Pomiń nawigację

Usługa Azure Search — cennik

Search jako usługa do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych

 • Wzbogacanie i wyodrębnianie szczegółowych informacji dzięki umiejętnościom poznawczym
 • Szybkie rozpoczynanie pracy z indeksami wyszukiwania
 • Łatwe skalowanie w górę i w dół
 • Łączenie wyników wyszukiwania z celami biznesowymi przy zachowaniu ścisłej kontroli klasyfikacji wyszukiwania
 • Korzystanie z dogłębnej wiedzy firmy Microsoft na temat przetwarzania języka naturalnego
 • Łatwe dodawanie wyszukiwania geoprzestrzennego do aplikacji

Szczegóły cennika

Usługa Azure Search, oferowana w formie możliwych do łączenia jednostek obejmujących niezawodny magazyn i przepływność, pozwala deweloperom szybko i ekonomicznie konfigurować oraz skalować funkcję wyszukiwania. Gdy zmienia się zapotrzebowanie aplikacji dotyczące ilości danych lub przepływności, usługa Azure Search może zostać przeskalowana w poziomie, aby spełnić te wymagania, a następnie przeskalowana ponownie, aby zmniejszyć koszty. Aby uzyskać lepszą wydajność, klient może łączyć jednostki w celu zwiększenia liczby zapytań na sekundę, liczby dokumentów lub obu tych wartości. Łączenie jednostek pozwala również na uzyskiwanie wyższego stopnia dostępności i na szybsze przetwarzanie danych.

Tryb wysokiej gęstości jest ustawieniem opcjonalnym dostępnym w warstwie Standardowa S3. Umożliwia on klientom umieszczenie większej liczby indeksów w usłudze Azure Search. To rozwiązanie jest przeznaczone dla klientów tworzących wielodostępne aplikacje SaaS z wieloma małymi dzierżawami, wersjami próbnymi lub bezpłatnymi kontami, którzy chcą udostępnić zaawansowane środowisko wyszukiwania przy zachowaniu niskiego kosztu na indeks.

Usługa Cognitive Search jest w publicznej wersji zapoznawczej i wykonywanie zestawu umiejętności jest obecnie oferowane bezpłatnie. Cennik dla tej możliwości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Bezpłatnie Basic Standardowa S1 Standardowa S2 Standardowa S3
Magazyn 50 MB 2 GB na usługę 25 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 300 GB)
100 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 1,2 TB)
200 GB na partycję
(Maksymalna liczba dokumentów na usługę: 2,4 TB)
Maksymalna liczba indeksów na usługę 3 5 50 200 200 lub 1000 na partycję w trybie wysokiej gęstości2
Limity skalowania w poziomie ND Do 3 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 1; maksymalna liczba replik: 3)
Do 36 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 12; maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 12; maksymalna liczba replik: 12)
Do 36 jednostek na usługę
(maksymalna liczba partycji: 12; maksymalna liczba replik: 12)
do 12 replik w trybie wysokiej gęstości2
Transfer danych Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe Obowiązują stawki standardowe
Cena za jednostkę Bezpłatnie $- $- $- $-

1 Liczby zapytań na sekundę i hostowanych dokumentów są oparte na docelowym czasie oczekiwania, który wynosi 350 milisekund dla zestawu danych referencyjnych. Rzeczywista wydajność będzie zależeć od zestawu danych i użytego zapytania. Zobacz więcej informacji.

2 Tryb wysokiej gęstości jest opcją dostępną w usłudze w warstwie Standardowa S3, która umożliwia utworzenie większej liczby indeksów w jednej usłudze. W trybie wysokiej gęstości za pomocą usługi można utworzyć do 1 000 indeksów na partycję. Indeks nie może obejmować więcej niż 1 mln dokumentów (lub 2 GB miejsca do magazynowania), a łączna liczba dokumentów i miejsca do magazynowania we wszystkich indeksach nie może przekraczać 120 mln dokumentów na partycję lub 200 GB na partycję.

Dowiedz się więcej o limitach i ograniczeniach usług.

Wyszukiwanie poznawcze: rozszerzanie zawartości z użyciem technologii AI (wersja zapoznawcza)

Dzięki nowej usłudze wyszukiwania poznawczego można używać sztucznej inteligencji do wyodrębniania szczegółowych i ustrukturyzowanych informacji ze swoich dokumentów. Twórz potoki korzystające z umiejętności poznawczych i wprowadź strukturę danych przed rozpoczęciem ich indeksowania. Możesz wybierać spośród różnych wstępnie utworzonych umiejętności poznawczych i rozszerzać ich możliwości, tworząc własne umiejętności niestandardowe. Usługa Cognitive Search jest w publicznej wersji zapoznawczej i wykonywanie zestawu umiejętności jest obecnie oferowane bezpłatnie. Cennik dla tej możliwości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Gwarantujemy dostępność na poziomie 99,9% dla żądań zapytań o indeks, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej dwiema replikami, i dla żądań aktualizacji indeksu, gdy wystąpienie usługi Azure Search jest skonfigurowane z co najmniej trzema replikami. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • W przypadku usługi Microsoft Azure Search stosowana jest stała, przewidywalna stawka godzinowa zależna od liczby jednostek, które zostały użyte w ciągu danej godziny.

 • Rachunek zostanie wystawiony za maksymalną liczbę jednostek wyszukiwania wykorzystanych podczas godziny. Jeśli w ciągu jednej godziny rozpocznie się pracę od dwóch jednostek, wykona skalowanie do czterech jednostek i wróci ponownie do dwóch jednostek, zostanie naliczona opłata za cztery jednostki.

 • Przycisk zatrzymywania ma za zadanie zatrzymać ruch do wystąpienia usługi. W rezultacie usługa będzie dalej działać i nadal będą naliczane opłaty po stawce godzinowej.

 • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę używania jednostki, niezależnie od użycia lub aktywności jednostki krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz jednostkę i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę jednostkową.

 • Jednostki usługi Azure Search są łączone w celu udostępnienia dodatkowej przepływności i miejsca przechowywania. Jeśli na przykład ma mieć miejsce skalowanie z 15 mln do 30 mln dokumentów (dodatkowe partycje), klient może kupić dwie jednostki. Aby zwiększyć przepływność (dodatkowe repliki), można dokupić dwie jednostki. Aby zwiększyć miejsce do przechowywania i przepływność, należy dokupić cztery jednostki (2 repliki x 2 partycje = 4 jednostki wyszukiwania).

 • Wersja Bezpłatna to darmowa wersja usługi Azure Search przeznaczona dla deweloperów i udostępniająca im piaskownicę do testowania funkcji i implementacji usługi Azure Search. Ta wersja nie jest przeznaczona do obciążeń produkcyjnych. Wersje Podstawowa i Standardowa to opcje umożliwiające tworzenie aplikacji, które korzystają z rozwiązania wyszukiwania jako usługi z możliwością samodzielnego zarządzania. Warstwa Standardowa udostępnia miejsce do przechowywania i przewidywalną przepływność, które można skalować w oparciu o potrzeby aplikacji. W przypadku aplikacji o bardzo dużych wymaganiach wyślij wiadomość e-mail na adres azuresearch_contact@microsoft.com.

 • Usługa Azure Search jest dostępna w nowej witrynie Microsoft Azure Portal. Najpierw należy zarejestrować się w celu uzyskania subskrypcji platformy Azure. Następnie można dodać konto usługi Azure Search, korzystając z galerii w portalu w wersji zapoznawczej. Uzyskaj więcej informacji.

 • Usługa Cognitive Search jest w publicznej wersji zapoznawczej i wykonywanie zestawu umiejętności jest obecnie oferowane bezpłatnie. Cennik dla tej możliwości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługa Azure Search

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji