Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Traffic Manager

Kieruj ruch przychodzący w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności.

Równoważenie obciążenia systemu DNS

Usługa Azure Traffic Manager działa w warstwie DNS, zapewniając szybkie i wydajne kierowanie przychodzących żądań DNS z użyciem wybranej metody routingu. Przykładem może być wysyłanie żądań do najbliższych punktów końcowych w celu skrócenia czasu odpowiedzi aplikacji.

Dostępność elastycznych opcji kierowania ruchu

Usługa Azure Traffic Manager oferuje sześć rodzajów routingu ruchu opartego na systemie DNS: Priorytet, wydajność, geograficzne, ważone działanie okrężne, podsieć i wiele wartości. Wybierz metodę spełniającą Twoje potrzeby lub połącz je przy użyciu profilów zagnieżdżonych.

Zmniejszenie przestojów w działaniu aplikacji

Usługa Traffic Manager może zwiększyć dostępność ważnych aplikacji przez monitorowanie usług platformy Azure lub zewnętrznych witryn oraz usług i automatyczne kierowanie użytkowników do następnej najlepszej lokalizacji w przypadku wystąpienia awarii.

Lepsza wydajność aplikacji i dostarczanie zawartości

Usługa Traffic Manager umożliwia skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji i czasu dostarczania zawartości przez kierowanie klientów do punktów końcowych platformy Azure lub do lokalizacji zewnętrznej, która zapewnia najniższe opóźnienie sieci.

Rozkładanie ruchu użytkowników na wiele lokalizacji

Usługa Traffic Manager może kierować ruchem klientów i rozkładać go na wiele lokalizacji, na przykład wiele usług w chmurze lub aplikacji internetowych platformy Azure. Usługa Traffic Manager może również ułatwić zaspokojenie potrzeb związanych z wirtualnym grodzeniem przez zastosowanie metody routingu geograficznego.

Możliwość używania w lokalnym centrum danych

Usługa Traffic Manager to popularne rozwiązanie dla scenariuszy z rozwiązaniami lokalnymi, które obejmują przenoszenie dużego ruchu do chmury, migrację do chmury i przełączanie trybu failover do chmury. Dzięki niemu można przeprowadzać aktualizację lub konserwację w lokalnym centrum danych bez wprowadzania utrudnień dla klientów.

Wirtualne grodzenie użytkowników aplikacji

Usługa Traffic Manager udostępnia możliwości routingu geograficznego w celu zapewnienia lokalizacji zawartości i zgodności z przepisami dotyczącymi niezależności danych. Dzięki zastosowaniu wirtualnego grodzenia użytkownicy nawiązujący połączenia z konkretnych regionów geograficznych mogą być kierowani do ustalonych punktów końcowych.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o użytkownikach z możliwością działania

Dzięki funkcji Widok ruchu w usłudze Traffic Manager można zobaczyć, skąd użytkownicy nawiązują połączenia oraz jaka jest jakość ich środowiska cyfrowego.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Klienci obecnie korzystający z usługi Traffic Manager na platformie Azure

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Rozpoczęcie korzystania z usługi Traffic Manager