Pomiń nawigację

Obliczenia o wysokiej wydajności

Uwolnij się od kosztów i ograniczeń infrastruktury lokalnej. Korzystaj z nieograniczonych zasobów w celu skalowania zadań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) — analizowania danych w dużej skali, uruchamiania symulacji i modeli finansowych oraz eksperymentowania, jednocześnie skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.

Implementuj rozwiązanie obliczenia o wysokiej wydajności

Wyświetlaj architektury rozwiązań

Superkomputer Cray

Korzystaj z superkomputera Cray do uruchamiania najbardziej wymagających obciążeń — obok już używanych usług platformy Azure. Dodaj dedykowany superkomputer Cray to swojej sieci wirtualnej na platformie Azure, aby szybciej wprowadzać innowacje, korzystać z zaawansowanych usług i konsolidować infrastrukturę IT.

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do komputera Cray na platformie Azure

Skalowalność na żądanie, w granicach budżetu

Gdy rośnie ilość danych, które musisz pozyskiwać i przetwarzać, skorzystaj z zasobów w chmurze, aby elastycznie rozszerzać możliwości obliczeniowe. Zapewnij ekonomiczną skalowalność dzięki funkcjom obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) na platformie Azure.

Demokratyzacja dostępu przyspieszająca uzyskiwanie wyników

Eksperymenty naukowe generują ogromne ilości danych, co zwiększa też wymagania dotyczące udostępniania, przetwarzania i ochrony danych. Zapewnij wszystkim użytkownikom wspólny, skalowalny i bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

Szybsze wejście na rynek

Dodawaj elastyczne zasoby obliczeniowe, aby zapewnić większą szczegółowość i szybsze wyniki. W rezultacie będziesz pracować sprawniej i ukończysz więcej projektów.

Podbój rynku dzięki nowym produktom

Zarówno gdy ponownie opracowujesz klasyczne linie aplikacji biznesowych, przeprojektowujesz sprawdzone scenariusze czy maksymalnie wykorzystujesz dane, potrzebna jest szybka i elastyczna infrastruktura. Użyj platformy Azure do tworzenia architektur zapewniających adaptację oraz zwiększanie i zmniejszanie mocy operacji zależnie od potrzeb klientów.

ANSYS CFD software enables engineers to perform multi-physics analysis.

"ANSYS and Microsoft Azure have been working closely on a Pproof of Cconcept with a large customer to run ANSYS CFD workload on Azure"
Ray Milhem, Vice President of enterprise solutions at ANSYS

d3VIEW is hosted on Microsoft Azure, which provides thousands of virtual machines on demand.

"We look forward to using Azure to help customers use large-scale cloud computing for LS-DYNA® simulation-based product development."
Suri Bala, Founder and Chief Executive Officer

Excellent performance of the STAR-CCM+ container eliminates the need to have all software in-house.

"Combination of Microsoft Azure with UberCloud’s HPC having ANSYS FLUENT provided a strong platform to develop accurate virtual simulation model that involved complex geometries."

Architektury rozwiązań

Obliczenia big compute z użyciem usługi Azure Batch

 1. Przegląd
 2. Przepływ

Obciążenia big compute i HPC (High Performance Computing) wymagają dużej liczby obliczeń i mogą być uruchamiane równolegle przy wykorzystaniu skalowalności i elastyczności chmury. Obciążenia często są uruchamiane asynchronicznie za pomocą przetwarzania wsadowego przy użyciu zasobów obliczeniowych potrzebnych do uruchomienia pracy i harmonogramu zadań wymaganego do określenia tej pracy. Przykłady obciążeń big compute i HPC obejmują symulacje ryzyka finansowego Monte Carlo, renderowanie obrazów, transkodowanie multimediów, przetwarzanie plików i symulacje inżynieryjne lub naukowe.

To rozwiązanie implementuje aplikację natywną dla chmury za pomocą usługi Azure Batch, która udostępnia alokację zasobów obliczeniowych i zarządzanie nimi, instalację aplikacji, automatyczne skalowanie zasobów i planowanie zadań jako usługę platformy. Usługa Batch oferuje też akceleratory obciążeń wyższego poziomu przeznaczone do równoległego uruchamiania zadań języka R, szkolenia sztucznej inteligencji i przetwarzania obciążeń związanych z renderowaniem.

To rozwiązanie bazuje na usługach zarządzanych platformy Azure — Virtual Machines, Storage i Batch. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu.

 1. 1 Przekaż pliki wejściowe i aplikacje na konto usługi Azure Storage.
 2. 2 Utwórz pulę usługi Batch z węzłami obliczeniowymi, zadanie do uruchomienia obciążenia w puli i zadania podrzędne w ramach zadania.
 3. 3 Usługa Batch pobiera pliki wejściowe i aplikacje.
 4. 4 Usługa Batch monitoruje wykonywanie zadania.
 5. 5 Usługa Batch przekazuje dane wyjściowe zadania.
 6. 6 Pobierz pliki wyjściowe.

Hybrydowe środowisko HPC na platformie Azure za pomocą pakietu HPC Pack

 1. Przegląd
 2. Przepływ

Pakiet Microsoft HPC Pack to bezpłatne rozwiązanie do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) oparte na technologiach Microsoft Azure i Windows Server. Pakiet HPC Pack obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi do wdrażania, administrowania, planowania zadań oraz monitorowania w środowisku klastra HPC w systemach Windows i Linux, dzięki czemu zapewnia on elastyczną platformę na potrzeby tworzenia oraz uruchamiania aplikacji HPC lokalnie i na platformie Azure.

To rozwiązanie pokazuje proces tworzenia hybrydowego środowiska HPC (środowisko lokalne i platforma Azure) za pomocą pakietu HPC Pack.

 1. 1 Zaloguj się do lokalnego węzła głównego
 2. 2 Dodaj węzły obliczeniowe platformy Azure do klastra
 3. 3 Uruchom węzły obliczeniowe
 4. 4 Prześlij zadania do klastra
 5. 5 Pakiet HPC Pack wysyła zadania do węzłów lokalnych i węzłów platformy Azure w oparciu o wybraną grupę węzłów
 6. 6 Monitorowanie postępu zadań
 7. 7 Zatrzymaj węzły obliczeniowe lub skonfiguruj skalowanie automatyczne

Korzystanie z ulubionych aplikacji i oprogramowania pośredniczącego

Znajdź aplikacje HPC od naszych zaufanych partnerów w witrynie Azure Marketplace oraz w całej sieci Web.

Kontakt ze sprzedażą

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej

Media cyfrowe

Dostarczaj klientom wysokiej jakości materiały wideo w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu

Dowiedz się więcej

Internet of Things

Internet of Things

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki

Dowiedz się więcej