Container Registry — cennik

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Usługa Azure Container Registry udostępnia magazyn prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker, co umożliwia szybkie, skalowalne pobieranie i wdrażanie obciążeń kontenerów na platformie Azure w sieci znajdującej się w pobliżu. Dodatkowe możliwości obejmują replikację geograficzną, podpisywanie obrazów za pomocą usługi Docker Content Trust, repozytoria pakietów Helm oraz obliczenia oparte na zadaniach na potrzeby kompilowania, testowania oraz poprawiania obciążeń kontenerów.

Szczegóły cennika

Basic Standardowa Premium
Cena za dzień $- $- $-
Magazyn w pakiecie (GiB) 10 100 500
Warstwa Premium oferuje zwiększoną przepływność na potrzeby operacji ściągania aparatu Docker w wielu węzłach równocześnie
Łączna liczba elementów webhook 2 10 500
Replikacja geograficzna Nieobsługiwane Nieobsługiwane Obsługiwane
$- na replikowany region

Stosowane są standardowe opłaty za sieć.

Więcej informacji: Funkcje jednostek SKU rejestru

Magazyn dodatkowy

Dodatkowy magazyn jest dostępny dla wszystkich warstw usługi za stawkę dzienną. Można przechowywać więcej danych niż wynosi limit magazynu dla danej warstwy, ale wtedy za magazyn obrazów wykraczający ponad wyznaczone limity naliczane są opłaty zgodnie ze stawką dzienną.

Warstwa Cena za GiB
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/dzień

Kompilacja kontenera

Warstwa Cena za procesor CPU
Podstawowa, Standardowa i Premium $-/sekundę

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Warstwy Podstawowa, Standardowa i Premium uwzględniają pewną ilość miejsca w magazynie w ramach cennika. Gdy nastąpi przekroczenie uwzględnionej ilości miejsca w magazynie, dla rejestrów są naliczane opłaty za dodatkową ilość.

  • Tak, możliwa jest zmiana jednostki SKU w zarządzanej warstwie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Użytkownikom zostanie naliczona opłata zgodna z ceną poprzedniej jednostki SKU aż do momentu zmiany oraz zgodnie z nową ceną jednostki SKU po wprowadzeniu zmiany.

  • Na rachunku będzie znajdował się koszt poszczególnych rejestrów zarządzanych zgodnie z ich jednostkami SKU, a także wszystkie opłaty sieciowe.

  • W przypadku wychodzącego ruchu sieciowego z centrów danych platformy Azure lub między tymi centrami są naliczane opłaty za sieć w warstwie Standardowa. Zalecamy przechowywanie rejestru w tym samym centrum danych co wdrożenia kontenerów. Funkcja replikacji geograficznej w wersji zapoznawczej umożliwia wspólne zarządzanie wieloma regionami, udostępniając wdrożenia w pobliżu sieci w wielu regionach.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Container Registry

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji