Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Azure Container Registry — cennik

Manage a Private Docker Registry as a first-class Azure resource

Azure Container Registry is a service to manage private Docker registries for common storage across all your Azure container deployments including Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service, and Azure Batch.

Azure Container Registry preview itself is a free service. You are only charged for underlying infrastructure resources like storage used to store your images and data transfer. Your images will be stored in Locally Redundant (LRS) Blob storage and Bandwidth rates will apply for data transfer to other Azure regions. Azure Container Registry preview is currently available in US East, US West, and Southcentral US regions.

Konta Magazynu obiektów Blob

Magazyn blokowych obiektów blob służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont Magazynu obiektów Blob w warstwach dostępu Gorąca i Chłodna. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

(additional Storage pricing details available here)

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS
Pierwszy 1 TB/miesiąc $0.024 za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $0.0236 za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $0.0232 za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $0.0228 za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $0.0224 za GB

Bandwidth

(additional Bandwidth pricing details available here)

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych Strefa 1* Strefa 2* Strefa 3* Niemcy (zarządca)
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.181 za GB $0.181 za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$0.083 za GB $0.135 za GB $0.175 za GB $0.175 za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$0.07 za GB $0.13 za GB $0.17 za GB $0.17 za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$0.05 za GB $0.12 za GB $0.16 za GB $0.16 za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Support & SLA

    • Free billing and subscription management support
    • Azure Container Registry is a free service, therefore does not have a financially backed SLA. However, for the availability of underlying storage the Storage SLA applies. See Storage SLA for further details.

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś