Azure Synapse Analytics — cennik

Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu zasobów bezserwerowych lub aprowidowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.

Cennik usługi Azure Synapse

Poniżej podano szczegóły cennika dotyczące implementowania magazynu danych przedsiębiorstwa przy użyciu usługi Azure Synapse (dawniej Azure SQL Data Warehouse). W przypadku istniejących klientów korzystających z usługi SQL Data Warehouse nie zmienią się ceny obciążeń związanych z magazynowaniem danych.

Ceny nowych funkcji w publicznej wersji zapoznawczej dostępnych w usłudze Azure Synapse Studio można znaleźć, przewijając do sekcji oznaczonych w tytule ciągiem (wersja zapoznawcza) lub przechodząc bezpośrednio do nich przy użyciu poniższego paska przełączania. W przypadku korzystania z usługi Azure Synapse płacisz tylko za możliwości, z których korzystasz. Podczas publicznej wersji zapoznawczej aprowizacja obszaru roboczego usługi Azure Synapse nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami. Włączenie zarządzanej sieci wirtualnej i kluczy zarządzanych przez klienta może wiązać się z opłatą za obszar roboczy po zakończeniu publicznej wersji zapoznawczej. Ceny obszarów roboczych z dodatkowymi możliwościami zostaną ogłoszone w przyszłości.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Synapse (wersja zapoznawcza obszarów roboczych).

Azure Synapse SQL (ogólnie dostępna)

Funkcje magazynowania danych dla przedsiębiorstw, które są ogólnie dostępne (dawniej Azure SQL Data Warehouse).

Usługa Azure Synapse SQL (ogólnie dostępna) oferuje zaawansowane środowisko języka T-SQL na potrzeby analizy interakcyjnej, wsadowej, przesyłania strumieniowego i predykcyjnej. Korzysta ona z architektury skalowanej w poziomie do dystrybucji obliczeniowego przetwarzania danych w wielu węzłach. Zasoby obliczeniowe są niezależne od magazynu, co umożliwia ich skalowanie niezależnie od danych w systemie.

Poniżej podano szczegóły cennika dotyczące implementowania magazynu danych przedsiębiorstwa przy użyciu usługi Azure Synapse (dawniej Azure SQL Data Warehouse).

W przypadku korzystania z usługi Azure Synapse płacisz tylko za możliwości, z których korzystasz.

Obejmuje buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi, np. magazynowania danych. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych. Te ceny dotyczą aprowizacji zasobów z ogólnie dostępnego centrum zasobów usługi Azure Synapse (dawniej SQL Data Warehouse).

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 lata
(% oszczędności)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Możesz zakupić pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW), która jest ogólnie dostępna. Ceny pojemności zarezerwowanej są obecnie niedostępne dla usługi Azure Synapse Analytics (wersja zapoznawcza obszarów roboczych), która jest w publicznej wersji zapoznawczej.

Oddziela operacje dotyczące obliczeń i operacje związane z magazynowaniem na potrzeby niezależnego i elastycznego ustalania rozmiarów zasobów. Zaprojektowane na potrzeby wykonywania częstych operacji skalowania w celu zarządzania wykorzystaniem zasobów obliczeniowych i scenariuszy dotyczących przenoszenia dużego ruchu do chmury. Oferuje najniższy punkt startowy skalowania.

Poziom usług DWU Cena
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $- za TB przetworzonych danych ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($-/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • Gwarantowana dostępność usługi Azure Synapse Analytics na poziomie 99,9% (z wyjątkiem regionów, w których dostępna jest wersja zapoznawcza). Przeczytaj umowę SLA.

Azure Synapse SQL (wersja zapoznawcza)

Wykonuj zapytania o dane w magazynie typu data lake i magazynie danych oraz analizuj je przy użyciu języka T-SQL, korzystając z modeli zużycia bezserwerowego i aprowidowanego.

Usługa Azure Synapse SQL (wersja zapoznawcza) oferuje zaawansowane środowisko języka T-SQL na potrzeby analizy interakcyjnej, wsadowej, przesyłania strumieniowego i predykcyjnej. Użytkownicy mogą elastycznie wybierać między zasobami aprowidowanymi i bezserwerowymi. Dzięki temu klienci mogą używać znanego języka SQL na potrzeby wymagających i przewidywalnych obciążeń, takich jak magazynowanie danych, oraz w ramach magazynu typu data lake do analizy poznawczej, a to wszystko z poziomu jednej usługi.

Szczegółowy cennik zasobów zarówno aprowidowanych, jak i bezserwerowych znajduje się poniżej.

W przypadku istniejących klientów korzystających z usługi SQL Data Warehouse nie zmienią się ceny obciążeń związanych z magazynowaniem danych. W przypadku korzystania z usługi Azure Synapse płacisz tylko za możliwości, z których korzystasz.

Bez użycia serwera

Ta funkcja pozwala na płatność za zapytanie i używanie języka T-SQL do wykonywania zapytań dotyczących danych z magazynu typu data lake na platformie Azure zamiast aprowizacji zasobów z wyprzedzeniem.

Cena
Bez użycia serwera $- za TB przetworzonych danych

Te ceny są specyficzne dla wykonywania zapytań dotyczących danych z magazynu typu data lake. Informacje o cenach magazynu znajdują się na stronie cennika usługi Azure Data Lake Storage.

Aprowidowane zasoby zoptymalizowane pod kątem obliczeń drugiej generacji

Obejmuje buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi, np. magazynowania danych. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych. Ten cennik dotyczy aprowizacji zasobów z obszaru roboczego usługi Azure Synapse w wersji zapoznawczej.

Poziom usług DWU Cena
DW100c 100 $-
DW200c 200 $-
DW300c 300 $-
DW400c 400 $-
DW500c 500 $-
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-

Możesz zakupić pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW), która jest ogólnie dostępna. Ceny pojemności zarezerwowanej są obecnie niedostępne dla usługi Azure Synapse Analytics (wersja zapoznawcza obszarów roboczych), która jest w publicznej wersji zapoznawczej.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $- za TB przetworzonych danych ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($-/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Umowa SLA

Usługi w wersji zapoznawczej nie są objęte umową SLA. Dowiedz się więcej.

Integracja z platformą Apache Spark (wersja zapoznawcza)

Łatwo twórz i konfiguruj pule zadań platformy Apache Spark dla usługi Azure Synapse.

Wykonuj zadania przetwarzania danych big data przy użyciu zintegrowanej platformy Apache Spark bezpośrednio w usłudze Azure Synapse.

W przypadku korzystania z usługi Azure Synapse płacisz tylko za możliwości, z których korzystasz.

Typ Cena
Pamięć $-/rdzeń wirtualny na godzinę

Aby uzyskać więcej informacji na temat integracji platformy Apache Spark z usługą Azure Synapse, zapoznaj się z dokumentacją.

Umowa SLA

Usługi w wersji zapoznawczej nie są objęte umową SLA. Dowiedz się więcej.

Potoki usługi Azure Synapse (wersja zapoznawcza)

Łatwo twórz procesy ETL i ELT bez konieczności pisania kodu w intuicyjnym środowisku wizualnym lub pisz własny kod.

Ceny za potoki usługi Azure Synapse są obliczane na podstawie następujących czynników:

 • Aranżacja i wykonanie potoku
 • Wykonywanie i debugowanie przepływu danych
 • Liczba operacji usługi Data Factory, takich jak tworzenie i monitorowanie potoków

Potoki to kontrolowane przepływy złożone z osobnych kroków określanych jako działania. Potoki danych mogą być hostowane w chmurze lub w środowisku własnym. Płacisz za aranżację potoków danych według uruchomień działań i wykonywanie działań według godzin środowiska Integration Runtime. Środowisko Integration Runtime, które jest środowiskiem bezserwerowym na platformie Azure i środowiskiem własnym w scenariuszach hybrydowych, zapewnia zasoby obliczeniowe używane do wykonywania działań w potoku. Opłaty za wykonywanie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

W przypadku korzystania z usługi Azure Synapse płacisz tylko za możliwości, z których korzystasz.

Potoki danych (wersja zapoznawcza)

Typ Cena w przypadku hostowania na platformie Azure Cena zarządzanej sieci wirtualnej hostowanej na platformie Azure Cena w przypadku hostowania w środowisku własnym
Uruchomienie działania orkiestracji $- za 1000 uruchomień $- za 1000 uruchomień $- za 1000 uruchomień
Przenoszenie danych $-/DIU na godzinę $-/DIU na godzinę $-/godz.
Działania potoku $-/godz. $-/godz.
(Do 50 współbieżnych działań potoku)
$-/godz.
Zewnętrzne działania potoku $-/godz. $-/godz.
(Do 800 współbieżnych zewnętrznych działań potoku)
$-/godz.
Operacje odczytu i zapisu $- za 50 000 operacji $- za 50 000 operacji $- za 50 000 operacji
Monitorowanie operacji $- za 50 000 operacji $- za 50 000 operacji $- za 50 000 operacji

Przepływy danych

Przepływy danych to graficznie zaprojektowane składniki, które umożliwiają przekształcanie danych na dużą skalę. Przepływy danych są obecnie w publicznej wersji zapoznawczej. Opłaty za czas wykonywania i debugowania klastra przepływu danych są naliczane za godzinę korzystania z rdzenia wirtualnego.

Minimalny rozmiar klastra umożliwiający uruchomienie przepływu danych to 8 rdzeni wirtualnych. Opłaty za wykonywanie i debugowanie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Typ Cena
Obliczenia $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Ogólne zastosowanie $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Pamięć $-/rdzeń wirtualny na godzinę

*Korzystanie z działania kopiowania do wyprowadzenia danych z centrum danych platformy Azure spowoduje naliczenie dodatkowych opłat za przepustowość sieci, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Dowiedz się więcej o cenach transferu danych wychodzących.

**Działania potoków są wykonywane w środowisku Integration Runtime. Działania potoków obejmują wyszukiwanie, pobieranie metadanych, usuwanie i operacje schematów podczas tworzenia (testowanie połączenia, przeglądanie listy folderów i tabel, pobieranie schematu oraz wyświetlanie podglądu danych).

***Zewnętrzne działania potoków są zarządzane w środowisku Integration Runtime, ale są wykonywane w połączonych usługach. Działania zewnętrzne obejmują usługę Databricks, procedury składowane, działania usługi HDInsight i wiele innych. Pełną listę zewnętrznych działań możesz znaleźć tutaj. W przypadku działania Przepływ danych mapowania zapoznaj się z poniższą sekcją „Wykonywanie i debugowanie przepływu danych usługi Data Factory”.

Nieaktywne potoki

Potok jest uznawany za nieaktywny, jeśli nie jest powiązany z wyzwalaczem i w ciągu miesiąca nie wykonywano dla niego przebiegów. W przypadku nieaktywnego potoku jest naliczana opłata w wysokości (~$-/miesiąc).

Umowa SLA

Usługi w wersji zapoznawczej nie są objęte umową SLA. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

 • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $- za TB przetworzonych danych.

 • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

 • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

 • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $- za TB przetworzonych danych.

 • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

Ceny pojemności zarezerwowanej usługi Azure Synapse

 • Pojemność zarezerwowana pozwala zaoszczędzić do 65% kosztów zasobów magazynowania danych względem ceny przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową na rok lub trzy lata.

 • Pojemność zarezerwowaną możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia w witrynie Azure Portal. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.

 • Pojemność zarezerwowana ma zakres subskrypcji pojedynczej lub współdzielony. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji.

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za pojemność zarezerwowaną dotyczy tylko zasobów magazynowania danych w usłudze Synapse Analytics w ramach wybranej subskrypcji.

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.

 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych zobowiązań pieniężnych w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych zobowiązań pieniężnych lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal. Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal. Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.

 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.

 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

 • Nie. Obecnie możesz zakupić pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW), która jest ogólnie dostępna. Ceny pojemności zarezerwowanej są obecnie niedostępne dla usługi Azure Synapse Analytics (wersja zapoznawcza obszarów roboczych), która jest w publicznej wersji zapoznawczej.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Synapse Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.