Pomiń nawigację

Azure Web PubSub — cennik

Łatwo twórz aplikacje internetowe do komunikacji w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikuj-subskrybuj

Azure Web PubSub to w pełni zarządzana usługa, która pozwala deweloperom skoncentrować się na tworzeniu środowisk internetowych w czasie rzeczywistym bez obaw o aprowizację pojemności, niezawodne połączenia, skalowanie, szyfrowanie czy uwierzytelnianie. Usługa ułatwia dostarczanie takich produktów jak czaty, transmisje na żywo i pulpity nawigacyjne IoT.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Usługa Web PubSub jest obecnie dostępna w warstwach Bezpłatna i Standardowa. Te warstwy różnią się liczbą połączeń współbieżnych i komunikatów oraz maksymalną dozwoloną liczbą jednostek.

W poniższej tabeli podsumowano różnice między tymi dwiema warstwami:

Bezpłatnie Standard Warstwa Premium (podgląd publiczny)
Połączenia współbieżne na jednostkę 20 1 000 1 000
Wiadomości/jednostkę/dzień 20 000 nieograniczone (bezpłatnie dla pierwszego miliona komunikatów)1 nieograniczone (bezpłatnie dla pierwszego miliona komunikatów)1
Cena/jednostkę/dzień Bezpłatnie $- $-
Maksymalna liczba jednostek 1 100
Umowa SLA 99.9% 99.9% 99.95%
Pomoc techniczna dotycząca strefy dostępności - - Tak
W pełni zarządzane automatyczne skalowanie - - Tak2
Dostosowana nazwa domeny - - Tak
11 milion komunikatów to odpowiednik ruchu wychodzącego o rozmiarze 2 GB 2Skalowanie automatyczne jest obliczane podobnie do ręcznego skalowania: rozliczenia są obliczane zgodnie z czasem (w sekundach), rzeczywistej używanej jednostki jako część ceny dziennej.

Wiadomości:

Komunikaty można kupić w warstwach Premium i Standardowa.

Ta cena jest szacowana na podstawie użycia wynoszącego 30,5 dnia. Końcowy rachunek zostanie obliczony na podstawie rzeczywistego użycia usług w przeliczeniu na sekundę.

Komunikaty — warstwa Standardowa $- za milion komunikatów
Komunikaty — warstwa Premium $- za milion komunikatów

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Web PubSub

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Web PubSub.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Web PubSub.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Web PubSub.

  • Użycie wystąpień na potrzeby rozliczeń zależy od rzeczywistego czasu (w sekundach) korzystania z wystąpienia w ciągu dnia. Jeśli na przykład wystąpienie zostanie utworzone i będzie używane przez 12 godzin w określonym dniu, rachunek za ten dzień wyniesie $- (1* $- jedn./dzień * 12 godz. / 24 godz.).
  • Na potrzeby rozliczeń brane pod uwagę są tylko komunikaty wychodzące z usługi Azure Web PubSub. Komunikaty ping między klientami i serwerami są ignorowane. Komunikat wysyłany do usługi jest komunikatem przychodzącym. Komunikat wysyłany z usługi jest komunikatem wychodzącym. Ruch jest obliczany w bajtach.
  • W celach rozliczeniowych wiadomości większe niż 2 KB są liczone jako wiele komunikatów o rozmiarze 2 KB, a komunikaty mniejsze niż 2 KB są gromadzone razem. Na przykład, załóżmy, że każdy zawiera 100 milionów wiadomości wychodzących i każda z nich to 0,1 KB. W tym przypadku rozliczenia zostaną $- (100 milionów * 0,1 KB / 2 KB * $- za milion wiadomości).
  • W przypadku usługi Azure Web PubSub wyróżniamy połączenia serwera i połączenia klienta. Domyślnie każdy serwer aplikacji zaczyna od pięciu połączeń początkowych na koncentrator, a każdy klient ma jedno połączenie klienta.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze