Przejdź do głównej zawartości

Content Delivery Network — cennik

Szybka i niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym

Usługa Azure Content Delivery Network została zaprojektowana do szybszego i bardziej niezawodnego wysyłania klientom danych audio i wideo, aplikacji, zdjęć oraz innych plików z wykorzystaniem serwerów znajdujących się najbliżej każdego z użytkowników. Składnik Akceleracja — transfer danych zapewnia przyspieszanie witryn dynamicznych dla generowanej dynamicznie przez aplikacje internetowe zawartości, która nie podlega buforowaniu.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Wychodzące transfery danych w usłudze Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa to pakiet sieci dostarczania zawartości oferujący różne funkcje, który umożliwia obsługę większości obciążeń sieci dostarczania zawartości. Klienci mogą korzystać z usługi Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa od firmy Microsoft lub firmy Edgio.

Funkcje między sieciami dostarczania zawartości będą się różnić. Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkach dostępnych w usłudze Content Delivery Network w warstwie Standardowa, zapoznaj się z dokumentacją usługi Content Delivery Network.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o dostępnych rabatach w dużych ilościach.

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa firm Edgio (S1) i Microsoft (wersja klasyczna) (S3)

Wychodzące transfery danych 1 Strefa 1 2 Strefa 2 2 Strefa 3 2 Strefa 4 2 Strefa 5 2
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.081 za GB $0.129 za GB $0.233 za GB $0.13 za GB $0.158 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.075 za GB $0.121 za GB $0.186 za GB $0.126 za GB $0.121 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.056 za GB $0.112 za GB $0.168 za GB $0.112 za GB $0.102 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.037 za GB $0.093 za GB $0.149 za GB $0.093 za GB $0.093 za GB
Kolejne 500 TB (500–1,000 TB)/miesiąc $0.028 za GB $0.075 za GB $0.13 za GB $0.088 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 1 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1Dla firm Edgio (S1) i Microsoft (wersja klasyczna) (N0): TB = 1 000 GB
2Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Aparat reguł usługi Azure CDN w warstwie Standardowej od firmy Microsoft (klasyczny)

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa od firmy Microsoft (klasyczna) rozszerza naszą standardową usługę o dodatkowe reguły aparatu reguł. Pięć reguł jest dostępnych bezpłatnie (w tym reguła globalna). Dodatkowe reguły wiążą się z opłatami. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach aparatu reguł, zapoznaj się z dokumentacją.

Reguły niestandardowe Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4 Strefa 5
Liczba reguł na miesiąc $1 $1 $1 $1 $1
Przetworzone żądania na milion żądań $0.6 $0.6 $0.6 $0.6 $0.6

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa od firmy Microsoft (klasyczna). Ceny zapory aplikacji internetowej

Opłaty za zaporę aplikacji internetowej są naliczane osobno na podstawie konfiguracji zasad zapory aplikacji internetowej i reguł. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz kartę „Globalne” na stronie ceny zapory aplikacji internetowej platformy Azure.

Wychodzące transfery danych w usłudze Content Delivery Network w warstwie Premium

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Premium oferuje możliwości usługi w warstwie Standardowa oraz dodatkowe funkcje, w tym aparat reguł i zaawansowaną analizę w czasie rzeczywistym.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w usłudze Content Delivery Network w warstwie Premium, zapoznaj się z dokumentacją usługi Content Delivery Network.

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Premium z firmy Edgio

Wychodzące transfery danych 1 Strefa 1 2 Strefa 2 2 Strefa 3 2 Strefa 4 2 Strefa 5 2
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.158 za GB $0.233 za GB $0.466 za GB $0.261 za GB $0.317 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.14 za GB $0.205 za GB $0.396 za GB $0.224 za GB $0.27 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.121 za GB $0.177 za GB $0.335 za GB $0.186 za GB $0.228 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.102 za GB $0.149 za GB $0.279 za GB $0.158 za GB $0.196 za GB
Kolejne 500 TB (500–1,000 TB)/miesiąc $0.093 za GB $0.13 za GB $0.242 za GB $0.135 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,000 TB (1,000–5,000 TB)/miesiąc $0.084 za GB $0.112 za GB $0.21 za GB $0.116 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1Dla firm Edgio (S1) i Microsoft (wersja klasyczna) (N0): TB = 1 000 GB
2Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Składniki Akceleracja — transfer danych

Składniki Akceleracja — transfer danych, nazywane też przyspieszaniem witryn dynamicznych (DSA, Dynamic Site Acceleration), przyspieszają działanie zawartości internetowej, która nie podlega buforowaniu, na przykład koszyków na zakupy, wyników wyszukiwania i innej zawartości dynamicznej. W przypadku statycznego dostarczania obiektów (w tradycyjnej sieci CDN) do zwiększania wydajności witryn i pobierania używa się przede wszystkim buforowania, natomiast technologia DSA optymalizuje routing i sieć między inicjatorem żądania a źródłem zawartości. Przy optymalnej konfiguracji technologia DSA może istotnie zwiększyć wydajność całej witryny.

Opłaty za technologię DSA są takie same w profilach warstwy Standardowa i Premium (i reprezentują opłatę łączną).

Więcej informacji na temat technologii DSA można znaleźć w dokumentacji sieci CDN.

Przyspieszanie transferów danych z firmy Edgio (S1)

Wychodzące transfery danych1 Wszystkie strefy
Pierwsze 50 TB/miesiąc $0.177 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.158 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.14 za GB
Kolejne 500 TB (500–1,000 TB)/miesiąc $0.121 za GB
Skontaktuj się z nami

1Dla firm Edgio (S1) i Microsoft (wersja klasyczna) (N0): TB = 1 000 GB

Nazwa usługi Azure CDN firmy Verizon została zmieniona na Azure CDN z firmy Edgio.

Klienci korporacyjni, którzy chcieliby podjąć zobowiązanie dotyczące minimalnego miesięcznego ruchu w sieci, mają prawo do uzyskania rabatów cenowych. Aby otrzymać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Content Delivery Network

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Content Delivery Network.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Content Delivery Network.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Content Delivery Network.

 • Opłaty za transfery danych w usłudze Content Delivery Network są zależne od lokalizacji węzła, w którym są one obsługiwane, a nie od lokalizacji użytkownika końcowego. Poniższe obszary geograficzne odpowiadają strefom usługi Content Delivery Network wymienionym powyżej. Szczegółowa lista lokalizacji węzłów znajduje się w dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów obecności.

  • Strefa 1 — Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią)
  • Strefa 3 — Ameryka Południowa
  • Strefa 4 — Australia
  • Strefa 5 — Indie
 • Wychodzące transfery danych w usłudze Content Delivery Network są agregowane każdego miesiąca w cyklu rozliczeniowym. W przypadku wychodzących transferów danych w warstwie Standardowa i Premium opłata za pierwsze 10 TB jest naliczana zgodnie z pierwszym punktem cenowym, za następne 40 TB — z drugim itd. Jeśli na przykład użyjesz 50 TB transferu danych w warstwie Standardowa w strefie 1, opłata za 10 TB zostanie naliczona według stawki $0.081 za GB, a opłata za kolejne 40 TB — według stawki $0.075 za GB. W przypadku wychodzących transferów danych w ramach składnika Akceleracja stosowany jest ten sam proces, ale dla pierwszego punktu cenowego jest używana wartość 50 TB.

 • Nie. Centrum danych jest wybierane na podstawie konfiguracji sieci użytkowników końcowych i deweloper nie ma nad tym kontroli. Użytkownicy mogą być obsługiwani przez lokalizacje, które są preferowane przez ich dostawców internetowych, albo przez węzły, które zostaną uznane za „bliższe” w sensie logicznym, co niekoniecznie musi oznaczać bliskość fizyczną.

 • Gdy usługa Content Delivery Network odbiera żądanie dotyczące obiektu, który nie znajduje się w lokalizacji krańcowej, kieruje żądanie do usługi Azure Storage, aby uzyskać dane. W przypadku usługi Azure CDN świadczonej przez firmę Verizon koszt odczytu danych z usługi Storage i ich transferu z usługi Storage do usługi Content Delivery Network jest oparty na zwykłych opłatach za przechowywanie i transfer danych. W przypadku usługi Azure CDN świadczonej przez firmę Microsoft każdy transfer danych z miejsca hostowanego na platformie Azure jest uwzględniony w cenach podstawowych usługi Azure CDN.

 • Na dostępność zawartości w lokalnych pamięciach podręcznych usługi Content Delivery Network (często nazywanej „skutecznością pamięci podręcznej” lub „odciążaniem”) wpływa wiele czynników, w tym:

  • Wartości nagłówków wygasania (max-age).
  • Ogólny łączny rozmiar biblioteki zawartości dewelopera (ilość danych, które można zbuforować).
  • Aktywny zestaw roboczy (ilość aktualnie buforowanych danych).
  • Ruch sieciowy (ilość obsługiwanych danych).
  • Zmiany zawartości pamięci podręcznej (częstotliwość dodawania obiektów do pamięci podręcznej i ich wygasania).

  Na przykład deweloper z dużą ilością zmian i dużym ruchem sieciowym osiąga mniejszą skuteczność pamięci podręcznej niż inni użytkownicy, ponieważ obiekty są wymieniane z większą częstotliwością. Wymusza to większe opłaty za usługi Storage i Transfer danych, ponieważ wymagane jest wykonanie większej liczby żądań danych pierwotnych.

  Aby zmniejszyć liczbę żądań danych pierwotnych, można tworzyć nagłówki max-age o większych wartościach, co powoduje dłuższe przechowywanie obiektów w usłudze Content Delivery Network.

 • Regiony geograficzne obsługiwane przez istniejące strefy usługi Content Delivery Network są objęte jedną ceną.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze