Cennik usługi Content Delivery Network (CDN)

Szybka i nowoczesna sieć dostarczania w skali globalnej dla zawartości wymagającej wysokiej przepustowości

Usługa Azure Content Delivery Network (CDN) została zaprojektowana do szybszego i bardziej niezawodnego wysyłania klientom danych audio i wideo, aplikacji, zdjęć oraz innych plików z wykorzystaniem serwerów znajdujących się najbliżej każdego z użytkowników.

Wychodzące transfery danych w sieci Azure CDN w warstwie Standardowa

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa to pakiet sieci CDN oferujący różne funkcje, który umożliwia obsługę większości obciążeń sieci CDN. Klienci mogą wybrać opcję korzystania z usługi Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Verizon lub usługi Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Akamai.

Sieci CDN oferują różne funkcje. Więcej informacji na temat funkcji usługi CDN w warstwie Standardowa można znaleźć w dokumentacji usługi CDN.

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Verizon

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.25 za GB $0.14 za GB $0.17 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.08 za GB $0.13 za GB $0.2 za GB $0.135 za GB $0.13 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.06 za GB $0.12 za GB $0.18 za GB $0.12 za GB $0.11 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.04 za GB $0.1 za GB $0.16 za GB $0.1 za GB $0.1 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.03 za GB $0.08 za GB $0.14 za GB $0.095 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.025 za GB $0.07 za GB $0.13 za GB $0.09 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Usługa Azure CDN w warstwie Standardowa firmy Akamai

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.25 za GB $0.14 za GB $0.17 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.08 za GB $0.13 za GB $0.2 za GB $0.135 za GB $0.13 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.06 za GB $0.12 za GB $0.18 za GB $0.12 za GB $0.11 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.04 za GB $0.1 za GB $0.16 za GB $0.1 za GB $0.1 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.03 za GB $0.08 za GB $0.14 za GB $0.095 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.025 za GB $0.07 za GB $0.13 za GB $0.09 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Transfery danych wychodzących usługi CDN w warstwie Premium

Usługa Azure CDN w warstwie Premium oferuje możliwości usługi w warstwie Standardowa oraz dodatkowe funkcje, w tym aparat reguł i zaawansowaną analizę w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat funkcji usługi CDN w warstwie Premium można znaleźć w dokumentacji usługi CDN.

Usługa Azure CDN w warstwie Premium firmy Verizon

Wychodzące transfery danych Strefa 1 1 Strefa 2 1 Strefa 3 1 Strefa 4 1 Strefa 5 1
Pierwsze 10 TB2/miesiąc $0.17 za GB $0.25 za GB $0.5 za GB $0.28 za GB $0.34 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.15 za GB $0.22 za GB $0.425 za GB $0.24 za GB $0.29 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.13 za GB $0.19 za GB $0.36 za GB $0.2 za GB $0.245 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.11 za GB $0.16 za GB $0.3 za GB $0.17 za GB $0.21 za GB
Kolejne 524 TB (500–1,024 TB)/miesiąc $0.1 za GB $0.14 za GB $0.26 za GB $0.145 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/miesiąc $0.09 za GB $0.12 za GB $0.225 za GB $0.125 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 120 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi CDN, jest oferowana za pośrednictwem Pomocy technicznej platformy Azure w cenie już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu sieć dostarczania zawartości będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądaną zawartość bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Content Delivery Network

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dostarcz 2000 GB danych audio i wideo za darmo

Zacznij już dziś