Pomiń nawigację

Azure Web PubSub — cennik

Łatwo twórz aplikacje internetowe do komunikacji w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikuj-subskrybuj

Azure Web PubSub to w pełni zarządzana usługa, która pozwala deweloperom skoncentrować się na tworzeniu środowisk internetowych w czasie rzeczywistym bez obaw o aprowizację pojemności, niezawodne połączenia, skalowanie, szyfrowanie czy uwierzytelnianie. Usługa ułatwia dostarczanie takich produktów jak czaty, transmisje na żywo i pulpity nawigacyjne IoT.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Usługa Web PubSub jest obecnie dostępna w warstwach Bezpłatna i Standardowa. Te warstwy różnią się liczbą połączeń współbieżnych i komunikatów oraz maksymalną dozwoloną liczbą jednostek.

W poniższej tabeli podsumowano różnice między tymi dwiema warstwami:

Bezpłatnie Standard
Połączenia współbieżne na jednostkę 20 1 000
Wiadomości/jednostkę/dzień 20 000 nieograniczone (bezpłatnie dla pierwszego miliona komunikatów)
Cena/jednostkę/dzień Bezpłatnie $-
Maksymalna liczba jednostek 1 100

Dodatkowe komunikaty:

W przypadku warstwy Standardowa można dokupić dodatkowe komunikaty.

Komunikaty $- za milion komunikatów
*1 milion komunikatów to odpowiednik ruchu wychodzącego o rozmiarze 2 GB

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Web PubSub

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Web PubSub.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Web PubSub.

  • Użycie wystąpień na potrzeby rozliczeń zależy od rzeczywistego czasu (w sekundach) korzystania z wystąpienia w ciągu dnia. Jeśli na przykład wystąpienie zostanie utworzone i będzie używane przez 12 godzin w określonym dniu, rachunek za ten dzień wyniesie $- (1* $- jedn./dzień * 12 godz. / 24 godz.).
  • Na potrzeby rozliczeń brane pod uwagę są tylko komunikaty wychodzące z usługi Azure Web PubSub. Komunikaty ping między klientami i serwerami są ignorowane. Komunikat wysyłany do usługi jest komunikatem przychodzącym. Komunikat wysyłany z usługi jest komunikatem wychodzącym. Ruch jest obliczany w bajtach.
  • For billing purpose, the messages larger than 2 KB are counted as multiple messages of 2 KB each, and the messages less than 2KB are accumulated together. For example, imagine that there are 100 million outbound messages and 0.1 KB each. In this case, the billing will be $- (100 million * 0.1KB / 2KB * $- per million messages).
  • W przypadku usługi Azure Web PubSub wyróżniamy połączenia serwera i połączenia klienta. Domyślnie każdy serwer aplikacji zaczyna od pięciu połączeń początkowych na koncentrator, a każdy klient ma jedno połączenie klienta.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze