Przejdź do głównej zawartości

Lokalizacje geograficzne platformy Azure

Każda lokalizacja geograficzna platformy Azure obejmuje jeden lub więcej regionów i spełnia określone wymagania dotyczące miejsca przechowywania i zgodności danych. Dzięki temu można przechowywać dane i aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy w pobliżu infrastruktury sieci odpornej na uszkodzenia.

Znajdź lokalizację geograficzną platformy Azure, która spełnia Twoje potrzeby

Uzyskaj wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z platformą Azure w lokalizacji geograficznej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, od zapewnienia zgodności po funkcje odporności. Wybierz lokalizację geograficzną platformy Azure przy użyciu menu rozwijanego i porównaj ją z innymi lokalizacjami geograficznymi w pobliżu.1

Dowiedz się więcej na temat naszej globalnej infrastruktury i sposobu jej działania

Regiony

Brazylia Południowa

Rozpocznij bezpłatnie

Lokalizacja Stan Sao Paulo
Rok otwarcia 2014
Obecność stref dostępności Dostępne w 3 strefach
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Brazil South: Data replication to the US. Brazil Southeast: Data replication to the Brazil South.

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla Wszyscy klienci i partnerzy
Regiony

Chile Środkowe

Już wkrótce

Lokalizacja Santiago
Rok otwarcia Coming soon
Obecność stref dostępności Już wkrótce
Zgodność Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in Chile

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii Już wkrótce
Produkty według regionów Coming soon
Dostępna dla Już wkrótce
Regiony

Kanada Środkowa

Rozpocznij bezpłatnie

Kanada Wschodnia

Rozpocznij bezpłatnie

Lokalizacja Toronto Miasto Quebec
Rok otwarcia 2016 2016
Obecność stref dostępności Dostępne w 3 strefach Najbliższy region z dostępnymi strefami: Kanada Środkowa
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
PIPEDA
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, NERC, OSFI, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
PIPEDA
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, NERC, OSFI, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in Canada

Dowiedz się więcej

Stored at rest in Canada

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy
Regiony

Meksyk Środkowy

Rozpocznij bezpłatnie

Lokalizacja Queretaro
Rok otwarcia 2024
Obecność stref dostępności Available with 3 zones
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in Mexico

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla All customers and partners
Regiony

Południowo-środkowe stany USA

Rozpocznij bezpłatnie

Północno-środkowe stany USA

Rozpocznij bezpłatnie

Środkowe stany USA

Rozpocznij bezpłatnie

Wschodnie stany USA

Rozpocznij bezpłatnie

Wschodnie stany USA 2

Rozpocznij bezpłatnie

Wschodnie stany USA 3

Już wkrótce

Zachodnie stany USA

Rozpocznij bezpłatnie

Zachodnie stany USA 2

Rozpocznij bezpłatnie

Zachodnie stany USA 3

Rozpocznij bezpłatnie

Zachodnio-środkowe stany USA

Rozpocznij bezpłatnie

Lokalizacja Teksas Illinois Iowa Virginia Wirginia Georgia Kalifornia Waszyngton Arizona Wyoming
Rok otwarcia 2008 2009 2014 2012 2014 Coming soon 2012 2007 2021 2016
Obecność stref dostępności Dostępne w 3 strefach Już wkrótce Dostępne w 3 strefach Dostępne w 3 strefach Dostępne w 3 strefach Już wkrótce Już wkrótce Dostępne w 3 strefach Dostępne w 3 strefach Już wkrótce
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcja w regionie:

Strefowe odzyskiwanie po awarii za pomocą usługi Azure Site Recovery

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcja w regionie:

Strefowe odzyskiwanie po awarii za pomocą usługi Azure Site Recovery

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Już wkrótce

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcja w regionie:

Strefowe odzyskiwanie po awarii za pomocą usługi Azure Site Recovery

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Coming soon Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy Już wkrótce Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy Wszyscy klienci i partnerzy
Regiony

Tajne wschodnie

Rozpocznij

Tajne zachodnie

Rozpocznij

Tajne zachodnio-środkowe

Już wkrótce

US DoD (region środkowy)

Rozpocznij

US DoD (region wschodni)

Rozpocznij

US Gov Arizona

Rozpocznij

US Gov Teksas

Rozpocznij

US Gov Wirginia

Rozpocznij

Lokalizacja Nieujawnione Nieujawnione Nieujawnione Iowa Wirginia Arizona Teksas Virginia
Rok otwarcia 2020 2020 Coming soon 2017 2017 2017 2017 2014
Obecność stref dostępności Najbliższy region z dostępnymi strefami: US Gov Wirginia Najbliższy region z dostępnymi strefami: US Gov Wirginia Najbliższy region z dostępnymi strefami: US Gov Wirginia Najbliższy region z dostępnymi strefami: US Gov Wirginia Najbliższy region z dostępnymi strefami: US Gov Wirginia Już wkrótce Najbliższy region z dostępnymi strefami: US Gov Wirginia Dostępne w 3 strefach
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
Regiony usługi Azure Government dla Departamentu Obrony USA są zaprojektowane tak, aby obsłużyć wymagania dotyczące fizycznego rozdzielenia danych Impact Level 5, zapewniając dedykowaną infrastrukturę obliczeniową i magazynową do wykorzystania tylko przez klientów DoD. Oferty rozwiązań do zapewniania zgodności obejmują:
DFARS, DoD L5, FIPS 140-2, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
Niedostępne
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
Regiony usługi Azure Government dla Departamentu Obrony USA są zaprojektowane tak, aby obsłużyć wymagania dotyczące fizycznego rozdzielenia danych Impact Level 5, zapewniając dedykowaną infrastrukturę obliczeniową i magazynową do wykorzystania tylko przez klientów DoD. Oferty rozwiązań do zapewniania zgodności obejmują:
DFARS, DoD L5, FIPS 140-2, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
Niedostępne
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Produkty według regionów Products available in this region are not disclosed Products available in this region are not disclosed Products available in this region are not disclosed Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla Tylko jednostki rządowe USA i ich partnerzy Tylko jednostki rządowe USA i ich partnerzy Tylko jednostki rządowe USA i ich partnerzy Zarezerwowane do wyłącznego użytku przez Departament Obrony Zarezerwowane do wyłącznego użytku przez Departament Obrony Tylko jednostki rządowe USA i ich partnerzy Tylko jednostki rządowe USA i ich partnerzy Tylko jednostki rządowe USA i ich partnerzy

Wybierz odpowiedni region platformy Azure

Zgodność i rezydencja danych

Uzyskaj pomoc dotyczącą wybierania odpowiedniej lokalizacji geograficznej na potrzeby przechowywania danych i zgodności.

Dostępność usług

Upewnij się, że potrzebne usługi platformy Azure są dostępne w regionie centrum danych, który bierzesz pod uwagę.

Cennik

Uwzględniaj koszt w procesie podejmowania decyzji.

Dowiedz się o wspaniałych rzeczach, które klienci robią za pomocą platformy Azure

Organizator Olimpiady Specjalnej w regionie Azji i Pacyfiku tworzy aplikację do treningu

Organizator Olimpiady Specjalnej współpracował z firmą Microsoft, aby zmienić codzienne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach ogólnego treningu przez utworzenie domowej aplikacji obsługiwanej przez usługę Azure App Service.

Special Olympics

Rząd stanowy w Republice Południowej Afryki zwiększa zaangażowanie w miastach

"We wanted to move away from paper and manual processes and bring all citizen services to our digital platform."

Khuliso Muthivhi, działający jako zastępca dyrektora generalnego, samorząd prowincji Gauteng
Rząd Południowoafrykański

Firma płatnicza w Brazylii przechodzi w 100% na dane cyfrowe

"The scalability and flexibility that Microsoft provides us is crucial for our e-commerce industry."

Igor de Paula, administrator bazy danych, Braspag
Braspag

Firma Heineken dotarła do 10,5 mln klientów dzięki kampanii cyfrowej

"Azure didn't let us down. More than that, it gave us a way to assure senior management that we could support this massive, global campaign."

Lennart Boorsma, kierownik ds. marketingu cyfrowego, Heineken
Heineken

Linie lotnicze Asiana Airlines odnotowują wzrost dzięki czatbotowi w języku koreańskim

"Microsoft helped us to derive maximum brand value from the chatbot. We are first in our market and that competitive advantage is tremendous. Customers understand that we are technology leaders working to deliver the best possible service to them."

Rayoung Kim, menedżer produktu, pomoc techniczna, Asiana Airlines
Azjatyckie linie lotnicze

Sprawdź najnowsze wiadomości dotyczące regionów centrum danych platformy Azure

1Platforma Azure jest dostępna lub wkrótce będzie dostępna w następujących lokalizacjach geograficznych: Stany Zjednoczone, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Meksyk, usługa Azure Government, Azja i Pacyfik, Australia, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja, Nowa Zelandia, Tajwan, Austria, Dania, Europa, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo, Afryka, Izrael, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W tych regionach świadczenia platforma Azure jest dostępna lub wkrótce będzie dostępna: Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA 3, Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA 3, Zachodnio-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Brazylia Południowa, Brazylia Południowo-Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Chile Północno-Środkowe, Meksyk Środkowy, US Gov Wirginia, US DoD (region środkowy), US DoD (region wschodni), US Gov Arizona, US Gov Teksas, US Sec East, US Sec West, US Sec West Central, Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Chiny Wschodnie, Chiny Wschodnie 2, Chiny Północne, Chiny Północne 2, Chiny Północne 3, Indie Środkowe, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Indonezja Środkowa, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Malezja Zachodnia, Nowa Zelandia Północna, Tajwan, Austria Wschodnia, Belgia Środkowa, Dania Wschodnia, Europa Północna, Europa Zachodnia, Finlandia Środkowa, Francja Środkowa, Francja Południowa, Niemcy Środkowo-Zachodnie, Niemcy Północno-Wschodnie(Suwerenne), Niemcy Środkowe (Suwerenne), Niemcy Północne, Grecja, Włochy Północne, Norwegia Wschodnia, Norwegia Zachodnia, Polska Środkowa, Hiszpania Środkowa, Szwecja Środkowa, Szwecja Południowa, Szwajcaria Północna, Szwajcaria Zachodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Północna Republika Południowej Afryki, Zachodnia Republika Południowej Afryki, Izrael Środkowy, Katar Środkowy, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie, Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wschodnia Arabia Saudyjska.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto