Usługa Azure Search — cennik

Search jako usługa do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych

Azure Search to produkt typu „wyszukiwanie jako usługa”, który pomaga deweloperom wbudowywać zaawansowane mechanizmy wyszukiwania w aplikacje sieci Web i aplikacje mobilne, ograniczając problemowość i złożoność implementacji wyszukiwania pełnotekstowego, i wyróżniać aplikację spośród innych dzięki wykorzystaniu wydajnych funkcji, które nie są dostępne w innych pakietach wyszukiwania. Dzięki usłudze Azure Search deweloper może zintegrować wyszukiwanie, czyli jedną z najbardziej popularnych metod nawigowania, o wiele łatwiej, niż byłoby to możliwe przy użyciu własnego pakietu wyszukiwania. Dodatkowo uzyskuje się dostęp do szerokich i wydajnych możliwości rozbudowy funkcji wyszukiwania oraz powiązywania wyników z celami biznesowymi.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Search, oferowana w formie możliwych do łączenia jednostek obejmujących niezawodny magazyn i przepływność, pozwala deweloperom szybko i ekonomicznie konfigurować oraz skalować funkcję wyszukiwania. Gdy zmienia się zapotrzebowanie aplikacji dotyczące ilości danych lub przepływności, usługa Azure Search może zostać przeskalowana w poziomie, aby spełnić te wymaga, a następnie przeskalowana ponownie, aby zmniejszyć koszty. Aby uzyskać lepszą wydajność, klient może łączyć jednostki w celu zwiększenia liczby zapytań na sekundę, liczby dokumentów lub obu tych wartości. Łączenie jednostek pozwala również na uzyskiwanie wyższego stopnia dostępności i na szybsze przetwarzanie danych.

Tryb wysokiej gęstości jest ustawieniem opcjonalnym dostępnym w warstwie Standardowa S3. Tryb wysokiej gęstości umożliwia klientom umieszczenie większej liczby indeksów w usłudze Search. To rozwiązanie jest przeznaczone dla klientów tworzących wielodostępne aplikacje SaaS z wieloma małymi dzierżawami, wersjami próbnymi lub bezpłatnymi kontami, którzy chcą udostępnić zaawansowane środowisko wyszukiwania przy zachowaniu niskiego kosztu na indeks.

Bezpłatnie Basic Standardowa S1 Standardowa S2 Standardowa S3
Magazyn 50 MB 2 GB na usługę 25 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 300 GB)
100 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 1,2 TB)
200 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 2,4 TB)
Maksymalna liczba indeksów na usługę 3 5 50 200 200 lub 1000 na partycję w trybie wysokiej gęstości3
Liczba hostowanych dokumentów 2 Dokumenty: 10 000 1 mln 15 mln na partycję
(Do 180 mln dokumentów na usługę)
60 mln na partycję
(Do 720 mln dokumentów na usługę)
120 mln na partycję
(Do 1,4 mld dokumentów na usługę) lub 1 mln dokumentów na indeks w trybie wysokiej gęstości 3
Limity zwiększania ND Do 3 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 1, maksymalna liczba replik: 3)
Do 36 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 12, maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 12, maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(Maksymalna liczba partycji: 12, maksymalna liczba replik: 12)
Do 12 replik w trybie wysokiej gęstości3
Transfer danych Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe
Cena za jednostkę Bezpłatnie $- $- $- $-

1 Liczby zapytań na sekundę i hostowanych dokumentów są oparte na docelowym czasie oczekiwania, czyli 350 milisekund dla zestawu danych referencyjnych. Rzeczywista wydajność będzie zależeć od zestawu danych i użytego zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

2 Miesięczne oszacowania cen zostały wyznaczone dla 31 dni w miesiącu.

3 Tryb wysokiej gęstości jest ustawieniem opcjonalnym dostępnym w warstwie Standardowa S3, które umożliwia utworzenie większej liczby indeksów w jednej usłudze. W trybie wysokiej gęstości usługa może utworzyć do 1000 indeksów na partycję. Indeks nie może obejmować więcej niż 1 mln dokumentów (lub 2 GB miejsca do magazynowania), a łączna liczba dokumentów i miejsca do magazynowania we wszystkich indeksach nie może przekraczać 120 mln dokumentów na partycję lub 200 GB na partycję.

Dowiedz się więcej o limitach i ograniczeniach usług.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług systemu Azure za pośrednictwem pomocy technicznej dla systemu Azure, już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,9% dla żądań zapytań o indeks, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, i dla żądań aktualizacji indeksu, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługa Azure Search

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś