Azure Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Usługa Azure Container Registry służy do zarządzania rejestrami prywatnymi platformy Docker dla wspólnego magazynu w ramach wszystkich wdrożeń kontenerów Azure, łącznie z usługami Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service i Azure Batch.

Sama usługa Azure Container Registry (wersja zapoznawcza) jest bezpłatna. Opłata jest naliczana jedynie za zasoby podstawowej infrastruktury, takie jak magazyn do przechowywania obrazów i transfer danych. Twoje obrazy będą przechowywane w lokalnie nadmiarowym magazynie obiektów blob, a za transfer danych do innych regionów świadczenia usługi Azure zostaną zastosowane stawki za przepustowość. Usługa Azure Container Registry (wersja zapoznawcza) jest obecnie dostępna w następujących regionach: Wschodnie stany USA, Zachodnie stany USA oraz Południowo-środkowe stany USA.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont usługi Blob Storage w warstwach dostępu Gorąca i Chłodna. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

(dodatkowe szczegóły na temat cen magazynu znajdują się tutaj)

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS
Pierwszy 1 TB/miesiąc $0.024 za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $0.0236 za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $0.0232 za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $0.0228 za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $0.0224 za GB

Przepustowość

(dodatkowe szczegóły na temat cen przepustowości znajdują się tutaj)

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych Strefa 1* Strefa 2* Strefa 3* Niemcy (zarządca)
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $0.087 za GB $0.138 za GB $0.181 za GB $0.1 za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$0.083 za GB $0.135 za GB $0.175 za GB $0.095 za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$0.07 za GB $0.13 za GB $0.17 za GB $0.08 za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$0.05 za GB $0.12 za GB $0.16 za GB $0.057 za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Usługa Azure Container Registry jest bezpłatna, dlatego nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak w przypadku dostępności podstawowego magazynu ma zastosowanie umowa SLA do usługi Storage. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA do usługi Storage.

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś