Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Usługa Azure Container Registry służy do zarządzania rejestrami prywatnymi platformy Docker dla wspólnego magazynu w ramach wszystkich wdrożeń kontenerów Azure, łącznie z usługami Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service i Azure Batch.

Sama usługa Azure Container Registry jest bezpłatna. Opłata jest naliczana jedynie za zasoby podstawowej infrastruktury, takie jak magazyn do przechowywania obrazów i transfer danych. Twoje obrazy będą przechowywane w lokalnie nadmiarowym magazynie obiektów blob, a za transfer danych do innych regionów świadczenia usługi Azure zostaną zastosowane stawki za przepustowość. Usługa Azure Container Registry jest obecnie dostępna w Wschodnie stany USA, Zachodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Południowo-wschodnia, Azja Wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Brazylia Południowa, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Indie Południowe, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA regionach.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont usługi Blob Storage w warstwach dostępu Gorąca i Chłodna. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

(dodatkowe szczegóły na temat cen magazynu znajdują się tutaj)

Ceny usługi Storage

Pojemność magazynu LRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB

Przepustowość

(dodatkowe szczegóły na temat cen przepustowości znajdują się tutaj)

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych Strefa 1* Strefa 2* Strefa 3* Niemcy (zarządca)
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Usługa Azure Container Registry jest bezpłatna, dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak w przypadku dostępności podstawowego magazynu ma zastosowanie umowa SLA do usługi Storage. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA do usługi Storage.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Container Registry

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś