Przejdź do głównej zawartości

Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender — cennik

Chroń środowisko cyfrowe, odnajdując wszystkie zasoby uwidaczniane w Internecie za pomocą rozwiązania Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender (EASM)

Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender definiuje unikatowy obszar podatny na ataki eksponowany i Internecie w Twojej organizacji i wykrywa nieznane zasoby, aby aktywnie zarządzać stanem zabezpieczeń.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Metoda zakupu Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender
Przedstawiciel firmy Microsoft $- zasób/dzień
Azure Portal $- zasób/dzień

Maksymalizacja inwestycji na platformie Azure

Wyeliminuj zewnętrzne luki w zabezpieczeniach

Wyświetlaj aplikacje internetowe, zależności i infrastrukturę internetową organizacji za pomocą jednego okienka z dynamicznym systemem rekordów. Uzyskaj lepszą widoczność, aby umożliwić zespołom ds. zabezpieczeń i IT identyfikowanie nieznanych wcześniej zasobów, określanie priorytetów ryzyka i eliminowanie zagrożeń.

Rozszerz zabezpieczenia poza zaporę

Wyświetlaj szybko zmieniający się globalny obszar podatny na ataki w czasie rzeczywistym z pełną widocznością zasobów organizacji obecnych w Internecie. Prosty spis z możliwością wyszukiwania zapewnia zespołom sieciowym, osobom odpowiedzialnym za ochronę zabezpieczeń i osobom odpowiadającym na zdarzenia zweryfikowane szczegółowe informacje o lukach w zabezpieczeniach, zagrożeniach i ekspozycjach, od sprzętu po poszczególne składniki aplikacji.

Opis stanu zabezpieczeń

Uzyskaj całościowy obraz stanu zabezpieczeń, aby opracować najlepsze rozwiązania i podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w kontrolę zabezpieczeń i korygowania za pomocą dynamicznego spisu zasobów zewnętrznych w Internecie i wielu środowiskach w chmurze.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze