Pomiń nawigację

Data Lake Analytics — cennik

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Azure Data Lake Analytics to pierwsza oparta na zadaniach, bezserwerowa usługa analizy w chmurze, która umożliwia proste opracowywanie i uruchamianie programów do równoległego przekształcania oraz przetwarzania danych na ogromną skalę w językach U-SQL, R, Python i .NET dla petabajtów danych. Brak infrastruktury, którą trzeba zarządzać, pozwala na przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i płatność tylko za poszczególne zadania.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

System płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem umożliwia Ci uiszczanie opłat za sekundę, bez długoterminowych zobowiązań.

Użycie Cena
Jednostka analizy $-/godz.

Miesięczne pakiety zobowiązań

Miesięczne pakiety zobowiązań zapewniają znaczne rabaty (aż do 74%) w porównaniu ze stawkami w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Uwzględnione godziny korzystania z jednostki analizy Cena/miesiąc Oszczędności względem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena za jednostkę analizy Cena użycia nadwyżkowego za jednostkę analizy
100 $- $- $-
500 $- $- $-
1 000 $- $- $-
5 000 $- $- $-
10 000 $- $- $-
50 000 $- $- $-
100 000 $- $- $-
> 100 000 Prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej za pomocą przycisku „Pomoc + obsługa techniczna” w witrynie Azure Portal

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Data Lake Analytics

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Data Lake Analytics.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Data Lake Analytics.

 • Jednostka usługi Azure Data Lake Analytics (jednostka analizy) to jednostka obliczeniowa udostępniona dla zadania U-SQL. Każda jednostka analizy daje zadaniu dostęp do zestawu podstawowych zasobów, takich jak procesor CPU i pamięć. Dowiedz się więcej na temat jednostek analizy

 • Podczas tworzenia zadania należy przydzielić jednostki analizy, aby zadanie zostało uruchomione. Zadanie przejdzie przez 4 główne fazy: przygotowywanie, kolejkowanie, wykonywanie i finalizowanie. Zadanie wejdzie w fazę wykonywania, gdy przydzielone jednostki analizy staną się dostępne. Opłaty będą naliczane za jednostki analizy przydzielone na czas trwania faz wykonywania i finalizowania zadania. Dowiedz się więcej na temat jednostek analizy

 • Należy starannie dobrać liczbę jednostek analizy odpowiednią do wymagań zadania. Zwiększenie liczby jednostek analizy udostępnia zadaniu większą ilość zasobów obliczeniowych, ale nie zwiększa równoległości zadania. W zależności od charakterystyki zadania (na przykład możliwości wykonywania równoległego oraz ilości przetwarzanych danych itd.) może okazać się, że Twoje zadania działają szybciej przy użyciu większej liczby jednostek analizy lub że przydzielono więcej jednostek analizy niż można użyć. Wtyczka Azure Data Lake Tools for Visual Studio udostępnia kilka narzędzi ułatwiających diagnozowanie wydajności zadań U-SQL i szacowanie optymalnej liczby jednostek analizy. Dowiedz się więcej na temat oszczędności i kontroli kosztów

 • Cena zależy od liczby jednostek analizy i długości zadania. Rozważmy dwa przypadki:

  • Przypadek 1: Wykonanie zadania trwa trzy godziny przy 10 jednostkach analizy, więc cena jest równa 3 * 10 = 30 godzin korzystania z jednostki analizy. Jeśli zadanie można wykonać dwa razy szybciej przy użyciu 20 jednostek analizy, cena jest równa 1,5 * 20 = 30 godzin korzystania z jednostki analizy. W takiej sytuacji cena jest taka sama, a opóźnienie jest mniejsze.
  • Przypadek 2: Wykonanie zadania trwa pięć godzin przy 10 jednostkach analizy, więc cena jest równa 5 * 10 = 50 godzin korzystania z jednostki analizy. Jeśli zadanie można wykonać w ciągu 4 godzin przy użyciu 20 jednostek analizy, cena jest równa 4 * 20 = 80 godzin korzystania z jednostki analizy. W tym przypadku koszty całkowite wzrosły o 80%, a zadanie zostało ukończone o godzinę szybciej.
 • Transakcje usługi Azure Data Lake Storage 1. generacji są naliczane za każdą operację odczytu lub zapisu danych w ramach usługi. Każda przeprowadzana przez użytkownika, aplikację lub inną usługę platformy Azure operacja odczytu lub zapisu danych o rozmiarze maksymalnie 4 MB jest rozliczana jako jedna transakcja. Na przykład operacja zapisu powodująca umieszczenie 128 KB danych w usłudze Data Lake Storage 1. generacji jest rozliczana jako jedna transakcja. Transakcje są rozliczane z przyrostem wynoszącym maksymalnie 4 MB, więc jeśli element jest większy niż 4 MB, zostanie rozliczony w wielu przyrostach. Jeśli na przykład jedna operacja odczytu powoduje pobranie 9 MB danych z usługi Data Lake Storage 1. generacji, jest ona rozliczana jako trzy transakcje (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Spójrzmy, w jaki sposób transakcje są widoczne na rachunku na podstawie operacji odczytu. Załóżmy scenariusz, w którym Twoja aplikacja uruchamia zadanie usługi Data Lake Analytics działające przez 4 godziny dziennie i odczytujące 1,000 elementów na sekundę, gdy poszczególne elementy obsługiwane przez zadanie są mniejsze niż 4 MB. W powyższym scenariuszu usługa Data Lake Storage 1. generacji naliczy opłaty za transakcje odczytu związane z odczytem danych przez usługę Data Lake Analytics z usługi Data Lake Storage 1. generacji. Zostanie naliczona następująca opłata:

  Element Miesięczne użycie Stawka miesięczna Koszt miesięczny
  Transakcje odczytu z usługi Data Lake Analytics 1,000 elementów na sekundę * 3,600 * 4 * 31 $- za 10,000 transakcji $-
  Łączny koszt transakcji $-
 • Cena zależy od liczby jednostek analizy zarezerwowanych na dany miesiąc.

  • Cykl rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. W związku z tym zawsze zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia miesiąca.
  • Gdy po raz pierwszy zdecydujesz się na zakup pakietu, cena miesięczna oraz godziny korzystania z jednostki analizy zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w danym miesiącu. Jeśli na przykład zdecydujesz się na pakiet 1000 godzin korzystania z jednostki analizy i zostało jeszcze 10 dni w danym miesiącu, natychmiast otrzymasz 334 godziny korzystania z jednostki analizy (1000 godzin korzystania z jednostki analizy / 30 dni w miesiącu x 10 pozostałych dni) w cenie $- ($- / 31 dni w miesiącu x 10 pozostałych dni). Pakiet godzin korzystania z jednostki analizy dzielimy przez 30 dni, a cenę miesięczną przez 31 dni, aby obliczenia były zawsze korzystne dla Ciebie.
  • Jednostki w pakiecie resetują się pierwszego dnia miesiąca. Jeśli na przykład zdecydujesz się na 100 godzin korzystania z jednostki analizy, a na koniec miesiąca zostało Ci jeszcze 20 godzin korzystania z jednostki analizy, pierwszego dnia nowego miesiąca Twój pakiet zresetuje się do 100 godzin korzystania z jednostki analizy. Niewykorzystane godziny korzystania z jednostki analizy nie podlegają przenoszeniu na kolejny miesiąc.
  • W dowolnym momencie możesz wybrać nowy pakiet. Zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że jeśli w trakcie danego miesiąca korzystasz z pakietu 100 godzin korzystania z jednostki analizy i zdecydujesz się na pakiet 500 godzin korzystania z jednostki analizy, zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W bieżącym miesiącu zostaniesz przy pakiecie 100 godzin korzystania z jednostki analizy.
  • Używamy „sekund” jako jednostek miary dla zużycia pakietu zobowiązań.
  • Po zużyciu pakietu będzie naliczana opłata za nadwyżkowe użycie.
 • Zużycie zależy od liczby jednostek analizy i długości zadania. Na długość zadania ma wpływ liczba jednostek analizy przypisanych do zadania oraz charakterystyka zadania, na przykład rozmiar danych i złożoność obliczeń.

  • Przypadek 1: Używasz pakietu 100 godzin korzystania z jednostki analizy i przesyłasz zadanie, którego ukończenie trwa 2 godziny i 30 minut przy 1 jednostce analizy, użycie jest więc obliczone jako 2,5 * 1 = 2,5 godziny korzystania z jednostki analizy. W ramach Twojego zobowiązania pozostanie jeszcze 97,5 godziny korzystania z jednostki analizy.
  • Przypadek 2: Używasz pakietu 100 godzin korzystania z jednostki analizy i została Ci już tylko 1 godzina korzystania z jednostki analizy. Przesyłasz zadanie, którego ukończenie trwa 2 godziny przy 2 jednostkach analizy, użycie jest więc obliczone jako 2 * 2 = 4 godziny korzystania z jednostki analizy. Zużyta zostanie pozostała godzina korzystania z jednostki analizy i zostanie naliczona opłata za 3 dodatkowe godziny korzystania z jednostki analizy według stawki za użycie nadwyżkowe (1,5 * 3 = $-)
 • Usługa Azure Data Lake Analytics umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych z usług Azure Data Lake Storage 1. generacji, Azure Blob Storage i Azure SQL Database. Za używanie tych usług przez usługę Azure Data Lake Analytics mogą być naliczane standardowe opłaty dotyczące tych usług (np. opłaty za transakcje, wychodzące transfery danych itp.). Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się ze stroną cennika tych usług.

  • Anulowanie zadania:
   Anulowanie jest zawsze wynikiem celowego działania użytkownika lub zdefiniowanych przed administratora zasad administracyjnych. Usługa ADLA nie anuluje zadań autonomicznie, z wyjątkiem przypadków, w których wierzchołek osiąga limit czasu wykonywania wynoszący 5 godzin (dla zadań nie obowiązuje limit czasu, ale obowiązuje on dla poszczególnych wierzchołków). Po anulowaniu zadania zostanie naliczona opłata za czas, przez jaki zadanie było uruchomione.
  • Niepowodzenie zadania:
   Niepowodzenia zadań są wynikiem błędu użytkownika lub czasem błędu usługi ADLA. Kod błędu z zadania zakończonego niepowodzeniem wskaże, czy niepowodzenie było wynikiem błędu użytkownika, czy błędu usługi. Jeśli kod błędu zawiera ciąg „USER”, niepowodzenie było wynikiem błędu użytkownika i w tym przypadku usługa naliczy opłatę za czas, przez jaki zadanie było uruchomione. Jeśli jednak błąd zawiera ciąg „SYSTEM”, niepowodzenie było wynikiem błędu usługi ADLS i nie zostanie naliczona opłata za zadanie.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze