Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure OpenAI Service

Tworzenie własnego pomocnika i aplikacji generatywnej AI
Łącz własne dane, wywołuj funkcje i ulepszaj przepływ pracy za pomocą modeli językowych i modeli obrazów
Przedstawiamy nowe produkty i funkcje usługi Azure OpenAI Service
Omówienie

Tworzenie inteligentnych aplikacji przy użyciu modeli AI

 • Szybko twórz środowiska generatywnej AI przy użyciu zróżnicowanego zestawu wstępnie utworzonych i wyselekcjonowanych modeli między innymi od firm OpenAI i Meta.
 • Uruchom usługę Azure OpenAI Service na swoich danych, aby uzyskać szczegółowe informacje i utworzyć środowiska czatu dla użytkowników.
 • Zintegrowany system zabezpieczeń zapewnia ochronę przed niepożądanymi danymi wejściowymi i wyjściowymi oraz monitoruje pod kątem nieprawidłowego użycia. 
 • Wykrywaj i eliminuj szkodliwe użycie przy użyciu wbudowanej odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i uzyskuj dostęp do zabezpieczeń platformy Azure klasy korporacyjnej.
Przypadki użycia

Stosowanie generatywnej AI do różnych przypadków użycia

Konwersacyjna sztuczna inteligencja

Generowane przez sztuczną inteligencję boty, pytania i odpowiedzi oraz rozwiązania dla centrów kontaktowych, aby usprawnić i poprawić obsługę klienta

Tworzenie zawartości

Narzędzia AI, takie jak modele GPT-4 i DALL·E, umożliwiające kreatywne tworzenie pomysłów, projektowanie i pisanie zawartości

Przygotowywanie danych

Możliwość uruchamiania modeli na Twoich danych za pomocą usługi Azure OpenAI Service, aby uzyskać większą dokładność i bardziej szczegółowe informacje

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność 

Firma Microsoft zobowiązała się zainwestować 20 miliardów USD w cyberbezpieczeństwo w ciągu pięciu lat.
Zatrudniamy ponad  8500 ekspertów ds. zabezpieczeń i analizy zagrożeń w 77 krajach.
Platforma Azure ma jeden z największych  portfeli certyfikatów zgodności w branży.

Elastyczne ceny modeli dotyczących płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i aprowizowanej przepływności 

Odblokuj możliwości modeli generatywnej AI na dużą skalę za pomocą usługi Azure OpenAI Service, oferującej elastyczność zarówno modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, jak i Aprowizowane jednostki przepływności (PTU)aprowizowanych jednostek przepływności (PTU). Korzystając z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, możesz optymalizować koszty, płacąc tylko za używane zasoby, podczas gdy aprowizowane jednostki przepływności zapewniają przepływność z minimalnym odchyleniem opóźnienia, dzięki czemu idealnie nadają się do skalowania rozwiązań sztucznej inteligencji.
Obraz ozdobnego tła

Znajdź swoje rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji

Odkryj platformę Azure AI — portfolio usług AI przeznaczonych dla deweloperów i badaczy danych.

Historie klientów

Wprowadzanie innowacji przez klientów za pomocą usługi Azure OpenAI Service

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure OpenAI Service

 • Usługa Azure OpenAI Service jest ogólnie dostępna z ograniczonym dostępem na podstawie kryteriów dostępności i uprawnień.
 • Usługa Azure OpenAI Service oferuje ceny w modelu aprowizowanych jednostek przepływności (PTU) i płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem umożliwia płacenie za używane zasoby, dzięki czemu jest ona elastyczna w przypadku zmiennych obciążeń. Aprowizowane jednostki przepływności oferują natomiast przewidywalny model cenowy, w którym rezerwujesz i wdrażasz określoną ilość pojemności dla przetwarzania modelu. Ten model jest idealny dla obciążeń ze stałymi lub przewidywalnymi wzorcami użycia, zapewniając stabilność i kontrolę kosztów.

 • Kryteria oceny i zatwierdzania przypadków użycia obejmują między innymi:

  • Odpowiedzialne korzystanie z usługi: używanie modeli zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Pojemność — zapewnia możliwość odpowiedniego dołączania i świadczenia usług klientom.
 • Usługa Azure OpenAI Service zapewnia dostęp do wielu najnowocześniejszych modeli, w tym GPT-3.5-Turbo, GPT-4 i DALL-E, Whisper, Babbage i Davinci.

 • Firma Microsoft zapewnia odpowiedzialne użycie na kilka sposobów, w tym:

  • Narzędzia i wskazówki. Usługa Azure OpenAI Service oferuje narzędzia do moderowania wygenerowanej zawartości i wskazówki dotyczące bezpiecznego projektowania aplikacji.
  • Ograniczony dostęp. Usługa jest obecnie dostępna w modelu ograniczonego dostępu, aby zapewnić działanie zabezpieczeń odpowiedzialnej sztucznej inteligencji w praktyce.
 • Gwarantujemy dostępność usług Azure OpenAI Service przez co najmniej 99,9 procent czasu.

funkcja
POROZMAWIAJ Z NAMI

Złóż wniosek o usługę Azure OpenAI Service

Rejestracja konta

Rozpoczynanie przy użyciu bezpłatnego konta

Zacznij od środków na korzystanie z platformy Azure w wysokości 200 USD.
Rejestracja konta

Rozpocznij, korzystając z cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.