Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp.

Uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń plików systemów Linux i Windows na platformie Azure

Uruchamianie obciążeń plików o dużej wydajności i opóźnieniach w chmurze może być trudne. Usługa Azure NetApp Files ułatwia specjalistom zajmującym się systemami biznesowymi przedsiębiorstwa i magazynowaniem danych uruchamianie złożonych aplikacji opartych na plikach bez zmiany kodu. Usługa Azure NetApp Files jest powszechnie używana jako podstawowa udostępniona usługa magazynu plików w różnych scenariuszach. Dotyczy to migracji (metodą lift-and-shift) aplikacji systemu Linux i Windows zgodnych z modelem POSIX, oprogramowania SAP HANA, baz danych, infrastruktury obliczeniowej o wysokiej wydajności (HPC) i aplikacji internetowych przedsiębiorstwa.

Obsługa wielu protokołów umożliwia migrację metodą „lift-and-shift” aplikacji systemów Linux i Windows oraz ich bezproblemowe uruchamianie na platformie Azure.

Wiele poziomów wydajności pozwala na ścisłe dostosowanie do wymagań dotyczących wydajności obciążeń.

Głęboka integracja z platformą Azure zapewnia bezproblemową i wysoce bezpieczną obsługę platformy Azure, bez ponoszenia kosztów uczenia się i zarządzania.

Wiodące certyfikaty, w tym SAP HANA, RODO i HIPAA, umożliwiają migrację najbardziej wymagających obciążeń na platformę Azure.

Omówienie konta NetApp na platformie Azure.

Uzyskiwanie najwyższej wydajności plików

Konfiguracja w kilka minut i bezproblemowe zarządzanie, podobnie jak w przypadku każdej innej usługi platformy Azure, za pomocą znanego środowiska witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia, programu PowerShell lub interfejsu API REST. Obsługa wielu protokołów magazynu plików w ramach jednej usługi, w tym protokołów NFSv3, NFSv4.1 i SMB3.1.x, umożliwia szeroki zakres scenariuszy migracji metodą „lift-and-shift” bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie.

Usługa Azure NetApp Files oferuje trzy warstwy wydajności: Standardowa, Premium i Ultra. Można je aprowizować prostym kliknięciem, co zapewnia niezrównaną elastyczność.

Uproszczenie zarządzania magazynem

Usługa Azure NetApp Files oferuje trzy warstwy wydajności: Standardowa, Premium i Ultra. Można je aprowizować prostym kliknięciem, co zapewnia niezrównaną elastyczność.

Pewnie przeprowadź migrację

Zyskaj spokój ducha dzięki wiodącej w branży ofercie funkcji zabezpieczeń i zgodności. Najważniejsze funkcje w tym obszarze obejmują szyfrowanie danych magazynowanych zgodne ze standardem FIPS-140-2, kontrolę dostępu na podstawie ról (RBAC), uwierzytelnianie za pomocą usługi Active Directory i zasady eksportu dla list kontroli dostępu opartych na sieci (ACL).

Usługa Azure NetApp Files jest zgodna z wiodącymi certyfikatami branżowymi, takimi jak HIPAA i RODO. Domyślna dostępność na poziomie 99,99% oznacza, że możesz bez obaw migrować i uruchamiać aplikacje branżowe na platformie Azure.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Microsoft NetApp Partnership — rozmowa z dyrektorem generalnym

Ten wywiad, nagrany w ramach wydarzenia NetApp Insight 2020, podkreśla trwające kilka dekad partnerstwo między firmami Microsoft a NetApp. W ostatnich latach, wspólny rozwój Azure NetApp Files, usługi platformy Azure o wysokiej wydajności bez systemu operacyjnego, umożliwił naszym wspólnym klientom wykorzystanie na platformie Azure wiodących technologii magazynowania firmy NetApp.

Usługa ANF — montaż historii klientów

Usługa Azure NetApp Files (ANF) to wysoce wydajny magazyn plików przedsiębiorstwa bez systemu operacyjnego z małymi opóźnieniami, który umożliwia firmom migrowanie i uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń w chmurze. W tym wideo kilku naszych cennych klientów dzieli się swoimi doświadczeniami na temat roli, jaką odebrała usługa ANF, pomagając im w uruchamianiu platformy SAP HANA, obliczeń HPC i dużych infrastruktur pulpitów wirtualnych na platformie Azure.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure NetApp Files

 • Usługa Azure NetApp Files jest wciąż udostępniana w nowych regionach świadczenia usługi Azure. Zobacz najnowsze informacje o dostępności: produktów platformy Azure według regionów.

 • Usługa Azure NetApp Files obsługuje każde obciążenie zgodne z modelem POSIX, które wymaga udostępnionego magazynu plików. Usługa jest oferowana w trzech warstwach wydajności dopasowanych do różnych obciążeń:

  • Standardowa dla statycznej zawartości w Internecie, udziałów plików i kopii zapasowych baz danych.
  • Premium (porównywalna do wydajności popularnych dysków SSD) odpowiednia dla oprogramowania SAP HANA, baz danych, aplikacji dla przedsiębiorstw, VDI, analityki, aplikacji technicznych i kolejek komunikatów.
  • Ultra dla aplikacji wymagających największej wydajności, takich jak obliczenia o wysokiej wydajności.

  Uzyskaj więcej informacji na temat architektur rozwiązań przy użyciu usługi Azure NetApp Files.

 • System plików NFS i protokół SMB oparte na usłudze Azure NetApp Files mogą być używane w przypadku warstwy aplikacji SAP. Oprogramowanie SAP obsługuje używanie udziałów NFS 4.1 na potrzeby woluminów dzienników i danych platformy SAP HANA na różnych certyfikowanych dla platformy HANA typach maszyn wirtualnych platformy Azure.

 • Replikacja między regionami usługi Azure NetApp Files (ANF) to nowa funkcja odzyskiwania po awarii usługi ANF.

Już dziś uzyskaj najwyższą wydajność plików