Platforma Azure dla partnerów technologicznych

Znajdź nowe sposoby na rozwój i wprowadzanie innowacji dzięki zasobom specjalnie przygotowanym, aby pomóc Ci w migracji i refaktoryzowaniu aplikacji.

Znajdź odpowiednie zasoby

Czy Twoja firma ma już aplikację gotową do sprzedaży?

Znajdź odpowiednie zasoby

Co Cię interesuje?

Znajdź odpowiednie zasoby

Co Cię interesuje?

Znajdź odpowiednie zasoby

Co Cię interesuje?

Poznaj całkowity wpływ ekonomiczny platformy Azure

Odkryj, jak partnerzy technologiczni mogą podwoić potok transakcji dzięki współpracy z platformą Azure. Przeczytaj badanie całkowitego wpływu ekonomicznego przeprowadzone na zlecenie przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się, jak partnerzy technologiczni różnej wielkości i na różnych etapach rozwoju obniżyli koszty i odkryli nowe szanse dzięki platformie Azure — oraz odkryć najlepsze rozwiązania i zalecenia, które pomogą także Twojej firmie uzyskać te korzyści.

Zapoznaj się z badaniem

Zobacz, jak partnerzy technologiczni wprowadzają innowacje i przystosowują się do nowych sytuacji dzięki platformie Azure

Firma Central Logic usprawnia opiekę zdrowotną dzięki cyfrowej klasyfikacji w chmurze

Przekonaj się, jak firma Central Logic, partner technologiczny platformy Azure, pomogła szpitalom i systemom opieki zdrowotnej w koordynowaniu zasobów i optymalizowaniu opieki nad pacjentami w czasie pandemii COVID-19. Zobacz, jak firma skorzystała z rozwiązań platformy Azure, aby udostępnić tym podmiotom z branży opieki zdrowotnej pełny widok zasobów i pacjentów w całym stanie Arizona w czasie rzeczywistym.