Azure Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Azure Container Registry is a service to manage private Docker registries for common storage across all your Azure container deployments including Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service, and Azure Batch.

Azure Container Registry itself is a free service. You are only charged for underlying infrastructure resources like storage used to store your images and data transfer. Your images will be stored in Locally Redundant (LRS) Blob storage and Bandwidth rates will apply for data transfer to other Azure regions. Azure Container Registry is currently available in Wschodnie stany USA, Zachodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Europa Zachodnia regions.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont usługi Blob Storage w warstwach dostępu Gorąca i Chłodna. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

(dodatkowe szczegóły na temat cen magazynu znajdują się tutaj)

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS ZRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB

Przepustowość

(dodatkowe szczegóły na temat cen przepustowości znajdują się tutaj)

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych Strefa 1* Strefa 2* Strefa 3* Niemcy (zarządca)
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.181 za GB $0.1 za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$0.083 za GB $0.135 za GB $0.175 za GB $0.095 za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$0.07 za GB $0.13 za GB $0.17 za GB $0.08 za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$0.05 za GB $0.12 za GB $0.16 za GB $0.057 za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Usługa Azure Container Registry jest bezpłatna, dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak w przypadku dostępności podstawowego magazynu ma zastosowanie umowa SLA do usługi Storage. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA do usługi Storage.

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły usługi

Dowiedz się więcej o Azure Container Registry

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś