Azure Synapse Analytics — cennik

Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Cennik usługi Azure Synapse

Poniżej podano szczegóły cennika dotyczące implementowania magazynu danych przedsiębiorstwa przy użyciu usługi Azure Synapse (dawniej Azure SQL Data Warehouse). W przypadku istniejących klientów korzystających z usługi SQL Data Warehouse nie zmienią się ceny obciążeń związanych z magazynowaniem danych.

Szczegóły cennika funkcji usługi Azure Synapse w wersji zapoznawczej zostaną ogłoszone na tej stronie, gdy będą dostępne publicznie. Te funkcje w wersji zapoznawczej obejmują bezserwerowe zapytania na żądanie, przetwarzanie danych big data z użyciem osadzonej platformy Apache Spark oraz integrację danych hybrydowych. W przypadku korzystania z usługi Azure Synapse płacisz tylko za możliwości, z których korzystasz. Klienci nie ponoszą żadnych kosztów podczas tworzenia obszaru roboczego usługi Azure Synapse.

Dowiedz się więcej o funkcjach usługi Azure Synapse w wersji zapoznawczej.

Magazynowanie danych dla przedsiębiorstw za pomocą usługi Azure Synapse

Usługa Azure Synapse umożliwia szybkie zaimplementowanie bezpiecznego i globalnie dostępnego magazynu danych w chmurze o wysokiej wydajności. Możesz niezależnie skalować zasoby obliczeniowe i magazyn oraz wstrzymywać i wznawiać działania magazynu danych w kilka minut przy użyciu architektury przetwarzania równoległego na wielką skalę przeznaczonej dla chmury. Możesz bezproblemowo utworzyć centrum analizy oraz nawiązać natywne połączenie z usługami integracji i wizualizacji danych, korzystając z istniejących umiejętności w zakresie języka SQL i analizy biznesowej.

Usługa Azure Synapse oferuje gwarantowaną dostępność na poziomie 99.9%, zgodność z przepisami, wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń i niezależność danych w ponad 30 regionach, aby umożliwić utworzenie magazynu danych, który spełnia Twoje wymagania biznesowe. Usługa Synapse Analytics dostosowuje się do obciążenia przy użyciu buforowania inteligentnego, aby przyspieszyć dostęp do danych i zwiększyć wydajność zapytań, co pozwala obsługiwać najbardziej wymagające obciążenia. Elastyczne zasoby obliczeniowe na potrzeby magazynowania danych dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Synapse są dostępne w dwóch jednostkach SKU zoptymalizowanych pod kątem obliczeń: pierwszej generacji (Gen1) i drugiej generacji (Gen2).

Szczegóły cennika

Optymalizacja pod kątem obliczeń pierwszej generacji

Oddziela operacje dotyczące obliczeń i operacje związane z magazynowaniem na potrzeby niezależnego i elastycznego ustalania rozmiarów zasobów. Zaprojektowane na potrzeby wykonywania częstych operacji skalowania w celu zarządzania wykorzystaniem zasobów obliczeniowych i scenariuszy dotyczących przenoszenia dużego ruchu do chmury. Oferuje najniższy punkt startowy skalowania.

Poziom usług DWU Cena
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Optymalizacja pod kątem obliczeń drugiej generacji

Obejmują buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych.

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 lata
(% oszczędności)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Poziomy usług DW100c, DW200c, DW300c i DW400c mają obecnie ograniczoną dostępność regionalną. Zapoznaj się z naszą dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach pojemności zarezerwowanej dla zasobów magazynowania danych dla przedsiębiorstw przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $-/1 TB/miesiąc ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($-/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • Gwarantowana dostępność usługi Azure Synapse Analytics na poziomie 99,9% (z wyjątkiem regionów, w których dostępna jest wersja zapoznawcza). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $-/1 TB/miesiąc.

 • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

 • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

 • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $-/1 TB/miesiąc.

 • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

Ceny pojemności zarezerwowanej usługi Azure Synapse

 • Pojemność zarezerwowana pozwala zaoszczędzić do 65% kosztów zasobów magazynowania danych względem ceny przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową na rok lub trzy lata.

 • Pojemność zarezerwowana jest obecnie dostępna w regionach Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA 2, Południowo-środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Japonia Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia i Australia Wschodnia. W przyszłości zostaną dodane kolejne regiony.

 • Pojemność zarezerwowaną możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia w witrynie Azure Portal. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.

 • Pojemność zarezerwowana ma zakres subskrypcji pojedynczej lub współdzielony. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji.

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za pojemność zarezerwowaną dotyczy tylko zasobów magazynowania danych w usłudze Synapse Analytics w ramach wybranej subskrypcji.

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.

 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych zobowiązań pieniężnych w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych zobowiązań pieniężnych lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal. Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal. Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.

 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.

 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Synapse Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji