Usługa Azure Search — cennik

Search jako usługa do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych

Usługa Azure Search to rozwiązanie typu wyszukiwanie jako usługa, które pomaga deweloperom wbudowywać zaawansowane środowiska wyszukiwania w aplikacje internetowe i aplikacje mobilne. Usługa ta pozwala zmniejszyć obciążenia związane z implementowaniem wyszukiwania pełnotekstowego i jego złożoność oraz rozróżniać aplikacje za pomocą zaawansowanych funkcji unikatowych dla usługi Azure Search. Programiści mogą zintegrować wyszukiwanie ze swoimi aplikacjami za pomocą usługi Azure Search o wiele łatwiej, niż byłoby to możliwe przy użyciu własnego pakietu wyszukiwania. Dodatkowo uzyskują oni dostęp do szerokich i zaawansowanych możliwości rozbudowy środowiska wyszukiwania oraz wiązania wyników z celami biznesowymi.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Search, oferowana w formie możliwych do łączenia jednostek obejmujących niezawodny magazyn i przepływność, pozwala deweloperom szybko i ekonomicznie konfigurować oraz skalować funkcję wyszukiwania. Gdy zmienia się zapotrzebowanie aplikacji dotyczące ilości danych lub przepływności, usługa Azure Search może zostać przeskalowana w poziomie, aby spełnić te wymagania, a następnie przeskalowana ponownie, aby zmniejszyć koszty. Aby uzyskać lepszą wydajność, klient może łączyć jednostki w celu zwiększenia liczby zapytań na sekundę, liczby dokumentów lub obu tych wartości. Łączenie jednostek pozwala również na uzyskiwanie wyższego stopnia dostępności i na szybsze przetwarzanie danych.

Tryb wysokiej gęstości jest ustawieniem opcjonalnym dostępnym w warstwie Standardowa S3. Umożliwia on klientom umieszczenie większej liczby indeksów w usłudze Azure Search. To rozwiązanie jest przeznaczone dla klientów tworzących wielodostępne aplikacje SaaS z wieloma małymi dzierżawami, wersjami próbnymi lub bezpłatnymi kontami, którzy chcą udostępnić zaawansowane środowisko wyszukiwania przy zachowaniu niskiego kosztu na indeks.

Bezpłatnie Basic Standardowa S1 Standardowa S2 Standardowa S3
Storage 50 MB 2 GB na usługę 25 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 300 GB)
100 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 1,2 TB)
200 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 2,4 TB)
Maksymalna liczba indeksów na usługę 3 5 50 200 200 lub 1000 na partycję w trybie wysokiej gęstości2
Limity skalowania w poziomie ND Do 3 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 1; maksymalna liczba replik: 3)
Do 36 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 12; maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 12; maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 12; maksymalna liczba replik: 12)
do 12 replik w trybie wysokiej gęstości2
Transfer danych Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe
Cena za jednostkę Bezpłatnie $- $- $- $-

1 Liczby zapytań na sekundę i hostowanych dokumentów są oparte na docelowym czasie oczekiwania, który wynosi 350 milisekund dla zestawu danych referencyjnych. Rzeczywista wydajność będzie zależeć od zestawu danych i użytego zapytania. Zobacz więcej informacji.

2 Tryb wysokiej gęstości jest opcją dostępną w usłudze w warstwie Standardowa S3, która umożliwia utworzenie większej liczby indeksów w jednej usłudze. W trybie wysokiej gęstości za pomocą usługi można utworzyć do 1 000 indeksów na partycję. Indeks nie może obejmować więcej niż 1 mln dokumentów (lub 2 GB miejsca do magazynowania), a łączna liczba dokumentów i miejsca do magazynowania we wszystkich indeksach nie może przekraczać 120 mln dokumentów na partycję lub 200 GB na partycję.

Dowiedz się więcej o limitach i ograniczeniach usług.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,9% dla żądań zapytań o indeks, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, i dla żądań aktualizacji indeksu, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • W przypadku usługi Microsoft Azure Search stosowana jest stała, przewidywalna stawka godzinowa zależna od liczby jednostek, które zostały użyte w ciągu danej godziny.

  • Rachunek zostanie wystawiony za maksymalną liczbę jednostek wyszukiwania wykorzystanych podczas godziny. Jeśli w ciągu jednej godziny rozpocznie się pracę od dwóch jednostek, wykona skalowanie do czterech jednostek i wróci ponownie do dwóch jednostek, zostanie naliczona opłata za cztery jednostki.

  • Przycisk zatrzymywania ma za zadanie zatrzymać ruch do wystąpienia usługi. W rezultacie usługa będzie dalej działać i nadal będą naliczane opłaty po stawce godzinowej.

  • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę używania jednostki, niezależnie od użycia lub aktywności jednostki krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz jednostkę i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę jednostkową.

  • Jednostki usługi Azure Search są łączone w celu udostępnienia dodatkowej przepływności i miejsca przechowywania. Jeśli na przykład ma mieć miejsce skalowanie z 15 mln do 30 mln dokumentów (dodatkowe partycje), klient może kupić dwie jednostki. Aby zwiększyć przepływność (dodatkowe repliki), można dokupić dwie jednostki. Aby zwiększyć miejsce do przechowywania i przepływność, należy dokupić cztery jednostki (2 repliki x 2 partycje = 4 jednostki wyszukiwania).

  • Wersja Bezpłatna to darmowa wersja usługi Azure Search przeznaczona dla deweloperów i udostępniająca im piaskownicę do testowania funkcji i implementacji usługi Azure Search. Ta wersja nie jest przeznaczona do obciążeń produkcyjnych. Wersje Podstawowa i Standardowa to opcje umożliwiające tworzenie aplikacji, które korzystają z rozwiązania wyszukiwania jako usługi z możliwością samodzielnego zarządzania. Warstwa Standardowa udostępnia miejsce do przechowywania i przewidywalną przepływność, które można skalować w oparciu o potrzeby aplikacji. W przypadku aplikacji o bardzo dużych wymaganiach wyślij wiadomość e-mail na adres azuresearch_contact@microsoft.com.

  • Usługa Azure Search jest dostępna w nowej witrynie Microsoft Azure Portal. Najpierw należy zarejestrować się w celu uzyskania subskrypcji platformy Azure. Następnie można dodać konto usługi Azure Search, korzystając z galerii w portalu w wersji zapoznawczej. Uzyskaj więcej informacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługa Azure Search

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto