Obliczenia o wysokiej wydajności

Uwolnij się od kosztów i ograniczeń infrastruktury lokalnej. Korzystaj z nieograniczonych zasobów w celu skalowania zadań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) — analizowania danych w dużej skali, uruchamiania symulacji i modeli finansowych oraz eksperymentowania, jednocześnie skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.

Implementuj rozwiązanie obliczenia o wysokiej wydajności

Wyświetlaj architektury rozwiązań

Superkomputer Cray

Korzystaj z superkomputera Cray do uruchamiania najbardziej wymagających obciążeń — obok już używanych usług platformy Azure. Dodaj dedykowany superkomputer Cray to swojej sieci wirtualnej na platformie Azure, aby szybciej wprowadzać innowacje, korzystać z zaawansowanych usług i konsolidować infrastrukturę IT.

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do komputera Cray na platformie Azure

Skalowalność na żądanie, w granicach budżetu

Gdy rośnie ilość danych, które musisz pozyskiwać i przetwarzać, skorzystaj z zasobów w chmurze, aby elastycznie rozszerzać możliwości obliczeniowe. Zapewnij ekonomiczną skalowalność dzięki funkcjom obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) na platformie Azure.

Demokratyzacja dostępu przyspieszająca uzyskiwanie wyników

Eksperymenty naukowe generują ogromne ilości danych, co zwiększa też wymagania dotyczące udostępniania, przetwarzania i ochrony danych. Zapewnij wszystkim użytkownikom wspólny, skalowalny i bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

Szybsze wejście na rynek

Dodawaj elastyczne zasoby obliczeniowe, aby zapewnić większą szczegółowość i szybsze wyniki. W rezultacie będziesz pracować sprawniej i ukończysz więcej projektów.

Podbój rynku dzięki nowym produktom

Zarówno gdy ponownie opracowujesz klasyczne linie aplikacji biznesowych, przeprojektowujesz sprawdzone scenariusze czy maksymalnie wykorzystujesz dane, potrzebna jest szybka i elastyczna infrastruktura. Użyj platformy Azure do tworzenia architektur zapewniających adaptację oraz zwiększanie i zmniejszanie mocy operacji zależnie od potrzeb klientów.

Historie sukcesu partnerów takich jak Ty

Architektury rozwiązań

Big Compute met behulp van Azure BatchBig Compute- en HPC-workloads (High Performance Computing) zijn normaal gesproken rekenintensief en kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd, waarbij ze profiteren van de schaal en flexibiliteit van de cloud. De workloads worden vaak asynchroon uitgevoerd door middel van batchverwerking, waarbij rekenresources zijn vereist om het werk uit te voeren en het werk door middel van taakplanning moet worden opgegeven. Voorbeelden van Big Compute- en HPC-workloads zijn Monte-Carlosimulaties voor financiële risico's, rendering van afbeeldingen, transcodering van media, verwerking van bestanden en technische of wetenschappelijke simulaties.123456
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Obliczenia big compute z użyciem usługi Azure Batch

Przegląd

Obciążenia big compute i HPC (High Performance Computing) wymagają dużej liczby obliczeń i mogą być uruchamiane równolegle przy wykorzystaniu skalowalności i elastyczności chmury. Obciążenia często są uruchamiane asynchronicznie za pomocą przetwarzania wsadowego przy użyciu zasobów obliczeniowych potrzebnych do uruchomienia pracy i harmonogramu zadań wymaganego do określenia tej pracy. Przykłady obciążeń big compute i HPC obejmują symulacje ryzyka finansowego Monte Carlo, renderowanie obrazów, transkodowanie multimediów, przetwarzanie plików i symulacje inżynieryjne lub naukowe.

To rozwiązanie implementuje aplikację natywną dla chmury za pomocą usługi Azure Batch, która udostępnia alokację zasobów obliczeniowych i zarządzanie nimi, instalację aplikacji, automatyczne skalowanie zasobów i planowanie zadań jako usługę platformy. Usługa Batch oferuje też akceleratory obciążeń wyższego poziomu przeznaczone do równoległego uruchamiania zadań języka R, szkolenia sztucznej inteligencji i przetwarzania obciążeń związanych z renderowaniem.

To rozwiązanie bazuje na usługach zarządzanych platformy Azure — Virtual Machines, Storage i Batch. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu.

Przepływ

 1. 1 Przekaż pliki wejściowe i aplikacje na konto usługi Azure Storage.
 2. 2 Utwórz pulę usługi Batch z węzłami obliczeniowymi, zadanie do uruchomienia obciążenia w puli i zadania podrzędne w ramach zadania.
 3. 3 Usługa Batch pobiera pliki wejściowe i aplikacje.
 4. 4 Usługa Batch monitoruje wykonywanie zadania.
 5. 5 Usługa Batch przekazuje dane wyjściowe zadania.
 6. 6 Pobierz pliki wyjściowe.
Hybrydowe środowisko HPC na platformie Azure za pomocą pakietu HPC PackPakiet Microsoft HPC Pack to bezpłatne rozwiązanie do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) oparte na technologiach Microsoft Azure i Windows Server. Pakiet HPC Pack obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi do wdrażania, administrowania, planowania zadań oraz monitorowania w środowisku klastra HPC w systemach Windows i Linux, dzięki czemu zapewnia on elastyczną platformę na potrzeby tworzenia oraz uruchamiania aplikacji HPC lokalnie i na platformie Azure.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Hybrydowe środowisko HPC na platformie Azure za pomocą pakietu HPC Pack

Przegląd

Pakiet Microsoft HPC Pack to bezpłatne rozwiązanie do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) oparte na technologiach Microsoft Azure i Windows Server. Pakiet HPC Pack obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi do wdrażania, administrowania, planowania zadań oraz monitorowania w środowisku klastra HPC w systemach Windows i Linux, dzięki czemu zapewnia on elastyczną platformę na potrzeby tworzenia oraz uruchamiania aplikacji HPC lokalnie i na platformie Azure.

To rozwiązanie pokazuje proces tworzenia hybrydowego środowiska HPC (środowisko lokalne i platforma Azure) za pomocą pakietu HPC Pack.

Przepływ

 1. 1 Zaloguj się do lokalnego węzła głównego
 2. 2 Dodaj węzły obliczeniowe platformy Azure do klastra
 3. 3 Uruchom węzły obliczeniowe
 4. 4 Prześlij zadania do klastra
 5. 5 Pakiet HPC Pack wysyła zadania do węzłów lokalnych i węzłów platformy Azure w oparciu o wybraną grupę węzłów
 6. 6 Monitorowanie postępu zadań
 7. 7 Zatrzymaj węzły obliczeniowe lub skonfiguruj skalowanie automatyczne

Korzystanie z ulubionych aplikacji i oprogramowania pośredniczącego

Znajdź aplikacje HPC od naszych zaufanych partnerów w witrynie Azure Marketplace oraz w całej sieci Web.

Kontakt ze sprzedażą

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.

Powiązane rozwiązania

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Media cyfrowe

Dostarczaj klientom wysokiej jakości materiały wideo w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu

Dowiedz się więcej

Internet rzeczy

Internet rzeczy

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki.

Dowiedz się więcej