Platforma Azure dla partnerów technologicznych

Znajdź nowe sposoby na rozwój i wprowadzanie innowacji dzięki zasobom specjalnie przygotowanym, aby pomóc Ci w migracji i refaktoryzowaniu aplikacji.

Znajdź odpowiednie zasoby

Czy Twoja firma ma już aplikację gotową do sprzedaży?

Znajdź odpowiednie zasoby

Co Cię interesuje?

Znajdź odpowiednie zasoby

Co Cię interesuje?

Znajdź odpowiednie zasoby

Co Cię interesuje?

Poznaj całkowity wpływ ekonomiczny platformy Azure

Odkryj, jak partnerzy technologiczni mogą podwoić potok transakcji dzięki współpracy z platformą Azure. Przeczytaj badanie całkowitego wpływu ekonomicznego przeprowadzone na zlecenie przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się, jak partnerzy technologiczni różnej wielkości i na różnych etapach rozwoju obniżyli koszty i odkryli nowe szanse dzięki platformie Azure — oraz odkryć najlepsze rozwiązania i zalecenia, które pomogą także Twojej firmie uzyskać te korzyści.

Pobierz badanie

Dlaczego warto wybrać platformę Azure dla partnerów technologicznych

Skorzystaj z zalet oferty platformy Azure, aby zwiększyć liczbę potencjalnych klientów, poszerzyć marginesy i rozwinąć swoją bazę klientów. W czasie tej sesji zostaną omówione możliwości ekonomiczne partnerów technologicznych na platformie Azure, zostanie przedstawione, jak partnerzy technologiczni platformy Azure rozwinęli swoje firmy, a także zostaną opisane następne kroki, które można podjąć w celu zwiększenia przychodów i uzyskania większych korzyści z partnerstwa na platformie Azure niezależnie od stopnia zaangażowania.

Zobacz, jak partnerzy technologiczni wprowadzają innowacje i przystosowują się do nowych sytuacji dzięki platformie Azure

Dzięki platformie Azure firma Envision rozwiązuje problemy dotyczące zrównoważonej przyszłości

Dowiedz się, w jaki sposób firma Envision zbudowała system Energy Operating System (EnOS) na platformie Azure, który pozwala firmom na całym świecie zrozumieć, w jaki sposób mogą zoptymalizować zasoby energetyczne podczas przechodzenia na odnawialne źródła energii.