Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Usługa Azure Container Registry udostępnia magazyn prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker, co umożliwia szybkie, skalowalne pobieranie i wdrażanie obciążeń kontenerów na platformie Azure w sieci znajdującej się w pobliżu.

Klasyczny

Model klasyczny jest rozliczany zgodnie ze standardowymi stawkami na podstawie użycia usługi Blob Storage i sieci na koncie platformy Azure powiązanym z rejestrem. Nie ma opłat przyrostowych za rejestr kontenerów.

Rejestr zarządzany (wersja zapoznawcza)

Rejestr zarządzany w wersji zapoznawczej zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak uwierzytelnianie, obsługa elementów webhook i operacje usuwania oparte na usłudze Azure Active Directory.

Szczegóły cennika

*Jednostki SKU w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej. Ceny zawierają rabat w wysokości 50% za wersję zapoznawczą.

Klasyczny Basic Standardowa Premium
Cena za dzień Zobacz cennik usługi Storage $- $- $-
Dostępny magazyn (GB) Zobacz usługę Storage 10 100 500
Elementy webhook Nieobsługiwane 2 10 100
Kontrola dostępu oparta na usłudze Azure AD Podstawowe uwierzytelnianie z jednostkami usług Indywidualne tożsamości i jednostki usług

Stosowane są standardowe opłaty za sieć. Brak dodatkowych opłat za magazyn.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Model klasyczny zapewnia umowę SLA za pośrednictwem usługi Azure Storage
  • W okresie zapoznawczym rejestru zarządzanego nie jest dostępna umowa SLA
  • Opinie online za pośrednictwem witryny Stack Overflow
  • Problemy online za pośrednictwem problemów w usłudze Github

Często zadawane pytania

  • Nie, nie ma możliwości przekroczenia limitów. Po osiągnięciu limitów każda próba ich przekroczenia spowoduje zwrócenie odpowiedniego komunikatu o błędzie.

  • Tak, możliwa jest zmiana jednostki SKU w zarządzanej warstwie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Użytkownikom zostanie naliczona opłata zgodna z ceną poprzedniej jednostki SKU aż do momentu zmiany oraz zgodnie z nową ceną jednostki SKU po wprowadzeniu zmiany.
    Konwersja między klasycznymi i zarządzanymi jednostkami SKU będzie dostępna wkrótce.

  • Na rachunku będzie znajdował się koszt poszczególnych rejestrów zarządzanych zgodnie z ich jednostkami SKU, a także wszystkie opłaty sieciowe.

  • Stosowane są standardowe opłaty za sieć.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Container Registry

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś