Azure IoT Central — cennik

Nie pozwól, aby skomplikowany cennik rozwiązania IoT stanął Ci na drodze. Poznaj prostotę rozwiązania SaaS dla IoT z przewidywalnymi cenami i płać wyłącznie za potrzebne zasoby.

Szczegóły cennika

Ceny za urządzenie
(Dla każdego urządzenia przysługuje następująca liczba komunikatów miesięcznie: 50 000)
0–5
6–1 000
1 001–10 000
10 001–100 000
Ponad 100 001
Bezpłatnie
$- za urządzenie/miesiąc
$- za urządzenie/miesiąc
$- za urządzenie/miesiąc
$- za urządzenie/miesiąc
Dodatkowe ceny za komunikaty1 za 1 mln komunikatów $-

1Maksymalny rozmiar komunikatu wynosi 1 KB. Jeśli na przykład urządzenie wyśle komunikat o rozmiarze 4,5 KB, zostanie on rozliczony jako następująca liczba komunikatów: 5.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • Gwarantowana łączność przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Użytkownicy mogą utworzyć wersję próbną usługi IoT Central bez subskrypcji platformy Azure. Użytkownik może mieć tylko jedną aktywną wersję próbną jednocześnie. Wersja próbna umożliwia użytkownikom dodanie maksymalnie 5 urządzeń (rzeczywistych lub symulowanych) i jest dostępna przez 7 dni po aktywacji. W tym okresie próbnym klienci mogą testować wszystkie funkcje usługi Azure IoT Central. Po osiągnięciu limitu wersji próbnej (liczba urządzeń: 5) lub po zakończeniu 7-dniowego okresu próbnego nie można tworzyć dodatkowych urządzeń. Dane wersji próbnej aplikacji nie są zachowywane po zakończeniu okresu próbnego. W dowolnym momencie trwania wersji próbnej użytkownik może dołączyć aplikację w wersji próbnej do swojej subskrypcji platformy Azure, aby usunąć te ograniczenia. Zostanie wtedy naliczona opłata zgodnie z powyższym cennikiem.

 • Urządzenie, które zostało zarejestrowane i nawiązało początkowe połączenie z usługą Azure IoT Central jest urządzeniem aktywnym i jest wliczane do rozliczeń. Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane, ale nie nawiązało początkowego połączenia, nie jest wliczane do rozliczeń. Jeśli urządzenie nie jest już używane, należy je jawnie usunąć, aby nie było wliczane do rozliczeń.
 • 5 pierwszych aktywnych urządzeń w ramach subskrypcji platformy Azure jest bezpłatnych. Po przekroczeniu tej liczby ceny za urządzenia są naliczane proporcjonalnie co godzinę. Dla każdej godziny jest zliczana najwyższa liczba aktywnych urządzeń i jest ona rozliczana.

  Przykładowy cennik

  Jeśli klient używa usługi IoT Central, a maksymalna liczba aktywnych urządzeń w pierwszej godzinie wynosi 1 055, opłaty dla klienta zostaną naliczone zgodnie z poniższym wyliczeniem. Do każdej godziny jest stosowana ta sama logika.

  5 za pierwszych $- urządzeń

  Kolejne urządzenia (995) są rozliczane

  (1 000 - 5) * ($- za urządzenie/mies.) / (744 godz./mies.) = $-/godz.

  Kolejne urządzenia (55) są rozliczane

  (1 055 - 995 - 5) * ($- za urządzenie/mies.) / (744 godz./mies.) = $-/godz.

 • Pojemność komunikatów jest łączona ze wszystkich aktywnych urządzeń w ramach subskrypcji i mierzona co godzinę. Na ogół dodatkowe opłaty są naliczane jedynie wtedy, gdy każde urządzenie wysyła telemetrię częściej niż raz na minutę.

  Przykładowy cennik nr 1:

  Jeśli na przykład masz następującą liczbę połączonych aktywnych urządzeń w całym miesiącu: 100 i w ciągu godziny na jedno urządzenie wysyłasz jeden komunikat co minutę, zostałaby wysłana następująca liczba: (urządzenia: 100) * (komunikaty/min.: 1) * (60 min./godz.) = komunikaty/godz.: 6 000

  Dla 100 urządzeń zostanie uwzględniona następująca liczba komunikatów na miesiąc: 5 000 000. Oznacza to następującą dostępną pojemność: (urządzenia: 100) * (komunikaty/mies.: 50 000) / (24 * 31 godz./mies.) = komunikaty/godz.: 6 720

  W tym przypadku użycie jest mniejsze niż uwzględniona liczba i nie ma żadnych dodatkowych opłat za komunikaty.

  Przykładowy cennik nr 2:

  Jeśli na przykład masz następującą liczbę połączonych aktywnych urządzeń w całym miesiącu: 100 i w ciągu godziny na jedno urządzenie wysyłasz dwa komunikaty co minutę, zostałaby wysłana następująca liczba: (urządzenia: 100) * (komunikaty/min.: 2) * (60 min./godz.) = komunikaty/godz.: 12 000

  Dla 100 urządzeń zostanie uwzględniona następująca liczba komunikatów na miesiąc: 5 000 000. Oznacza to następującą dostępną pojemność: (urządzenia: 100) * (komunikaty/mies.: 50 000) / (24 * 31 godz./mies.) = komunikaty/godz.: 6 720

  W tym przypadku użycie jest większe niż uwzględniona ilość i opłata będzie wynosić (12 000 - 6 720) * ($- / 1 000 000) = $- /godz.

 • Dane są przechowywane na podstawie okresu trwającego 30 dni, a klienci mogą nieprzerwanie eksportować swoje dane przy użyciu funkcji eksportu w usłudze IoT Central.
 • Klient kontroluje dostęp użytkowników do aplikacji za pośrednictwem dostępu opartego na roli w produkcie. Usługa Azure IoT Central nie wymusza żadnych konkretnych limitów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure IoT Central

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji