Data Lake Analytics — cennik

Usługa zadań analizy na żądanie napędzająca inteligentne akcje

Pierwsza usługa analizy w chmurze, która umożliwia proste opracowywanie i uruchamianie przekształceń i programów przetwarzania równoległego na ogromną skalę w językach U-SQL, R, Python i .NET dla petabajtów danych. Brak infrastruktury do zarządzania pozwala na przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i płatność tylko za poszczególne zadania.

Płacisz tylko za moc obliczeniową (mierzoną w jednostkach analizy) wymaganą do wykonania zadania U-SQL i tylko na czas jego trwania.

Szczegóły cennika

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

System płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem umożliwia Ci uiszczanie opłat za sekundę, bez długoterminowych zobowiązań.

Użycie Cena
Jednostka analizy $-/godz.

Miesięczne pakiety zobowiązań

Miesięczne pakiety zobowiązań zapewniają znaczne rabaty (aż do 74%) w porównaniu z systemem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Uwzględnione godziny korzystania z jednostki analizy Cena/miesiąc Oszczędności względem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
100 $- 50%
500 $- 55%
1 000 $- 60%
5 000 $- 64%
10 000 $- 67%
50 000 $- 71%
100 000 $- 74%
> 100 000 Skontaktuj się z nami

Za nadwyżkowe godziny korzystania z jednostki analizy zostanie naliczona opłata w wysokości $-/godz.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan
 • Gwarantowana dostępność usługi Azure Data Lake Analytics przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Jednostka usługi Azure Data Lake Analytics (jednostka analizy) to jednostka obliczeniowa udostępniona dla zadania U-SQL. Każda jednostka analizy daje zadaniu dostęp do zestawu podstawowych zasobów, takich jak procesor CPU i pamięć. Dowiedz się więcej o jednostkach analizy

 • Zwiększenie liczby jednostek analizy powoduje zwiększenie ilości zasobów obliczeniowych dostępnych dla zadania. W zależności od charakterystyki zadania (np. możliwości wykonywania równoległego, ilości przetwarzanych danych itd.) możesz przekonać się, że Twoje zadania działają szybciej przy użyciu większej liczby jednostek analizy. Program Azure Data Lake Tools for Visual Studio dostarcza liczne narzędzia, które mogą pomóc Ci w zdiagnozowaniu wydajności zadań U-SQL i oszacowaniu optymalnej liczby jednostek analizy. Aby dowiedzieć się więcej na temat używania programu ADL Tools for Visual Studio, kliknij tutaj.

 • Cena zależy od liczby jednostek analizy i długości zadania. Załóżmy, że istnieją 2 przypadki:

  • Przypadek 1: Wykonanie zadania trwa 3 godziny przy 10 jednostkach analizy, więc cena jest równa 3 * 10 = 30 godzin korzystania z jednostki analizy. Jeśli zadanie można wykonać dwa razy szybciej przy użyciu 20 jednostek analizy, cena jest równa 1,5 * 20 = 30 godzin korzystania z jednostki analizy. W takiej sytuacji cena jest taka sama przy mniejszym opóźnieniu.
  • Przypadek 2: Wykonanie zadania trwa 5 godzin przy 10 jednostkach analizy, więc cena jest równa 5 * 10 = 50 godzin korzystania z jednostki analizy. Jeśli zadanie można wykonać w ciągu 4 godzin przy użyciu 20 jednostek analizy, cena jest równa 4 * 20 = 80 godzin korzystania z jednostki analizy. W tym przypadku koszty całkowite wzrosły o 80%, a zadanie zostało ukończone godzinę szybciej.

 • Cena zależy od liczby jednostek analizy zarezerwowanych na dany miesiąc.

  • Cykl rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. W związku z tym zawsze zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia miesiąca.
  • Jeśli po raz pierwszy zdecydujesz się na zakup pakietu, cena miesięczna oraz godziny korzystania z jednostki analizy zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w danym miesiącu. Jeśli na przykład zdecydujesz się na pakiet 1000 godzin korzystania z jednostki analizy i zostało jeszcze 10 dni w danym miesiącu, natychmiast otrzymasz 334 godziny korzystania z jednostki analizy (1000 godzin korzystania z jednostki analizy / 30 dni w miesiącu x 10 pozostałych dni) w cenie $- ($- / 31 dni w miesiącu x 10 pozostałych dni). Pakiet godzin korzystania z jednostki analizy dzielimy przez 30 dni, a cenę miesięczną przez 31 dni, aby obliczenia były zawsze korzystne dla Ciebie.
  • Jednostki w pakiecie resetują się pierwszego dnia miesiąca. Jeśli na przykład zdecydujesz się na 100 godzin korzystania z jednostki analizy, a na koniec miesiąca zostało Ci jeszcze 20 godzin korzystania z jednostki analizy, pierwszego dnia nowego miesiąca Twój pakiet zresetuje się do 100 godzin korzystania z jednostki analizy. Niewykorzystane godziny korzystania z jednostki analizy nie podlegają przenoszeniu na kolejny miesiąc.
  • W dowolnym momencie możesz wybrać nowy pakiet. Zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że jeśli w trakcie danego miesiąca korzystasz z pakietu 100 godzin korzystania z jednostki analizy i zdecydujesz się na pakiet 500 godzin korzystania z jednostki analizy, zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W bieżącym miesiącu zostaniesz przy pakiecie 100 godzin korzystania z jednostki analizy.
  • Jako jednostki pomiaru zużycia Twojego pakietu używamy sekund.
  • Po zużyciu pakietu będzie naliczana opłata za nadwyżkowe użycie w wysokości $-/godzinę korzystania z jednostki analizy.

 • Zużycie zależy od liczby jednostek analizy i długości zadania. Na długość zadania ma wpływ liczba jednostek analizy przypisanych do zadania oraz charakterystyka zadania, na przykład rozmiar danych i złożoność obliczeń.

  • Przypadek 1: Używasz pakietu 100 godzin korzystania z jednostki analizy i przesyłasz zadanie, którego ukończenie trwa 2 godziny i 30 minut przy 1 jednostce analizy, użycie jest więc obliczone jako 2,5 * 1 = 2,5 godziny korzystania z jednostki analizy. W ramach Twojego zobowiązania pozostanie jeszcze 97,5 godziny korzystania z jednostki analizy.
  • Przypadek 2: Używasz pakietu 100 godzin korzystania z jednostki analizy i została Ci już tylko 1 godzina korzystania z jednostki analizy. Przesyłasz zadanie, którego ukończenie trwa 2 godziny przy 2 jednostkach analizy, użycie jest więc obliczone jako 2 * 2 = 4 godziny korzystania z jednostki analizy. Zużyta zostanie pozostała godzina korzystania z jednostki analizy i zostanie naliczona opłata za 3 dodatkowe godziny korzystania z jednostki analizy w cenie za użycie nadwyżkowe (1,5 * 3 = $-)

 • Usługa Azure Data Lake Analytics umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych z usług Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage i Azure SQL Database. Za używanie tych usług przez usługę Azure Data Lake Analytics mogą być naliczane standardowe opłaty dotyczące tych usług (np. opłaty za transakcje, wychodzące transfery danych itp.). Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się ze stroną cennika tych usług.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Data Lake Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto