Przejdź do głównej zawartości

Azure Container Registry — cennik

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń

Usługa Azure Container Registry udostępnia magazyn prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker, co umożliwia szybkie, skalowalne pobieranie i wdrażanie obciążeń kontenerów na platformie Azure w sieci znajdującej się w pobliżu. Dodatkowe możliwości obejmują replikację geograficzną, podpisywanie obrazów za pomocą usługi Docker Content Trust, repozytoria pakietów Helm oraz obliczenia oparte na zadaniach na potrzeby kompilowania, testowania oraz poprawiania obciążeń kontenerów.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Basic Standard Premium
Cena za dzień $- $- $-
Magazyn w pakiecie (GB) 10 100 500
Warstwa Premium oferuje zwiększoną przepływność na potrzeby operacji ściągania aparatu Docker w wielu węzłach równocześnie
Łączna liczba elementów webhook 2 10 500
Replikacja geograficzna Nieobsługiwane Nieobsługiwane Obsługiwane
$- na replikowany region

Stosowane są standardowe opłaty za sieć.

Więcej informacji: Funkcje warstwy rejestru

Magazyn dodatkowy

Dodatkowy magazyn jest dostępny dla wszystkich warstw usługi za stawkę dzienną. Można przechowywać więcej danych niż wynosi limit magazynu dla danej warstwy, ale wtedy za magazyn obrazów wykraczający ponad wyznaczone limity naliczane są opłaty zgodnie ze stawką dzienną.

Warstwa Cena za GB
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/dzień

Kompilacja kontenera

Warstwa Cena za procesor CPU
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/s uruchomionego zadania
Dedykowana pula agentów $-/s alokacji wystąpień

Rozliczanie dedykowanych pul agentów (wersja zapoznawcza)

Dedykowane pule agentów są rozliczane według liczby przydzielonych procesorów CPU/sekundę zamiast czasu potrzebnego do wykonania zadania. Pule agentów można skalować w dół do zera, gdy nie są używane.

Bieżąca wersja zapoznawcza obejmuje 3 warstwy standardowe: S1 (2 procesory wirtualne, 3 GB pamięci RAM), S2 (4 procesory wirtualne, 8 GB pamięci RAM) i S3 (8 procesorów wirtualnych, 16 GB pamięci RAM), oraz 1 warstwę izolowaną: I6 (64 procesory wirtualne, 216 GB pamięci RAM).

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Container Registry

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Container Registry.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Container Registry.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Container Registry.

  • Warstwy Podstawowa, Standardowa i Premium uwzględniają pewną ilość miejsca w magazynie w ramach cennika. Gdy nastąpi przekroczenie uwzględnionej ilości miejsca w magazynie, dla rejestrów są naliczane opłaty za dodatkową ilość.

  • Tak, możliwa jest zmiana jednostki SKU w zarządzanej warstwie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Użytkownikom zostanie naliczona opłata zgodna z ceną poprzedniej jednostki SKU aż do momentu zmiany oraz zgodnie z nową ceną jednostki SKU po wprowadzeniu zmiany.

  • Na rachunku będzie znajdował się koszt poszczególnych rejestrów zarządzanych zgodnie z ich jednostkami SKU, a także wszystkie opłaty sieciowe.

  • W przypadku wychodzącego ruchu sieciowego z centrów danych platformy Azure lub między tymi centrami są naliczane opłaty za sieć w warstwie Standardowa. Zalecamy przechowywanie rejestru w tym samym centrum danych co wdrożenia kontenerów. Funkcja replikacji geograficznej umożliwia wspólne zarządzanie wieloma regionami, udostępniając wdrożenia w pobliżu sieci w wielu regionach.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze