Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Magazyn

Bezpieczny, wysoce wydajny, niezawodny i skalowalny magazyn w chmurze

Odkryj rozbudowany pakiet usług magazynu platformy Azure do magazynowania obiektów, bloków i plików, spełniający najwyższe wymagania dotyczące danych. Rozwiązania do magazynowania w chmurze firmy Microsoft pozwalają łatwo skalować wydajność, uzyskiwać wysoką dostępność oraz zabezpieczenia klasy korporacyjnej i ujednolić zarządzanie danymi.

Znajdź narzędzia lub produkty do magazynowania na platformie Azure, których potrzebujesz

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego
Wysoce wydajny, wytrzymały magazyn blokowy dla aplikacji krytycznych dla działania firmy Azure Disk Storage
Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów przeznaczony do natywnych dla chmury obciążeń, archiwów, repozytoriów typu data lake, obliczeń o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego Azure Blob Storage
Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn typu data lake dla obciążeń analizy o wysokiej wydajności Azure Data Lake Storage
Proste, bezpieczne i bezserwerowe udziały plików w chmurze klasy korporacyjnej Azure Files
Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp Azure NetApp Files
Udziały plików w chmurze hybrydowej do buforowania danych lokalnych Azure File Sync
Brama magazynu w chmurze do wydajnego i łatwego transferowania danych między chmurą i brzegiem sieci Azure Stack Edge
Urządzenia i rozwiązania do szybkiego i opłacalnego transferowania danych na platformę Azure i z niej Azure Data Box
Usługa Elastic SAN to natywna dla chmury usługa sieci magazynowania (SAN) oparta na platformie Azure. Uzyskaj dostęp do kompleksowego środowiska, takiego jak lokalna sieć SAN. Azure Elastic SAN
Zarządzaj woluminami magazynu trwałego dla aplikacji kontenerów stanowych Azure Container StorageWERSJA ZAPOZNAWCZA
Upraszczanie zadań zarządzania danymi magazynu na ogromną skalę Akcje magazynu Azure

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów usługi Azure Storage

"Po wdrożeniu usługi Ultra Disk Storage mieliśmy chwilę olśnienia. Wiedzieliśmy, że nasze początkowe przejście do chmury może być wyzwaniem, ale okazało się to o wiele mniej przerażające, gdy zobaczyliśmy, jaką przepływność mogą nam dać te dyski."

Matt Fleck, menedżer platformy globalnej PLM, Procter & Gamble

Procter & Gamble

"Platforma Microsoft Azure zapewnia nam wysoką wartość, gdy potrzebujemy ogromnych klastrów na kilka dni do wykonania zadania, a potem pozwala nam pozbyć się konieczności ich konserwacji w sytuacji, gdy utrzymanie centrum danych jest niemal całkowicie nierealne. To była dla nas naprawdę epokowa zmiana."

James Ferguson, menedżer produktu, M&S

Marks & Spencer

"Zaobserwowaliśmy znaczne obniżenie kosztów za posiadaną ilość miejsca do magazynowania w porównaniu z magazynem lokalnym."

Tai Kim, starszy menedżer produktu, GE Healthcare

GE

"Platforma chmurowa Azure jest znacznie lepsza w spełnianiu naszych przyszłych wymagań, niż byłoby to możliwe przy naszych systemach lokalnych."

Christian-Hans Bültemeier, dyrektor finansowy, HANSA-FLEX

HansaFlex
Powrót do kart