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę używania jednostki, niezależnie od użycia lub aktywności jednostki krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz jednostkę i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę jednostkową.

  • Jednostki usługi Azure Search są łączone w celu udostępnienia dodatkowej przepływności i miejsca przechowywania. Jeżeli na przykład dokumenty 15 mm mają być skalowane do 30 mm (dodatkowe partycje), klient może dokupić dwie jednostki. Aby zwiększyć przepływność (dodatkowe repliki), można dokupić dwie jednostki. Aby zwiększyć miejsce do przechowywania i przepływność, należy dokupić cztery jednostki (2 repliki x 2 partycje = 4 jednostki wyszukiwania).

  • Wersja Bezpłatna to darmowa wersja usługi Azure Search przeznaczona dla deweloperów i udostępniająca im piaskownice do testowania funkcji i implementacji usługi Search. Ta wersja nie jest przeznaczona do obciążeń produkcyjnych. Wersje Podstawowa i Standardowa to opcje umożliwiające tworzenie aplikacji, które korzystają z rozwiązania wyszukiwania jako usługi z możliwością samodzielnego zarządzania. Warstwa Standardowa udostępnia miejsce do przechowywania i przewidywalną przepływność, które można skalować w oparciu o potrzeby aplikacji. W przypadku aplikacji o bardzo dużych wymaganiach wyślij wiadomość e-mail na adres azuresearch_contact@microsoft.com.

  • Usługa Microsoft Azure Search jest dostępna w nowej witrynie Microsoft Azure Portal. Najpierw musisz zarejestrować się, aby uzyskać subskrypcję systemu Microsoft Azure. Po zarejestrowaniu się i uzyskaniu subskrypcji systemu Microsoft Azure można do niej dodać konto usługi Search, korzystając z Galerii w portalu w wersji zapoznawczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strony dokumentacji usługi Azure Search.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Usługa Azure Search

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account