Pomiń nawigację

Azure Kubernetes Service (AKS)

Tworzenie i skalowanie za pomocą zarządzanego środowiska Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)

Wprowadzaj innowacje, wdrażaj i bezproblemowo obsługuj platformę Kubernetes

Usługa AKS (Azure Kubernetes Service) to najszybszy sposób na rozpoczęcie opracowywania i wdrażania aplikacji natywnych dla chmury na platformie Azure, w centrach danych lub na urządzeniach brzegowych, dzięki wbudowanym potokom kodu do chmury i barierom ochronnym. Uzyskaj ujednolicone zarządzanie i nadzór dla lokalnych, brzegowych i wielochmurowych klastrów Kubernetes. Współdziałaj z usługami zabezpieczeń, tożsamości, zarządzania kosztami i migracji platformy Azure.

Automatyczne zarządzanie i skalowalność klastrów Kubernetes na potrzeby orkiestracji kontenerów klasy korporacyjnej

Kompleksowa organizacja zadań dewelopera dzięki debugowaniu, ciągłej integracji/ciągłemu wdrażaniu, rejestrowaniu i automatycznej konserwacji węzłów

Zaawansowane zarządzanie tożsamościami i dostępem w celu monitorowania i utrzymywania zabezpieczeń kontenerów na potrzeby zarządzania na dużą skalę

Obsługa zasobów systemu Linux, Windows Server i IoT dzięki wdrożeniu usługi AKS w wybranej infrastrukturze przy użyciu usługi Azure Arc

Najszybszy sposób na przyspieszanie działania zarządzanych klastrów Kubernetes

Usprawnij wdrażanie dzięki wstępnie utworzonym konfiguracjom klastra dla platformy Kubernetes za pomocą inteligentnych wartości domyślnych. Łącz i wdrażaj aplikacje szybciej za pomocą obrazów aplikacji. Przygotuj aplikacje do produkcji przy użyciu wersji roboczej dla usługi AKS, aby przygotować kod źródłowy i niekonteneryzowane aplikacje na potrzeby wdrożeń w klastrze Kubernetes. Automatycznie skaluj aplikacje przy użyciu automatycznego skalowania opartego na zdarzeniach platformy Kubernetes (KEDA). Korzystaj z komercyjnych rozwiązań i usług platformy Kubernetes w witrynie Azure Marketplace dzięki szybkiemu wdrażaniu platformy Kubernetes i elastycznym modelom rozliczeń.

Przeglądaj architektury rozwiązań

Automatyzuj zintegrowane kompleksowe potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Iteracyjnie twórz i debuguj aplikacje mikrousług za pomocą rozszerzeń platformy Kubernetes dla programów Microsoft Visual Studio i Visual Studio Code.. Dodaj potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pośrednictwem platformy GitHub Actions i upraszczaj środowisko uruchomieniowe oraz przenośność za pomocą środowiska Dapr. Szybko skonfiguruj strategię wdrażania testów i uzyskaj możliwość wglądu w swoje środowisko. Wykrywaj błędy w widoku zasobów platformy Kubernetes, telemetrii płaszczyzny sterowania, agregacji dzienników i kondycji kontenera.

Dowiedz się więcej na temat najlepszych rozwiązań dla deweloperów

Tworzenie bezpiecznych aplikacji na zaufanej platformie

Wymuszaj mechanizmy kontroli zgodności z przepisami za pomocą usługi Azure Policy, z wbudowanymi barierami ochronnymi i wzorcami zabezpieczeń internetowych. Uzyskaj szczegółową kontrolę dostępu i tożsamości przy użyciu usługi Azure Active Directory. Udziel dostępu uprzywilejowanego za pomocą dostępu just in time do klastra. Użyj zestawu funkcji Microsoft Defender dla Kontenerów, aby poprawić, monitorować i utrzymać zabezpieczenia.

Pobierz przewodnik po zabezpieczaniach platformy Kubernetes

Uzyskaj elastyczne opcje wdrażania z chmury na urządzeniu brzegowym dzięki usłudze Azure Arc

Uruchom lokalną implementację usługi AKS na obsługiwanych infrastrukturach zarządzanych przez klienta. Wdrażaj konteneryzowane aplikacje dla systemów Windows i Linux w centrach danych i na urządzeniach brzegowych. Utwórz konfiguracje GitOps, aby zapewnić synchronizację klastrów Kubernetes oraz zautomatyzować aktualizacje dla nowych i istniejących wdrożeń. Użyj usługę Azure Migrate, aby zaplanować i wykonać pomyślną migrację do usługi AKS. Skonfiguruj środowisko w chmurze z pomocą Programu migracji na platformę Azure i modernizacji.

Dowiedz się więcej o społeczności platformy Kubernetes

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Typowe zastosowania dla Azure Kubernetes Service (AKS)

Migruj istniejące aplikacje do chmury, kompiluj złożone aplikacje używające uczenia maszynowego lub korzystaj ze zwinności oferowanej przez architekturę mikrousług.

Migrowanie do kontenerów za pomocą usługi AKS

Łatwo migruj istniejące aplikacje do kontenerów i uruchamiaj je we w pełni zarządzanej usłudze Kubernetes za pomocą usługi AKS.

Mikrousługi z usługą AKS

Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrożenie i zarządzanie architekturą opartą na mikrousługach. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm typu self-healing, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

Bezpieczne praktyki DevOps dla usługi AKS

Platforma Kubernetes i system DevOps lepiej działają razem. Osiągnij równowagę między szybkością i zabezpieczeniami oraz dostarczaj kod szybciej na dużą skalę przez wprowadzenie bezpiecznego systemu DevOps dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure.

Przerzucanie obciążenia z usługi AKS za pomocą usługi ACI

Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia.

Trenowanie modeli uczenia maszynowego w usłudze AKS

Trenowanie modeli za pomocą dużych zestawów danych to skomplikowane zadanie wymagające wielu zasobów. Skorzystaj ze znanych narzędzi, takich jak TensorFlow i Kubeflow, aby uprościć trenowanie modeli uczenia maszynowego.

Scenariusz przesyłania strumieniowego danych

Korzystaj z usługi AKS, aby szybko pozyskiwać i przetwarzać strumień danych w czasie rzeczywistym przy użyciu milionów punktów danych zebranych za pośrednictwem czujników. Szybko przeprowadzaj analizę i obliczenia w celu sprawnego opracowywania analizy złożonych scenariuszy.

Używaj usługi AKS i płać tylko za zasoby obliczeniowe

  • Płać wyłącznie za maszyny wirtualne, skojarzony magazyn i wykorzystane zasoby sieciowe.
  • Skorzystaj z zarządzania klastrem bez opłat.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości $200 do wykorzystania w ciągu 30 dni. W tym czasie możesz skorzystać z dowolnej ilości naszych najpopularniejszych usług oraz z ponad 40 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

Po otrzymaniu środków, przejdź do płać na bieżąco aby kontynuować tworzenie za pomocą tych samych, bezpłatnych usług. Płać tylko wtedy, gdy używasz więcej niż to, co obejmują bezpłatne kwoty miesięczne.

Po upływie 12 miesięcy nadal będziesz otrzymywać ponad 40 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za to, czego używasz ponad bezpłatnymi, miesięcznymi kwotami.

W jaki sposób klienci używają produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

"We wanted a platform to speed development and testing but do it safely, without losing control over security and performance. That's why Azure and AKS are the perfect fit for us."

Ståle Heitmann, dyrektor ds. technologii, Hafslund Nett
Hafslund

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald, dyrektor ds. architektury chmury, A.P. Moller — Maersk
Maersk

"Using AKS puts us into a position to not only deploy our business logic in Docker containers, including the orchestration, but also… to easily manage the exposure and control."

Thomas Gossler, główny architekt, platforma ekosystemu cyfrowego, Siemens Healthineers
Siemens

"With the migrations to AKS and Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server, we are fulfilling our plan to save costs and simplify processes for our application teams."

Olof Spångö, właściciel systemu cyfrowego DevOps, Skandynawskie linie lotnicze
SAS

"When we started our journey on Azure, we were a really small team—just one or two developers. Our partnership with Microsoft, the support from their advisory teams, the great AKS documentation and enterprise expertise—it all helped us very much to succeed."

Bernhard Rode, inżynier ds. oprogramowania, Bosch
Bosch

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi AKS

Często zadawane pytania na temat produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

  • Usługa AKS jest dostępna w ponad 40 regionach na całym świecie, a nowe są regularnie dodawane.

  • Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) to najszybszy sposób na rozpoczęcie tworzenia i wdrażania aplikacji natywnych dla chmury na platformie Azure, w centrach danych lub na urządzeniach brzegowych, dzięki wbudowanym potokom kodu do chmury i barierom ochronnym. Jako hostowana usługa Kubernetes platforma Azure obsługuje krytyczne zadania, takie jak monitorowanie kondycji i konserwacja. Zarządzasz tylko węzłami agenta i je obsługujesz.
  • Platforma Kubernetes to oprogramowanie typu open source służące do wdrażania konteneryzowanych aplikacji i zarządzania nimi na dużą skalę. Orkiestruje ona klaster maszyn wirtualnych platformy Azure, planuje kontenery, automatycznie zarządza odnajdywaniem usług, włącza równoważenie obciążenia, śledzi alokację zasobów i zarządza kondycją poszczególnych zasobów przy użyciu automatycznego ponownego uruchamiania/replikacji. Usługa AKS to usługa zarządzana, która automatyzuje aprowizowanie, uaktualnianie, skalowanie na żądanie i nie tylko. Odwiedź witrynę internetową platformy Kubernetes i stronę tematu, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  • Platformy Docker i Kubernetes uzupełniają się nawzajem. Platforma Docker zapewnia otwarty standard pakowania i dystrybucji aplikacji konteneryzowanych, natomiast platforma Kubernetes zapewnia orkiestrację rozproszonych, konteneryzowanych aplikacji utworzonych za pomocą platformy Docker i zarządzanie nimi. Innymi słowy, platforma Kubernetes oferuje infrastrukturę potrzebną do wdrażania i uruchamiania aplikacji utworzonych za pomocą platformy Docker.

  • Usługa AKS może działać w lokalnych centrach danych lub środowiskach brzegowych, takich jak sklep detaliczny lub biuro oddziału.Usługa Azure Kubernetes Service jest włączona przez usługę Azure Arc i może zostać wdrożona w systemie Azure Stack HCI oraz w systemach Windows Server 2019 i 2022 Datacenter. Te elastyczne opcje wdrażania są włączone przez usługę Azure Arc i ułatwiają szybsze rozpoczęcie hostowania kontenerów systemów Linux i Windows w centrum danych lub lokalizacjach brzegowych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Kubernetes Service (AKS)

Wprowadzenie do cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem