Pomiń nawigację

Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Usługa Azure Container Registry udostępnia magazyn prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker, co umożliwia szybkie, skalowalne pobieranie i wdrażanie obciążeń kontenerów na platformie Azure w sieci znajdującej się w pobliżu. Usługa Azure Container Registry zapewnia też dodatkowe funkcje, takie jak uwierzytelnianie, obsługa elementów webhook i operacje usuwania oparte na usłudze Azure Active Directory.

Szczegóły cennika

Basic Standardowa Premium
Cena za dzień $-1 $-1 $-1
Magazyn w pakiecie (GiB) 10 100 500
Warstwa Premium oferuje zwiększoną przepływność na potrzeby operacji ściągania aparatu Docker w wielu węzłach równocześnie
Łączna liczba elementów webhook 2 10 100
(większa liczba jest dostępna na żądanie)
Replikacja geograficzna Nieobsługiwane Nieobsługiwane Obsługiwane
$-1 na replikowany region

Stosowane są standardowe opłaty za sieć.

Więcej informacji: Funkcje jednostki SKU rejestru

Magazyn dodatkowy

To dodatkowe miejsce w magazynie jest włączane we wszystkich warstwach. Jest to zmiana wymagająca jasnego poinformowania klientów, ponieważ nie chcemy, aby napotykali oni błędy z powodu osiągnięcia limitu dotyczącego magazynu.

Warstwa Cena za GiB
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/dzień

Kompilacja kontenera

Warstwa Cena za procesor CPU
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/sekundę

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Warstwy Podstawowa, Standardowa i Premium uwzględniają pewną ilość miejsca w magazynie w ramach cennika. Gdy nastąpi przekroczenie uwzględnionej ilości miejsca w magazynie, dla rejestrów są naliczane opłaty za dodatkową ilość.

  • Tak, możliwa jest zmiana jednostki SKU w zarządzanej warstwie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Użytkownikom zostanie naliczona opłata zgodna z ceną poprzedniej jednostki SKU aż do momentu zmiany oraz zgodnie z nową ceną jednostki SKU po wprowadzeniu zmiany.

  • Na rachunku będzie znajdował się koszt poszczególnych rejestrów zarządzanych zgodnie z ich jednostkami SKU, a także wszystkie opłaty sieciowe.

  • W przypadku wychodzącego ruchu sieciowego z centrów danych platformy Azure lub między tymi centrami są naliczane opłaty za sieć w warstwie Standardowa. Zalecamy przechowywanie rejestru w tym samym centrum danych co wdrożenia kontenerów. Funkcja replikacji geograficznej w wersji zapoznawczej umożliwia wspólne zarządzanie wieloma regionami, udostępniając wdrożenia w pobliżu sieci w wielu regionach.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Container Registry

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji