Pomiń nawigację

Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Usługa Azure Container Registry udostępnia magazyn prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker, co umożliwia szybkie, skalowalne pobieranie i wdrażanie obciążeń kontenerów na platformie Azure w sieci znajdującej się w pobliżu. Usługa Azure Container Registry zapewnia też dodatkowe funkcje, takie jak uwierzytelnianie, obsługa elementów webhook i operacje usuwania oparte na usłudze Azure Active Directory.

Szczegóły cennika

Basic Standardowa Premium
Cena za dzień $-1 $-1 $-1
Dostępny magazyn (GiB) 10 100 500
(większa liczba jest dostępna na żądanie)
Warstwa Premium oferuje zwiększoną przepływność na potrzeby operacji ściągania aparatu Docker w wielu węzłach równocześnie
Łączna liczba elementów webhook 2 10 100
(większa liczba jest dostępna na żądanie)
Replikacja geograficzna Nieobsługiwane Nieobsługiwane Obsługiwane, dostępne w wersji zapoznawczej
$-1 na replikowany region

Stosowane są standardowe opłaty za sieć.

Więcej informacji: Funkcje jednostki SKU rejestru

Magazyn dodatkowy

Warstwa Cena za GiB
Standardowa i Premium $-/dzień

Kompilacja kontenera (Wersja zapoznawcza)

Warstwa Cena za procesor CPU
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/sekundę

Klasyczny

Jest też dostępny klasyczny rejestr kontenerów, który jest rozliczany zgodnie ze standardowymi stawkami na podstawie użycia usługi Blob Storage i sieci na koncie platformy Azure skojarzonym z rejestrem. Implementacja klasyczna wymaga osobnego magazynu obiektów blob, ale za rejestr kontenera nie są naliczane opłaty przyrostowe. Aby uzyskać bieżące zestawy funkcji aparatu Docker, takie jak usuwanie, indywidualna tożsamość i możliwość łatwego przechodzenia między jednostkami SKU, klienci powinni rozważyć skorzystanie z jednostki SKU Podstawowa, Standardowa lub Premium.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Nie, nie ma możliwości przekroczenia limitów. Po osiągnięciu limitów każda próba ich przekroczenia spowoduje zwrócenie odpowiedniego komunikatu o błędzie.

  • Tak, możliwa jest zmiana jednostki SKU w zarządzanej warstwie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Użytkownikom zostanie naliczona opłata zgodna z ceną poprzedniej jednostki SKU aż do momentu zmiany oraz zgodnie z nową ceną jednostki SKU po wprowadzeniu zmiany.
    Konwersja między klasycznymi i zarządzanymi jednostkami SKU będzie dostępna wkrótce.

  • Na rachunku będzie znajdował się koszt poszczególnych rejestrów zarządzanych zgodnie z ich jednostkami SKU, a także wszystkie opłaty sieciowe.

  • W przypadku wychodzącego ruchu sieciowego z centrów danych platformy Azure lub między tymi centrami są naliczane opłaty za sieć w warstwie Standardowa. Zalecamy przechowywanie rejestru w tym samym centrum danych co wdrożenia kontenerów. Funkcja replikacji geograficznej w wersji zapoznawczej umożliwia wspólne zarządzanie wieloma regionami, udostępniając wdrożenia w pobliżu sieci w wielu regionach.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Container Registry

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji