Cennik usługi Content Delivery Network (CDN)

Szybka i nowoczesna sieć dostarczania w skali globalnej dla zawartości wymagającej wysokiej przepustowości

Usługa Azure Content Delivery Network (CDN) została zaprojektowana do szybszego i bardziej niezawodnego wysyłania klientom danych audio i wideo, aplikacji, zdjęć oraz innych plików z wykorzystaniem serwerów znajdujących się najbliżej każdego z użytkowników.

Wychodzące transfery danych w sieci Azure CDN w warstwie Standardowa

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa to pakiet sieci CDN oferujący różne funkcje, który umożliwia obsługę większości obciążeń sieci CDN. Klienci mogą wybrać opcję korzystania z usługi Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Verizon lub usługi Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Akamai.

Sieci CDN oferują różne funkcje. Więcej informacji na temat funkcji usługi CDN w warstwie Standardowa można znaleźć w dokumentacji usługi CDN.

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Verizon

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.25 za GB $0.14 za GB $0.17 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.08 za GB $0.13 za GB $0.2 za GB $0.135 za GB $0.13 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.06 za GB $0.12 za GB $0.18 za GB $0.12 za GB $0.11 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.04 za GB $0.1 za GB $0.16 za GB $0.1 za GB $0.1 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.03 za GB $0.08 za GB $0.14 za GB $0.095 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.025 za GB $0.07 za GB $0.13 za GB $0.09 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Akamai

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.25 za GB $0.14 za GB $0.17 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.08 za GB $0.13 za GB $0.2 za GB $0.135 za GB $0.13 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.06 za GB $0.12 za GB $0.18 za GB $0.12 za GB $0.11 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.04 za GB $0.1 za GB $0.16 za GB $0.1 za GB $0.1 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.03 za GB $0.08 za GB $0.14 za GB $0.095 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.025 za GB $0.07 za GB $0.13 za GB $0.09 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Transfery danych wychodzących usługi CDN w warstwie Premium

Usługa Azure CDN w warstwie Premium oferuje możliwości usługi w warstwie Standardowa oraz dodatkowe funkcje, w tym aparat reguł i zaawansowaną analizę w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat funkcji usługi CDN w warstwie Premium można znaleźć w dokumentacji usługi CDN.

Usługa Azure CDN w warstwie Premium firmy Verizon

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB2/miesiąc $0.17 za GB $0.25 za GB $0.5 za GB $0.28 za GB $0.34 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.15 za GB $0.22 za GB $0.425 za GB $0.24 za GB $0.29 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.13 za GB $0.19 za GB $0.36 za GB $0.2 za GB $0.245 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.11 za GB $0.16 za GB $0.3 za GB $0.17 za GB $0.21 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.1 za GB $0.14 za GB $0.26 za GB $0.145 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.09 za GB $0.12 za GB $0.225 za GB $0.125 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi CDN, jest oferowana za pośrednictwem Pomocy technicznej platformy Azure w cenie już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu sieć dostarczania zawartości będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądaną zawartość bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Dostarcz 2000 GB danych audio i wideo za darmo

Zacznij już dziś