Cennik usługi Content Delivery Network (CDN)

Szybka i nowoczesna sieć dostarczania w skali globalnej dla zawartości wymagającej wysokiej przepustowości

Usługa Azure Content Delivery Network (CDN) została zaprojektowana do szybszego i bardziej niezawodnego wysyłania klientom danych audio i wideo, aplikacji, zdjęć oraz innych plików z wykorzystaniem serwerów znajdujących się najbliżej każdego z użytkowników. Składnik Akceleracja — transfer danych zapewnia przyspieszanie witryn dynamicznych dla generowanej dynamicznie przez aplikacje internetowe zawartości, która nie podlega buforowaniu.

Wychodzące transfery danych w sieci Azure CDN w warstwie Standardowa

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa to pakiet sieci CDN oferujący różne funkcje, który umożliwia obsługę większości obciążeń sieci CDN. Klienci mogą wybrać opcję korzystania z usługi Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Verizon lub usługi Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Akamai.

Sieci CDN oferują różne funkcje. Więcej informacji na temat funkcji usługi CDN w warstwie Standardowa można znaleźć w dokumentacji usługi CDN.

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Verizon (S1) i sieć Akamai (S2)

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB 2/miesiąc $0.0870000000 za GB $0.1380000000 za GB $0.2500000000 za GB $0.1400000000 za GB $0.1700000000 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.0800000000 za GB $0.1300000000 za GB $0.2000000000 za GB $0.1350000000 za GB $0.1300000000 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.0600000000 za GB $0.1200000000 za GB $0.1800000000 za GB $0.1200000000 za GB $0.1100000000 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.0400000000 za GB $0.1000000000 za GB $0.1600000000 za GB $0.1000000000 za GB $0.1000000000 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.0300000000 za GB $0.0800000000 za GB $0.1400000000 za GB $0.0950000000 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.0250000000 za GB $0.0700000000 za GB $0.1300000000 za GB $0.0900000000 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Transfery danych wychodzących usługi CDN w warstwie Premium

Usługa Azure CDN w warstwie Premium oferuje możliwości usługi w warstwie Standardowa oraz dodatkowe funkcje, w tym aparat reguł i zaawansowaną analizę w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat funkcji usługi CDN w warstwie Premium można znaleźć w dokumentacji usługi CDN.

Usługa Azure CDN w warstwie Premium firmy Verizon

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB 2/miesiąc $0.1700000000 za GB $0.2500000000 za GB $0.5000000000 za GB $0.2800000000 za GB $0.3400000000 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.1500000000 za GB $0.2200000000 za GB $0.4250000000 za GB $0.2400000000 za GB $0.2900000000 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.1300000000 za GB $0.1900000000 za GB $0.3600000000 za GB $0.2000000000 za GB $0.2450000000 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.1100000000 za GB $0.1600000000 za GB $0.3000000000 za GB $0.1700000000 za GB $0.2100000000 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.1000000000 za GB $0.1400000000 za GB $0.2600000000 za GB $0.1450000000 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.0900000000 za GB $0.1200000000 za GB $0.2250000000 za GB $0.1250000000 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Składniki Akceleracja — transfer danych

Składniki Akceleracja — transfer danych, nazywane też przyspieszaniem witryn dynamicznych (DSA, Dynamic Site Acceleration), przyspieszają działanie zawartości internetowej, która nie podlega buforowaniu, na przykład koszyków na zakupy, wyników wyszukiwania i innej zawartości dynamicznej. W przypadku statycznego dostarczania obiektów (w tradycyjnej sieci CDN) do zwiększania wydajności witryn i pobierania używa się przede wszystkim buforowania, natomiast technologia DSA optymalizuje routing i sieć między inicjatorem żądania a źródłem zawartości. Przy optymalnej konfiguracji technologia DSA może istotnie zwiększyć wydajność całej witryny.

Więcej informacji na temat technologii DSA można znaleźć w dokumentacji sieci CDN.

Składniki Akceleracja — transfer danych z sieci Verizon (S1) i Akamai (S2)

Wychodzące transfery danych Wszystkie strefy
Pierwsze 50 TB 1/miesiąc $0.1900000000 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.1700000000 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.1500000000 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.1300000000 za GB
Ponad 1 024 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami
1 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi CDN, jest oferowana za pośrednictwem Pomocy technicznej platformy Azure w cenie już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu sieć dostarczania zawartości będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądaną zawartość bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

 • Opłaty za transfery danych w sieci CDN są zależne od lokalizacji węzła sieci CDN, w którym są one obsługiwane, a nie od lokalizacji użytkownika końcowego. Poniższe obszary geograficzne odpowiadają strefom sieci CDN wymienionym powyżej. Szczegółowa lista lokalizacji węzłów znajduje się w dokumentacji sieci CDN dla lokalizacji punktów obecności.

  • Strefa 1: Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Strefa 2: Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią)
  • Strefa 3: Ameryka Południowa
  • Strefa 4: Australia
  • Strefa 5: Indie
 • Transfery wychodzące z sieci CDN są agregowane każdego miesiąca w cyklu rozliczeniowym. Opłata za pierwsze 10 TB jest naliczana zgodnie z pierwszym punktem cenowym, za następne 40 TB — z drugim itd. Jeśli na przykład użyjesz 50 TB transferu danych w strefie 1, opłata za 10 TB zostanie naliczona według stawki $0.1900000000 za GB, a opłata za kolejne 40 TB — według stawki $0.1700000000 za GB.

 • Nie. Centrum danych usługi CDN jest wybierane na podstawie konfiguracji sieci użytkowników końcowych i deweloper nie ma nad nim kontroli. Użytkownicy mogą być obsługiwani przez lokalizacje, które są preferowane przez ich dostawców internetowych, albo przez węzły, które zostaną uznane za „bliższe” w sensie logicznym, co niekoniecznie musi oznaczać bliskość fizyczną.

 • Nie. Gdy usługa CDN odbiera żądanie dotyczące obiektu, który nie znajduje się w lokalizacji krańcowej, kieruje żądanie do usługi Azure Storage w celu uzyskania danych. Koszt odczytu danych z usługi Storage i ich transferu z usługi Storage do usługi CDN jest oparty na zwykłych opłatach za usługi Storage i Data Transfer.

 • Na dostępność zawartości w pamięciach podręcznych sieci CDN (często nazywanej „skutecznością pamięci podręcznej” lub „odciążaniem”) wpływa wiele czynników, w tym:

  • Wartości nagłówków wygasania (max-age).
  • Ogólny łączny rozmiar biblioteki zawartości dewelopera (ilość danych, które można zbuforować).
  • Aktywny zestaw roboczy (ilość aktualnie buforowanych danych).
  • Ruch sieciowy (ilość obsługiwanych danych).
  • Zmiany zawartości pamięci podręcznej (częstotliwość dodawania obiektów do pamięci podręcznej i ich wygasania).

  Na przykład deweloper z dużą ilością zmian i dużym ruchem sieciowym osiąga mniejszą skuteczność pamięci podręcznej niż inni użytkownicy, ponieważ obiekty są wymieniane z większą częstotliwością. Wymusza to większe opłaty za usługi Storage i Transfer danych, ponieważ wymagane jest wykonanie większej liczby żądań danych pierwotnych.

  Aby zmniejszyć liczbę żądań danych pierwotnych, można tworzyć nagłówki max-age o większych wartościach, co powoduje dłuższe przechowywanie obiektów w sieci CDN.

 • Regiony geograficzne obsługiwane przez istniejące strefy sieci CDN są objęte jedną ceną.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Content Delivery Network (CDN)

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dostarcz 2000 GB danych audio i wideo za darmo

Zacznij już dziś