Azure Database for PostgreSQL — cennik

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Azure Database for PostgreSQL to w pełni zarządzana baza danych jako usługa z wbudowanymi możliwościami takimi jak wysoka dostępność i analiza. Nadal możesz używać ulubionych języków i struktur bez ponoszenia kosztów z góry. Teraz możesz płacić tylko za to, czego używasz, korzystając z cen pojemności zarezerwowanej.

Ceny pojemności zarezerwowanej są teraz dostępne — oszczędź do 60% w porównaniu ze zwykłymi opcjami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Elastyczny i przejrzysty cennik

Możesz niezależnie skalować obciążenia obliczeniowe i magazynowe na podstawie własnego obciążenia. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie.

Zoptymalizuj swoje koszty

Zaoszczędź do 60% w porównaniu z opcjami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem uwzględniającymi pojemność zarezerwowaną.

Obniż całkowity koszt posiadania za pomocą wystąpień z możliwością zwiększania szybkości i funkcjami zatrzymywania/uruchamiania, płacąc tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana.

Wybór opcji wdrażania

Korzystaj z opcji wdrażania, takich jak serwer pojedynczy, serwer elastyczny (wersja zapoznawcza) i usługa Hiperskala, zgodnych z Twoimi potrzebami w zakresie dostosowywania baz danych i zarządzania nimi.

Informacje o wszystkich opcjach cen usługi Azure Database for PostgreSQL

Znajdź opcję wdrożenia i cenę odpowiednią dla obciążenia

Serwer elastyczny zapewnia maksymalną kontrolę nad bazą danych przy użyciu uproszczonego środowiska programistycznego i jest najlepszy dla obciążeń z następującymi wymaganiami:

 • Niestandardowe okna konserwacji i dodatkowe parametry konfiguracji na potrzeby optymalizacji bazy danych
 • Strefowo nadmiarowa wysoka dostępność
 • Możliwości zatrzymywania/uruchamiania i jednostki SKU z możliwością zwiększania szybkości pozwalające na optymalizację kosztów

Dowiedz się więcej o serwerze elastycznym usługi Azure Database for PostgreSQL (wersja zapoznawcza)

Z możliwością zwiększania szybkości

Obciążenia z elastycznymi wymaganiami obliczeniowymi.

Z możliwością zwiększania szybkości

Wystąpienie Rdzenie wirtualne Pamięć Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
B1MS 1 2 GiB $-
B2S 2 4 GiB $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Magazyn można aprowizować do pojemności 16 TB

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Ogólne zastosowanie

Większość obciążeń biznesowych, wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia.

Ogólne zastosowanie

Wystąpienie Rdzenie wirtualne Pamięć Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
D2 v3 2 8 GiB $-
D4 v3 4 16 GiB $-
D8 v3 8 32 GiB $-
D16 v3 16 64 GiB $-
D32 v3 32 128 GiB $-
D48 v3 48 192 GiB $-
D64 v3 64 256 GiB $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Magazyn można aprowizować do pojemności 16 TB

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Pamięć

Wysokowydajne obciążenia baz danych, wymagające wydajności wewnątrzpamięciowej w celu szybszego przetwarzania transakcji oraz zapewnienia większej współbieżności.

Pamięć

Wystąpienie Rdzenie wirtualne Pamięć Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
E2 v3 2 16 GiB $-
E4 v3 4 32 GiB $-
E8 v3 8 64 GiB $-
E16 v3 16 128 GiB $-
E32 v3 32 256 GiB $-
E48 v3 48 384 GiB $-
E64 v3 64 432 GiB $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Magazyn można aprowizować do pojemności 16 TB

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc $-

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Serwer elastyczny jest rozliczany według przewidywalnej stawki godzinowej. Opłaty są naliczane za aprowizowane zasoby obliczeniowe i magazynu oraz użyty magazyn kopii zapasowych. Na rachunku zobaczysz oddzielne pozycje dla zasobów obliczeniowych, magazynu i magazynu kopii zapasowych. Opłaty za zasoby obliczeniowe są naliczane za godzinę pracy rdzenia wirtualnego. Opłaty za magazyn i magazyn kopii zapasowych są naliczane miesięcznie za gigabajt.
 • Strefowo nadmiarowe serwery wysokiej dostępności mają replikę podstawową i pomocniczą. Opłaty są naliczane za aprowizowane zasoby obliczeniowe i magazynu dla repliki podstawowej i pomocniczej. Na przykład jeśli masz replikę podstawową z 4 rdzeniami wirtualnymi i 512 GB aprowizowanego magazynu, replika pomocnicza będzie mieć także 4 rdzenie wirtualne i 512 GB aprowizowanego magazynu. Opłata za strefowo nadmiarowy serwer wysokiej dostępności zostanie obliczona dla 8 rdzeni wirtualnych i 1024 GB magazynu. W zależności od wolumenu magazynu kopii zapasowych, opłata może zostać naliczona także za magazyn kopii zapasowych.
 • Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera, w tym kopiami zapasowymi danych i dzienników. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% całkowitego aprowizowanego magazynu dla serwera podstawowego. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za liczbę użytych gigabajtów. Jeśli na przykład magazyn serwera podstawowego to 512 GB, otrzymasz bezpłatnie 512 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak kopia zapasowa ma rozmiar 612 GB, dodatkowe 100 GB będzie płatne.
 • Opłaty są naliczane za każdą pełną godzinę istnienia serwera bez względu na to, czy serwer był aktywny przez całą godzinę. Jeśli przeprowadzono skalowanie w górę bazy danych, opłata zostanie naliczona za większą liczbę rdzeni wirtualnych użytych w ciągu danej godziny. Jeśli przełączono się między dwiema warstwami obliczeniowymi, opłata zostanie naliczona za warstwę obliczeniową o wyższej cenie. Na przykład:
  • Jeśli utworzysz serwer i usuniesz go po pięciu minutach, rozliczenie nastąpi za całą godzinę korzystania z aprowizowanych zasobów obliczeniowych i magazynu.
  • W przypadku utworzenia serwera z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia, a następnie natychmiastowego skalowania do 16 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia opłaty są naliczane za 16 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia dla pierwszej godziny.
  • W przypadku utworzenia serwera z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia, a następnie natychmiastowego uaktualnienia do 8 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Zoptymalizowane pod kątem pamięci opłaty są naliczane za 8 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Zoptymalizowane pod kątem pamięci dla pierwszej godziny.
 • Gdy serwer zostanie zatrzymany, opłaty będą naliczane tylko za aprowizowany magazyn i rozmiar magazynu kopii zapasowych ponad 100% aprowizowanego wolumenu magazynu podstawowego. Gdy serwer jest zatrzymany, opłaty za zasoby obliczeniowe nie będą naliczane.
 • Tak. Za ruch wychodzący z sieci są naliczane standardowe opłaty za sieć. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Database for PostgreSQL

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.